SUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo Melin

676 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
676
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo Melin

 1. 1. Sosiaalinen media hyvinvointialan liiketoiminnassa Eija Seppänen, Fountain Park Tuomo Melin, Sitra 2.11.2010
 2. 2. Esityksen sisältö  Terveydenhuollon muutostrendit  Valtakunta, yhteisö, yksilö  Sosiaalinen media  Mitä, kenelle, miten  Sosiaalinen media liiketoiminnassa  Mahdollisuudet ja uhat  Somen roolit ja käytännön esimerkkejä  Asiakkaan näkökulma  Jalkahoitoa Oulusta, perheneuvontaa tai täytekakkuja verkosta  Liiketoiminnan tavoitteiden mukauttaminen sosiaaliseen mediaan  Yhdessäkehittäminen  Case: Palveluseteli  Lopputulema 2
 3. 3. Terveydenhuollon muutostrendejä Tervhuoltojärjes- telmän trendit Kustannusten hallinta (vaikuttavuus, laatu, tuottavuus, tasa-arvo) Terveysjatkumo Terveyspalvelujen kansainvälinen kauppa Parhaat käytännöt & Näyttöpohjainen lääketiede Markkinatrendit Markkinoiden kasvu kansantulon kasvaessa Uudet kasvavat markkinat Sääntely Terveysteknologioiden arviointi Uudet liiketoiminta- mallit Teknologiset trendit Laitteista palveluihin Jokapaikan tieto- tekniikka Standardit, tietojen yhteiskäyttö Insinööri- ja biotietei- den konvergenssi Yhteiskäyttöinen potilaskertomus Yhteiskunnalliset trendit Väestön ikääntyminen Elämäntyylit Terveystietoisuus Kuluttajaliike Valtauttaminen, vertais- tuki, vertaisryhmät Liiketoimintamahdollisuudet Niilo Saranummi, VTT
 4. 4. Yhteisöt muutoksessa 4 Etäyhteisöt Modernit yhteisöt Nettiyhteisöt Perinteiset yhteisöt paikallinen paikkariippumaton Tiiviit ja pysyvät Löyhät, lyhytaikaiset
 5. 5. 5
 6. 6. 6
 7. 7. Yksilön verkottuminen ja sosiaalinen pääoma  Sosiaalinen pääoma on ihmisten välisiin verkostoihin liittyviä voimavaroja  Verkostojen kautta esimerkiksi  saadaan uutta tietoa  löydetään kumppaneita  löydetään työpaikkoja  saadaan rahoitusta  vaihdetaan kokemuksia  saadaan vaikutusvaltaa  hoidetaan yhteisiä asioita  Mitä enemmän ihmisellä on hyviä verkostoja, sitä enemmän hänellä on sosiaalista pääoma 7
 8. 8. Sosiaalinen media 8
 9. 9. Sosiaalinen media on viestintää monelta monelle - jokaisella on mahdollisuus olla viestijä ja aktiivinen sisällön tuottaja  Sosiaalinen media viestinnän kanavana  Uusien tarpeiden luominen, myynnin ja markkinoinnin tuki  Yleiseen mielipiteeseen vaikuttaminen, mielipidejohtajuus  Asiakaspalvelu sosiaalisessa mediassa  Aiempaa tiiviimpi vuorovaikutus asiakkaiden kanssa; jatkuvaa palautetta suurilta massoilta  Brandin positointi; fanit luovat brandin  Tiedon jakamisen väline ja kanava, kotisivun jatke / korvike  Sosiaalinen media yhteiskehittelyn välineenä (Crowdsourcing)  Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen, ”joukotettu tuotekehitys” 9
 10. 10. Sosiaalinen media tavoittaa kansalaiset Älä kysy: ”Pitäisikö meidän mennä sinne?” Kysy mieluummin: ”Pitäisikö meidän olla mukana keskustelussa, jota meistä jo käydään sosiaalisessa mediassa?” Haasteena toimia tavoitteellisesti sosiaalisessa mediassa 10
 11. 11. Profiili: yli 50-v nainen pääkaupunkiseudulla 11
 12. 12. Mahdollisuudet liiketoiminnalle 12
 13. 13. 13
 14. 14. 14
 15. 15. SoMe tarjoaa monia mahdollisia rooleja liiketoiminnalle – voi edustaa useita rooleja samanaikaisesti  Keskusteluiden ja osallistumisen mahdollistaja  Informaation tarjoaja  Esim. aikataulut, tapahtumat, uutiset  Kansalaiset voiva yhdistellä ja kierrättää informaatiota sekä rakentaa uusia palveluita  Osallistaja ja fasilitaattori  Mahdollisuus osallistua ja kertoa näkemyksistään nykyisyyteen ja tulevaisuuteen liittyen  Palveluiden kehittäminen yhdessä käyttäjien kanssa (Crowdsourcing)  Osallisuuden kokemuksen rakentaminen; kuntalais-/ kansalaisdemokratian toteuttamisen foorumi  Läsnäolo ja palvelutoiminta  Ollaan siellä missä ihmiset ovat – erityisesti nuorten tavoittaminen perinteisellä medialla on hankalaa 15
 16. 16. 16
 17. 17. 17 ”Parhaimmillaan sosiaalisessa mediassa toteutuu elämän tärkeimmät asiat: ihmisiin tutustuminen, vastavuoroisuus, tarve olla eri mieltä ja tarve kokea yhteenkuuluvuutta. Tämän takia monet jäävät koukkuun blogin pitämiseen.   Sosiaalisessa mediassa toimiminen tuo parhaimmillaan omaan ja lähimmäisten terveyteen liittyvää hallinnan kokemusta.”
 18. 18. 18
 19. 19. Asiakkaan näkökulma 19
 20. 20. Jalkahoito Oulu 20
 21. 21. Perheneuvontaa verkossa 21
 22. 22. Kotisiivousta 22
 23. 23. Liiketoiminnan tavoitteiden mukauttaminen sosiaaliseen mediaan 23 Toiminta Tehtävä Tavoite Kuuntelu Tutkimus Asiakastarpeet, palvelujen kehittäminen Keskustelu Markkinointi, koulutus Tietoisuuden lisääminen Herättely Myynti Markkinahuomio, suosittelu, myynninedistäminen, luottamuksen kasvattaminen Jakaminen Asiantuntijapalvelujen tarjoaminen Nopeampi levittäminen uusille asiakkaille, olemassa oleville uudella tavalla Tuki Asiakaspalvelu, tekninen tuki Kustannusten pienentäminen, asiakastyytyväisyyden kasvattaminen Yhdessä- kehittäminen Kehittäminen, tuotemarkkinointi Tuotteet nopeammin markkinoille, lojaalisuuden kasvattaminen
 24. 24. Lopputulema  “Focus on what really matters: making users happy with your product as quickly as you can and helping them as much as you can after that. If you do those better than anyone else out there you’ll win.”  “We do our best to respond to each and every request we get — whether it be a support issue, a question about how to use our service or feedback.”  Sosiaalinen media on mahdollisuus, jota kannattaa käyttää  Pieni voi olla iso  Liikkeelle tavoitteesta – lähtökohtana oman liiketoiminnan tuki  Suunnitelma, mittarit  Mahdollista myös pienin panoksin  Esim. Facebook- ja Google –mainonta  Oma kotisivu välttämätön luottamusbisneksessä  Palvelulupaus, hinta, yhteystiedot, yhteydenotto  Suosittelut, kilpailut  Älä missään vaiheessa unohda asiakasta 24
 25. 25. 25 Sitran Kuntaohjelman Palvelusetelihankkeen tavoitteena on lisätä kuntalaisten valinnanvapautta ja vaikutusmahdollisuuksia. Palveluseteli voi parantaa myös palvelujen saatavuutta, purkaa jonoja, monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää kuntien ja yksityisten palvelutuottajien yhteistyötä. Sitra halusi osallistaa kansalaiset Palvelusetelihankkeeseen hyödyntääkseen heidän sosiaaliset verkostonsa tiedon välittämisessä ja ideoiden sekä sisällön luomisessa. Yhdessäkehittäminen CASE: Sitran palveluseteli
 26. 26. Mukaan ottamisen ja yhdessä tekemisen voima: tiedosta tulosta Tieto Kiinnostus Ymmärrys Hyväksyntä Sitoutuminen Omaksuminen Toiminta Tarvitaan tilaisuuksia omakohtaiseen pohdintaan ja tulkintaan. Henkilöstö, kuluttajat, yhteistyökumppanit, kansalaiset, kuntalaiset, asiakkaat, asukkaat jne. haluavat vaikuttaa. Tulos
 27. 27. Palveluseteli-hankkeen viestintä alkoi verkkohaastattelulla 27 Verkkohaastatteluissa tuhannet kansalaiset saivat vapaasti ehdottaa mihin palvelusetelit pitäisi ottaa käyttöön ja heti perään arvioida muiden ehdotusten tärkeyttä omasta näkökulmasta. Arvioinnissa määrällisesti vähemmän ehdotetut teemat eli mielenterveyspalvelut, hammashoito sekä omaishoitajien palvelut nousevat tärkeimmiksi. Tarkempia raportteja: www.slideshare.com/palveluseteli
 28. 28. Palveluseteli sosiaalisen median kentällä Palveluseteli
 29. 29. Palvelusetelin viestintä jatkuu edelleen sosiaalisessa mediassa  www.facebook.com/palveluseteli  37 000 fania  Yli 20 000 näyttökertaa jokaiselle päivitykselle  50 esitystä tai dokumenttia  20 videota  4 verkkohastattelua  Kymmeniä uutislinkkejä mediasta  Satoja keskusteluja kansalaisten kanssa 29
 30. 30. Palveluseteli sosiaalisessa mediassa 1. Uusi monia koskettava asia – ota aidosti mukaan 2. Joukkojen viisaus hyödynnettävissä – älä aliarvioi ketään tai mitään 3. Rohkeutta ja malttia jokaiselle päivälle – älä provosoidu 4. Toimii nopeammin kuin ajatus - mittaa päivän pulssi 5. Pidä mielessä askelmerkit – muista, sinä viet 6. Vaikuttavuus syntyy ajan kanssa – juhli eteenpäinmenoa
 31. 31. Tavoitteena hyvä elämä Kansalaiset haluavat hyvää hoivaa – valinnanvapaus ja vaikutusmahdollisuudet omaan arkeen ja hoivaan liittyvissä asioissa ovat osa hyvää elämää Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävä on mahdollistaa ja tukea kansalaisen hyvää elämää 3128.4.2010 Kehitysjohtaja Tuomo Melin,
 32. 32. Kiitos! eija.seppanen@fountainpark.com tuomo.melin@sitra.fi 32

×