Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Menilai karya terjemahan

181 views

Published on

 • Be the first to comment

Menilai karya terjemahan

 1. 1. MENILAI KARYA TERJEMAHAN MOHD NAZRY BIN ZULKIFLI A144994 FAKULTI PENGAJIAN ISLAM(UKM)
 2. 2. PENGENALAN • Terjemahan Jambatan Ilmu. • Terjemahan memerlukan latihan dan pengalaman. • Penterjemah perlu memenuhi syarat. • Pengkritil/penilai perlu memenuhi syarat. • Karya terjemahan salinan karya asal.
 3. 3. KRITIKAN TERJEMAHAN • NEWMARK (1988: 184): • Kritikan terjemahan menghubungkan teori dengan amali terjemahan. • Satu latihan yang menyeronokkan dan bermaklumat. • Pengkritik dapat melihat: • Teks diterjemahkan dengan cara berbeza. • Cita rasa penterjemah terserlah.
 4. 4. KENAPA KRITIKAN DIBUAT? •Untuk menilai karya terjemahan. •Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan. •Mengungkapkan kemampuan penterjemah.
 5. 5. TUGAS PENGKRITIK • Bukan satu tugas yang mudah. • Perlu menyatakan pendirian dan prinsipnya secara mutlak atau dengan pasti. • Perlu menjelaskan prinsip penterjemah, walaupun bertentangan dengan prinsipnya sendiri.
 6. 6. KRITERIA PENGKRITIK • Menguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran. • Mengetahui persepsi lingusitik kedua-dua bahasa. • Akrab dengan konsep estetika dan budaya kedua-dua bahasa. • Mempunyai ilmu yang mencukupi.
 7. 7. SOALAN Bolehkan Penterjemah Sendiri Yang Menjadi Pengkritik Kepada Karya Terjemahannya?
 8. 8. SIAPA YANG BOLEH MENJADI PENILAI/PENGKRITIK? • NEWMARK (1988): • Boleh dinilai oleh pelbagai pihak, seperti: • Penyemak yang dilantik. • Ketua bahagian/ketua syarikat. • Pelanggan. • Pengkrtik profesional. • Guru yang menanda kertas soalan. • Pembaca.
 9. 9. APA PANDANGAN ANDA? Pengkritik mengetahui bahasa sumber tetapi tidak mengetahui bahasa sasaran menilai karya terjemahan berdasarkan kelicinan, kesemulajadian, mudah dibaca, boleh dibaca dan tidak ada gangguan/interferen.
 10. 10. ASPEK PENILAIAN • NABABAN (1999): • Teks boleh dinilai dari 3 sudut: • Ketepatan pengalihan pesan. • Ketepatan pengungkapan pesan dalam bahasa sasaran. • Kealamiahan bahasa terjemahan. (Faktor ini biasanya dipakai dalam menilai teks ilmiah)
 11. 11. SEBELUM KRITIKAN DIBUAT • Pengkritik perlu memastikan: • Jenis teks. • Kaedah terjemahan yang digunakan. • Tipografi teks. • Fungsi teks.
 12. 12. CARA MENGKRITIK •Ada 2 cara yang boleh digunakan: •Membandingkan teks asal dengan teks sasaran. •Penilaian dibuat berdasarkan teks sasaran semata-mata.
 13. 13. PLAN KRITIKAN NEWMARK • Kritikan yang lengkap dan menyeluruh merangkumi 5 perkara, iaitu: • Analisis ringkas terhadap teks sumber. • Tafsiran penterjemah terhadap teks asal, kaedah terjemahan dan khalayak pembacanya. • Perbandingan terpilih. • Penilaian terjemahan. • Kesesuaian dan penilaian mengenai kedudukan karya itu dalam budaya/disiplin bahasa penerima.
 14. 14. KRITIKAN Kritikan sama ada positif atau negatif perlu ditakrifkan dengan jelas dan disahkan dengan contoh.
 15. 15. KRITIKAN NEGATIF • Dalam kritikan negatif: • Pastikan kenapa atau apa yang membuatkan penterjemah melakukan kesilapan. • Adakah ia disebabkan oleh kecuaian penterjemah, atau kesilapan tipografi teks sumber dan sasaran, atau kerana sebab-sebab lain.
 16. 16. KRITIKAN NEGATIF • Memberi faedah kepada pengkritik. • Memberi cabaran. • Pengkritik perlu memberi satu cadangan untuk memperbaiki kesilapan yang ditemukan dalam terjemahan itu.
 17. 17. KESIMPULAN • Merupakan tugas yang sukar dan mencabar kemampuan pengkritik sendiri. • Hanya boleh dilakukan oleh orang yang benar-benar memiliki kekuatan, kesungguhan dan kemampuan yang luar biasa. • Perlu dilakukan untuk menentukan sama ada karya terjemahan itu baik atau sebaliknya.
 18. 18. SOALAN Kenapa karya terjemahan perlu dinilai dan bagaimana ia dilakukan?
 19. 19. RUJUKAN • Nababan, M. Rudolf. 1999. Teori menerjemah bahasa Inggeris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. • Newmark, Peter. 1988. A Textbook of Translation. London: Prentice-Hall. • Reiss, Katharina. 2000. Translation critism, the potentials and limitations. Terj. Ernoll F. Rhodes. Manchaster: St. Jerome Pub.
 20. 20. SEKIAN, TERIMA KASIH

×