SlideShare a Scribd company logo
1 of 84
Download to read offline
City 2.0
      1
Demos Helsinki

 Suomen ensimmäinen itsenäinen ajatushautomo
•
 Perustettu v. 2005
•
 4 työntekijää
•
 Laaja kansainvälinen think tank -verkosto
•
 Ensimmäinen korkean tason tutkimus “Yksilön
•
 ääni - Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla”
 julkistettiin 2006, tilaaja SITRA
• Voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen,
 yhdistysmuotoinen, tutkimusmenetelmiltään ja -
 tuloksiltaan täysin avoin.
3
Mihin think tankkejä tarvitaan?

• Riippumattomuus Suomessa harvinaista,
• Monimuotoisuus sinänsä arvokasta,
• Osaamisten kohtauspaikka:
  – Eri alojen eri tasoiset asiantuntijat ja tekijät,
  – Kansalaiset, kuluttajat, käyttäjät, erityisryhmät
  – Yritysmaailman innovaattorit,
  – Kansainvälinen verkosto.
• Thinking the unthinkable - poliittisesti vaikeiden
 ideoiden esittäminen maltillisesta ja perustellusti
• Ei päätöksentekoa ohjaavaa vaan
 demokratisoivaa tutkimusta.
Perinteinen hyvinvointivaltio
(systeeminäkökulma)

         Julkinen
          sektori
         Käyttäjät
Perinteinen hyvinvointivaltio
(systeeminäkökulma)

         Julkinen
          sektori
         Käyttäjät
Perinteinen hyvinvointivaltio
(systeeminäkökulma)

         Julkinen
          sektori
         Käyttäjät
Perinteinen hyvinvointivaltio
(systeeminäkökulma)

         Julkinen
          sektori
         Käyttäjät
Perinteinen hyvinvointivaltio
(systeeminäkökulma)

         Julkinen
          sektori
         Käyttäjät
Perinteinen hyvinvointivaltio
(systeeminäkökulma)

         Julkinen
          sektori
         Käyttäjät
Perinteinen hyvinvointivaltio
(systeeminäkökulma)

         Julkinen
          sektori
         Käyttäjät
Perinteinen hyvinvointivaltio
(systeeminäkökulma)

         Julkinen
          sektori
         Käyttäjät
Perinteinen hyvinvointivaltio
(systeeminäkökulma)

         Julkinen
          sektori
         Käyttäjät
Perinteinen hyvinvointivaltio
(systeeminäkökulma)

         Julkinen
          sektori
         Käyttäjät
Perinteinen hyvinvointivaltio
(systeeminäkökulma)

         Julkinen
          sektori
         Käyttäjät
Perinteinen hyvinvointivaltio
(systeeminäkökulma)

         Julkinen
          sektori
         Käyttäjät
Perinteinen hyvinvointivaltio
(systeeminäkökulma)

         Julkinen
          sektori
         Käyttäjät
Perinteinen hyvinvointivaltio
(systeeminäkökulma)

         Julkinen
          sektori
         Käyttäjät
Perinteinen hyvinvointivaltio
(systeeminäkökulma)

         Julkinen
          sektori
         Käyttäjät

         Valtio
Suoritetalous
(systeeminäkökulma)

      Julkinen sektori
      Palvelun
      tuottaja         Käyttäjä
Suoritetalous
(systeeminäkökulma)

      Julkinen sektori
      Palvelun
      tuottaja         Käyttäjä
Suoritetalous
(systeeminäkökulma)

      Julkinen sektori
      Palvelun
      tuottaja         Käyttäjä
Suoritetalous
(systeeminäkökulma)

      Julkinen sektori
      Palvelun
      tuottaja         Käyttäjä
Osallistuva tuotanto
 (systeeminäkökulma)
Käyttäjien yhteisöt      Palvelun tuottaja
         Julkinen sektori
Osallistuva tuotanto
 (systeeminäkökulma)
Käyttäjien yhteisöt Palvelu  Palvelun tuottaja
        Julkinen sektori
Toimiva osallistuva tuotanto edellyttää


  Käyttäjien yhteisöjen tunnistaminen ja tukeminen

  Palautteen keräämistä riittävän suoraan ja matalalla

  tasolla
  Rohkeutta hyväksyä kokeileva asenne

  Käyttäjien informoimista heille relevantilla toiminnan

  tasolla.
  Uutta roolia ammattilaisille: suunnittelijat, opettajat,

  lääkärit jne eivät ole “oppineita” vaan palvelun kehittäjiä
  yhdessä käyttäjän kanssa.
Suoritetaloudesta osallistuvaan tuotantoon (Leadbeater 2004, Mokka & Neuvonen 2006)

          Perinteinen       Suoritetalous        Osallistuva tuotanto
          hyvinvointivaltio


  Palveluiden   Poliitikkojen ja     Asiakastutkimukset ja    Dialogi palveluntarjoajien,
  tavoitteet   asiantuntijoiden     kyselyt kertovat      käyttäjien ja rahoittajien
          määrittelemä                     välillä määrittää  Suorituskykyä  Panosten hallinnalla,  Tehokkuudella, panosten ja Käyttäjäkokemuksen
  mitataan    hyvän hallinnon     tuotosten suhteella    laadulla ja palvelun
          periaatteilla                    yhteiskunnallisella arvolla  Johtavien    Miellyttää poliittisia  Urakoiden          Käyttäjätyytyväisyys,
  tavoitteet   hallitsijoita      tehokkuustavoitteista    laajempi yhteiskunnallinen
                      huolehtiminen        hyöty

  Käyttäjä    Auktoriteettia      Itsepalveluun tottunut   Osallistuva käyttäjä
          kunnioittava       kuluttaja          ratkaisemassa ongelmia
                                    ammattilaisen kanssa


  Innovaatiot   Institutionaalisia ja  Keskittyvät suorituskyvyn  Ruohonjuuritason arkisia
          rakenteellisia      parantamiseen        innovaatioita


  Eetos      Teknokraattinen,     Markkinoiden ohjaama    Demokraattinen,
          elitistinen                     personalisoitu,
                                    käyttäjäkeskeinen
Demos NOW


  Roope Mokka
•
  Aleksi Neuvonen
•
  Hans Park
•
  Tuomas Toivonen
•
GHV 2050

• Kaikki työt perustuivat samoihin kolmeen
 haastavaan trendiin
  – ilmastonmuutos
  – diversifikaatio
  – yhdyskuntarakenteen hajaantuminen
City 2.0 peruskysymys
  Kuinka me voimme rakentaa
   inspiroivan ja motivoivan
      kaupungin?

       Nykyajan ihmisiä motivoi tunne siitä, että he voivat
            vaikuttaa elinympäristöönsä.
David Miliband: “We can -politics”
 “I call it the politics of quot;I canquot;. It represents
 a desire for people to not just have access
 to material goods, but greater power,
 control and choice over all aspects of their
 life, from the jobs they do, the relationships
 they enter, the services they use, the
 products they buy.

 [...] It is an age where people want to be
 players not just spectators. [...] ‘

 Web 2.0 allows the spirit of “I can” to
 transcend the limits of consumerism, and
 become a mass movement for cooperation.
 “
City 2.0


Encyclopedia   Modernistinen
 Britannica  kaupunkisuunnittelu
 Wikipedia     Ihmisten
         suunnittelema
          kaupunki
City 2.0 trendianalyysi
       Ikääntyminen             Ageing
City 2.0 trendianalyysi
      Ilmastonmuutos             Climate change
City 2.0 trendianalyysi
        Liikkuvuus             Mobility
City 2.0 trendianalyysi
  Itsensä rakentavat kaupungit          The Rise of Self-Built Cities
City 2.0 trendianalyysi
      Yksilöllistyminen             Individualisation
City 2.0 trendianalyysi
        Vertaisuus             Peer Power
City 2.0 peruskysymys 1.
  Kuinka me voimme tuottaa näin
    valtavan muutoksen?


        Ilmastonmuutos vaati disruptiivista muutosta,
             inkrementaalisuus ei riitä.
City 2.0 peruskysymys 2.
   Kuinka me voimme rakentaa
   inspiroivan ja motivoivan
       kaupungin?

       Nykyajan ihmisiä motivoi tunne siitä, että he voivat
             vaikuttaa elinympäristöönsä.
“We-Can” aikakausi
“We-Can” aikakausi
• 50-70 -luku  I need  hyvinvointivaltio
“We-Can” aikakausi
• 50-70 -luku  I need  hyvinvointivaltio

• 80-90 -luku  I want  kulutusyhteiskunta, individualismi
“We-Can” aikakausi
• 50-70 -luku  I need  hyvinvointivaltio

• 80-90 -luku  I want  kulutusyhteiskunta, individualismi

• 2000 -luku  I can  osaamisyhteiskunta
“We-Can” aikakausi
• 50-70 -luku  I need  hyvinvointivaltio

• 80-90 -luku  I want  kulutusyhteiskunta, individualismi

• 2000 -luku  I can  osaamisyhteiskunta

• 2010 -luku  We can  vertaisyhteiskunta
David Miliband: “We can -politics”
 “I call it the politics of quot;I canquot;. It represents
 a desire for people to not just have access
 to material goods, but greater power,
 control and choice over all aspects of their
 life, from the jobs they do, the relationships
 they enter, the services they use, the
 products they buy.

 [...] It is an age where people want to be
 players not just spectators. [...] ‘

 Web 2.0 allows the spirit of “I can” to
 transcend the limits of consumerism, and
 become a mass movement for cooperation.
 “
Arjen Demokratia
 Sosiaalisten innovaatioiden
      järjestelmä     Sääntöjen ja työkalun muodostama toiminta-alusta
City 2.0 työkalut


-Julkisesta tilasta “yksityiseen julkiseen” tilaan

-Yhteiskunnallinen yrittäjä-malli

-Monimuotoiset toiminnan tilat

-Jaettu luksus

-Wikidemokratia

-Avoin päivä

-Hajautettu koti
City 2.0 säännöt
-Sissikansalaisten verkostot

-Verovapaat ihmisten väliset tukipalvelut

-Henkilökohtaiset päästöpisteet ja -kauppa

-etc.
City 2.0 hallinnonrakenteet
 -Yhteiskunnallinen riskirahoitus

 -Yhteiseen hyvään perustuva tuotanto

 -Pitkän aikavälin ennakointi
David Miliband: “We can -politics”
 “I call it the politics of quot;I canquot;. It represents
 a desire for people to not just have access
 to material goods, but greater power,
 control and choice over all aspects of their
 life, from the jobs they do, the relationships
 they enter, the services they use, the
 products they buy.

 [...] It is an age where people want to be
 players not just spectators. [...] ‘

 Web 2.0 allows the spirit of “I can” to
 transcend the limits of consumerism, and
 become a mass movement for cooperation.
 “
City 2.0 hallinnonrakenteet
Yhteiskunnallinen
riskirahoitus
  -Yhteiskunnallinen riskirahoitus
  -Yhteiseen hyvään perustuva
  tuotanto
  -Pitkän aikavälin ennakointi
Yhteiseen hyvään
perustuva
tuotanto
Ennakointi
David Miliband: “We can -politics”
 “I call it the politics of quot;I canquot;. It represents
 a desire for people to not just have access
 to material goods, but greater power,
 control and choice over all aspects of their
 life, from the jobs they do, the relationships
 they enter, the services they use, the
 products they buy.

 [...] It is an age where people want to be
 players not just spectators. [...] ‘

 Web 2.0 allows the spirit of “I can” to
 transcend the limits of consumerism, and
 become a mass movement for cooperation.
 “
City 2.0 peruskysymys
  Kuinka me voimme rakentaa
   inspiroivan ja motivoivan
      kaupungin?

       Nykyajan ihmisiä motivoi tunne siitä, että he voivat
            vaikuttaa elinympäristöönsä.
David Miliband: “We can -politics”
 “I call it the politics of quot;I canquot;. It represents
 a desire for people to not just have access
 to material goods, but greater power,
 control and choice over all aspects of their
 life, from the jobs they do, the relationships
 they enter, the services they use, the
 products they buy.

 [...] It is an age where people want to be
 players not just spectators. [...] ‘

 Web 2.0 allows the spirit of “I can” to
 transcend the limits of consumerism, and
 become a mass movement for cooperation.
 “
Kehitysjohtaja Roope Mokka roope.mokka@demos.fi
Tutkimusjohtaja Aleksi Neuvonen aleksi.neuvonen@demos.fi

www.demos.fi
www.demos.co.uk
Kehitysjohtaja Roope Mokka roope.mokka@demos.fi
Tutkimusjohtaja Aleksi Neuvonen aleksi.neuvonen@demos.fi

www.demos.fi
www.demos.co.uk
Energian tarve
Autojen määrä
Lentokilometrit
Globaalit materiaalivirrat
Eläinproteiinien kulutus
Hiilidioksidipäästöt
“Forecasting” menetelmä
perustuu tähän päivään
eikä saa aikaiseksi
vaihtoehtoisia tulevaisuuksia
Entä jos aloittaisimme
tulevaisuudesta?
Forecasting         Backcasting
                             Toimijan
            Toimintaympäristön
Tutkimuskohde                     vaikutuskeinojen
               analyysi
                             tutkiminen
               Skenaariot      Strategioiden testaus
    Asema       taustamateriaalia     skenaarioiden sisällä
strategiaprosessissa     strategioille
                          Laaja toimijaryhmä,
            Suppea, yhtenäiseen
                         jonka intressejä pyritään
 Kohderyhmä       toimintaan kykenevä
                           yhteensovittamaan
              toimijaryhmä

                          Yleensä tarve suureen
             Yleensä strateginen
   Tavoite                      muutokseen
              voitontavoittelu
                         Pyrittäessä toteuttamaan
                          visio, johon liittyvät
  Keskeinen      Haluttaessa selviytyä
            vaihtoehdoista, joihin ei vaikutusmahdollisuudet
 valintakriteeri                 ovat suuret toteuttamaan
               voi vaikuttaa
                         jokin visio, johon liittyvät
2050                    Forecasting

                        Intia
Demokratian muuttuminen
     Yksilöllistyminen       Kiina
Vertaisyhteisöt
                            Geopolitiikka
                  Ikääntyminen
  Väestönkasvu

     Ubicomp          Ilmastonmuutos

             2008
Counting backwards
                                Helsingin metropolialue 2050
                                   co2-päästöt -80%
2050 2048204520422039203620332030202720252023202120192017201520132011 20102009 2007
                                       2008
     Öljyn kulutus 10% vuoden 2007 tasosta
                         100% 0-päästöistä uudisrakentamista
Salmisaaren fuusiovoimala Viimeinen hiilivoimala suljetaan
                                     Ruuhkamaksut
 Kiskotakseilla 70% henkilöliikenteestä     Henkilökohtaiset päästökiintiöt
          Gazprom Fortum Helsinki-Pietari maglev-rata
        rakentaa 1. fuusiovoimalan Länsiväylästä pyörätie
                                        HKI keke-ohjelma
Counting backwards
                                Helsingin metropolialue 2050
                                   co2-päästöt -80%
                       2020
2050 2048204520422039203620332030202720252023202120192017201520132011 20102009 2007
                                       2008
     Öljyn kulutus 10% vuoden 2007 tasosta
                         100% 0-päästöistä uudisrakentamista
Salmisaaren fuusiovoimala Viimeinen hiilivoimala suljetaan
                                     Ruuhkamaksut
 Kiskotakseilla 70% henkilöliikenteestä     Henkilökohtaiset päästökiintiöt
          Gazprom Fortum Helsinki-Pietari maglev-rata
        rakentaa 1. fuusiovoimalan Länsiväylästä pyörätie


                        CO2 -30%
                                        HKI keke-ohjelma
Teollinen
massatuotanto
 No CO2
Teollinen      Design,
massatuotanto  kuluttajalähtöisyys
         Yhteisöllinen
 No CO2
        tuotanto, pro-am
Teollinen      Design,
massatuotanto  kuluttajalähtöisyys
         Yhteisöllinen
 No CO2
        tuotanto, pro-am
Teollinen      Design,
massatuotanto  kuluttajalähtöisyys
         Yhteisöllinen
 No CO2
        tuotanto, pro-am
Teollinen      Design,
massatuotanto  kuluttajalähtöisyys
         Yhteisöllinen
 No CO2
        tuotanto, pro-am
Teollinen      Design,
massatuotanto  kuluttajalähtöisyys
         Yhteisöllinen
 No CO2
        tuotanto, pro-am
Counting Backwards
A Methodological Proposal for Building Climate
       Neutral Futures
Counting Backwards
    A Methodological Proposal for Building Climate
           Neutral Futures
•Ilmastonmuutos ja päästövähennystavoitteet tarjoavat
 meille tieteellisesti perusteltavia vakioita (esim. co2 -30%
 2020)
Counting Backwards
    A Methodological Proposal for Building Climate
           Neutral Futures
•Ilmastonmuutos ja päästövähennystavoitteet tarjoavat
 meille tieteellisesti perusteltavia vakioita (esim. co2 -30%
 2020)
•Näin syntyy kiintopiste, josta voidaan rakentaa
 tulevaisuuspolkuja tulevaisuudesta nykyisyyteen
Counting Backwards
    A Methodological Proposal for Building Climate
           Neutral Futures
•Ilmastonmuutos ja päästövähennystavoitteet tarjoavat
 meille tieteellisesti perusteltavia vakioita (esim. co2 -30%
 2020)
•Näin syntyy kiintopiste, josta voidaan rakentaa
 tulevaisuuspolkuja tulevaisuudesta nykyisyyteen
•Vakioidun tavoitteen perusteella voidaan arvioida
 prioriteetteja ja rikastaa kuvaa toimintaympäristöstä ja
 roolijaoista
Counting Backwards
    A Methodological Proposal for Building Climate
           Neutral Futures
•Ilmastonmuutos ja päästövähennystavoitteet tarjoavat
 meille tieteellisesti perusteltavia vakioita (esim. co2 -30%
 2020)
•Näin syntyy kiintopiste, josta voidaan rakentaa
 tulevaisuuspolkuja tulevaisuudesta nykyisyyteen
•Vakioidun tavoitteen perusteella voidaan arvioida
 prioriteetteja ja rikastaa kuvaa toimintaympäristöstä ja
 roolijaoista
•Sama harjoitus voidaan toistaa sadoissa yrityksissä,
 kunnissa ja etujärjestöissä
Counting Backwards
    A Methodological Proposal for Building Climate
           Neutral Futures
•Ilmastonmuutos ja päästövähennystavoitteet tarjoavat
 meille tieteellisesti perusteltavia vakioita (esim. co2 -30%
 2020)
•Näin syntyy kiintopiste, josta voidaan rakentaa
 tulevaisuuspolkuja tulevaisuudesta nykyisyyteen
•Vakioidun tavoitteen perusteella voidaan arvioida
 prioriteetteja ja rikastaa kuvaa toimintaympäristöstä ja
 roolijaoista
•Sama harjoitus voidaan toistaa sadoissa yrityksissä,
 kunnissa ja etujärjestöissä
•Eri ryhmien skenaarioiden taustaoletukset helposti
 vertailtavia

More Related Content

Viewers also liked

New Gatekeepers - the problem solvers of energy scarcity
New Gatekeepers - the problem solvers of energy scarcityNew Gatekeepers - the problem solvers of energy scarcity
New Gatekeepers - the problem solvers of energy scarcityTuuli Kaskinen
 
Sitra yhteiskunnallisena tulevaisuusorganisaationa & toiminta vuonna 2015
Sitra yhteiskunnallisena tulevaisuusorganisaationa & toiminta vuonna 2015Sitra yhteiskunnallisena tulevaisuusorganisaationa & toiminta vuonna 2015
Sitra yhteiskunnallisena tulevaisuusorganisaationa & toiminta vuonna 2015Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Jakamistalous tulevaisuuden ilmiönä
Jakamistalous tulevaisuuden ilmiönäJakamistalous tulevaisuuden ilmiönä
Jakamistalous tulevaisuuden ilmiönäDemos Helsinki
 
Työelämä murroksessa – mitä tehdä?
Työelämä murroksessa – mitä tehdä? Työelämä murroksessa – mitä tehdä?
Työelämä murroksessa – mitä tehdä? Demos Helsinki
 
Work, income and progress in the next era
Work, income and progress in the next eraWork, income and progress in the next era
Work, income and progress in the next eraDemos Helsinki
 
What is evidence-based policy?
What is evidence-based policy?What is evidence-based policy?
What is evidence-based policy?Demos Helsinki
 

Viewers also liked (11)

New Gatekeepers - the problem solvers of energy scarcity
New Gatekeepers - the problem solvers of energy scarcityNew Gatekeepers - the problem solvers of energy scarcity
New Gatekeepers - the problem solvers of energy scarcity
 
Governing the welfare state and beyond
Governing the welfare state and beyondGoverning the welfare state and beyond
Governing the welfare state and beyond
 
Sitra yhteiskunnallisena tulevaisuusorganisaationa & toiminta vuonna 2015
Sitra yhteiskunnallisena tulevaisuusorganisaationa & toiminta vuonna 2015Sitra yhteiskunnallisena tulevaisuusorganisaationa & toiminta vuonna 2015
Sitra yhteiskunnallisena tulevaisuusorganisaationa & toiminta vuonna 2015
 
Sitran trendilista 2014-2015
Sitran trendilista 2014-2015Sitran trendilista 2014-2015
Sitran trendilista 2014-2015
 
Kiertotalouden kiinnostavimmat
Kiertotalouden kiinnostavimmatKiertotalouden kiinnostavimmat
Kiertotalouden kiinnostavimmat
 
The basic income experiment in Finland
The basic income experiment in FinlandThe basic income experiment in Finland
The basic income experiment in Finland
 
Jakamistalous tulevaisuuden ilmiönä
Jakamistalous tulevaisuuden ilmiönäJakamistalous tulevaisuuden ilmiönä
Jakamistalous tulevaisuuden ilmiönä
 
Työelämä murroksessa – mitä tehdä?
Työelämä murroksessa – mitä tehdä? Työelämä murroksessa – mitä tehdä?
Työelämä murroksessa – mitä tehdä?
 
Work, income and progress in the next era
Work, income and progress in the next eraWork, income and progress in the next era
Work, income and progress in the next era
 
Co creating Change
Co creating ChangeCo creating Change
Co creating Change
 
What is evidence-based policy?
What is evidence-based policy?What is evidence-based policy?
What is evidence-based policy?
 

Similar to Demos Helsinki City 2

Demos Tu V 030409
Demos Tu V 030409Demos Tu V 030409
Demos Tu V 030409guesta1c222
 
Espoo palveluverkon visio 2020: muuttuvan yhteiskunnan haasteet
Espoo palveluverkon visio 2020: muuttuvan yhteiskunnan haasteetEspoo palveluverkon visio 2020: muuttuvan yhteiskunnan haasteet
Espoo palveluverkon visio 2020: muuttuvan yhteiskunnan haasteetDemos Helsinki
 
Liikennerevoluutio 2011 -ajatuskartta
Liikennerevoluutio 2011 -ajatuskarttaLiikennerevoluutio 2011 -ajatuskartta
Liikennerevoluutio 2011 -ajatuskarttaLiikennerevoluutio
 
Liikennerevoluutio 2011 ajatuskartta
Liikennerevoluutio 2011 ajatuskarttaLiikennerevoluutio 2011 ajatuskartta
Liikennerevoluutio 2011 ajatuskarttaLiikennerevoluutio
 
Palvelualojen yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa 29102013
Palvelualojen yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa 29102013Palvelualojen yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa 29102013
Palvelualojen yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa 29102013Saila Tykkyläinen
 
Lahden majakkahankkeet 250310
Lahden majakkahankkeet 250310Lahden majakkahankkeet 250310
Lahden majakkahankkeet 250310Demos Helsinki
 
Mitkä ovat tulevaisuuden trendit ja arvaamattomat tekijät? Mitä ne voivat me...
Mitkä ovat tulevaisuuden trendit ja arvaamattomat tekijät? Mitä ne voivat me...Mitkä ovat tulevaisuuden trendit ja arvaamattomat tekijät? Mitä ne voivat me...
Mitkä ovat tulevaisuuden trendit ja arvaamattomat tekijät? Mitä ne voivat me...Demos Helsinki
 
Ihmisten tekemä elinvoimainen metropoli
Ihmisten tekemä elinvoimainen metropoliIhmisten tekemä elinvoimainen metropoli
Ihmisten tekemä elinvoimainen metropoliDemos Helsinki
 
SUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo Melin
SUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo MelinSUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo Melin
SUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo MelinOulu Wellness Institute
 
Sosiaalinen media hyvinvointialan liiketoiminnassa
Sosiaalinen media hyvinvointialan liiketoiminnassaSosiaalinen media hyvinvointialan liiketoiminnassa
Sosiaalinen media hyvinvointialan liiketoiminnassaPalveluseteli-hanke
 
Osastonhoitaja uudistavana johtajana
Osastonhoitaja uudistavana johtajanaOsastonhoitaja uudistavana johtajana
Osastonhoitaja uudistavana johtajanaJonna Stenman
 
Sosiaalihyöty osallisuuden ja vaikuttavuuden osoittajana aikuissosiaalityössä...
Sosiaalihyöty osallisuuden ja vaikuttavuuden osoittajana aikuissosiaalityössä...Sosiaalihyöty osallisuuden ja vaikuttavuuden osoittajana aikuissosiaalityössä...
Sosiaalihyöty osallisuuden ja vaikuttavuuden osoittajana aikuissosiaalityössä...Heini Maijanen
 
Cmad esitys Kärkkäinen Jussila
Cmad esitys Kärkkäinen JussilaCmad esitys Kärkkäinen Jussila
Cmad esitys Kärkkäinen JussilaHannu Kärkkäinen
 
Cmad Kärkkäinen ja Jussila (Final)
Cmad Kärkkäinen ja Jussila (Final)Cmad Kärkkäinen ja Jussila (Final)
Cmad Kärkkäinen ja Jussila (Final)Hannu Kärkkäinen
 
Vertaistuotanto An Itk 230409
Vertaistuotanto An Itk 230409Vertaistuotanto An Itk 230409
Vertaistuotanto An Itk 230409hameenkyo
 
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnille
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnilleDigitaalisen transformaation perusteesit kunnille
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnilleDemos Helsinki
 
Satu Kankkonen: Hyvinvointikertomusten uudenlainen laadinta
Satu Kankkonen: Hyvinvointikertomusten uudenlainen laadintaSatu Kankkonen: Hyvinvointikertomusten uudenlainen laadinta
Satu Kankkonen: Hyvinvointikertomusten uudenlainen laadintaTHL
 

Similar to Demos Helsinki City 2 (20)

Demos Tu V 030409
Demos Tu V 030409Demos Tu V 030409
Demos Tu V 030409
 
Tampere 210109
Tampere 210109Tampere 210109
Tampere 210109
 
Espoo palveluverkon visio 2020: muuttuvan yhteiskunnan haasteet
Espoo palveluverkon visio 2020: muuttuvan yhteiskunnan haasteetEspoo palveluverkon visio 2020: muuttuvan yhteiskunnan haasteet
Espoo palveluverkon visio 2020: muuttuvan yhteiskunnan haasteet
 
Liikennerevoluutio 2011 -ajatuskartta
Liikennerevoluutio 2011 -ajatuskarttaLiikennerevoluutio 2011 -ajatuskartta
Liikennerevoluutio 2011 -ajatuskartta
 
Liikennerevoluutio 2011 ajatuskartta
Liikennerevoluutio 2011 ajatuskarttaLiikennerevoluutio 2011 ajatuskartta
Liikennerevoluutio 2011 ajatuskartta
 
Palvelualojen yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa 29102013
Palvelualojen yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa 29102013Palvelualojen yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa 29102013
Palvelualojen yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa 29102013
 
Lahden majakkahankkeet 250310
Lahden majakkahankkeet 250310Lahden majakkahankkeet 250310
Lahden majakkahankkeet 250310
 
Mitkä ovat tulevaisuuden trendit ja arvaamattomat tekijät? Mitä ne voivat me...
Mitkä ovat tulevaisuuden trendit ja arvaamattomat tekijät? Mitä ne voivat me...Mitkä ovat tulevaisuuden trendit ja arvaamattomat tekijät? Mitä ne voivat me...
Mitkä ovat tulevaisuuden trendit ja arvaamattomat tekijät? Mitä ne voivat me...
 
Ihmisten tekemä elinvoimainen metropoli
Ihmisten tekemä elinvoimainen metropoliIhmisten tekemä elinvoimainen metropoli
Ihmisten tekemä elinvoimainen metropoli
 
SUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo Melin
SUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo MelinSUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo Melin
SUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo Melin
 
Sosiaalinen media hyvinvointialan liiketoiminnassa
Sosiaalinen media hyvinvointialan liiketoiminnassaSosiaalinen media hyvinvointialan liiketoiminnassa
Sosiaalinen media hyvinvointialan liiketoiminnassa
 
Osastonhoitaja uudistavana johtajana
Osastonhoitaja uudistavana johtajanaOsastonhoitaja uudistavana johtajana
Osastonhoitaja uudistavana johtajana
 
Anu Raijas: Kuluttaja - Nyt, Kaupan tutkimuspäivä 2.1.2018
Anu Raijas: Kuluttaja - Nyt, Kaupan tutkimuspäivä 2.1.2018Anu Raijas: Kuluttaja - Nyt, Kaupan tutkimuspäivä 2.1.2018
Anu Raijas: Kuluttaja - Nyt, Kaupan tutkimuspäivä 2.1.2018
 
Sosiaalihyöty osallisuuden ja vaikuttavuuden osoittajana aikuissosiaalityössä...
Sosiaalihyöty osallisuuden ja vaikuttavuuden osoittajana aikuissosiaalityössä...Sosiaalihyöty osallisuuden ja vaikuttavuuden osoittajana aikuissosiaalityössä...
Sosiaalihyöty osallisuuden ja vaikuttavuuden osoittajana aikuissosiaalityössä...
 
Cmad esitys Kärkkäinen Jussila
Cmad esitys Kärkkäinen JussilaCmad esitys Kärkkäinen Jussila
Cmad esitys Kärkkäinen Jussila
 
Cmad Kärkkäinen ja Jussila (Final)
Cmad Kärkkäinen ja Jussila (Final)Cmad Kärkkäinen ja Jussila (Final)
Cmad Kärkkäinen ja Jussila (Final)
 
Vertaistuotanto An Itk 230409
Vertaistuotanto An Itk 230409Vertaistuotanto An Itk 230409
Vertaistuotanto An Itk 230409
 
Seinäjoen AMK foorumiluento 190111
Seinäjoen AMK foorumiluento 190111Seinäjoen AMK foorumiluento 190111
Seinäjoen AMK foorumiluento 190111
 
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnille
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnilleDigitaalisen transformaation perusteesit kunnille
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnille
 
Satu Kankkonen: Hyvinvointikertomusten uudenlainen laadinta
Satu Kankkonen: Hyvinvointikertomusten uudenlainen laadintaSatu Kankkonen: Hyvinvointikertomusten uudenlainen laadinta
Satu Kankkonen: Hyvinvointikertomusten uudenlainen laadinta
 

More from SEE DemosHelsinki -account Mokka (9)

Megatrends and new business
Megatrends and new businessMegatrends and new business
Megatrends and new business
 
Kyyninen politiikka vs. wikidemokratia
Kyyninen politiikka vs. wikidemokratiaKyyninen politiikka vs. wikidemokratia
Kyyninen politiikka vs. wikidemokratia
 
Neljäs Vallankumous
Neljäs VallankumousNeljäs Vallankumous
Neljäs Vallankumous
 
Kuinoma.fi
Kuinoma.fiKuinoma.fi
Kuinoma.fi
 
Demos Helsinki: Neljäs vallankumous
Demos Helsinki: Neljäs vallankumousDemos Helsinki: Neljäs vallankumous
Demos Helsinki: Neljäs vallankumous
 
Kestävä Innovointi
Kestävä InnovointiKestävä Innovointi
Kestävä Innovointi
 
Matalahiiliyhteiskunta Demos Helsinki
Matalahiiliyhteiskunta Demos HelsinkiMatalahiiliyhteiskunta Demos Helsinki
Matalahiiliyhteiskunta Demos Helsinki
 
Corporate Responsibility ilmastonmuutoksen aikana
Corporate Responsibility ilmastonmuutoksen aikanaCorporate Responsibility ilmastonmuutoksen aikana
Corporate Responsibility ilmastonmuutoksen aikana
 
Mitä on wikidemokratia
Mitä on wikidemokratiaMitä on wikidemokratia
Mitä on wikidemokratia
 

Demos Helsinki City 2

 • 2. Demos Helsinki Suomen ensimmäinen itsenäinen ajatushautomo • Perustettu v. 2005 • 4 työntekijää • Laaja kansainvälinen think tank -verkosto • Ensimmäinen korkean tason tutkimus “Yksilön • ääni - Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla” julkistettiin 2006, tilaaja SITRA • Voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen, yhdistysmuotoinen, tutkimusmenetelmiltään ja - tuloksiltaan täysin avoin.
 • 3. 3
 • 4. Mihin think tankkejä tarvitaan? • Riippumattomuus Suomessa harvinaista, • Monimuotoisuus sinänsä arvokasta, • Osaamisten kohtauspaikka: – Eri alojen eri tasoiset asiantuntijat ja tekijät, – Kansalaiset, kuluttajat, käyttäjät, erityisryhmät – Yritysmaailman innovaattorit, – Kansainvälinen verkosto. • Thinking the unthinkable - poliittisesti vaikeiden ideoiden esittäminen maltillisesta ja perustellusti • Ei päätöksentekoa ohjaavaa vaan demokratisoivaa tutkimusta.
 • 19. Perinteinen hyvinvointivaltio (systeeminäkökulma) Julkinen sektori Käyttäjät Valtio
 • 20. Suoritetalous (systeeminäkökulma) Julkinen sektori Palvelun tuottaja Käyttäjä
 • 21. Suoritetalous (systeeminäkökulma) Julkinen sektori Palvelun tuottaja Käyttäjä
 • 22. Suoritetalous (systeeminäkökulma) Julkinen sektori Palvelun tuottaja Käyttäjä
 • 23. Suoritetalous (systeeminäkökulma) Julkinen sektori Palvelun tuottaja Käyttäjä
 • 24. Osallistuva tuotanto (systeeminäkökulma) Käyttäjien yhteisöt Palvelun tuottaja Julkinen sektori
 • 25. Osallistuva tuotanto (systeeminäkökulma) Käyttäjien yhteisöt Palvelu Palvelun tuottaja Julkinen sektori
 • 26. Toimiva osallistuva tuotanto edellyttää Käyttäjien yhteisöjen tunnistaminen ja tukeminen  Palautteen keräämistä riittävän suoraan ja matalalla  tasolla Rohkeutta hyväksyä kokeileva asenne  Käyttäjien informoimista heille relevantilla toiminnan  tasolla. Uutta roolia ammattilaisille: suunnittelijat, opettajat,  lääkärit jne eivät ole “oppineita” vaan palvelun kehittäjiä yhdessä käyttäjän kanssa.
 • 27. Suoritetaloudesta osallistuvaan tuotantoon (Leadbeater 2004, Mokka & Neuvonen 2006) Perinteinen Suoritetalous Osallistuva tuotanto hyvinvointivaltio Palveluiden Poliitikkojen ja Asiakastutkimukset ja Dialogi palveluntarjoajien, tavoitteet asiantuntijoiden kyselyt kertovat käyttäjien ja rahoittajien määrittelemä välillä määrittää Suorituskykyä Panosten hallinnalla, Tehokkuudella, panosten ja Käyttäjäkokemuksen mitataan hyvän hallinnon tuotosten suhteella laadulla ja palvelun periaatteilla yhteiskunnallisella arvolla Johtavien Miellyttää poliittisia Urakoiden Käyttäjätyytyväisyys, tavoitteet hallitsijoita tehokkuustavoitteista laajempi yhteiskunnallinen huolehtiminen hyöty Käyttäjä Auktoriteettia Itsepalveluun tottunut Osallistuva käyttäjä kunnioittava kuluttaja ratkaisemassa ongelmia ammattilaisen kanssa Innovaatiot Institutionaalisia ja Keskittyvät suorituskyvyn Ruohonjuuritason arkisia rakenteellisia parantamiseen innovaatioita Eetos Teknokraattinen, Markkinoiden ohjaama Demokraattinen, elitistinen personalisoitu, käyttäjäkeskeinen
 • 28. Demos NOW Roope Mokka • Aleksi Neuvonen • Hans Park • Tuomas Toivonen •
 • 29. GHV 2050 • Kaikki työt perustuivat samoihin kolmeen haastavaan trendiin – ilmastonmuutos – diversifikaatio – yhdyskuntarakenteen hajaantuminen
 • 30. City 2.0 peruskysymys Kuinka me voimme rakentaa inspiroivan ja motivoivan kaupungin? Nykyajan ihmisiä motivoi tunne siitä, että he voivat vaikuttaa elinympäristöönsä.
 • 31. David Miliband: “We can -politics” “I call it the politics of quot;I canquot;. It represents a desire for people to not just have access to material goods, but greater power, control and choice over all aspects of their life, from the jobs they do, the relationships they enter, the services they use, the products they buy. [...] It is an age where people want to be players not just spectators. [...] ‘ Web 2.0 allows the spirit of “I can” to transcend the limits of consumerism, and become a mass movement for cooperation. “
 • 32. City 2.0 Encyclopedia Modernistinen Britannica kaupunkisuunnittelu Wikipedia Ihmisten suunnittelema kaupunki
 • 33. City 2.0 trendianalyysi Ikääntyminen Ageing
 • 34. City 2.0 trendianalyysi Ilmastonmuutos Climate change
 • 35. City 2.0 trendianalyysi Liikkuvuus Mobility
 • 36. City 2.0 trendianalyysi Itsensä rakentavat kaupungit The Rise of Self-Built Cities
 • 37. City 2.0 trendianalyysi Yksilöllistyminen Individualisation
 • 38. City 2.0 trendianalyysi Vertaisuus Peer Power
 • 39. City 2.0 peruskysymys 1. Kuinka me voimme tuottaa näin valtavan muutoksen? Ilmastonmuutos vaati disruptiivista muutosta, inkrementaalisuus ei riitä.
 • 40. City 2.0 peruskysymys 2. Kuinka me voimme rakentaa inspiroivan ja motivoivan kaupungin? Nykyajan ihmisiä motivoi tunne siitä, että he voivat vaikuttaa elinympäristöönsä.
 • 42. “We-Can” aikakausi • 50-70 -luku I need hyvinvointivaltio
 • 43. “We-Can” aikakausi • 50-70 -luku I need hyvinvointivaltio • 80-90 -luku I want kulutusyhteiskunta, individualismi
 • 44. “We-Can” aikakausi • 50-70 -luku I need hyvinvointivaltio • 80-90 -luku I want kulutusyhteiskunta, individualismi • 2000 -luku I can osaamisyhteiskunta
 • 45. “We-Can” aikakausi • 50-70 -luku I need hyvinvointivaltio • 80-90 -luku I want kulutusyhteiskunta, individualismi • 2000 -luku I can osaamisyhteiskunta • 2010 -luku We can vertaisyhteiskunta
 • 46. David Miliband: “We can -politics” “I call it the politics of quot;I canquot;. It represents a desire for people to not just have access to material goods, but greater power, control and choice over all aspects of their life, from the jobs they do, the relationships they enter, the services they use, the products they buy. [...] It is an age where people want to be players not just spectators. [...] ‘ Web 2.0 allows the spirit of “I can” to transcend the limits of consumerism, and become a mass movement for cooperation. “
 • 47. Arjen Demokratia Sosiaalisten innovaatioiden järjestelmä Sääntöjen ja työkalun muodostama toiminta-alusta
 • 48. City 2.0 työkalut -Julkisesta tilasta “yksityiseen julkiseen” tilaan -Yhteiskunnallinen yrittäjä-malli -Monimuotoiset toiminnan tilat -Jaettu luksus -Wikidemokratia -Avoin päivä -Hajautettu koti
 • 49. City 2.0 säännöt -Sissikansalaisten verkostot -Verovapaat ihmisten väliset tukipalvelut -Henkilökohtaiset päästöpisteet ja -kauppa -etc.
 • 50. City 2.0 hallinnonrakenteet -Yhteiskunnallinen riskirahoitus -Yhteiseen hyvään perustuva tuotanto -Pitkän aikavälin ennakointi
 • 51. David Miliband: “We can -politics” “I call it the politics of quot;I canquot;. It represents a desire for people to not just have access to material goods, but greater power, control and choice over all aspects of their life, from the jobs they do, the relationships they enter, the services they use, the products they buy. [...] It is an age where people want to be players not just spectators. [...] ‘ Web 2.0 allows the spirit of “I can” to transcend the limits of consumerism, and become a mass movement for cooperation. “
 • 52. City 2.0 hallinnonrakenteet Yhteiskunnallinen riskirahoitus -Yhteiskunnallinen riskirahoitus -Yhteiseen hyvään perustuva tuotanto -Pitkän aikavälin ennakointi
 • 55. David Miliband: “We can -politics” “I call it the politics of quot;I canquot;. It represents a desire for people to not just have access to material goods, but greater power, control and choice over all aspects of their life, from the jobs they do, the relationships they enter, the services they use, the products they buy. [...] It is an age where people want to be players not just spectators. [...] ‘ Web 2.0 allows the spirit of “I can” to transcend the limits of consumerism, and become a mass movement for cooperation. “
 • 56. City 2.0 peruskysymys Kuinka me voimme rakentaa inspiroivan ja motivoivan kaupungin? Nykyajan ihmisiä motivoi tunne siitä, että he voivat vaikuttaa elinympäristöönsä.
 • 57. David Miliband: “We can -politics” “I call it the politics of quot;I canquot;. It represents a desire for people to not just have access to material goods, but greater power, control and choice over all aspects of their life, from the jobs they do, the relationships they enter, the services they use, the products they buy. [...] It is an age where people want to be players not just spectators. [...] ‘ Web 2.0 allows the spirit of “I can” to transcend the limits of consumerism, and become a mass movement for cooperation. “
 • 58. Kehitysjohtaja Roope Mokka roope.mokka@demos.fi Tutkimusjohtaja Aleksi Neuvonen aleksi.neuvonen@demos.fi www.demos.fi www.demos.co.uk
 • 59. Kehitysjohtaja Roope Mokka roope.mokka@demos.fi Tutkimusjohtaja Aleksi Neuvonen aleksi.neuvonen@demos.fi www.demos.fi www.demos.co.uk
 • 66. “Forecasting” menetelmä perustuu tähän päivään eikä saa aikaiseksi vaihtoehtoisia tulevaisuuksia
 • 68. Forecasting Backcasting Toimijan Toimintaympäristön Tutkimuskohde vaikutuskeinojen analyysi tutkiminen Skenaariot Strategioiden testaus Asema taustamateriaalia skenaarioiden sisällä strategiaprosessissa strategioille Laaja toimijaryhmä, Suppea, yhtenäiseen jonka intressejä pyritään Kohderyhmä toimintaan kykenevä yhteensovittamaan toimijaryhmä Yleensä tarve suureen Yleensä strateginen Tavoite muutokseen voitontavoittelu Pyrittäessä toteuttamaan visio, johon liittyvät Keskeinen Haluttaessa selviytyä vaihtoehdoista, joihin ei vaikutusmahdollisuudet valintakriteeri ovat suuret toteuttamaan voi vaikuttaa jokin visio, johon liittyvät
 • 69. 2050 Forecasting Intia Demokratian muuttuminen Yksilöllistyminen Kiina Vertaisyhteisöt Geopolitiikka Ikääntyminen Väestönkasvu Ubicomp Ilmastonmuutos 2008
 • 70. Counting backwards Helsingin metropolialue 2050 co2-päästöt -80% 2050 2048204520422039203620332030202720252023202120192017201520132011 20102009 2007 2008 Öljyn kulutus 10% vuoden 2007 tasosta 100% 0-päästöistä uudisrakentamista Salmisaaren fuusiovoimala Viimeinen hiilivoimala suljetaan Ruuhkamaksut Kiskotakseilla 70% henkilöliikenteestä Henkilökohtaiset päästökiintiöt Gazprom Fortum Helsinki-Pietari maglev-rata rakentaa 1. fuusiovoimalan Länsiväylästä pyörätie HKI keke-ohjelma
 • 71. Counting backwards Helsingin metropolialue 2050 co2-päästöt -80% 2020 2050 2048204520422039203620332030202720252023202120192017201520132011 20102009 2007 2008 Öljyn kulutus 10% vuoden 2007 tasosta 100% 0-päästöistä uudisrakentamista Salmisaaren fuusiovoimala Viimeinen hiilivoimala suljetaan Ruuhkamaksut Kiskotakseilla 70% henkilöliikenteestä Henkilökohtaiset päästökiintiöt Gazprom Fortum Helsinki-Pietari maglev-rata rakentaa 1. fuusiovoimalan Länsiväylästä pyörätie CO2 -30% HKI keke-ohjelma
 • 72.
 • 74. Teollinen Design, massatuotanto kuluttajalähtöisyys Yhteisöllinen No CO2 tuotanto, pro-am
 • 75. Teollinen Design, massatuotanto kuluttajalähtöisyys Yhteisöllinen No CO2 tuotanto, pro-am
 • 76. Teollinen Design, massatuotanto kuluttajalähtöisyys Yhteisöllinen No CO2 tuotanto, pro-am
 • 77. Teollinen Design, massatuotanto kuluttajalähtöisyys Yhteisöllinen No CO2 tuotanto, pro-am
 • 78. Teollinen Design, massatuotanto kuluttajalähtöisyys Yhteisöllinen No CO2 tuotanto, pro-am
 • 79. Counting Backwards A Methodological Proposal for Building Climate Neutral Futures
 • 80. Counting Backwards A Methodological Proposal for Building Climate Neutral Futures •Ilmastonmuutos ja päästövähennystavoitteet tarjoavat meille tieteellisesti perusteltavia vakioita (esim. co2 -30% 2020)
 • 81. Counting Backwards A Methodological Proposal for Building Climate Neutral Futures •Ilmastonmuutos ja päästövähennystavoitteet tarjoavat meille tieteellisesti perusteltavia vakioita (esim. co2 -30% 2020) •Näin syntyy kiintopiste, josta voidaan rakentaa tulevaisuuspolkuja tulevaisuudesta nykyisyyteen
 • 82. Counting Backwards A Methodological Proposal for Building Climate Neutral Futures •Ilmastonmuutos ja päästövähennystavoitteet tarjoavat meille tieteellisesti perusteltavia vakioita (esim. co2 -30% 2020) •Näin syntyy kiintopiste, josta voidaan rakentaa tulevaisuuspolkuja tulevaisuudesta nykyisyyteen •Vakioidun tavoitteen perusteella voidaan arvioida prioriteetteja ja rikastaa kuvaa toimintaympäristöstä ja roolijaoista
 • 83. Counting Backwards A Methodological Proposal for Building Climate Neutral Futures •Ilmastonmuutos ja päästövähennystavoitteet tarjoavat meille tieteellisesti perusteltavia vakioita (esim. co2 -30% 2020) •Näin syntyy kiintopiste, josta voidaan rakentaa tulevaisuuspolkuja tulevaisuudesta nykyisyyteen •Vakioidun tavoitteen perusteella voidaan arvioida prioriteetteja ja rikastaa kuvaa toimintaympäristöstä ja roolijaoista •Sama harjoitus voidaan toistaa sadoissa yrityksissä, kunnissa ja etujärjestöissä
 • 84. Counting Backwards A Methodological Proposal for Building Climate Neutral Futures •Ilmastonmuutos ja päästövähennystavoitteet tarjoavat meille tieteellisesti perusteltavia vakioita (esim. co2 -30% 2020) •Näin syntyy kiintopiste, josta voidaan rakentaa tulevaisuuspolkuja tulevaisuudesta nykyisyyteen •Vakioidun tavoitteen perusteella voidaan arvioida prioriteetteja ja rikastaa kuvaa toimintaympäristöstä ja roolijaoista •Sama harjoitus voidaan toistaa sadoissa yrityksissä, kunnissa ja etujärjestöissä •Eri ryhmien skenaarioiden taustaoletukset helposti vertailtavia