La realitat de la formació

761 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
761
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Formar per a l’escola inclusiva: atenció a la diversitat, tutoria i orientació, acollida de l’alumnat nouvingut, atenció a l’alumnat en situació de risc de marginació social i al que presenta necessitats educatives especials. Ajudar a implementar tots els nous currículums establerts pels decrets 142/2007 i 143/2007 derivats de la LOE als cursos d l’educació infantil, primària i secundària obligatòria corresponents; així com estimular la innovació en les àrees de llengua, matemàtiques, llengües estrangeres, ciències i tecnologia mitjançant la reflexió sobre la pràctica. Impulsar els aprenentatges amb l’ús didàctic de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’aula. Contribuir a la formació per a la salut i el benestar del professorat. Formar els caps d’estudis i coordinadors i coordinadores pedagògics dels centres com a gestors de plans de formació de centre. Impulsar el coneixement i domini de les llengües estrangeres, especialment de l’anglès, per part de tot el professorat. Ajudar el professorat que inicia la docència a desenvolupar les seves tasques.
 • La realitat de la formació

  1. 1. La realitat de la formació. L’exercici professional en l’àmbit de la formació de docents. Nou professorat formador Manel Castaño Bachiller. ICE URV Abril Tarragona i Tortosa. 2011 Pintura hiperrealista de Roberto Bernardi
  2. 2. 1. Contextualitzar l'actuació del formador/a en la realitat de la formació. 2. Saber que n'esperem del nou formador/a. 3. Donar a conèixer les diferents actuacions de suport, espais de participació, informació i formació que s'ofereixen des de l'ICE Objectius Què ens plantejarem en aquesta sessió?
  3. 3. Continguts de la sessió De què parlarem? <ul><li>El context de la formació: </li></ul><ul><ul><li>Les prioritats i els àmbits de la formació </li></ul></ul><ul><ul><li>La planificació i la gestió de la formació en el territori. </li></ul></ul><ul><ul><li>La formació oberta i en centre (PFC). </li></ul></ul><ul><ul><li>El model educatiu de formació i les modalitats. </li></ul></ul><ul><ul><li>El model de formadors i formadores. </li></ul></ul><ul><li>2. El suport als formadors/res. </li></ul><ul><li>3. L'avaluació de la formació. </li></ul><ul><li>4. El formador en acció.:Les tasques abans, durant i desprès del formador/a en la realització d'una activitat de formació. </li></ul><ul><li>5. L'avaluació del formador/a </li></ul><ul><li>6. Suport i espais de participació i formació dels formadors/res: </li></ul><ul><ul><li>Els equips ICE </li></ul></ul><ul><ul><li>El pla de formació de formadors de l'ICE i altres. </li></ul></ul><ul><ul><li>Espais d'informació i trobada. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les condicions econòmiques i de reconeixement. </li></ul></ul><ul><ul><li>El procés d'incorporació dels nous formadors . </li></ul></ul>
  4. 4. <ul><li>Faré una exposició dels continguts </li></ul><ul><li>En qualsevol moment de la meva intervenció podreu formular preguntes o demanar aclariments. </li></ul><ul><li>Al final de la sessió obrirem un espai per al debat, si escau </li></ul>Metodologia Com ho farem?
  5. 5. Professorat novell Llengües estrangeres Aula digital Aprenentatge competencial de l’alumnat Escola inclusiva PRIORITATS TEMÀTIQUES PFZ 2010-2011
  6. 6. El Pla Marc de Formació. Permanent 2005-2010. La realitat de la seva aplicació 1. Escola inclusiva 2. Currículum i innovació 3. Tecnologies educatives 4. Millora personal i desenvolupament personal 5. Gestió de centres i formació per als serveis educatius El pes dels àmbits ? (+) <ul><li>El departament fixà uns percentatges de pes de les activitats en cada àmbit en els PFZ: </li></ul><ul><li>Escola inclusiva 30% </li></ul><ul><li>Currículum i innovació 30% </li></ul><ul><li>Tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació (TAC) 15% </li></ul><ul><li>Millora personal i desenvolupament professional 15% </li></ul><ul><li>Gestió de centres i serveis educatius 10%. </li></ul><ul><li>La realitat ha estat altra (podem dir de manera generalitzada): </li></ul><ul><li>Escola inclusiva 20% </li></ul><ul><li>Currículum i innovació 50% </li></ul><ul><li>Tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació (TAC) 20% </li></ul><ul><li>Millora personal i desenvolupament professional 15% </li></ul><ul><li>Gestió de centres i serveis educatius 5%. </li></ul>
  7. 7. El Pla Marc de Formació. Permanent 2005-2010. La realitat de la seva aplicació 1. Formació en el lloc de treball 2. Descentralització de les decisions 3. Aprofitament del recursos dins l’àmbit de la zona Quin model de gestió? <ul><li>La planificació i la gestió de la formació en el territori (+) </li></ul><ul><li>La detecció de necessitats de formació i el paper dels Serveis Educatius i dels ICE: </li></ul><ul><ul><li>Les propostes dels centres i la proposta institucional </li></ul></ul><ul><li>La formació en centre (PFC): </li></ul><ul><ul><li>Planificació a mitg termini </li></ul></ul><ul><ul><li>LLigada a objectius estratègics </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>(Guió per l’elaboració del PFC) </li></ul></ul></ul>
  8. 8. 1. Formació entre iguals 2. Reflexió sobre la pràctica 3. Una altra relació entre el formador i l’alumne Quin model educatiu de la formació? 4. Basat en l’intercanvi d’experiències i el desenvolupament personal i professional 5. Tenint en compte el context on s’ha d’implementar el que s’aprengui (cultura col·laborativa) El Pla Marc de Formació. Permanent 2005-2010. La realitat de la seva aplicació Una metodologia de referència: Pràctica reflexiva, incidència fallida? Modalitats adaptades a la formació entre iguals: Els seminaris i grups de treball Modalitats adaptades a la realitat del centre: Assessoraments a centre, tallers, grups de treball
  9. 9. 1. Fer la feina amb més qualitat 2. Tenir un paper més professionalitzador 3. Disposar d’espais i recursos per a la pròpia formació individual i col·lectiva Quin model de formadors i formadores? 4. Coneixedor/expert dels diferents contextos educatius 5. Coneixedors/expert en metodologies per a la formació El Pla Marc de Formació. Permanent 2005-2010. La realitat de la seva aplicació No s’ha pogut consolidar un model de formador professionalitzar : jornada compartida amb el centre. Característiques del procés l’accés del formador a la formació : poc planificada, no per convocatòria pública, accés per vies formals i no formals: ICE, SE: CRP, ELIC, EAP, inspecció , propostes de centre, d’altres institucions, demandes personals, etc. Espais i recursos per a la formació limitats : ICE, programes específics del departament ( programes d’innovació, salut del docent, educat 1x1, pràctica reflexiva,..). No hi ha hagut una formació institucional sobre competències bàsiques, malgrat hi ha hagut molta demanda de formació en el territori
  10. 10. 1. Els ICE garants de la formació del formadors 2. Que aquesta formació comporti suport teòric, reflexió i contacte amb la recerca universitària 4. En donar resposta adequada a les demandes de formació de la zona Com s’articula la participació de les entitats educatives? 3. En la participació dels ICE en la planificació de la formació en el territori 5. Regular la participació d’altres entitats no universitàries (escoles d’estiu, col·legis professional i altres) El Pla Marc de Formació. Permanent 2005-2010. La realitat de la seva aplicació <ul><li>El paper dels ICE: </li></ul><ul><li>Una insuficient participació en la planificació de la formació en el territori. </li></ul><ul><li>Poc contacte amb la recerca universitària. </li></ul><ul><li>La resposta dels ICE a la demanda en el territori, condicionada per les dinàmiques de treball de cada CRP </li></ul><ul><li>La formació del formadors, garantida parcialment </li></ul>
  11. 11. 1. Avaluació de l’eficiència i eficàcia de la formació en termes de resultats 2. Avaluant l’eficiència i eficàcia dels diferents processos que intervenen en la formació 3. Avaluant l’impacte de la formació en els nivells d’èxit en l’educació global del sistema i específica de l’alumne Quin model d’avaluació? (+) El Pla Marc de Formació. Permanent 2005-2010. La realitat de la seva aplicació <ul><li>En general podem afirmar que no s’ha fet l’avaluació del aprofitament ni de la transferència l’aula i al centre. </li></ul><ul><li>És una tema important per garantir l’eficàcia i eficiència de la formació i que resta pendent de fer i de fer-se bé. </li></ul><ul><li>S’ha generalitat la valoració del grau de satisfacció del alumenes i dels equips directius en el cas dels assessorament, segons uns estàndards fixats pel Departament </li></ul>
  12. 12. <ul><li>L'avaluació del formador/a: </li></ul><ul><li>Valoració formal: </li></ul><ul><ul><li>Valoració de satisfacció, valoració de l'equip directiu, valoració de l'organització que el contracta. </li></ul></ul><ul><li>Valoració no formal: </li></ul><ul><ul><li>Opinions subjectives demanades o rebudes perls usuaris de la formació: assistens, equips directius, inspecció, altres formadors </li></ul></ul><ul><li>L’Avaluació del formador : </li></ul><ul><ul><li>Un camí per recorrer (Autoavaluació, avaluació externa en termes de transferència de la formació, evidències dels canvis) </li></ul></ul>
  13. 13. El formador/a en acció: Les tasques abans, durant i desprès del formador/a en la realització d'una activitat de formació Abans: Planificar l'activitat: definició d'objectius, continguts, metodologia, organització de les sessions, materials i recursos, avaluació (del formador i dels assistents) ( doc . 1) ( doc . 2) ( doc . 3) ( doc 4) ( doc 5) ( doc 6) (doc7) ( doc 7) ( doc 8) Durant: Importància de fer un bona planificació de l'organització de les sessions: temps ( he de temporitzar totes les fases del procés ), activitat/continguts ( faré això ), objectius específics ( per aconseguir ), metodologia ( de quina manera ho faré ?), recursos i materials utilitzaré ( quins recursos i/ o materials utilitzaré? ), avaluació ( com recavaré i registraré informació per avaluar l’activitat?): anotar les observacions que em donin informació de com ha anat cada sessió i si cal millorar algun aspecte, tenir en compte les valoracions de satisfacció que facin els assistents (no capficar-s’hi massa). Fer activitats breus de debat en diferents moments amb els assistents de com veuen el desenvolupament de l’activitat (tenir-ho programat) (document de referència) Després : Refer aquells aspectes que, a partir de l’observació i la informació que he anat recavant sessió a sessió, considerem cal modificar o millorar.
  14. 14. Suport i espais de participació i formació dels formadors/res <ul><li>La base de dades de formadors/es: </li></ul><ul><li>Tots els formadors/es (tots el que actuen en el territori : Càrrega de formació i formació rebuda) </li></ul><ul><li>Formadors de l'ICE : </li></ul><ul><ul><li>Formació rebuda per l'ICE </li></ul></ul><ul><ul><li>Carta de presentació (Fitxa de competències en la formació del professorat, en procés d’elaboració) </li></ul></ul><ul><li>Els equips ICE de formadors/res (+ informació ) </li></ul><ul><li>El pla de formació de formadors/es de l'ICE i altres formacions (mes de 100 h de formació) (+ informació ) </li></ul><ul><li>Espais d'informació i trobada : Blog ICE, Moodle, Trobada de formadors (+ informació ) </li></ul><ul><li>Les condicions econòmiques i de reconeixement . </li></ul>
  15. 15. 90 €/participació (comunicació) Participació taules rodones, comunicacions 61 €/presentació Intercanvi experiències de 151 € a 200 € per conferència Conferència 55 €/hora Assessorament 45 € /hora Curs, seminari, taller Barem per hora o acció impartida Modalitat
  16. 16. Hem de continuar jugant!!!!
  17. 17. El procés d'incorporació dels nous formadors/es a la formació del territori <ul><li>2010-11 </li></ul><ul><li>Març-abril i maig. Curs de formació de nous formadors/es (sessió de valoració activitat el 10 de maig Tarragona, i 18 de maig Tortosa ) </li></ul><ul><li>30 de Juny : Trobada de professorat formador. </li></ul><ul><li>2011-12 </li></ul><ul><li>Organització en grups de nous formadors/es per àmbits de la formació sota el tutoratge d'un equip ICE de formadors. </li></ul><ul><li>Participació en el programa de formació de formadors curs 2010-11 </li></ul><ul><li>Incorporació directa a la formació (en alguns casos) </li></ul><ul><li>Incorporació com a “formador/a acompanyat”, amb altres formadors/es. </li></ul><ul><li>2012-13: </li></ul><ul><li>Incorporació generalitza la formació (en funció de la demanda) </li></ul><ul><li>Carta de compromís ( model ) </li></ul>
  18. 18. Què significa ser formador? Ser competent professionalment: saber (tècnica), saber fer (metodològica), saber estar (participativa), saber ser (personal) En funció del context de la formació : Ser expert/a, assessor/a, acompanyant, impulsor/a, facilitador/a, … Ser coneixedor dels diferents contextos educatius i les realitats dels centres i del professorat Ser receptiu i inquiet/a a la innovació, la renovació, l'observació dels canvis en l'educació.. Ser proactiu i reflexionar sobre la pròpia pràctica. Tenir clar fins on em puc i vull comprometre’m. Creure i sentir-me una pesa important en el procés de canvis i millora en l'educació.
  19. 19. Saber Saber ser Saber estar Saber fer
  20. 20. PLANIFICACIÓ DE LA FORMACIÓ Formació de sistema Pla de formació de territori Pla de formació de zona Pla de formació de centre
  21. 21. AVALUACIÓ L’ aprofitament de la formació fa referència al professorat La transferència fa referència al centre educatiu L’ impacte fa referència a l’ alumnat

  ×