Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Delatnosti ljudi

17,157 views

Published on

Delatnosti ljudi u ravničarskim, brdskim i planinskim krajevima

Published in: Education
 • Be the first to comment

Delatnosti ljudi

 1. 1.  Delatnosti ljudi u davnoj prošlosti su bile:  pripitomljavanje životinja  kultivisanje biljaka  ukrštanje vrsta Glavne delatnosti ljudi svode sa na obezbeđivanje hrane. Ona može biti biljnog i životinjskog porekla.
 2. 2.  Hrana biljnog porekla: pšenica, jabuka, krompir, kukuruz, paradajz, karfiol, plavi patlidžan...
 3. 3.  Hrana životinjskog porekla: jaja, mleko, riba, meso, sir...
 4. 4. Ravničarski krajevi  Zauzimaju serverne delove Srbije i doline pored velikih reka.  Ravnice su ravne, prostrane površine. Imaju najplodnije zemljište i odgovarajuću klimu za razvoj poljoprivrede.  Ravnice u Srbiji su: Vojvodina(deo Panonske nizije) Mačva Pomoravlje Posavina...
 5. 5. Delatnosti ljudi u ravničarskim krajevima su:  Zemljoradnja (žitarice, industrijsko i stočno bilje, povrće)  Stočarstvo (živina, goveda, svinje)  Ribnjaci  Nafta, gas i ugalj  Fabrike  Saobraćaj i trgovina  Turizam (bare, banje, spomenici kulture)
 6. 6.  Na obradivim površinama se najviše gaje žitarice - pšenica i kukuruz.
 7. 7.  Od industrijskog bilja najviše se gaje suncokret i šećerna repa.
 8. 8.  Ravničarski krajevi su pogodni za uzgoj vinove loze i voća.  Fruška gora i Vršačke planine su značajni za proizvodnju vina u Srbiji.
 9. 9.  Na velikim farmama se gaje: živina, goveda i svinje.
 10. 10.  Neka jezera pored reka su pretvorena u ribnjake.
 11. 11.  U Panonskoj niziji su naša jedina nalazišta nafte, zemnog gasa i uglja.
 12. 12.  Ravničarski predeli imaju najgušću mrežu puteva i pruga.  Zbog toga su razvijeni saobraćaj i trgovina.  Ravničarski krajevi su dobri za razvoj turizma jer ima: bara, lovišta, banja, spomenika kulture...
 13. 13. Delatnosti u brdskim i planinskim krajevima su:  Zemljoradnja, voćarstvo, vinogradarstvo  Stočarstvo  Korišćenje snage reka  Ugalj, rude metala  Prerada metala, drveta i vune  Turizam
 14. 14.  Brdski i niži planinski predeli su pogodni za: zemljoradnju, stočarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo.  U višim planinskim predelima se nalaze pašnjaci i tu ljudi gaje ovce.
 15. 15.  Šume koje su na planinama sačuvane, seku se za: ogrev, gradjevinski materijal i za dalju preradu.
 16. 16.  Planinske reke imaju veliku snagu i koriste se za dobijanje energije. Uvac Lim
 17. 17.  Brdski i planinski krajevi su bogati nalazištima uglja i ruda raznih metala (olova, cinka, bakra...) Rudnik bakra u Boru
 18. 18.  Izgradjene su fabrike za: preradu metala, preradu drveta i preradu vune.  Saobraćaj je slabo razvijen pa je kretanje ljudi i robe otežano.  Planine su bogate: šumama, nacionalnim parkovima, banjama, pećinama... tako da je turizam veoma razvijen.
 19. 19. Resavska pećina Rajkova pećina
 20. 20. STEFAN JEREMIĆ IV/3

×