semipresencialitat blended learning innovació docent aps aprenentatge-servei gibaf botànica farmacèutica moodle metodologia docent m-learning herbes aromàtiques universitat política wikipedia sevilla farmacia aprenentatge servei aprenentatge significatiu biodiversitat urbana racons verds jadins per la salut tecnologia desafiaments reptes byod self-evaluation motivation socrative autoavaluacio motivació aprenentatge mòbil tic alta muntanya plantes verinoses flora tòxica innovación del aprendizaje campus virtuales (lms) tecnologia de la informacion educación superior docencia universitaria competencias etraining curs formació projectes innovació docent treball fi de grau tfg aula invertida flipped classroom qüestionaris estudi de casos bones pràctiques docents autoavaluació eina taller coevaluación googledocs autoevaluación etextbook semipresencialidad universidad b-learning edutec tecnologías semipresencialidad uji jneu espècies culinàries competències transversals rúbriques d'avaluació aprenentatge significació avaluació continuada aprenentatge ubic b-learning blended aprenentatge híbrid aprenentatge mixt "universitat de parla catalana" "xarxa vives" "modalitat d'aprenentatge" espècia spices espècies especias ple moodle 2.0 "avaluació continuada" "aprendizaje autónomo" "cuestionarios evaluativos" "qüestionaris avaluatius"" "evaluación continua" "avaluació continua" "aprenentatge autònom" censura cromocat "plantas tòxiques "plantas sagradas" pharmakon toxicitat trichocereus al·lucinògens lophophora psicoactius peiot cactus "san pedro" alergia botnica farmacutica latex preservativo
See more