Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ACTIVE tjenestedesignworkshop

ACTIVE

6. november 2013, SINTEF OSLO
Målsetning med workshop
• Utvikle og vurdere ideer til tjenesteutivkling som tar i bruk

kommunikasjonsteknologi for å sty...
Hvem er det vi addresserer?
• Hjemmeboende eldre med varierende behov for

hjemmetjenester.

ACTIVE

• Beboere i omsorgsbo...
Aktiv aldring?

ACTIVE

WHOs definisjon: deltakelse i
samfunnet, å ha adekvat
fysisk og mental
helse, autonomi, uavhengigh...
I Active Ageing
• Ernæring avgjørende for aktiv aldring.
Reduserer problemer med
fall, ensomhet, depresjon, kognitiv
tilba...
ACTIVE

Aktiv aldring?
ACTIVE

http://ssb.no/medie
ACTIVE

http://ssb.no/medie
ACTIVE

http://ssb.no/medie
bruker sosiale nettverkstjenester (SNS) daglig.

ACTIVE

58%

http://ssb.no/medie
i aldergruppen 67-79 år bruker SNS daglig.

ACTIVE

17%

http://ssb.no/medie
Jeg er i syklubben med mine gamle venninner. Det har vi
vært nå i 46 år. Men nå dør dem jo fort vekk dessverre
mange av de...
Hva vet vi fra fokusgruppene og

ACTIVE

intervjuene vi har gjennomført?
Sosial kontakt
• Overgang til pensjonisttilværelsen ofte vanskelig.

• Vanskeligere å vedlikeholde sosiale relasjoner
• So...
Mat og matlaging
• Å lage mat fra bunnes oppleves som viktig

• Enkle løsninger preger hverdagen
• Behov for kurs og infor...
Måltidet som sosial aktivitet
• Maten smaker bedre sammen med andre

• Organiserte sosiale aktiviteter inkluderer ofte et ...
Kommunikasjonsteknologi
• Ansikt-til-ansikt oppfattes som idealtypen for kommunikasjon

• "Alle" bruker mobil og SMS
• Eld...
Kommunikasjonsteknologi
• Mange er kritiske til hvordan smarttelefoner og sosiale medier

stjeler oppmerksomheten i sosial...
Kritiske seniorer
• Personvern og sikkerhet
• Narsissistiske verktøy
• Overflatisk, asosialt og kaldt

Illustrasjonsfoto :...
Seniorer som ikke opplever
sosiale medier som
relevante
• Har ikke tid
• Andre interesser
• Ser ikke verdien av sosiale

A...
Seniorer som ønsker å
bruke sosiale medier
• Ser nytten og verdien
• Opplever manglende
kompetanse og kunnskap

Illustrasj...
Kritisk og kompetent

Ser ikke relevansen

Vil, men får ikke til!

• Sikker bruk av nett og

• Tilpasse kurs til

• Grunnl...
Kommunikasjonsteknologi
Tre typer av seniorer som bruker kommunikasjonsteknologi:
• Instrumentelle nyttebrukere: bruker ko...
Workshop-personas
• Empirien vi har samlet inn og analysert, er anvendt for å

utvikle workshopens personas.
• Disse repre...
Hva er personas?
• Representasjon av målgruppens ulike mennesker

• Fiktive, spesifikke, konkrete representasjoner som ska...
Hvorfor personas?
Personas er verktøy å tenke og diskutere med:
• De gjør forventinger og kunnskap om virkelige kunder man...
Utvikle og vurdere ideer til
tjenesteutivkling som tar i
bruk kommunikasjonsteknologi for å styrke
kommunikasjonen mellom
...
Utvikle og vurdere ideer til tjenesteutivkling som tar i

bruk kommunikasjons-teknologi for å styrke
kommunikasjonen mello...
Gruppene
• ROM 4: Brita, Gro, Nina, Edith, Marika

• ROM 5: Inger Bente, Randi, Elisabeth, Tone, John
• ROM 3 (her): Bodil...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Innledning til Active workshop 6. november 2013

735 views

Published on

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Innledning til Active workshop 6. november 2013

 1. 1. ACTIVE tjenestedesignworkshop ACTIVE 6. november 2013, SINTEF OSLO
 2. 2. Målsetning med workshop • Utvikle og vurdere ideer til tjenesteutivkling som tar i bruk kommunikasjonsteknologi for å styrke kommunikasjonen mellom kommunen og innbyggerne og mellom innbyggere. ACTIVE Tjenestene skal bidra til en aktiv aldring.
 3. 3. Hvem er det vi addresserer? • Hjemmeboende eldre med varierende behov for hjemmetjenester. ACTIVE • Beboere i omsorgsboliger.
 4. 4. Aktiv aldring? ACTIVE WHOs definisjon: deltakelse i samfunnet, å ha adekvat fysisk og mental helse, autonomi, uavhengighe t og verdighet.
 5. 5. I Active Ageing • Ernæring avgjørende for aktiv aldring. Reduserer problemer med fall, ensomhet, depresjon, kognitiv tilbakegang. deltakelse i kulturelle og fysiske aktiviteter. ACTIVE • Sosial kontakt avgjørende  sosial
 6. 6. ACTIVE Aktiv aldring?
 7. 7. ACTIVE http://ssb.no/medie
 8. 8. ACTIVE http://ssb.no/medie
 9. 9. ACTIVE http://ssb.no/medie
 10. 10. bruker sosiale nettverkstjenester (SNS) daglig. ACTIVE 58% http://ssb.no/medie
 11. 11. i aldergruppen 67-79 år bruker SNS daglig. ACTIVE 17% http://ssb.no/medie
 12. 12. Jeg er i syklubben med mine gamle venninner. Det har vi vært nå i 46 år. Men nå dør dem jo fort vekk dessverre mange av dem så vi er bare tre igjen (deltaker i fokusgruppe). Deltaker 1: Og så er det mange oss som mister venner. De dør, en etter en vet du. Deltaker 2: Ja, de dør. mange tar ikke initiativ til å komme seg ut og få nye venner. ACTIVE Deltaker 1: Og du mister deler av ditt sosial nettverk, og
 13. 13. Hva vet vi fra fokusgruppene og ACTIVE intervjuene vi har gjennomført?
 14. 14. Sosial kontakt • Overgang til pensjonisttilværelsen ofte vanskelig. • Vanskeligere å vedlikeholde sosiale relasjoner • Sosial kontakt krever intitiativ fra den enkelte • Aktive eldre oppsøker uformelle sosiale steder ACTIVE • Svakere eldre i større grad avhengige av formelle tjenester
 15. 15. Mat og matlaging • Å lage mat fra bunnes oppleves som viktig • Enkle løsninger preger hverdagen • Behov for kurs og informasjon ACTIVE • Manglende matlyst og motivasjon til å lage og spise mat.
 16. 16. Måltidet som sosial aktivitet • Maten smaker bedre sammen med andre • Organiserte sosiale aktiviteter inkluderer ofte et måltid • Å lage mat til seg selv oppleves som kjedelig, å lage mat til andre som meningsfullt. ACTIVE • Noen verdsetter derimot å lage og spise mat alene.
 17. 17. Kommunikasjonsteknologi • Ansikt-til-ansikt oppfattes som idealtypen for kommunikasjon • "Alle" bruker mobil og SMS • Eldre er kritiske til sosiale medier ACTIVE • Skype og e-post er populære tjenester
 18. 18. Kommunikasjonsteknologi • Mange er kritiske til hvordan smarttelefoner og sosiale medier stjeler oppmerksomheten i sosiale situasjoner. • Tre typer ikke-brukere av sosiale medier: • Kritiske seniorer • Seniorer som ikke opplever sosiale medier som relevante kunnskap og kompetanse ACTIVE • Seniorer som vil bruke sosiale medier, men som mangler
 19. 19. Kritiske seniorer • Personvern og sikkerhet • Narsissistiske verktøy • Overflatisk, asosialt og kaldt Illustrasjonsfoto : Pedro Ribeiro Simões (CC): http://www.flickr.com/photos/pedrosimoes7/8606204482/ ACTIVE • Teknologisk kompetente
 20. 20. Seniorer som ikke opplever sosiale medier som relevante • Har ikke tid • Andre interesser • Ser ikke verdien av sosiale ACTIVE medier Illustrasjonsfoto: Levy Carneiro Jr. (CC): http://www.flickr.com/photos/levycarneiro/3960791834/
 21. 21. Seniorer som ønsker å bruke sosiale medier • Ser nytten og verdien • Opplever manglende kompetanse og kunnskap Illustrasjonsfoto: Cristina Valencia (CC): http://www.flickr.com/photos/cristinavalencia/6019118269/
 22. 22. Kritisk og kompetent Ser ikke relevansen Vil, men får ikke til! • Sikker bruk av nett og • Tilpasse kurs til • Grunnleggende kurs sosiale medier interesser og behov: • (Enklere tjenester) • Sosiale medier for slektsforskning, foto, • Oppfølging: eldre politisk infromasjon og deltakelse samt mat, ut på tur. • Sikker bruk. andre instrumentelle hjelper eldre, involvere frivillige og familie. • Sikker bruk bruksområder. Illustrasjonsfoto : Pedro Ribeiro Simões (CC): Illustrasjonsfoto: Cristina Valencia (CC): Illustrasjonsfoto: Levy Carneiro Jr. (CC): http://www.flickr.com/photos/pedrosimoes7/8606204482/ http://www.flickr.com/photos/cristinavalencia/6019118269/ http://www.flickr.com/photos/levycarneiro/3960791834/
 23. 23. Kommunikasjonsteknologi Tre typer av seniorer som bruker kommunikasjonsteknologi: • Instrumentelle nyttebrukere: bruker kommunikasjonsteknologi til nyttige formål. • Underholdningsbrukeren: opplever kommunikasjonsteknologi som gode underholdningskanaler. for å holde kontakten med familie og venner. ACTIVE • Nettverkeren. opplever kommunikasjonsteknologi som verdifulle
 24. 24. Workshop-personas • Empirien vi har samlet inn og analysert, er anvendt for å utvikle workshopens personas. • Disse representerer ikke enkeltepersoner i materialet, men ACTIVE arketyper, som representerer generelle trekk.
 25. 25. Hva er personas? • Representasjon av målgruppens ulike mennesker • Fiktive, spesifikke, konkrete representasjoner som skal guide designprosessen. • Fiktive, MEN BASERT PÅ EMPIRISKE DATA ACTIVE • Spesifikke
 26. 26. Hvorfor personas? Personas er verktøy å tenke og diskutere med: • De gjør forventinger og kunnskap om virkelige kunder manifeste slik at tjenstedesignere kan snakke om sluttbrukere på en meningsfull måte. • Gjør det mulig å designe for et mindre utvalg sluttbrukere som like fullt representerer viktige kundesegmenter. • Gjør det enklere å få empati med kunden, og gjør kundeopplevelser mer ACTIVE livlige og reelle.
 27. 27. Utvikle og vurdere ideer til tjenesteutivkling som tar i bruk kommunikasjonsteknologi for å styrke kommunikasjonen mellom kommunen og innbyggerne og mellom innbyggere. aktiv aldring. ACTIVE Tjenestene skal bidra til en
 28. 28. Utvikle og vurdere ideer til tjenesteutivkling som tar i bruk kommunikasjons-teknologi for å styrke kommunikasjonen mellom kommunen og innbyggerne og mellom innbyggere. Tjenestene skal bidra til en aktiv aldring. • Hva slags støttetjenester knyttet til sosial kontakt og/eller ernæring kan vi se for oss i kommunene? • Tenke hvordan pårørende, frivillige, forebyggende team og • Bruk av eksisterende kommunikasjonstjenester, men også konsepter for utvikling av nye samarbeidsverktøy/apper. ACTIVE eksterne aktører kan involveres?
 29. 29. Gruppene • ROM 4: Brita, Gro, Nina, Edith, Marika • ROM 5: Inger Bente, Randi, Elisabeth, Tone, John • ROM 3 (her): Bodil, Sissel, Petter, Ida Maria, Ingvild ACTIVE LYKKE TIL!

×