Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nina og sosiale medier

564 views

Published on

Studentoppgave i kurset Sosiale medier ved HIST

Published in: Education
 • Be the first to comment

Nina og sosiale medier

 1. 1. NINA og sosiale medier Camilla Næss
 2. 2. Utkast til strategi for sosiale medierDette er en oppgavebesvarelse laget i forbindelse medkurset Sosiale medier ved HIST, september 2012, ogikke NINAs offisielle strategi for sosiale medier.www.nina.no
 3. 3. Norsk institutt for naturforskning NINA er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen naturforskning. Vår kompetanse utøves gjennom forskning, overvåking og konsekvensutredninger. Vårt overordnede mål er at NINA skal være en livskraftig kunnskapsbedrift og en aktiv samfunnsaktør. NINAs primære aktivitet er å drive anvendt forskning. Stikkord for forskningen er kvalitet og relevans, samarbeid med andre institusjoner, tverrfaglighet og økosystemtilnærming. Offentlig forvaltning, næringsliv og industri, samt Norges forskningsråd og EU, er blant NINAs oppdragsgivere og finansieringskilder. NINA leverer et bredt spekter av tjenester gjennom forskningsprosjekter, miljøovervåking, utredninger og rådgiving. I tillegg til utbredt prosjektvirksomhet i Norge samarbeider NINAs høyt kvalifiserte stab med institusjoner i mer enn 30 land i Europa, Afrika, Asia og Amerika.www.nina.no
 4. 4. Hva er sosiale medier? Sosiale medier kjennetegnes av en delekultur som innebærer at deltakerne kan lese, kommentere og dele hverandres ideer. Sosiale medier lar oss kombinere flere virkemidler, kommunisere på nye måter og vise en annen side av virksomheten enn i tradisjonelle medier.www.nina.no
 5. 5. Hvorfor sosiale medier? NINA har som mål å være åpen og offensiv i sin kommunikasjon med omverden. Derfor er det også naturlig å være tilstede i sosiale kanaler – selve symbolet på åpen, ærlig og direkte kommunikasjon. Vår bruk av sosiale medier er en del av NINAs kommunikasjonsstrategi, og skal bidra til å nå NINAs øvrige kommunikasjonsmål. NINA er med der det skjer, og vi tør å prøve og feile. NINAs saker og samtaler oppleves engasjerende for målgruppene.www.nina.no
 6. 6. NINA i sosiale medier Vi skal være aktivt tilstede, fremstå troverdig i vår kommunikasjon og med ettertraktet kunnskap Vi skal være tilgjengelig, og gjøre forskningen vår synlig for publikum Vi skal være en synlig deltaker i samfunnsdebatten Vi skal bygge og bedre NINAs omdømme Vi skal vise at NINA er en attraktiv arbeidsplass, og rekruttere de gode hodene Effekten i sosiale medier måles, og ressursbruk veies opp mot våre øvrige kommunikasjonskanalerwww.nina.no
 7. 7. Målgrupper Oppdragsgiverne – og potensielt nye oppdragsgivere Ansatte i NINA og nye medarbeidere Media Politikere Folk flest som er interessert i naturforskningwww.nina.no
 8. 8. Kanaler NINA på Facebook NINA på Twitter NINA på Youtube NINA på LinkedIn Om NINA i WikipediaInnhold tilpasses den aktuelle kanalen og målgruppewww.nina.no
 9. 9. Hvordan kommuniserer vi i sosialemedier? Vår kommunikasjon skal være åpen og ærlig NINA kommunikasjon har hovedansvar for å besvare innlegg og kommentarer, og videreformidler henvendelser til rette vedkommende ved behov Innlegg og kommentarer fortjener svar  Vi etterstreber å svare, og svare raskt. Vi trenger ikke svare på alt, men vi følger opp svar.  Svar alltid kommentarer som inneholder faktafeil.  Vær åpen om hvem du er, og hvor du jobber. Svar gjerne med fornavn og tittel.  Gi gjerne tips, og referer til andre kilder.  Lær deg listen over ting vi ikke kommenterer.  Personangrep og lovstridig innhold slettes. NINA kommunikasjon styrer all krisekommunikasjon www.nina.no
 10. 10. NINA-ansatte i sosiale medierAlle ansatte som blogger eller deltar i sosiale medier somrepresentant fra NINA har ansvar for å være godeambassadører.Kort oppsummert:Vær gjerne aktiv i sosiale medier, men huskhvor du jobber!Har du spørsmål om NINA i sosiale medier, eller trenger hjelptil å opprette egne prosjekt-blogger eller grupper i sosialemedier - kontakt NINA kommunikasjonwww.nina.no
 11. 11. KilderI arbeidet med strategien har jeg brukt flere kilder: Hist i sosiale medier Netcoms sosiale kommunikasjonsstrategi  http://www.slideshare.net/oyvindvederhus/nws-nov-2010-netcom-i-sosiale-medier  http://www.slideshare.net/oyvindvederhus/netcoms-sosiale- kommunikasjonsstrategi  http://www.slideshare.net/oyvindvederhus/sosiale-retningslinjer-for-netcom NSBs strategi for tilstedeværelse i sosiale medier Webredaktørens blogg Kjøkkenfestenwww.nina.no
 12. 12. Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger  Foto: P. Jordhøy, J. Thomassen, E. B. Thorstad, A. Staverløkk, T. Aarvak, B. Løken/Samfotowww.nina.no

×