Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wojciech Wilczyk, Seminarium

687 views

Published on

Artykuł Wojciecha Wilczyka z numeru Autoportretu 4 [47] 2014 Niesamowitość

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Wojciech Wilczyk, Seminarium

  1. 1. Wojciech Wilczyk Seminarium Droga Czterech Bram – Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców w Krakowie, 1984–1996, proj. Dariusz Kozłowski, Wacław Stefański, Maria Misiągiewicz. Współpraca autorska: Ireneusz Piotrowski, Marek Chmielek

×