Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Industrija pojam i podela

8,789 views

Published on

Industrija- pojam i podela

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Industrija pojam i podela

  1. 1. ИНДУСТРИЈА- појам и подела
  2. 2.  Индустрија је привредна делатност која машинским путем прерађује сировине у полупроизводе и производе. Индустријализација у ужем смислу је процес развоја индустрије Индустријализација у ширем смислу поред развоја индустрије обухвата физиономски и функционални преображај географског простора
  3. 3. Патент Томаса Едисона јануар 1880. Дизелов мотор произведен 1906. године
  4. 4. 90-их година производња је доживела нагли пад 90-их година производња је доживела нагли пад Опоравак индустрије након 2000. године Опоравак индустрије након 2000. године
  5. 5. Током последњих 10 година број запослених у индустрији је преполовљен и износи 27% укупног броја запослених. Разлог је развој услужних делатности и стагнирање индустријске производње. Током последњих 10 година број запослених у индустрији је преполовљен и износи 27% укупног броја запослених. Разлог је развој услужних делатности и стагнирање индустријске производње.
  6. 6.  Моноцентрични тип (индустрија у једном граду)  Просторно дисперзивни тип (индустрија је лоцирана у више градова који су међусобно повезани)  Полицентрични тип (на једној територији предузећа су међусобно зависна)

×