Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosial kommunikasjon i bank og forsikring

Halvdagskurs for bank og forsikringsansatte avholdt på Handelshøyskolen BI 8. mars 2013

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sosial kommunikasjon i bank og forsikring

 1. 1. Sosial kommunikasjon i bank og forsikring BI-lærer Statsviter BI-lærer StatsviterCecilie Staude Svein Tore Marthinsen
 2. 2. Brukerne• Kikkere• Delere• Skapere
 3. 3. Makten deles
 4. 4. Fra statisk til sosial
 5. 5. Dele opp
 6. 6. Hvorfor bruke sosiale medier?• Styrker demokratiet• Nyttig
 7. 7. Oppgave 1: Nytte•Hvilken privat nytte har du av sosialemedier?•Hvilken profesjonell nytte kan du, ogarbeidsplassen din, ha av sosiale medier?
 8. 8. Privat nytte• Sosialt• Hobby• Markedsplass
 9. 9. Proff nytte• Rekruttering• Læring• Samfunnskommunikasjon• Rekruttering• Kundekontakt• Intern kommunikasjon
 10. 10. Ny jobb•En av tre bruker primært sosiale medier•En av to ungeKilde: Infact 2012
 11. 11. Rekruttering
 12. 12. «Vi får reduserte rekrutteringskostnader ogkjappere rekrutteringsprosesser. De som kommertilbake blir et symbol på at KPMG er attraktivt».HR-direktør Vivi Kristensen
 13. 13. Læring•Lære av•Lære bort
 14. 14. Samfunnskommunikasjon
 15. 15. Hvilke kanaler bør brukes?• Fellestrekk: Åpenhet, likeverd, deling• Egenart
 16. 16. • Folk flest• Privat• Brukervennlig• Visuelt
 17. 17. • Nettverksbygging• Jobb• Rekruttering
 18. 18. • Noe elitistisk• Løse nettverk• Spiss• Nyhetsledende
 19. 19. •Video•Underholdning•Emosjonelt
 20. 20. • Tekst• Langsom• Nisjer
 21. 21. Se nytte og egenart -> Forankring• Personlig• Organisatorisk
 22. 22. Sosial kommunikasjon PersonligSamtaleVerdi• Snakke til  Snakke med
 23. 23. Utfordringer• Hva er de viktigste utfordringene ved bruk av sosiale medier?
 24. 24. Utfordringer• Redaktøransvar• Muntlig skrift• Offentlig - privat• Lojalitet – ytringsfrihet

×