Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Penggubalan semula sukatan pelajaran Bahasa Melayu ini mengambil kira perubahan yang hendak dilakukan olehMPM terhadap sis...
Perbezaan antara sukatan STPM Baharu dengan  STPM Sedia Ada
Sukatan   Sukatan Butiran   Pelajaran  Pelajaran    Rasional perubahan       Sedia Ada   Baharu1. Bila...
Sukatan                Sukatan PelajaranButiran     Pelajaran              Rasional peru...
Sukatan               Sukatan PelajaranButiran   Pelajaran               Rasional perubahan...
Sukatan                SukatanButiran  Pelajaran              Rasional perubahan     ...
Sukatan               SukatanButiran   Pelajaran            Rasional perubahan       ...
Sukatan                  Sukatan  Butiran   Pelajaran             Rasional perubahan  ...
Sukatan pelajaran baharu terdiri daripada:(i) Ujian bertulis(ii) Kerja kursus
PENGGAL 1
Kandungan
1.2 Bahasa Melayu kuno      Hasil pembelajaran:Pelajar dapat mengenal pasti ciri BM kuno,menyatakan bukti, dan menjel...
Hasil pembelajaran:Pelajar dapat menjelaskan konsep BM klasik, mengenal pasti cirinya, menyatakan bukti &  fungsi BM klas...
(a) BM moden pramerdeka• Sumbangan tokoh asing  − Winstedt, Wilkinson, Dussek, Marsden•  Sumbangan tokoh tempatan− Raja...
(b) BM moden pascamerdeka• Akta-akta yang berkaitan − Perkara 152, Akta DBP, Akta BK, − Akta Pendidikan 1996.• Dewan Bah...
Hasil pembelajaran:Pelajar dapat menjelaskan konsep BM moden,mengenal pasti cirinya, menjelaskan perancangantentangnya, me...
Hasil pembelajaran:Pelajar dapat mengenal pasti unsur-unsur asingdalam BM dan sumbernya, mengelaskan unsurpinjaman serta m...
2.4 Sistem ejaan bahasa Melayu 2.4.1 Pola keselarasan vokal bahasa Melayu    - Konsep keselarasan vokal dan polanya ...
Bidang tajuk esei:                   Sukan dan rekreasi     Ekonomi   Pendidikan        ...
Kertas soalan   contoh(Rujuk sukatan pelajaran)
Taklimat Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu STPM Baharu : Penggal 1
Taklimat Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu STPM Baharu : Penggal 1
Taklimat Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu STPM Baharu : Penggal 1
Taklimat Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu STPM Baharu : Penggal 1
Taklimat Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu STPM Baharu : Penggal 1
Taklimat Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu STPM Baharu : Penggal 1
Taklimat Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu STPM Baharu : Penggal 1
Taklimat Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu STPM Baharu : Penggal 1
Taklimat Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu STPM Baharu : Penggal 1
Taklimat Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu STPM Baharu : Penggal 1
Taklimat Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu STPM Baharu : Penggal 1
Taklimat Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu STPM Baharu : Penggal 1
Taklimat Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu STPM Baharu : Penggal 1
Taklimat Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu STPM Baharu : Penggal 1
Taklimat Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu STPM Baharu : Penggal 1
Taklimat Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu STPM Baharu : Penggal 1
Taklimat Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu STPM Baharu : Penggal 1
Taklimat Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu STPM Baharu : Penggal 1
Taklimat Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu STPM Baharu : Penggal 1
Taklimat Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu STPM Baharu : Penggal 1
Taklimat Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu STPM Baharu : Penggal 1
Taklimat Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu STPM Baharu : Penggal 1
Taklimat Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu STPM Baharu : Penggal 1
Taklimat Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu STPM Baharu : Penggal 1
Taklimat Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu STPM Baharu : Penggal 1
Taklimat Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu STPM Baharu : Penggal 1
Taklimat Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu STPM Baharu : Penggal 1
Taklimat Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu STPM Baharu : Penggal 1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Taklimat Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu STPM Baharu : Penggal 1

99,543 views

Published on

Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)

Published in: Education

Taklimat Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu STPM Baharu : Penggal 1

 1. 1. Penggubalan semula sukatan pelajaran Bahasa Melayu ini mengambil kira perubahan yang hendak dilakukan olehMPM terhadap sistem peperiksaan STPM yang sedia ada. Melalui sistem peperiksaan yang Tujuan utama MPMbaharu ini, pengajian tingkatan enam memperkenalkan akan dibahagikan kepada tiga sistem peperiksaan penggal dan calon akan menduduki yang baharu ini peperiksaan pada setiap akhir adalah untuk penggal. memperbaiki Penggubalan semula sukatan orientasi P&P di pelajaran Bahasa Melayu ini tingkatan enammerupakan proses pengemaskinian supaya tidak jauh tajuk, kandungan, dan kemahiran berbeza dengan orientasi P&P di supaya selaras dengan kolej dan universiti. perkembangan bahasa.
 2. 2. Perbezaan antara sukatan STPM Baharu dengan STPM Sedia Ada
 3. 3. Sukatan Sukatan Butiran Pelajaran Pelajaran Rasional perubahan Sedia Ada Baharu1. Bilangan 13 tajuk 15 tajuk • Tiga tajuk baharu tajuk dikemukakan dalam sukatan pelajaran yang baharu, iaitu tajuk pembacaan kritis dan analitis, pragmatik, dan penulisan ilmiah kerana ketiga- tiga tajuk ini ada diajarkan di peringkat universiti. • Pendedahan asas dan awal perlu diberikan bagi ketiga-tiga tajuk ini demi memudahkan calon belajar di universiti.
 4. 4. Sukatan Sukatan PelajaranButiran Pelajaran Rasional perubahan Baharu Sedia Ada2. Perubahan Tidak Sejarah Waktu pengajaran diperuntukkan perkembangan bahasa telah disesuaikan waktu Melayuwaktu dengan jumlah jam pengajaran dan (25 waktu) pembelajaran waktu pengajaran bagi setiap Fonetik dan fonologi bagi setiap penggal tajuk (35 waktu) dan hasil pembelajaran yang Bacaan kritis dan diharapkan daripada analitis tajuk berkenaan. (24 waktu) Penulisan esei tidak berformat (36 waktu)
 5. 5. Sukatan Sukatan PelajaranButiran Pelajaran Rasional perubahan Baharu Sedia Ada Tidak Morfologi Waktu pengajaran diperuntukkan (24 waktu) telah disesuaikan waktu pengajaran dengan jumlah jam Sintaksis dan waktu pengajaran (38 waktu) pembelajaran bagi setiap penggal bagi setiap tajuk Analisis dan hasil kesalahan bahasa pembelajaran yang (18 waktu) diharapkan daripada tajuk berkenaan. Penulisan esei berformat (40 waktu)
 6. 6. Sukatan SukatanButiran Pelajaran Rasional perubahan Pelajaran Baharu Sedia Ada Tidak Wacana Waktu pengajaran diperuntukkan (12 waktu) telah disesuaikan waktu dengan jumlah jam pengajaran dan Retorik waktu pengajaran bagi pembelajaran (12 waktu) setiap penggal dan bagi setiap tajuk hasil pembelajaran Variasi bahasa yang diharapkan (16 waktu) daripada tajuk berkenaan. Laras bahasa (8 waktu)
 7. 7. Sukatan SukatanButiran Pelajaran Rasional perubahan Pelajaran Baharu Sedia Ada Tidak Semantik Waktu pengajaran diperuntukkan (12 waktu) telah disesuaikan waktu dengan jumlah jam pengajaran Pragmatik dan (20 waktu) waktu pengajaran bagi pembelajaran setiap penggal dan bagi setiap Penulisan ilmiah hasil pembelajaran tajuk (40 waktu) yang diharapkan daripada tajuk berkenaan.
 8. 8. Sukatan Sukatan Butiran Pelajaran Rasional perubahan Pelajaran Baharu Sedia Ada3. Pentaksiran Tiada kerja Terdapat dua Kerja kursus diberikan berasaskan kursus kerja kursus kerana adanya elemen sekolah kepada calon kemahiran insaniah sekolah yang boleh dinilai oleh kerajaan, calon guru di sekolah dan sekolah bantuan berlakunya kerajaan, calon pembelajaran dan sekolah swasta, penilaian sepanjang dan calon penggal. persendirian individu, iaitu pada penggal 2 dan penggal 3.
 9. 9. Sukatan pelajaran baharu terdiri daripada:(i) Ujian bertulis(ii) Kerja kursus
 10. 10. PENGGAL 1
 11. 11. Kandungan
 12. 12. 1.2 Bahasa Melayu kuno Hasil pembelajaran:Pelajar dapat mengenal pasti ciri BM kuno,menyatakan bukti, dan menjelaskan konsep BM kuno.
 13. 13. Hasil pembelajaran:Pelajar dapat menjelaskan konsep BM klasik, mengenal pasti cirinya, menyatakan bukti & fungsi BM klasik, serta memerihalkan perkembangan aksara Jawi.
 14. 14. (a) BM moden pramerdeka• Sumbangan tokoh asing − Winstedt, Wilkinson, Dussek, Marsden• Sumbangan tokoh tempatan− Raja Ali Haji, Abdullah Munshi, Mejar Mohd. Said, Za’ba,• *Sumbangan pertubuhan dan institusi− SITC, Pejabat Karang Mengarang, PBmPB, ASAS 50, dan Persatuan Sahabat Pena.
 15. 15. (b) BM moden pascamerdeka• Akta-akta yang berkaitan − Perkara 152, Akta DBP, Akta BK, − Akta Pendidikan 1996.• Dewan Bahasa dan Pustaka − Peranan DBP• Perancangan bahasa Melayu − Perancangan taraf − Perancangan korpus• Fungsi BM moden• Penubuhan UKM• Sumbangan tokoh Asmah Hj Omar, Nik Safiah Karim, Hassan Ahmad.• Sumbangan institusi lain − UM, IB, PBMUM, BBBK, dan PPMPB
 16. 16. Hasil pembelajaran:Pelajar dapat menjelaskan konsep BM moden,mengenal pasti cirinya, menjelaskan perancangantentangnya, menyatakan peranan institusi dan tokohdalam perkembangan BM moden, serta menjelaskanfungsinya. Pelajar juga dapat menjelaskanperkembangan ejaan dan membandingkan ciri BMkuno, klasik, dan moden.
 17. 17. Hasil pembelajaran:Pelajar dapat mengenal pasti unsur-unsur asingdalam BM dan sumbernya, mengelaskan unsurpinjaman serta menjelaskan sebab peminjaman.
 18. 18. 2.4 Sistem ejaan bahasa Melayu 2.4.1 Pola keselarasan vokal bahasa Melayu - Konsep keselarasan vokal dan polanya - Kekecualiannya 2.4.2 Pengejaan - Kata pinjaman - Kata berimbuhan - Kata majmuk - Kata ganda - Klitik - “di” dan “ke” sebagai kata sendi nama - “di-” dan “ke-” sebagai imbuhanPelajar dapat menjelaskan konsep keselarasan vokal,mengenal pasti pola dan kekecualiannya, sertamenggunakan sistem ejaan bahasa Melayu dengan betul.
 19. 19. Bidang tajuk esei: Sukan dan rekreasi Ekonomi Pendidikan Sains dan teknologi Bahasa/seni/ Kemanusiaan dan budaya/sastera kemasyarakatanHasil pembelajaran:Pelajar dapat menyampaikan isi/idea dan memperkembangkannyasecara tersusun, padat, dan lancar, dapat mengulas tajuk denganbernas, serta mampu menghasilkan esei yang menepati tajukdalam bentuk wacana yang utuh.
 20. 20. Kertas soalan contoh(Rujuk sukatan pelajaran)

×