Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mesec

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Mesec

  1. 1. Месец је најближи Земљи. Он је природни Земљин сателит.Сунчева светлост сеодбија од Месечеве површине и обасјава Земљу. Зато га ми тако јасно видимо. МЕСЕЦ
  2. 2. КАКО СЕ МЕСЕЦ КРЕЋЕ?Месец се креће око Сунца, Земље и око своје осе. Да би се окренуо око своје осе потребно му је исто толико времена колико и да обиђе Земљу. Зато ми видимо само једну страну Месеца.
  3. 3. Месец је лоптастог облика. Ми видимо осветљенидео Месеца, а неосветљени се не види. Када се нађе између Земље и Сунца, ми не можемо да га видимо јер је неосветљен онај његов део који је окренут Земљи.
  4. 4. ШТА СУ МЕСЕЧЕВЕ МЕНЕ? Када Сунце обасјава спољну страну Месеца називамо га МЛАД МЕСЕЦ. После једне недеље настаје ПРВА ЧЕТВРТ и тада видимо половину Месеца.
  5. 5. Када је Месец на полапута око Земље, видимо га у облику лопте. Тада га називамоПУН МЕСЕЦ или УШТАП. У току наредне две недеље Месец се постепено смањује и тада настаје ПОСЛЕДЊА ЧЕТВРТ.

×