Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Melayu Penggal 1 STPM Baharu

104,460 views

Published on

RPT ini hanya gambaran kasar yang perlu dimurnikan mengikut kesesuaian.

Published in: Education
11 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
104,460
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
95,762
Actions
Shares
0
Downloads
385
Comments
11
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Melayu Penggal 1 STPM Baharu

 1. 1. PRAUNIVERSITI SMK. BANDAR MAS, KOTA TINGGI, JOHOR RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN STPM BAHARU PENGGAL 1 : SESI 2012-2013 Mohd Fadil bin Talib ACER [Pick the date]Kami,bukan guru yang terbaik, tetapi akan kami usahakan yang terbaik dalam pengajaran demi kamu.fadil@smkbandarmas
 2. 2. PRAUNIVERSITI SMK. BANDAR MAS, KOTA TINGGI, JOHOR RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT) BAHASA MELAYU STPMBAHARU PENGGAL 1 MINGGU WAKTU TAJUK/SUBTAJUK HASIL PEMBELAJARAN CATATAN / AKTIVITI Minggu 01 1. Sejarah dan Perkembangan Calon seharusnya dapat : Huraian salasilah bahasa 11-15 Jun Bahasa Melayu (a) menjelaskan asal usul bahasa Melayu; Melayu dalam rumpun (Keseluruhan : 25 waktu) (b) menerangkan konsep Melayu; Austronesia menggunakan (c) mengelompokkan bahasa mengikut rumpun, keluarga, skema perkembangan 5 1.1 Asal Usul Bahasa Melayu atau subkeluarga bahasa Melayu daripada (5 waktu) (d) menjelaskan hipotesis tentang tempat asal bahasa filum Austris kepada 1.1.1 Konsep Melayu Melayu. bahasa Melayu moden (a) Definisi awal istilah Melayu (b) Definisi dari segi etimologi (c) Definisi berdasarkan bangsa 1.2 Salasilah bahasa Melayu 1.3 Hipotesis tentang tempat asal bahasa Melayu (a) Kawasan Asia Tengah (b) Kawasan Nusantara 3 3. Pembacaan Kritis dan Analitis Calon seharusnya dapat : Teks prosa : (keseluruhan 24 waktu) (a) menerangkan maksud perkataan, frasa, ayat, atau 300-350 patah perkataan perenggan yang terdapat dalam teks; (b) mengenal pasti idea dan mesej penulis; (c) membezakan fakta dengan pendapat penulis (d) menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan lancar dan berkesan (e) membuat inferens, ramalan, parafrasa, dan kesimpulan;fadil@smkbandarmas Page 1
 3. 3. (f) memberikan pandangan, ulasan, atau kritikan terhadap kandungan teks; (g) menggunakan bahasa yang baik dan berkesan Minggu 02 3 1.2 Bahasa Melayu Kuno(3 waktu) Calon seharusnya dapat : Batu bersurat di Kedukan 18-22 Jun 1.2.1 Konsep bahasa Melayu kuno (a) menjelaskan konsep bahasa Melayu kuno; Bukit, Karang Brahi, Kota 1.2.1 Ciri bahasa Melayu kuno dari (b) mengenal pasti ciri bahasa Melayu kuno; Kapur, Talang Tuwo, dan Aspek : (c) menyatakan bahan bukti penggunaan bahasa Melayu Gandasuli (a) sistem tulisan dan ejaan kuno. (b) kosa kata 1.2.3 Bahan bukti : batu bersurat/prasasti 3 3. Pembacaan Kritis dan Analitis Calon seharusnya dapat : Teks prosa : (a) menerangkan maksud perkataan, frasa, ayat, atau 300-350 patah perkataan perenggan yang terdapat dalam teks; (b) mengenal pasti idea dan mesej penulis; (c) membezakan fakta dengan pendapat penulis (d) menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan lancar dan berkesan (e) membuat inferens, ramalan, parafrasa, dan kesimpulan; (f) memberikan pandangan, ulasan, atau kritikan terhadap kandungan teks; (g) menggunakan bahasa yang baik dan berkesan 2 4. Penulisan Esei Tidak Berformat Calon seharusnya dapat : Bentuk tugasan soalan esei (keseluruhan 36 waktu) (a) mengembangkan isi secara tersusun, padat, dan - bincangkan meyakinkan supaya terhasil sebuah wacana yang utuh; - huraikan (b) menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan - jelaskan lancar dan berkesan; - berikan ulasan (c) memberikan pandangan, ulasan, atau kritikan tentang /pandangan/pendapat sesuatu tajuk; - berikan cadangan (d) menghasilkan esei yang isinya menepati tajuk dengan - berikan penilaianfadil@smkbandarmas Page 2
 4. 4. menggunakan bahasa yang baik dan berkesan - bahaskan - sejauh manakah Esei individu : 600-650 patah perkataan Minggu 03 3 1.3 Bahasa Melayu Klasik(3 waktu) Calon seharusnya dapat : Batu bersurat di Pagar 25-29 Jun 1.3.1 Konsep bahasa Melayu klasik (a) menjelaskan konsep bahasa Melayu klasik; Ruyung, Minye Tujoh, dan 1.3.2 Ciri bahasa Melayu klasik dari (b) mengenal pasti ciri bahasa Melayu klasik; Sungai Teresat, Kampung aspek (c)memerihalkan perkembangan aksara Jawi; Buloh, Kuala Berang. (a) sistem tulisan dan ejaan (d) menyatakan bahan bukti tentang penggunaan bahasa (b) kosa kata Melayu klasik; Batu nisan Malik al-Salleh (c) tatabahasa (e) menjelaskan fungsi bahasa Melayu klasik. 1.3.3 Perkembangan aksara Jawi Hukum Kanun Melaka dan 1.3.4 Bahan bukti Hukum Kanun Pahang (a) Batu bersurat (b) Batu nisan Surat Sultan Abu Hayat I (c) Hukum Kanun dan II (Ternate) (d) Surat awal (e) Naskah sastera klasik Sejarah Melayu, Misa 1.3.5 Fungsi bahasa Melayu klasik Melayu, Hikayat Hang Tuah sebagai (a) lingua Franca (b) bahasa pentadbiran (c) bahasa ilmu (agama) (d) bahasa undang-undang (e) bahasa persuratan 3 3. Pembacaan Kritis dan Analitis Calon seharusnya dapat : Teks prosa : (a) menerangkan maksud perkataan, frasa, ayat, atau 300-350 patah perkataan perenggan yang terdapat dalam teks; (b) mengenal pasti idea dan mesej penulis; (c) membezakan fakta dengan pendapat penulisfadil@smkbandarmas Page 3
 5. 5. (d) menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan lancar dan berkesan (e) membuat inferens, ramalan, parafrasa, dan kesimpulan; (f) memberikan pandangan, ulasan, atau kritikan terhadap kandungan teks; (g) menggunakan bahasa yang baik dan berkesan 2 4. Penulisan Esei Tidak Berformat Calon seharusnya dapat : Bentuk tugasan soalan esei (a) mengembangkan isi secara tersusun, padat, dan - bincangkan meyakinkan supaya terhasil sebuah wacana yang utuh; - huraikan (b) menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan - jelaskan lancar dan berkesan; - berikan ulasan (c) memberikan pandangan, ulasan, atau kritikan tentang /pandangan/pendapat sesuatu tajuk; - berikan cadangan (d) menghasilkan esei yang isinya menepati tajuk dengan - berikan penilaian menggunakan bahasa yang baik dan berkesan - bahaskan - sejauh manakah Esei individu : 600-650 patah perkataan Minggu 04 4 1.4 Bahasa Melayu Moden Calon seharusnya dapat : Tokoh asing :02-06 Julai (11 waktu) (a) menjelaskan konsep bahasa Melayu moden; - R.O. Winstedt 1.4.1 Konsep bahasa Melayu moden (b) mengenal pasti ciri bahasa Melayu moden; - R.J. Wilkinson 1.4.2 Tahap perkembangan bahasa - O.T. Dussek Melayu moden - W. Marsden (a) Bahasa Melayu moden pramerdeka Tokoh tempatan : (i) Sumbangan tokoh asing - Raja Ali Haji (ii) Sumbangan tokoh tempatan - Abdullah Munsyi (iii) Sumbangan pertubuhan dan - Mejar Mohd Said institusi Sulaimanfadil@smkbandarmas Page 4
 6. 6. 2 3. Pembacaan Kritis dan Analitis Calon seharusnya dapat : - Za’ba (a) menerangkan maksud perkataan, frasa, ayat, atau - Asmah Haji Omar perenggan yang terdapat dalam teks; - Nik Safiah Karim (b) mengenal pasti idea dan mesej penulis; - Hasan Ahmad (c) membezakan fakta dengan pendapat penulis (d) menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan Contoh pertubuhan dan lancar dan berkesan institusi : (e) membuat inferens, ramalan, parafrasa, dan - Pejabat Karang kesimpulan; Mengarang (f) memberikan pandangan, ulasan, atau kritikan - Sultan Idris Training terhadap kandungan teks; College (SITC) (g) menggunakan bahasa yang baik dan berkesan - Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ASAS 50 - Pakatan Belajar Mengajar Bahasa Melayu - Jawi Peranakan 2 4. Penulisan Esei Tidak Berformat Calon seharusnya dapat : Bentuk tugasan soalan esei (a) mengembangkan isi secara tersusun, padat, dan - bincangkan meyakinkan supaya terhasil sebuah wacana yang utuh; - huraikan (b) menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan - jelaskan lancar dan berkesan; - berikan ulasan (c) memberikan pandangan, ulasan, atau kritikan tentang /pandangan/pendapat sesuatu tajuk; - berikan cadangan (d) menghasilkan esei yang isinya menepati tajuk dengan - berikan penilaian menggunakan bahasa yang baik dan berkesan - bahaskan - sejauh manakah Esei individu : 600-650 patah perkataanfadil@smkbandarmas Page 5
 7. 7. Minggu 05 5 1.4 Bahasa Melayu Moden Calon seharusnya dapat : (i) Perkara 15209-13 Julai 1.4.2 Tahap perkembangan bahasa (c) menjelaskan perancangan taraf dan fungsi bahasa Perlembagaan Melayu moden Melayu; Persekutuan (b) Bahasa Melayu moden (d) menjelaskan perancangan korpus bahasa Melayu; (ii) Akta DBP 1959 pascamerdeka (e) menyatakan peranan institusi dan sumbangan tokoh (Pindaan 1995) (i) Akta-akta yang berkaitan dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu; (iii) Akta Bahasa dengan pelaksanaan bahasa (f) menjelaskan fungsi bahasa Melayu berdasarkan Kebangsaan 1963/67 Melayu perlembagaan dan akta; (iv) Akta Hasutan 1970 (ii) Penubuhan dan peranan (g) menjelaskan perkembangan sistem ejaan Rumi; (v) Akta Pendidikan 1996 Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Penekanan kepada peranan (iii) Perancangan bahasa Melayu DBP sebagai badan Perancangan taraf perancangan bahasa - bahasa kebangsaan - bahasa rasmi - Sistem Ejaan Wilkinson - bahasa penghantar - Ejaan Fajar Asia Perancangan korpus - Ejaan Za’ba - sejarah perkembangan - Ejaan Malindo sistem ejaan Rumi - Sistem Ejaan Rumi - penggubalan dan Bahasa Melayu Baharu penyelarasan istilah - penyusunan sebutan - penyusunan kamus - pembakuan tatabahasa 3 3. Pembacaan Kritis dan Analitis Calon seharusnya dapat : Teks prosa : (a) menerangkan maksud perkataan, frasa, ayat, atau 300-350 patah perkataan perenggan yang terdapat dalam teks; (b) mengenal pasti idea dan mesej penulis; (c) membezakan fakta dengan pendapat penulis (d) menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan lancar dan berkesan (e) membuat inferens, ramalan, parafrasa, dan kesimpulan;fadil@smkbandarmas Page 6
 8. 8. (f) memberikan pandangan, ulasan, atau kritikan terhadap kandungan teks; (g) menggunakan bahasa yang baik dan berkesan Minggu 06 2 1.4 Bahasa Melayu Moden Calon seharusnya dapat : - SITC16-20 Julai 1.4.2 Tahap perkembangan bahasa (d) menjelaskan perancangan korpus bahasa Melayu; - Universiti Malaya Melayu moden (h) membandingkan ciri bahasa Melayu kuno dengan - Institut Bahasa (b) Bahasa Melayu moden bahasa Melayu klasik, bahasa Melayu kuno dengan - Persekutuan Bahasa pascamerdeka bahasa Melayu moden, dan bahasa Melayu klasik Melayu Universiti Malaya (iii) Perancangan bahasa Melayu dengan bahasa Melayu moden. (PBMUM) Fungsi bahasa Melayu moden - Persatuan Pelajar-pelajar - bahasa ilmu Maktab Perguruan Bahasa - bahasa komunikasi (PPMPB) - bahasa perpaduan - Badan Bertindak Bahasa Penubuhan Universiti Kebangsaan (BBBK) Kebangsaan Malaysia Sumbangan institusi lain 3 3. Pembacaan Kritis dan Analitis Calon seharusnya dapat : Teks prosa : (a) menerangkan maksud perkataan, frasa, ayat, atau 300-350 patah perkataan perenggan yang terdapat dalam teks; (b) mengenal pasti idea dan mesej penulis; (c) membezakan fakta dengan pendapat penulis (d) menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan lancar dan berkesan (e) membuat inferens, ramalan, parafrasa, dan kesimpulan; (f) memberikan pandangan, ulasan, atau kritikan terhadap kandungan teks; (g) menggunakan bahasa yang baik dan berkesanfadil@smkbandarmas Page 7
 9. 9. 3 4. Penulisan Esei Tidak Berformat Calon seharusnya dapat : Bentuk tugasan soalan esei (a) mengembangkan isi secara tersusun, padat, dan - bincangkan meyakinkan supaya terhasil sebuah wacana yang utuh; - huraikan (b) menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan - jelaskan lancar dan berkesan; - berikan ulasan (c) memberikan pandangan, ulasan, atau kritikan tentang /pandangan/pendapat sesuatu tajuk; - berikan cadangan (d) menghasilkan esei yang isinya menepati tajuk dengan - berikan penilaian menggunakan bahasa yang baik dan berkesan - bahaskan - sejauh manakah Esei individu : 600-650 patah perkataan Minggu 07 3 1.5 Unsur Asing dalam Bahasa Calon seharusnya dapat : Contoh bahasa daerah23-28 Julai Melayu(3 waktu) (a) mengenal pasti unsur asing/pinjaman dan bahasa Indonesia : 1.5.1 Latar belakang peminjaman sumbernya; - bahasa Jawa unsur bahasa asing (b) mengkategorikan kosa kata asing mengikut bidang; - bahasa Sunda 1.5.2 Bahasa sumber (c) menyenaraikan unsur pinjaman, iaitu konsonan, - bahasa Banjar (a) bahasa Sanskrit imbuhan, dan kosa kata; - bahasa Minangkabau (b) bahasa Arab (d) menjelaskan sebab peminjaman unsur bahasa asing. (c) bahasa Parsi (d) bahasa-bahasa daerah Indonesia (e) bahasa Cina (f) bahasa Tamil (g) bahasa Portugis (h) bahasa Belanda (i) bahasa Inggeris 2 3. Pembacaan Kritis dan Analitis Calon seharusnya dapat : Teks prosa : (a) menerangkan maksud perkataan, frasa, ayat, atau 300-350 patah perkataan perenggan yang terdapat dalam teks; (b) mengenal pasti idea dan mesej penulis;fadil@smkbandarmas Page 8
 10. 10. (c) membezakan fakta dengan pendapat penulis (d) menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan lancar dan berkesan (e) membuat inferens, ramalan, parafrasa, dan kesimpulan; (f) memberikan pandangan, ulasan, atau kritikan terhadap kandungan teks; (g) menggunakan bahasa yang baik dan berkesan 3 4. Penulisan Esei Tidak Berformat Calon seharusnya dapat : Bentuk tugasan soalan esei (a) mengembangkan isi secara tersusun, padat, dan - bincangkan meyakinkan supaya terhasil sebuah wacana yang utuh; - huraikan (b) menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan - jelaskan lancar dan berkesan; - berikan ulasan (c) memberikan pandangan, ulasan, atau kritikan tentang /pandangan/pendapat sesuatu tajuk; - berikan cadangan (d) menghasilkan esei yang isinya menepati tajuk dengan - berikan penilaian menggunakan bahasa yang baik dan berkesan - bahaskan - sejauh manakah Esei individu : 600-650 patah perkataanMinggu 08 2. Bidang Fonologi30 Julai-03 (keseluruhan 35 waktu) Ogos 4 2.1 Definisi Fonetik dan Fonemik Calon seharusnya dapat : (7 waktu) (a) menyatakan definisi bidang fonetik dan fonemik; 2.1.1 Konsep bunyi (b) menjelaskan dan membezakan konsep bunyi, fonem, 2.1.2 Konsep fonem huruf, dan suku kata; 2.1.3 Konsep alofon (c) menentukan fonem dan alofon. 2.1.4 Konsep huruf 2.1.5 Konsep suku katafadil@smkbandarmas Page 9
 11. 11. 4 4. Penulisan Esei Tidak Berformat Calon seharusnya dapat : Bentuk tugasan soalan esei (a) mengembangkan isi secara tersusun, padat, dan - bincangkan meyakinkan supaya terhasil sebuah wacana yang utuh; - huraikan (b) menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan - jelaskan lancar dan berkesan; - berikan ulasan (c) memberikan pandangan, ulasan, atau kritikan tentang /pandangan/pendapat sesuatu tajuk; - berikan cadangan (d) menghasilkan esei yang isinya menepati tajuk dengan - berikan penilaian menggunakan bahasa yang baik dan berkesan - bahaskan - sejauh manakah Esei individu : 600-650 patah perkataanMinggu 09 3 2.1 Definisi Fonetik dan Fonemik Calon seharusnya dapat :06-10 Ogos 2.1.1 Konsep bunyi (a) menyatakan definisi bidang fonetik dan fonemik; 2.1.2 Konsep fonem (b) menjelaskan dan membezakan konsep bunyi, fonem, 2.1.3 Konsep alofon huruf, dan suku kata; 2.1.4 Konsep huruf (c) menentukan fonem dan alofon. 2.1.5 Konsep suku kata 2 3. Pembacaan Kritis dan Analitis Calon seharusnya dapat : Teks prosa : (a) menerangkan maksud perkataan, frasa, ayat, atau 300-350 patah perkataan perenggan yang terdapat dalam teks; (b) mengenal pasti idea dan mesej penulis; (c) membezakan fakta dengan pendapat penulis (d) menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan lancar dan berkesan (e) membuat inferens, ramalan, parafrasa, dan kesimpulan; (f) memberikan pandangan, ulasan, atau kritikan terhadap kandungan teks; (g) menggunakan bahasa yang baik dan berkesanfadil@smkbandarmas Page 10
 12. 12. 3 4. Penulisan Esei Tidak Berformat Calon seharusnya dapat : Bentuk tugasan soalan esei (a) mengembangkan isi secara tersusun, padat, dan - bincangkan meyakinkan supaya terhasil sebuah wacana yang utuh; - huraikan (b) menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan - jelaskan lancar dan berkesan; - berikan ulasan (c) memberikan pandangan, ulasan, atau kritikan tentang /pandangan/pendapat sesuatu tajuk; - berikan cadangan (d) menghasilkan esei yang isinya menepati tajuk dengan - berikan penilaian menggunakan bahasa yang baik dan berkesan - bahaskan - sejauh manakah Esei individu : 600-650 patah perkataan Minggu 10 4 2.2 Penggolongan dan penghasilan Calon seharusnya dapat :13-17 Ogos bunyi bahasa(16 waktu) (a) menyatakan definisi vokal, konsonan, dan diftong; 2.2.1 Vokal (b) mengkategorikan bunyi bahasa mengikut cara 2.2.2 Konsonan asli dan konsonan penghasilan dan daerah artikulasi pinjaman (c) menghuraikan cara bunyi bahasa dihasilkan 2.2.3 Diftong (d) membezakan bunyi konsonan asli dengan konsonan pinjaman; (e) mengenal pasti jenis-jenis diftong, cara penghasilannya, dan perbezaannya dengan vokal rangkap artikulasi sertaan; (f) melukis dan melabel rajah alat pertuturan; (g) mengenal pasti lambang fonetik dan mentranskripsikan perkataan dengan menggunakan lambang fonetik; (h) melukis rajah alat pertuturan mengikut cara pengeluaran bunyi-bunyi bahasa; (i) menilai ketepatan penggunaan lambang fonetik dalam mentranskripsikan bunyi bahasafadil@smkbandarmas Page 11
 13. 13. 2 3. Pembacaan Kritis dan Analitis Calon seharusnya dapat : Teks prosa : (a) menerangkan maksud perkataan, frasa, ayat, atau 300-350 patah perkataan perenggan yang terdapat dalam teks; (b) mengenal pasti idea dan mesej penulis; (c) membezakan fakta dengan pendapat penulis (d) menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan lancar dan berkesan (e) membuat inferens, ramalan, parafrasa, dan kesimpulan; (f) memberikan pandangan, ulasan, atau kritikan terhadap kandungan teks; (g) menggunakan bahasa yang baik dan berkesan. 2 4. Penulisan Esei Tidak Berformat Calon seharusnya dapat : Bentuk tugasan soalan esei (a) mengembangkan isi secara tersusun, padat, dan - bincangkan meyakinkan supaya terhasil sebuah wacana yang utuh; - huraikan (b) menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan - jelaskan lancar dan berkesan; - berikan ulasan (c) memberikan pandangan, ulasan, atau kritikan tentang /pandangan/pendapat sesuatu tajuk; - berikan cadangan (d) menghasilkan esei yang isinya menepati tajuk dengan - berikan penilaian menggunakan bahasa yang baik dan berkesan. - bahaskan - sejauh manakah Esei individu : 600-650 patah perkataan18-26 Ogos Cuti Pertengahan Penggal 1 Minggu 11 4 2.2 Penggolongan dan penghasilan Calon seharusnya dapat :27-31 Ogos bunyi bahasa (a) menyatakan definisi vokal, konsonan, dan diftong; 2.2.1 Vokal (b) mengkategorikan bunyi bahasa mengikut cara 2.2.2 Konsonan asli dan konsonan penghasilan dan daerah artikulasi Pinjaman (c) menghuraikan cara bunyi bahasa dihasilkanfadil@smkbandarmas Page 12
 14. 14. 2.2.3 Diftong (d) membezakan bunyi konsonan asli dengan konsonan pinjaman; (e) mengenal pasti jenis-jenis diftong, cara penghasilannya, dan perbezaannya dengan vokal rangkap artikulasi sertaan; (f) melukis dan melabel rajah alat pertuturan; (g) mengenal pasti lambang fonetik dan mentranskripsikan perkataan dengan menggunakan lambang fonetik; (h) melukis rajah alat pertuturan mengikut cara pengeluaran bunyi-bunyi bahasa; (i) menilai ketepatan penggunaan lambang fonetik dalam mentranskripsikan bunyi bahasa 2 3. Pembacaan Kritis dan Analitis Calon seharusnya dapat : Teks prosa : (a) menerangkan maksud perkataan, frasa, ayat, atau 300-350 patah perkataan perenggan yang terdapat dalam teks; (b) mengenal pasti idea dan mesej penulis; (c) membezakan fakta dengan pendapat penulis (d) menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan lancar dan berkesan (e) membuat inferens, ramalan, parafrasa, dan kesimpulan; (f) memberikan pandangan, ulasan, atau kritikan terhadap kandungan teks; (g) menggunakan bahasa yang baik dan berkesan 2 4. Penulisan Esei Tidak Berformat Calon seharusnya dapat : Bentuk tugasan soalan esei (a) mengembangkan isi secara tersusun, padat, dan - bincangkan meyakinkan supaya terhasil sebuah wacana yang utuh; - huraikan (b) menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan - jelaskan lancar dan berkesan; - berikan ulasan (c) memberikan pandangan, ulasan, atau kritikan tentang /pandangan/pendapat sesuatu tajuk; - berikan cadanganfadil@smkbandarmas Page 13
 15. 15. (d) menghasilkan esei yang isinya menepati tajuk dengan - berikan penilaian menggunakan bahasa yang baik dan berkesan - bahaskan - sejauh manakah Esei individu : 600-650 patah perkataanMinggu 12 4 2.2 Penggolongan dan penghasilan Calon seharusnya dapat : 03-07 bunyi bahasa (a) menyatakan definisi vokal, konsonan, dan diftong;September 2.2.1 Vokal (b) mengkategorikan bunyi bahasa mengikut cara 2.2.2 Konsonan asli dan konsonan penghasilan dan daerah artikulasi pinjaman (c) menghuraikan cara bunyi bahasa dihasilkan 2.2.3 Diftong (d) membezakan bunyi konsonan asli dengan konsonan pinjaman; (e) mengenal pasti jenis-jenis diftong, cara penghasilannya, dan perbezaannya dengan vokal rangkap artikulasi sertaan; (f) melukis dan melabel rajah alat pertuturan; (g) mengenal pasti lambang fonetik dan mentranskripsikan perkataan dengan menggunakan lambang fonetik; (h) melukis rajah alat pertuturan mengikut cara pengeluaran bunyi-bunyi bahasa; (i) menilai ketepatan penggunaan lambang fonetik dalam mentranskripsikan bunyi bahasa 2 3. Pembacaan Kritis dan Analitis Calon seharusnya dapat : Teks prosa : (a) menerangkan maksud perkataan, frasa, ayat, atau 300-350 patah perkataan perenggan yang terdapat dalam teks; (b) mengenal pasti idea dan mesej penulis; (c) membezakan fakta dengan pendapat penulis; (d) menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan lancar dan berkesan;fadil@smkbandarmas Page 14
 16. 16. (e) membuat inferens, ramalan, parafrasa, dan kesimpulan; (f) memberikan pandangan, ulasan, atau kritikan terhadap kandungan teks; (g) menggunakan bahasa yang baik dan berkesan 2 4. Penulisan Esei Tidak Berformat Calon seharusnya dapat : Bentuk tugasan soalan esei (a) mengembangkan isi secara tersusun, padat, dan - bincangkan meyakinkan supaya terhasil sebuah wacana yang utuh; - huraikan (b) menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan - jelaskan lancar dan berkesan; - berikan ulasan (c) memberikan pandangan, ulasan, atau kritikan tentang /pandangan/pendapat sesuatu tajuk; - berikan cadangan (d) menghasilkan esei yang isinya menepati tajuk dengan - berikan penilaian menggunakan bahasa yang baik dan berkesan - bahaskan - sejauh manakah Esei individu : 600-650 patah perkataanMinggu 13 4 2.3 Struktur suku kata bahasa Calon seharusnya dapat : 10-14 Melayu (a) mengenal pasti struktur suku kata bahasa Melayu;September 2.3.1 Struktur suku kata asli (b) membezakan struktur suku kata asli dan suku kata 2.3.2 Struktur suku kata pinjaman pinjaman dalam bahasa Melayu. 4 4. Penulisan Esei Tidak Berformat Calon seharusnya dapat : Bentuk tugasan soalan esei (a) mengembangkan isi secara tersusun, padat, dan - bincangkan meyakinkan supaya terhasil sebuah wacana yang utuh; - huraikan (b) menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan - jelaskan lancar dan berkesan; - berikan ulasan (c) memberikan pandangan, ulasan, atau kritikan tentang /pandangan/pendapat sesuatu tajuk; - berikan cadanganfadil@smkbandarmas Page 15
 17. 17. (d) menghasilkan esei yang isinya menepati tajuk dengan - berikan penilaian menggunakan bahasa yang baik dan berkesan - bahaskan - sejauh manakah Esei individu : 600-650 patah perkataanMinggu 14 4 2.4 Sistem ejaan bahasa Melayu Calon seharusnya dapat : Klitik : 17-21 (9 waktu) (a) menjelaskan konsep keselarasan vokal; - kuSeptember 2.4.1 Pola keselarasan vokal (b) mengenal pasti pola keselarasan vokal dan - mu 2.4.2 Pengejaan kekecualiannya; - kau (a) kata pinjaman (c) mengeja perkataan yang pelbagai bentuk dengan - nya (b) kata berimbuhan betul; (c) kata majmuk (d) membezakan pengejaan “di” dan “ke” sama ada Contoh : (d) kata ganda sebagai imbuhan atau sebagai kata sendi nama. - di sana (e) klitik - di samping (f) frasa sendi nama dengan kata - ke rumah sendi “di” dan “ke” - ke atas - diambil - dimakan - ketua - keluar 4 4. Penulisan Esei Tidak Berformat Calon seharusnya dapat : Bentuk tugasan soalan esei (a) mengembangkan isi secara tersusun, padat, dan - bincangkan meyakinkan supaya terhasil sebuah wacana yang utuh; - huraikan (b) menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan - jelaskan lancar dan berkesan; - berikan ulasan (c) memberikan pandangan, ulasan, atau kritikan tentang /pandangan/pendapat sesuatu tajuk; - berikan cadangan (d) menghasilkan esei yang isinya menepati tajuk dengan - berikan penilaian menggunakan bahasa yang baik dan berkesan - bahaskan - sejauh manakahfadil@smkbandarmas Page 16
 18. 18. Esei individu : 600-650 patah perkataanMinggu 15 5 2.4 Sistem ejaan bahasa Melayu Calon seharusnya dapat : Klitik : 24-28 2.4.1 Pola keselarasan vokal (a) menjelaskan konsep keselarasan vokal; - kuSeptember 2.4.2 Pengejaan (b) mengenal pasti pola keselarasan vokal dan - mu (a) kata pinjaman kekecualiannya; - kau (b) kata berimbuhan (c) mengeja perkataan yang pelbagai bentuk dengan - nya (c) kata majmuk betul; (d) kata ganda (d) membezakan pengejaan “di” dan “ke” sama ada Contoh : (e) klitik sebagai imbuhan atau sebagai kata sendi nama. - di sana (f) frasa sendi nama dengan kata - di samping sendi “di” dan “ke” - ke rumah - ke atas - diambil - dimakan - ketua - keluar 3 2.5 Tanda baca Calon seharusnya dapat : (a) mengenal pasti jenis-jenis tanda baca; (b) menggunakan tanda baca dengan betul Minggu 16 2 4. Penulisan Esei Tidak Berformat Calon seharusnya dapat : Bentuk tugasan soalan esei 01-05 (a) mengembangkan isi secara tersusun, padat, dan - bincangkan Oktober meyakinkan supaya terhasil sebuah wacana yang utuh; - huraikan (b) menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan - jelaskan lancar dan berkesan; - berikan ulasan (c) memberikan pandangan, ulasan, atau kritikan tentang /pandangan/pendapat sesuatu tajuk; - berikan cadanganfadil@smkbandarmas Page 17
 19. 19. (d) menghasilkan esei yang isinya menepati tajuk dengan - berikan penilaian menggunakan bahasa yang baik dan berkesan - bahaskan - sejauh manakah Esei individu : 600-650 patah perkataan 6 Ulangkaji tajuk 1. Sejarah dan Perkembangan Bahasa Melayu Minggu 17 4 Ulangkaji tajuk 2 Bidang Fonologi 08-12 Oktober 4 Ulangkaji tajuk 3 Pembacaan Kritis dan Analitis Minggu 18 4 Ulangkaji tajuk 4 Penulisan Esei Tidak Berformat 15-19 Oktober 4 Ulangkaji tajuk 1. Sejarah dan Perkembangan Bahasa Melayu Minggu 19 4 Ulangkaji tajuk 2 Bidang Fonologi 22-26 Oktober 4 Ulangkaji tajuk 3 Pembacaan Kritis dan Analitis Minggu 20 4 Ulangkaji tajuk 4 Penulisan Esei Tidak Berformat 29 Okt-02 November 4 Peperiksaan Prapercubaan Penggal 1 STPM 910/1 dan Perbincangan Jawapan 05-08 Peperiksaan Penggal 1 : STPM 910/1 November10 Nov 2012 Cuti Penggal Akhir01 Jan 2013fadil@smkbandarmas Page 18

×