Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Kulttuuri yhteisöjen ajalla DEMOS HELSINKI(20)

Advertisement

Kulttuuri yhteisöjen ajalla DEMOS HELSINKI

 1. Kulttuuri yhteisöjen ajalla Roope Mokka www.demos.fi
 2. Asemasota Hyvinvointi- Markkina- fundamentalisti fundamentalisti Verokilpailu  Palvelut toimivat  Väestön  Kansainväliset  vanheneminen mittarit huikeissa luvuissa Markkinamekanismit  Julkiset palvelut  tehostavat ja luovat paras tasa-arvon yksilöllisempiä toteuttaja palveluita
 3. Samaan aikaan toisaalla  Muutos on jo tapahtunut  Uudenlainen yhteisöllisyys ja vertaisuus ratkovat hyvinvoinnin perusedellytyksiin liittyviä ongelmia  Syinä yksilöiden kasvaneet kyvyt
 4. Uudet yhteisöt rakentuvat yksilöiden jakamille elämäntyyleille Keskeiset hyvinvointiongelmat liittyvät elämäntapoihin Yksilöllinen motivaatio hyvinvoinnin perusedellytys
 5. Mikä on kulttuurin arvo? Noin niinku perinteisesti.  Viihdyke  Luokkayhteiskunnan ylläpitäjä  Pyhien tekstien tulkitsija  Zeitgeistin kuvastaja  Sosiaalisen pääoman ja koheesion luoja  Kollektiivisen muistin ylläpitäjä  Ennaltaehkäisevä ja elämän mielekkyyttä lisäävä vaikutus  Esteettiset arvot  Esteettinen kokemus perustarpeena, luontokokemus, holismi, kontemplaatio, ylevä moraalin perusta  Vapaa uuden luoja
 6. Mikä muuttuu kun amatööristä tulee kulttuurin tuottaja?
 7. Tällä hetkellä amatöörit tuottavat: Vaikuttavia hyvinvointipalveluita   Elokuvia  Musiikkia  Tekstiä, proosaa, omaelämankertaa, tutkimusta  Käsitöitä  Tuotekehitystä  Tietosanakirjoja  Softwarea  Internetin menestyksekkäimmän sisällön
 8. Miten tähän tultiin?  Yksilöiden kasvaneet kyvyt -> yhteisöllinen tuotanto  Työkalujen saatavuus ja kehittyminen -> pääsy helpottuu  Koulutustason demokraattinen nousu  Vapaa-ajan syntyminen ja lisääntyminen  Varallisuuden dramaattinen nousu  Työn muutokset  ei ennaltamäärätyn toistamista, lisää kykyjä ja ymmärrystä, vapaus tehdä ratkaisuja,  avasi oven laajemman itseilmaisun tarpeelle, jota työ ei enää tyydytä.  Uudet haasteet vaativaat kaikkien osallistumista: ilmastonmuutos, syrjäytyminen, liikalihavuus, etc.
 9. Mitä tämä tarkoittaa kulttuuri-instituutioiden kannalta Ammattilaisten toiminekuva muuttuu  Instituutioiden tarkoitus ja tavoitteet muuttuvat  Saavutettavuus muuttuu  Jos kulttuuri ei enää vain kuluteta vaan tuotetaan muuttuu kulttuuri-instituutioiden ja ammattitaiteilijoiden rooli entistä ulospäin suuntautuvammaksi. Pitää olla konkreettinen osa yhteiskuntaa.
 10. Culture is what is. VS. Culture is what we do.
 11. Lisää? www.demos.fi  www.yhteiskuntakaksipistenolla.wordpress.com  www.2040.fi 
Advertisement