Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Elinvoimaiseen metropoliin vaikuttavat
         muutosilmiöt
Olli Alanen
Tuuli Kaskinen
Demos Helsinki
Lähde: New Economics Foundation: National Accounts of Well-being: bringing real wealth onto the balance sheet
Metropolialue?
Lähde: New Economics Foundation: National Accounts of Well-being: bringing real wealth onto the balance...
Muuttuva
väestörakenne
Muuttuva
väestörakenne


 Globaali talous
Muuttuva
 väestörakenne


   Globaali talous


Teknologinen
 planetarismi
Muuttuva
 väestörakenne


   Globaali talous


Teknologinen
 planetarismi


   Niukkenevat
  luonnonvarat
Muuttuva
 väestörakenne


   Globaali talous


Teknologinen
 planetarismi


   Niukkenevat
  luonnonvarat

    ...
Metropolialueen kuntien tulot vuodessa:

   8 641 503 000 €
Metropolialueen kuntien tulot vuodessa:

17  283
   8 641006000 €
      503 000         €?
Haasteet eivät ratkea vain vaurautta
kasvattamalla ja verotuloja kierrättämällä.
Metropolialueen kilpailukykytutkimus
Jyväskylän yliopisto ja Demos Helsinki

 Elinvoimainen metropoli
      Antti Ha...
Metropolin menestystekijät

• Kestävä hyvinvointi: menestys tehdään
 ihmisen ja luonnon ehdoilla
• Visio: alueella on inn...
Luova talous

 Koulutus    Osaaminen
  T&K     (pääomat)

                  Innovaatiot:

   ...
Kestävä hyvinvointi kilpailukyvyn
   kriteerinä ja lähteenä
          Elämänlaatu
          Onnellis...
Kolmikantainen kumppanuus: PPP
       People:     Stimulaatio:
       kansalaisten  Julkinen sektori a...
Metropolialueen erityisiä haasteita

• Oppiminen muiden alueiden kokemuksista
• Yhtenäisyyden saavuttaminen
• Yhdyskuntara...
Esimerkkejä maailmalta
• Elinkeinorakenteen uudistuminen vaatii
 merkittäviä valintoja ja toimenpiteitä (SHOK ja
 OSKE e...
Onnistuneita kehittämistoimenpiteitä
    maailmalta: Ottawa
• Uusiutuminen veturiyrityksen (Nortel) poistuttua: kasvuy...
Onnistuneita kehittämistoimenpiteitä
    maailmalta: Eindhoven
• Ylikansallisten keskittymien mahdollisuudet: ELAt-alue...
Yhtenäisyys
• Metropolialue kohtaa erilaisia temaattisia
 haasteita, joihin on vastattava kokoamalla asian
 kannalta rel...
Monikeskuksinen 15-minuutin
           metropoli
                               ...
Kohti luovaa palvelutaloutta

• Palvelujen osuus arvonmuodostuksessa ja
 työllisyydessä nousee 80-85 %:iin
• Teollisuustu...
Avoin elinkeinopolitiikka

• Arvoa luovien toimintojen tukeminen ja
 innovaatioiden ekosysteemin voimistaminen
• Kokeilem...
Uutta toimijuutta etsimässä
Olli Alanen
Tuuli Kaskinen
Demos Helsinki
Kyse ei ole kuntien
hallintomalleista, vaan
yhteiskunnan eri toimijoiden
välisten uusien suhteiden
synnyttämisestä.
Kyse ei ole kuntien
hallintomalleista, vaan
yhteiskunnan eri toimijoiden
välisten uusien suhteiden
synnyttämisestä.
Kyse o...
£
      €                       $

”Talouden selvä ylivalta johtuu siitä, että, toisaiseksi se...
£
€               $

Myös valtion ja kuntien toiminta perustuu
tiukkaan koordinointiin ja suunnitteluun.
£
   €               $

Kansalaisyhteiskunnalla ei ole vastaavaa järjestelmää
Niukkenevat
luonnonvarat

 Muuttuva
väestörakenne

Teknologinen
 planetarismi


Globaali talous

 Minä, me ja
 yhteiskunta
Niukkenevat   Valtio
luonnonvarat
         Kunta
 Muuttuva
väestörakenne

Teknologinen
 planetarismi


Globaa...
Niukkenevat     Valtio
luonnonvarat
           Kunta
 Muuttuva
väestörakenne

Teknologinen
 planetarismi


...
Niukkenevat     Valtio
luonnonvarat
           Kunta
 Muuttuva
väestörakenne

Teknologinen
 planetarismi


...
Niukkenevat     Valtio
luonnonvarat
           Kunta
 Muuttuva
väestörakenne

Teknologinen
 planetarismi  ...
Uusi ymmärrys voimavaroista
       The Hidden Wealth of Nations
               - David Halpern (...
Uusi ymmärrys voimavaroista
       The Hidden Wealth of Nations
               - David Halpern (...
”Vapaan ja demokraattisen yhteisön tai yhteiskunnan
tuntee myös siitä, että se sallii erilaisten ihmisten
antaa oman toimi...
Metropolin suurin haaste
on kansalaisten yksilöllinen motivointi,
       ei rahan puute
Metropolin suurin haaste
    on kansalaisten yksilöllinen motivointi,
          ei rahan puute
Hyvinvoint...
Yksilö on hyvinvointinsa suurin
haaste – ja mahdollisuus
Miten eri toimijoiden on muututtava, jotta
  metropolialueelle kehittyy ongelmia
    ratkaisevaa kumppanuutta?
KUNTIEN PERUSTEHTÄVÄNÄ ON OLLUT
  LAKISÄÄTEISTEN PALVELUIDEN
     TUOTTAMINEN.
KUNTIEN PERUSTEHTÄVÄNÄ ON OLLUT
  LAKISÄÄTEISTEN PALVELUIDEN
     TUOTTAMINEN.

  ELINVOIMAISESSA METROPOLISSA
 KU...
YRITYSTEN ROOLINA ON OLLUT
TYÖLLISTÄÄ JA TUOTTAA VEROTULOJA.
YRITYSTEN ROOLINA ON OLLUT
TYÖLLISTÄÄ JA TUOTTAA VEROTULOJA.

 ELINVOIMAISESSA METROPOLISSA
 YRITYKSET OVAT OSA PAIKALLIS...
IHMISET OVAT OLLEET VAIN ÄÄNESTÄJIÄ
   JA VAATIVIA ASIAKKAITA.
IHMISET OVAT OLLEET VAIN ÄÄNESTÄJIÄ
   JA VAATIVIA ASIAKKAITA.

 ELINVOIMAISESSA METROPOLISSA
 IHMISET OVAT HYVINVOINN...
1960-luvulla suomalaiset olivat
Euroopan huonoimmin koulutettu
   kansa – nyt parhaiten!
OHJEET TYÖPAJAAN
Miten eri toimijoiden on muututtava, jotta
  metropolialueelle kehittyy ongelmia
    ratkaisevaa kumppanuutta?
1&4    2&5    3&6
      KUNNAT  YRITYKSET  IHMISET


 ESTEET
ESIMERKIT
RATKAISUT
Ihmisten tekemä elinvoimainen metropoli
Ihmisten tekemä elinvoimainen metropoli
Ihmisten tekemä elinvoimainen metropoli
Ihmisten tekemä elinvoimainen metropoli
Ihmisten tekemä elinvoimainen metropoli
Ihmisten tekemä elinvoimainen metropoli
Ihmisten tekemä elinvoimainen metropoli
Ihmisten tekemä elinvoimainen metropoli
Ihmisten tekemä elinvoimainen metropoli
Ihmisten tekemä elinvoimainen metropoli
Ihmisten tekemä elinvoimainen metropoli
Ihmisten tekemä elinvoimainen metropoli
Ihmisten tekemä elinvoimainen metropoli
Ihmisten tekemä elinvoimainen metropoli
Ihmisten tekemä elinvoimainen metropoli
Ihmisten tekemä elinvoimainen metropoli
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ihmisten tekemä elinvoimainen metropoli

1,187 views

Published on

 • Be the first to comment

Ihmisten tekemä elinvoimainen metropoli

 1. 1. Elinvoimaiseen metropoliin vaikuttavat muutosilmiöt Olli Alanen Tuuli Kaskinen Demos Helsinki
 2. 2. Lähde: New Economics Foundation: National Accounts of Well-being: bringing real wealth onto the balance sheet
 3. 3. Metropolialue? Lähde: New Economics Foundation: National Accounts of Well-being: bringing real wealth onto the balance sheet
 4. 4. Muuttuva väestörakenne
 5. 5. Muuttuva väestörakenne Globaali talous
 6. 6. Muuttuva väestörakenne Globaali talous Teknologinen planetarismi
 7. 7. Muuttuva väestörakenne Globaali talous Teknologinen planetarismi Niukkenevat luonnonvarat
 8. 8. Muuttuva väestörakenne Globaali talous Teknologinen planetarismi Niukkenevat luonnonvarat Minä, me ja yhteiskunta
 9. 9. Metropolialueen kuntien tulot vuodessa: 8 641 503 000 €
 10. 10. Metropolialueen kuntien tulot vuodessa: 17 283 8 641006000 € 503 000 €?
 11. 11. Haasteet eivät ratkea vain vaurautta kasvattamalla ja verotuloja kierrättämällä.
 12. 12. Metropolialueen kilpailukykytutkimus Jyväskylän yliopisto ja Demos Helsinki Elinvoimainen metropoli Antti Hautamäki Tutkimusprofessori Kaisa Oksanen Tutkimuskoordinaattori Jyväskylän yliopisto Välitulosseminaari 3.6.2010
 13. 13. Metropolin menestystekijät • Kestävä hyvinvointi: menestys tehdään ihmisen ja luonnon ehdoilla • Visio: alueella on innostava, yhteinen visio • Kumppanuus: alue kykenee yhdistämään voimansa (PPP-kumppanuus) • Innovatiivisuus: alue osaa käyttää voimavarojaan (pääomiaan) uusilla tavoilla • Lisäarvo: alue tarjoaa globaaleihin arvoverkostoihin ainutlaatuista osaamista
 14. 14. Luova talous Koulutus Osaaminen T&K (pääomat) Innovaatiot: Voimavarojen uudet kombinaatiot Kestävä Luovat ihmiset hyvinvointi
 15. 15. Kestävä hyvinvointi kilpailukyvyn kriteerinä ja lähteenä Elämänlaatu Onnellisuus Kestävä hyvinvointi Kestävä taloudenpito Tasapainoinen Vaurastuminen luontosuhde
 16. 16. Kolmikantainen kumppanuus: PPP People: Stimulaatio: kansalaisten Julkinen sektori auttaa voimavarat kansalaisia ja yrityksiä käyttämään omia voimavarojaan ja saa näin suuremman vaikuttavuuden Kumppanuus ja yhteistyö Private: ”www” Public: yritysten julkiset voimavarat voimavarat
 17. 17. Metropolialueen erityisiä haasteita • Oppiminen muiden alueiden kokemuksista • Yhtenäisyyden saavuttaminen • Yhdyskuntarakenteen kehittäminen • Palvelutalouden vahvistaminen • Elinkeinopolitiikan uudistaminen
 18. 18. Esimerkkejä maailmalta • Elinkeinorakenteen uudistuminen vaatii merkittäviä valintoja ja toimenpiteitä (SHOK ja OSKE eivät riittävissä määrin avaa uusia alueita ja tehdyt valinnat tukevat pitkälti vakiintuneiden teollisuudenalojen uudistumista) • Profiloituminen selkeästi jonkin asian maailman huippuna (ydinosaamisen puutetta ei voida paikata pelkästään yhteistyöllä) • Riittävä koko mahdollistaa uusiutumisen kannalta keskeisen diversifioinnin ja laajentumisen
 19. 19. Onnistuneita kehittämistoimenpiteitä maailmalta: Ottawa • Uusiutuminen veturiyrityksen (Nortel) poistuttua: kasvuyrittäjyyden tukeminen sekä julkisten tutkimuslaitosten hyödyntäminen.  • Diversifioinnin merkitys uusiutumisessa: Ottawassa kyetty luomaan ICT:n ja elektroniikan lisäksi uusia klustereita, joissa on sekä tutkimus- että yritystoimintaa (esim. fotoniikka, bio-klusteri). • Julkisten tutkimusinstituutioiden merkitys: julkiset tutkimuslaitokset ovat vahva tuki osaamispohjalle sekä houkuttelevuudelle ja uusiutumiselle. Tehty julkisia investointeja, jotka tukevat kehittyviä klustereita. • Uusiutumista tukeva kasvuyrittäjyyden rahoitus. • Vahva spin-off –yritysten luomisen kulttuuri (esim. Nortel 300 spin-offia). Myös muilla veturiyrityksillä vahva track record spin off -yritysten luomisessa. • Tutkimustulosten kaupallistaminen edelleen myös tunnistettu haaste, mutta asian eteen on tehty myös kehittämistoimenpiteitä. On luotu onnistunut, laaja välittäjäorganisaatio (OCRI), ohjelma Ontario Research Commercialization Program (ORCP), ja lisäksi osavaltiolla on houkuttelevat t&k verokannusteet.
 20. 20. Onnistuneita kehittämistoimenpiteitä maailmalta: Eindhoven • Ylikansallisten keskittymien mahdollisuudet: ELAt-alue (Eindhoven Leuven Aachen triangle), jonka tavoitteena on luoda kriittistä massaa kansainvälisesti merkittäväksi huipputeknologian alueeksi. • Veturiyrityksen (Philips) laajempi rooli keskittymän kehittymisessä: Philips keskitti globaalisti t&k:n Eindhoveniin ja loi laajempia rakenteita, kuten muille yrityksille open innovation -hengessa luodun kampuksen.   • Tuet ja kannustimet: esim. t&k palkkauksen kannustin, kansallinen tuki HTCE-kampuksen kehittämiselle. • Onnistunut triple helix-yhteistyö: Brainport Eindhoven. Yhteinen organisaatio Brainport Association koordinoi triple helix-yhteistyötä ja myös ylikansallista strategista verkottumista ELAt-alueella (Eindhoven Leuven Aachen triangle).
 21. 21. Yhtenäisyys • Metropolialue kohtaa erilaisia temaattisia haasteita, joihin on vastattava kokoamalla asian kannalta relevantit tahot yhteistyöhön • Näitä haasteita ei ratkaista pelkillä rakenteilla • Toimintaympäristön muuttuessa verkostot toimivat paremmin kuin hierarkiat • Verkostoissa on helpompi edetä kokeillen ja hyödyntäen erilaisuutta • Ylhäältä ohjaamisen sijaan tarvitaan dialogia ja erilaisten intressien sovittamista -> dialoginen johtajuus
 22. 22. Monikeskuksinen 15-minuutin metropoli Toiminnot 15 minuutin kävelyetäisyydellä Nopea joukkoliikenneväylä A T A T P V P V Viihtyisyys Toiminnallinen Ekologisuus keskittymä Keskittymät ovat Joukkoliikenne erilaisia vie 15 minuutissa keskittymästä toiseen A T A= asuminen P= palvelut P V T= työpaikat V= vapaa-ajan toiminnot
 23. 23. Kohti luovaa palvelutaloutta • Palvelujen osuus arvonmuodostuksessa ja työllisyydessä nousee 80-85 %:iin • Teollisuustuotteiden vientiä korvataan palveluliiketoiminnalla • Keskeisiä palvelutalouden aloja • Tietopohjaiset liike-elämän palvelut • Henkilökohtaiset julkiset ja yksityiset palvelut (hyvinvointipalvelut) • Luovat toimialat (media, kulttuuri, muotoilu)
 24. 24. Avoin elinkeinopolitiikka • Arvoa luovien toimintojen tukeminen ja innovaatioiden ekosysteemin voimistaminen • Kokeileminen ja oppiminen • Verkottuminen ja globaalien voimavarojen käyttö • Painoalojen etsiminen laaja-alaisen tulevaisuustyöskentelyn keinoin • Yhteinen panostaminen painoalojen nostamiseksi maailmanluokkaan
 25. 25. Uutta toimijuutta etsimässä Olli Alanen Tuuli Kaskinen Demos Helsinki
 26. 26. Kyse ei ole kuntien hallintomalleista, vaan yhteiskunnan eri toimijoiden välisten uusien suhteiden synnyttämisestä.
 27. 27. Kyse ei ole kuntien hallintomalleista, vaan yhteiskunnan eri toimijoiden välisten uusien suhteiden synnyttämisestä. Kyse on koko Suomen ongelmasta ja globaaleista haasteista.
 28. 28. £ € $ ”Talouden selvä ylivalta johtuu siitä, että, toisaiseksi se on muita yhteiskunnallisia järjestelmiä paremmin organisoitunut.” (John Dewey, Julkinen toiminta ja sen ongelmat, 1927)
 29. 29. £ € $ Myös valtion ja kuntien toiminta perustuu tiukkaan koordinointiin ja suunnitteluun.
 30. 30. £ € $ Kansalaisyhteiskunnalla ei ole vastaavaa järjestelmää
 31. 31. Niukkenevat luonnonvarat Muuttuva väestörakenne Teknologinen planetarismi Globaali talous Minä, me ja yhteiskunta
 32. 32. Niukkenevat Valtio luonnonvarat Kunta Muuttuva väestörakenne Teknologinen planetarismi Globaali talous Minä, me ja yhteiskunta
 33. 33. Niukkenevat Valtio luonnonvarat Kunta Muuttuva väestörakenne Teknologinen planetarismi Globaali talous Minä, me ja Yritykset yhteiskunta Kv. markkinat
 34. 34. Niukkenevat Valtio luonnonvarat Kunta Muuttuva väestörakenne Teknologinen planetarismi Globaali talous Minä, me ja Yritykset yhteiskunta Kv. markkinat
 35. 35. Niukkenevat Valtio luonnonvarat Kunta Muuttuva väestörakenne Teknologinen planetarismi ME Globaali talous Minä, me ja Yritykset yhteiskunta Kv. markkinat
 36. 36. Uusi ymmärrys voimavaroista The Hidden Wealth of Nations - David Halpern (2010)
 37. 37. Uusi ymmärrys voimavaroista The Hidden Wealth of Nations - David Halpern (2010)
 38. 38. ”Vapaan ja demokraattisen yhteisön tai yhteiskunnan tuntee myös siitä, että se sallii erilaisten ihmisten antaa oman toiminnallisen panoksensa yhteisiin asioihin.” - John Dewey
 39. 39. Metropolin suurin haaste on kansalaisten yksilöllinen motivointi, ei rahan puute
 40. 40. Metropolin suurin haaste on kansalaisten yksilöllinen motivointi, ei rahan puute Hyvinvointipalvelut, työ ja perhe eivät enää luo kaikille motivoivaa turvaa tai tuota onnellisuutta
 41. 41. Yksilö on hyvinvointinsa suurin haaste – ja mahdollisuus
 42. 42. Miten eri toimijoiden on muututtava, jotta metropolialueelle kehittyy ongelmia ratkaisevaa kumppanuutta?
 43. 43. KUNTIEN PERUSTEHTÄVÄNÄ ON OLLUT LAKISÄÄTEISTEN PALVELUIDEN TUOTTAMINEN.
 44. 44. KUNTIEN PERUSTEHTÄVÄNÄ ON OLLUT LAKISÄÄTEISTEN PALVELUIDEN TUOTTAMINEN. ELINVOIMAISESSA METROPOLISSA KUNNAT KOKOAVAT YRITYKSET JA KANSALAISET RATKAISEMAAN PAIKALLISIA JA GLOBAALEJA ONGELMIA.
 45. 45. YRITYSTEN ROOLINA ON OLLUT TYÖLLISTÄÄ JA TUOTTAA VEROTULOJA.
 46. 46. YRITYSTEN ROOLINA ON OLLUT TYÖLLISTÄÄ JA TUOTTAA VEROTULOJA. ELINVOIMAISESSA METROPOLISSA YRITYKSET OVAT OSA PAIKALLISTA INNOVAATIOIDEN EKOSYSTEEMIÄ.
 47. 47. IHMISET OVAT OLLEET VAIN ÄÄNESTÄJIÄ JA VAATIVIA ASIAKKAITA.
 48. 48. IHMISET OVAT OLLEET VAIN ÄÄNESTÄJIÄ JA VAATIVIA ASIAKKAITA. ELINVOIMAISESSA METROPOLISSA IHMISET OVAT HYVINVOINNIN UUSI TUOTANTOVOIMA.
 49. 49. 1960-luvulla suomalaiset olivat Euroopan huonoimmin koulutettu kansa – nyt parhaiten!
 50. 50. OHJEET TYÖPAJAAN
 51. 51. Miten eri toimijoiden on muututtava, jotta metropolialueelle kehittyy ongelmia ratkaisevaa kumppanuutta?
 52. 52. 1&4 2&5 3&6 KUNNAT YRITYKSET IHMISET ESTEET ESIMERKIT RATKAISUT

×