Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mel dossier pac4

588 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Mel dossier pac4

 1. 1. MELDOSSIER D’APRENENTATGEDESEMBRE 2011 MONT SÁNCHEZ
 2. 2. Un bon model d’ensenyament iaprenentatge llengües és aquell quepermet desenvoluparl’autonomia i la capacitatcomunicativa de l’alumne
 3. 3. La motivació, el treball cooperatiui l’aprenentatge i l’ús de les TICsón aspectes rellevants en el procésd’aprenentatge de qualsevol llengua.
 4. 4. Com vull ensenyar?Planificant segons uns objectiusMotivant i fomentant l’autonomia de l’alumneAvaforint el treball en equipAvaluant en funció dels resultatsI sobretot, fer gaudir els meus alumnes del’experiència educativa!
 5. 5. L’avaluació: una einaeficaç per valorar què hemaconseguit i que cal millorar
 6. 6. El dossier d’aprenentatge,un espai per a la reflexiói el diàleg…
 7. 7. MEL: la pràctica del’aprenentatge en elmarc del treball cooperatiu
 8. 8. Em falta tan peraprendre...planificar,optimitzar temps irecursos i sobretotmantenir la motivaciósempre!
 9. 9. També…hauria de millorar enl’ús de les TIC i la sevaaplicació durant la meva tascacom a docent
 10. 10. I ara, cal encarar nousprojectes educatius… què ensdepararà el futur? Qui lo sap…

×