Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

GALÍ INICIAL

Transcripció en paper del GALÍ.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

GALÍ INICIAL

 1. 1. GALÍ (Transcripció d’exercicis) Iniciació http://clic.xtec.cat/gali/ Maica Cima Aula d’Acollida INS La Garrotxa Olot COM S’ESCRIU? COM ES PRONUNCIA? NOM: _________________________________________________ DATA: ________________________________________________
 2. 2. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 2 1. L’ALFABET 1.1 Escriu les vocals següents: A E I O U 1.2. Ordena alfabèticament: H F C D B G I E A N Q J M L P O K R Z T S V Y X V W U 1.3. Relaciona: a e i o u O I U A E
 3. 3. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 3 1.4. Relaciona: J H f j B F d c K D k b C G g h P R X y q t N T Z r x z Y V M p m l S L Q s n v 1.5. Ordena alfabèticament: H G B D F I A E C Q K N J R P L M O x v w t z u y s n o l q k p n j m r h i a c f b j w v m t u i f d x a l
 4. 4. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 4 1.6. Posa la lletra de l’alfabet que correspon davant i darrere: _____ u _____ _____ c _____ _____ h _____ _____ f _____ _____ j _____ _____ b _____ _____ m _____ _____ e _____ _____ l _____ _____ i _____ _____ t _____ _____ q _____ _____ x _____ _____ o _____ _____ v _____ 1.7. Digues a la professora l’alfabet tot seguit. 1.8. Lletreja les lletres del teu nom i del teu cognom. Lletreja les lletres del nom i el cognom d’un company de classe.
 5. 5. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 5 COM S’ESCRIU? COM ES PRONUNCIA? 2. ON ÉS CADA LLETRA 2.1. Relaciona cada lletra amb la paraula que la té escrita: GRIS BRU BLANC VERD GROC A E I O U blanc gris groc verd bru a u i o u verd bru blanc groc gris o u i a e 2.2. Relaciona cada lletra amb la paraula que la té escrita: SAFAREIG PALETA ESTUFA REPARTIDOR FORN LAMPISTA P F PESCADOR TELÈFON PORTER PAGÈS FOGÓ FREGALL P F
 6. 6. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 6 2.2.1 Relaciona cada lletra amb la paraula que la té escrita. CUB CAP ADOB DRAP NAP CALB RAP VERD P B 2.2.2. Relaciona cada lletra amb la paraula que la té escrita. ràpid sòlid congelat fred sofregit atrevit farcit líquid d t 2.2.3: Relaciona cada lletra amb la paraula que la té escrita. nerviós treballador bo atrevit savi obedient v b lloba moble braç canvi arbre embenar sabata nevar v b 2.2.4. Relaciona cada lletra amb la paraula que la té escrita: institut mestre conserge matrícula àlbum acadèmia universitat estudiant n m
 7. 7. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 7 2.2.5. Senyala els mots següents que tinguin LL: VEDELLA ESPATLLA CUIXA AMETLLA LLOM COSTELLA BISTEC LLIMONA MELÓ ÀNEC LLUÇ 2.2.6. Relaciona les lletres amb les paraules que les tenen escrites. ratlla llisos cabells calb llargs ondulats serrell l ll 2.2.7. Relaciona les lletres amb les paraules que les tenen escrites. VEHICLE RELLOTGE HIVERN XANDALL HORT AHIR LLENGUA LL H 2.2.8. Relaciona les lletres amb les paraules que les tenen escrites. BARRI TORRE TERRA VORERA RAMBLA RONDA SEMÀFOR XAMFRÀ RÈTOL PAPERERA GUÀRDIA URBÀ RR R 2.2.9. Subratlla els mots que tinguin –rr-: ferro barri torre plaça ciutat carro toro marró barranc cera bústia arròs arracada autobús
 8. 8. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 8 2.2.10. Relaciona: sang préssec amarg blanc biòleg ànec banc c g espàrrec xàfec nàufrag mànec llarg abric foc c g 2.2.11. Relaciona: boja higiene règim jove injecció marejar contagi massatge metge justícia gira-sol sutge g j 2.2.12. Relaciona: pigues antigues amiga amigues piga antiga ga gues 2.2.13. Relaciona: roques vaca roca vaques coca coques ca ques
 9. 9. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 9 2.2.14. Relaciona guisat croquetes parròquia quilo botiguer fregues química guerra quatre guineu esquena paquet gu qu 2.1.15. Relaciona boges boja platges platja taronja taronges ja ges  2.3. Ressegueix el text següent i a continuació copia el text a sota: La Maria i la Laura van a l’institut IES- SEP La Garrotxa. És un institut molt gran amb edificis diferents, hi ha pistes esportives per fer les classes d’educació física i un espai verd on s’hi pot jugar, llegir, descansar. ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
 10. 10. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 10 COM S’ESCRIU? COM ES PRONUNCIA? 3. APRENC ELS NOMBRES 3.1. Relaciona les paraules amb les xifres: CINC 3 VUIT 9 NOU 2 SIS 5 SET 0 TRES 8 U 4 DOS 1 ZERO 6 QUATRE 7 3.1.1. Escriu el número que correspon segons la informació que se’t dóna: . És un número més petit que 5 i més gran que 3  . Número més petit que 10 i més gran que 7  . Número més gran que 1 i més petit que 3  . Número més petit que 9 i més gran que 6  . Número més petit que 3 i més gran que 1  3.2. Escriu en lletres el números següents: 10 _________________ 13 _________________ 16 _______________ 11 _________________ 14 _________________ 17 _______________ 12 _________________ 15 _________________ 18 _______________ 19 _________________
 11. 11. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 11 3.2.1. Relaciona el número amb les lletres corresponents: 18 disset vuit 12 15 onze 14 deu dinou 8 17 quinze dotze tretze 11 13 setze 19 divuit 16 catorze 10 3.3. Llegeix el números següents i escriu-los en lletres: 10 ________________ 60 ________________ 20 ________________ 70 ________________ 30 ________________ 80 ________________ 40 ________________ 90 ________________ 50 ________________ 100 ________________ 3.3.1. Escriu en xifres els números que corresponen a les lletres següents: cinquanta: _______ noranta: _______ deu: _______ cent: _______ vuitanta: _______ setanta: _______ quaranta: _______ vint: _______
 12. 12. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 12 3.3.2. Escriu els dos números en desenes que no han aparegut a l’exercici anterior: ______________________ _______________________ 3.4. Escriu el número que li correspon davant i darrera: _____13______ ______21_______ _______5________ _____37______ ______56_______ _______98________ _____62______ ______18_______ _______77________ _____41______ ______29_______ _______80________ ___________________ QUARANTA-DOS _____________________ ___________________ VINT-I-U _____________________ ___________________ DISSET _____________________ ___________________ CINQUANTA-CINC _____________________ ___________________ TRENTA-SET _____________________ ___________________ NORANTA-TRES _____________________ ___________________ SETANTA- VUIT _____________________ ___________________ SEIXANTA-NOU _____________________ ___________________ VUITANTA-SIS _____________________ 3.5. Escriu una frase on hi apareguin els números següents: 2: ___________________________________________ 8: ___________________________________________ 13: ___________________________________________ 18: ___________________________________________ 30: ___________________________________________ 70: ___________________________________________
 13. 13. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 13 COM S’ESCRIU? COM ES PRONUNCIA? 4. UNITATS I DESENES 4.1. Escriu amb lletres els números que tens a continuació. (no t’oblidis de la “-i-“) 20: ___________________ 25: ___________________ 21: ___________________ 26: ___________________ 22: ___________________ 27: ___________________ 23: ___________________ 28: ___________________ 24: ___________________ 29: ___________________ 4.2. ESCRIU EN NÚMEROS: quaranta-sis: trenta-tres: quaranta-cinc: quaranta-dos: trenta-nou: quaranta-nou: trenta-set: trenta-u: quaranta-tres: trenta-quatre: quaranta-vuit: trenta-vuit: quaranta-u: quaranta-quatre: trenta-sis: trenta-cinc: trenta-dos: quaranta-set: 4.3. Escriu el número anterior i posterior al que se’t dóna: _____________________ seixanta-set ___________________________ _____________________ cinquanta-vuit __________________________ _____________________ seixanta-u ___________________________ _____________________ seixanta-cinc ___________________________ _____________________ cinquanta-quatre ________________________ _____________________ seixanta-nou ___________________________ _____________________ cinquanta-dos __________________________ _____________________ cinquanta-sis___________________________
 14. 14. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 14 4.4 Escriu en xifres els números següents: . seixanta-tres: . vint-i-quatre: . trenta-cinc: . quaranta-vuit: . setanta-sis: . seixanta-set: . cinquanta-nou: . trenta-u: 4.5. Escolta el teu professor o professora i escriu els números que et diu (entre 80 i 100): 4.6. Escriu les xifres amb lletres: . 16: ___________________ . 59: ___________________ . 48: ___________________ . 26: ___________________ . 90: ___________________ . 35: ___________________ . 63: ___________________ . 41: ___________________ . 76: ___________________ . 99: ___________________
 15. 15. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 15 QUI SÓC? COM SÓC? 1. EL NOM 1.1 Escriu com es diuen les lletres de l’alfabet. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 1.1.2. Ordena les lletres següents segons l’alfabet català:  D H B A I C G F E _________________________________________________________________  N P L R K J O Q M __________________________________________________________________  V W S Z T X U Y __________________________________________________________________ 1.2. Escriu els següents noms lletra per lletra: Exemple: Helena = hac, e, ela, e, ena, a Cecília = Esperança = Manel = Ariadna = Robert = 1.2.1. Escriu el nom sencer que obtens unint lletra per lletra: . e, ena, erra, i, ce = . ce, ela, a, u, de, i , a = . essa, i, ela, ve baixa, i, a = . e, essa, te, e, ve baixa, e = . erra, i, ce , a, erra, de = . de, a, v baixa, i, de = . de, a, ena, i, e, ela =
 16. 16. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 16 1.2.2. Lletreja, els cognoms que tens a continuació: . Roca = . Cases = . Bosc = . Camps = . Sabater = Ara lletreja el teu cognom: . 1.3. Relaciona les dues parts de la conversa. Cada pregunta té una única resposta. Qui són? Som en Pep i la Carme Ens coneixíem? No, no ens coneixem Com us dieu? Som de Vic On viviu? No, no ens coneixíem Us coneixeu? Són uns amics meus 1.4. Mira els diàlegs següents i contesta les preguntes: 1) Pere Joan Anna Albert . L’Albert, l’Anna i en Joan es coneixen? ______________________________ . L’Albert coneix a l’Anna? _________________________________________ . L’Anna coneix a l’Albert? _________________________________________ Us coneixeu? Sí, ja ens coneixem Coneixes l’Anna? Sí, ja ens coneixem
 17. 17. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 17 2) Ramon Arnau Gerard . Qui és en Gerard? _______________________________________________ . En Ramon coneix l’Arnau? ________________________________________ . En Ramon coneix en Gerard? ______________________________________ . En Gerard coneix els amics de l’Arnau? ______________________________ 1.5. Llegeix el diàleg següent i contesta les preguntes que tens a continuació: El senyor Julià i la seva dona, que és molt més jove que ell, estan sopant en un restaurant. Entren els senyors Rovira, coneguts seus, i els saluden. - Caram, senyor Julià quina casualitat, com va això? - Bé, i vostè? - Bé, gràcies. - Núria, et presento el senyor Julià, el nostre millor client. - Encantat! - Té una filla molt maca i és ben igual que vostè - Senyor Rovira, li presento la meva senyora. - Molt de gust! 1) El senyor Rovira coneix la senyor Julià. cert fals 2) El senyor Julià present la seva dona al senyor Rovira. cert fals 3) La senyor Julià és molt més jove que el seu home cert fals Qui és ell? És un amic meu. En Gerard. No, no ens coneixíem Us coneixíeu?
 18. 18. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 18 QUI SÓC? COM SÓC? 2. LA FAMÍLIA 2.1. Observa les fotografies i escriu qui és cada persona: __________ _______________ _____________ ____________ __________ _______________ _____________ ____________ 2.1.1. Relaciona: FILL FILLA MARE PARE
 19. 19. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 19 2.1.2. Relaciona: 2.2. Relaciona la forma masculina amb la femenina corresponent: l’ avi la filla el germà l’ àvia el pare la tia el fill la germana l’ oncle la mare el cosí la néta el nét la cosina 2.3. Relaciona la forma masculina amb la femenina corresponent: el cunyat la muller el gendre la neboda el marit la jove el sogre la sogra el nebot la cunyada AVI NÉTA NÉT AVI
 20. 20. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 20 ALTRES EXERCICIS  Contesta les preguntes següents: Quants germans tens? __________________________________ Quantes germanes tens? ________________________________ Tens cosins? __________________________________________ Tens cosines? _________________________________________ La teva mare té germans? ________________________________ La teva mare té germanes? _______________________________ Els germans de la teva mare o del teu pare són els teus oncles Les germanes de la teva mare o del teu pare són les teves ties Llegeix el fragment que tens a continuació i contesta les preguntes amb cert o fals:
 21. 21. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 21 Una noia ensenya unes fotografies de la seva família a un amic. - Mira aquest és el meu pare i aquesta la meva mare. - I aquest? - Aquest és el meu germà gran i aquesta és la Isabel, la seva dona. - Tu també tens germans? - Sí, tinc una germana petita de 12 anys i una germana més gran de 25. Es diuen Laura i Núria. - I aquesta senyora, qui és? - És la meva àvia , la mare del meu pare. Es diu Pilar i té 78 anys. Ah! I aquest és en Tom el nostre gos! . La noia té un germà i una germana. cert fals . La dona del seu germà es diu Eva. cert fals . La seva àvia té setanta-vuit anys. cert fals . La noia té un gos que es diu Tom. cert fals . El noi té dues germanes. cert fals . Les germanes del noi es diuen Marta i Laia cert fals
 22. 22. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 22  Mira aquesta fotografia i respon SÍ o NO: La Carme i en Marc són marit i muller. Per tant estan casats i tenen dos fills. La seva filla es diu Maria i el seu fill es diu Jordi. Carme Marc Maria Jordi La Carme té una germana que es diu Dolors. En Marc és el germà de la Dolors? SÍ / NO En Marc és el cunyat de la Dolors? SÍ / NO En Marc és el marit de la Dolors? SÍ / NO La Maria és la filla de la Dolors? SÍ / NO La Maria és la germana de la Dolors? SÍ / NO La Maria és la neboda de la Dolors? SÍ / NO En Jordi és el nét de la Dolors? SÍ / NO En Jordi és el germà de la Dolors? SÍ / NO En Jordi és l’oncle de la Dolors? SÍ / NO En Jordi és el nebot de la Dolors? SÍ / NO
 23. 23. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 23 QUI SÓC? COM SÓC? 3. EL COS 3.1. ESCRIU LES PARTS DEL COS DE LES ESTRELLES. 3.2. ESCRIU LES PARTS DEL COS DE LES ESTRELLES.
 24. 24. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 24 3.3. Relaciona cada dibuix amb el nom que li correspon: MÀ GENOLL COLZE CAMA BRAÇ PEU DIT CUL 3.4. Escriu sota de cada dibuix el nom de les parts de cos que tens a continuació. ____________ ______________ __________ _____________ ____________ ______________ __________ _____________
 25. 25. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 25 3.5. ESCRIU LES PARTS DEL COS DE LES ESTRELLES. 3.6. ESCRIU LES PARTS DEL COS DE LES ESTRELLES.
 26. 26. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 26 3.7 ESCRIU EL NOM __________ ________________ ___________ ______________ __________ ________________ ___________ ______________ __________ ________________ ___________ ______________ __________ ________________ ___________ ______________
 27. 27. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 27 3.8. Relaciona: PANXA ESQUENA LLENGUA CAP MELIC CLATELL FRONT 3.9. Relaciona: ORELLA CELLA ULL COLL CABELLS LLAVI NAS BOCA
 28. 28. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 28 3.10. Busca SIS parts del cos en aquesta sopa de lletres i a continuació fes una frase que s’assembli a la de l’exemple: Exemple: El nen té la panxa grossa i rodona 1. ____________________________________________________ 2. ____________________________________________________ 3. ____________________________________________________ 4. ____________________________________________________ 5. ____________________________________________________ 6. ____________________________________________________
 29. 29. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 29 3.11. TROBA CINC PARTS DE COS EN AQUESTA SOPA DE LLETRES: REPÀS - Encercla la paraula correcta segons el dibuix: 1. cap o melic 2. cuixa o boca 3. pit o dit 4. braç o colze 5. cama o cuixa 6. colze o genoll 7. orella o esquena 8. peu o dent 9. orella o cella 10. coll o front 11. llavi o boca 12. canell o turmell
 30. 30. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 30 Escriu al lloc corresponent les parts que s’assenyalen a continuació: MÀ CAP BRAÇ ESQUENA PEU CUIXA DIT CAMA COLZE GENOLL BRAÇ MELIC CLATELL CARA AIXELLA CINTURA TURMELL LLAVIS PENIS PIT
 31. 31. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 31 - Endevina de quina part del cos estem parlant. Mira l’exemple i després fes el mateix: 1. Part del cos que està entre els pits i la boca = COLL 2. Part del cos que està sobre el cul i sota el clatell = 3. La part del cos que està més amunt, amunt = 4. La part del cos que està al mig de la panxa = 5. Part de la cara que està sobre el cap, poden ser rossos, morenos, castanys = 6. Part del cos per on sentim i escoltem = 7. Part de la cara, en tenim dues i estan per sobre de l’ull i per sota del front = 8. Part de la cara que es troba al mig = 9. Part de la cara que utilitzem per menjar, és de color rosa i gràcies a ella notem el gust dels aliments: dolç, salat, amargant..... = 10. Part de la mà, en tenim cinc = - Explica les parts del cos següents. Mira l’exercici anterior i fes el mateix. . BOCA = . ULL = . COLL = . BRAÇ = Escriu com és la cara d’aquest noi: boca, dents, nas, orelles ulls, cabells, etc. _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
 32. 32. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 32 - Dibuixa les parts del cos a continuació: CLATELL CELLA ULL LLAVIS ORELLA COLL NAS BOCA PARPELLES - POSA EL NOM DE CADA PART DEL COS QUE ASSENYALA LA FLETXA:
 33. 33. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 33 QUI SÓC? COM SÓC? 4. APARENÇA FÍSICA 4.1. Posa el nom a les estrelles: Escriu les paraules anteriors en català i en la teva llengua: ________________________ __________________________ ________________________ __________________________ ________________________ __________________________ ________________________ __________________________ ________________________ __________________________ I ara escriu 4 frases amb 4 de les paraules anteriors que tu vulguis: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________
 34. 34. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 34 4.2 Relaciona 4.3. Relaciona contraris
 35. 35. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 35 4.4 Mira els diàlegs i còpia les respostes: - ÉS BAIX? __________________________________________ - COM ÉS EN DAVID? ________________________________________ - COM ÉS LA YUKO? _________________________________________ - COM ÉS LA GISELA? ________________________________________ 4.5 Escolta el fragment i contesta Veritable o Fals: 4.6 ESCRIU LA DESCRIPCIÓ DELS PERSONATGES __________________________ _______________________________ __________________________ _______________________________ __________________________ _______________________________ __________________________ _______________________________
 36. 36. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 36 __________________________ _______________________________ __________________________ _______________________________ __________________________ _______________________________ __________________________ _______________________________ ARA ESCRIU TU UNA DESCRIPCIÓ SEMBLANT: _____________________________________________ ___ _____________________________________________ _____________________________________________ ____________________________________________ 4.7. Llegeix el text i ordena les frases segons el que has llegit: “ La Carlota era una nena de dos anys, rossa i grassoneta, molt simpàtica i entremaliada. Ara és una noia morena, alta, bastant quieta i força antipàtica”. La Carlota: - S’ha fet molt alta - S’ha tornat quieta - S’ha fet gran - S’ha tornat morena
 37. 37. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 37 4.8 Què li passa o què li fa mal? 4.9. Relaciona i escriu les frases a sota: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________
 38. 38. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 38 4.10. Com et trobes? 4.11. Omple els buits amb el mot adequat seguint el dibuix. 4.12. Relaciona les paraules amb els dibuixos: a) esquitxada b) punxada c) esgarrinxada d) relliscada
 39. 39. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 39 4.13. Relaciona les paraules amb els dibuixos: LLEPADA ESGARRAPADA TREPITJADA ENTREBANCADA MOSSEGADA 4.14. Omple els buits amb el mot adequar seguint els dibuixos: 4.15. Ordena les frases _______________________________________________________________ _______________________________________________________________
 40. 40. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 40 REPÀS - Relaciona cada dibuix amb l’adjectiu que li correspon: ALT BAIX PRIM GRAS - Relaciona cada dibuix amb l’adjectiu que li correspon: JOVE VELL CALB CONTENTA - Què li passa o què li fa mal? Relaciona cada imatge amb el seu estat 1. Té son 4. Li fa mal l’esquena 2. Té mal de panxa 5. Té fred 3. Li fa mal el genoll 6. Té mal de queixal
 41. 41. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 41 - Relaciona LES FRASES: - És molt distret - i es va cremar tota l’esquena - Va prendre massa el sol - No, no s’ha fet pas gaire mal - És una gandula - i s’ha torçat un peu - Ha caigut - no fa mai res - És greu? - i sempre perd les claus - Escriu sota cada dibuix la frase correcta: - Em trobo bé - No em trobo gaire bé - Em trobo malament - Omple els buits amb la paraula correcta. Mira el dibuix. - Aquests nois i noies han anat al metge perquè: 1. Va agafar la varicel·la i li van sortir ___________________ per tot el cos 2. Li va fer mal el sopar i a la nit va tenir ______________________ 3. Tenia molt __________________________ 4. Un gat li va fer una bona ______________________________ BUTLLOFES - MAL DE QUEIXAL - VÒMITS - FERIDA - FEBRE - TOS – ESGARRAPADA - GRANS
 42. 42. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 42 - Relaciona les paraules amb els dibuixos: a) esquitxada b) punxada c) esgarrapada d) relliscada - Relaciona les paraules amb els dibuixos: a) llepada b) trepitjada c) entrebancada d) mossegada
 43. 43. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 43 QUI SÓC? COM SÓC? 5. LLOC DE NAIXEMENT I DOMICILI 5.1. Copia les respostes que apareixen a la pantalla: a) Quants anys tens? ___________________________________________ b) És jove? ___________________________________________________ c) On vas néixer? ______________________________________________ d) Jo vaig néixer a Berlin, i tu, on vas néixer? ________________________ e) Quin any va néixer? __________________________________________ 5.2 Escolta el fragment i contesta Veritable o Fals: a) La Isabel va néixer el 13-V-57 _________________ b) La Isabel va néixer a Sabadell __________________ 5.3. Copia les respostes que apareixen a la pantalla: a) D’on ets ? _______________________________________________ b) D’on ets? ________________________________________________ c) D’on ets ? ________________________________________________ d) D’on ets ? _______________________________________________ e) D’on ets? ________________________________________________
 44. 44. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 44 5.4 . Relaciona 5.5 Relaciona:
 45. 45. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 45 5.6. Copia les respostes que apareixen a la pantalla: a) Quin any vau venir a Catalunya? __________________________________ b) On vau viure? ________________________________________________ c) On ens vam trobar? ____________________________________________ d) Visc al barri de l’Eixample. I tu? __________________________________ e) Visc a davant de can Xavier. I tu? _________________________________ f) On s’està? ___________________________________________________ 5.7. Relaciona 5.8. Copia les respostes que apareixen a la pantalla: a) Que hi ha la Conxita? _________________________________________ 5.9. Escolta el fragment i contesta Veritable o Fals. a) La Conxita no hi és. _______________________
 46. 46. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 46 5.10. Torna a llegir els fragments: Ara escriu tu un diàleg igual als que acabes de llegir: _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ 5.11. Troba cinc paraules relacionades amb el domicili.
 47. 47. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 47 5.12. Ordena la frase _______________________________________________________________ REPÀS LLEGEIX I ESCRIU
 48. 48. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 48 - Fixa’t en l’exemple i emplena el quadre amb les teves dades: Exemple: NOM: _______________________________ COGNOMS: __________________________________ EDAT: _________________________________ DOMICILI: __________________________________ POBLACIÓ: __________________________________ PAÍS: _______________________________________ NOM: JOAN COGNOMS: GUIX VILA EDAT: 33 DOMICILI: C/ Sant Roc, núm. 13, 4rt 1a. POBLACIÓ: OLOT PROVÍNCIA: GIRONA PAÍS: ESPANYA
 49. 49. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 49 QUINA HORA ÉS? QUIN DIA SOM? QUÈ M’AGRADA? 1. DIES, MESOS, ESTACIONS DIES I MESOS 1.1 CLICA I ESCOLTA. TORNA A ESCRIURE ELS DIES DE LA SETMANA. _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 1.2 ORDENA ELS DIES DE LA SETMANA _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________
 50. 50. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 50 SUBRATLLA LES PARAULES QUE ES CORRESPONEN AMB ELS DIES DE LA SETMANA. a) dinosaure b) dinar c) dissabte d) octubre e) Daniel f) dilluns g) dinar h) dotze i) dimarts j) dormir k) dimecres l) dibuixar m) dijous n) difícil o) divendres o) diumenge LLEGEIX EL SEGÜENT POEMA I SUBRATLLA ELS DIES DE LA SETMANA a) Completa el requadre amb els dies de la setmana DIES DE LA SETMANA MENJAR ARRÒS PA AMB TOMÀQUET TRUITA AMB PATATES CIGROS AMB BOTIFARRA Dilluns, mengem arròs, dimarts, truita amb patates, dimecres i dijous cigrons amb botifarra, i pa amb tomàquet el divendres i el dissabte. Miquel Martí i Pol
 51. 51. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 51 COMPLETA LA TAULA AMB LA FRASE QUE CORRESPONGUI: DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 1.3 LLEGEIX I APRÈN ELS MESOS DE L’ANY: 1.4. ORDENA ELS MESOS DE L’ANY: DESEMBRE MARÇ JUNY ABRIL AGOST SETEMBRE NOVEMBRE FEBRER GENER MAIG JULIO OCTUBRE AVUI ÉS AHIR ERA ABANS D’AHIR ERA DEMÀ SERÀ DEMÀ PASSAT SERÀ
 52. 52. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 52 1.5. CLASSIFICA: DIES DE LA SETMANA MESOS DE L’ANY REPÀS FEBRER, DILLUNS, DIJOUS, AGOST, SETEMBRE, JUNY, DIMARTS, OCTUBRE, DIMECRES, DESEMBRE, DIVENDRES, MARÇ, ABRIL, DISSABTE, GENER, DIUMENGE.
 53. 53. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 53 ESTACIONS 1.6. ESCRIU LES ESTACIONS CORRESPONENTS SOTA CADA DIBUIX: _____________ ________________ _____________ ___________________
 54. 54. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 54 ___________________ _________________ ___________________ __________________ 1.7. ORDENA LES ESTACIONS DE L’ANY. _______________________________________________________________ 1.8 RELACIONA
 55. 55. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 55 REPÀS ESCRIU A QUINA ESTACIÓ PERTANYEN ELS MESOS SEGÜENTS: Del 21 de juny al 21 de setembre = ......................................... Del 21 de setembre al 21 gener = ........................................... Del 21 de gener al 21 de març = ............................................. Del 21 de març al 21 de juny = ................................................ AGAFA EL CALENDARI D’AQUEST ANY I CONTESTA LES PREGUNTES SEGÜENTS: Quin dia de la setmana és el teu aniversari: ........................................................ Quin dia de la setmana és Nadal: ........................................................................ Quin dia de la setmana s’acaba la tardor: ............................................................ Quin dia de la setmana comença la primavera: .................................................... Quin dia de la setmana és sant Jordi:.................................................................... MES DE DESEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . Quin dia de la setmana és el dia 3? _________________________________ . Quin dia de la setmana és el dia 12? _________________________________ . Quin dia de la setmana és el dia 8? _________________________________ . Quin dia de la setmana és el dia 14? ________________________________ . Quin dia de la setmana és el dia 10? ________________________________ . Quin dia de la setmana és el dia 22? ________________________________ . Quin dia de la setmana és el dia 31? ________________________________ . Quin dia de la setmana és el dia 13? ________________________________ . Quin dia de la setmana és el dia 24? ________________________________ . Quin dia de la setmana és el dia 27? ________________________________ . Quin dia de la setmana és el dia 29? ________________________________ . Quin dia de la setmana és el dia 19? ________________________________
 56. 56. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 56 Escriu les estacions corresponents sota cada dibuix: primavera estiu tardor hivern - Relaciona cada element meteorològic amb l’estació corresponent: TARDOR ESTIU PRIMAVERA HIVERN ESCRIU FRASES: - A L’ESTIU FA SOL - _____________________________________________ - _____________________________________________ - _____________________________________________ - _____________________________________________ - _____________________________________________
 57. 57. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 57 QUINA HORA ÉS? QUIN DIA SOM? QUÈ M’AGRADA? 2. L’HORA I EL TEMPS 2.1. Escriu quina és l’hora del rellotge. ________________ _______________ ________________ _________________ ________________ _______________ ________________ _________________ ________________ _______________ ________________ _________________ _______________ ________________
 58. 58. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 58 2.2. Relaciona l’hora del rellotge amb l’hora escrita: Són dos quarts de tres Són les dotze Són dos quarts de dotze Són tres quarts de sis Són les set És un quart de vuit Són tres quarts de deu És un quart de nou 2.3. Ordena cronològicament les hores. Posa números al costat.
 59. 59. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 59 2.4. Escriu al costat de l’horari internacional el que li correspon en català: Exemple: 19:30 = Dos quarts de vuit del vespre 01:30 = _____________________________________________________ 12:00 = _____________________________________________________ 00:15 = _____________________________________________________ 10:00 = _____________________________________________________ 14:15 = _____________________________________________________ 19:00 = _____________________________________________________ 17:30 = _____________________________________________________ 01:00 = _____________________________________________________
 60. 60. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 60 2.4.1. Fes el mateix que a l’exercici anterior: 22:00 = _____________________________________________________ 22:30 = _____________________________________________________ 10:00 = _____________________________________________________ 20:00 = _____________________________________________________ 00:30 = _____________________________________________________ 15:30 = _____________________________________________________ 20:30 = _____________________________________________________ 10:15 = _____________________________________________________ 2.5. Escriu l’hora que marca cada rellotge: Són les _________ Són les ________ És la ________ Són les ________ 2.5.1. Fes el mateix que a l’exercici anterior: Són les _________ Són les ________ Són les ________ Són les ________
 61. 61. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 61 2.5.2. Fes el mateix que a l’exercici anterior: Són les _________ Són les ________ Són les ________ Són les ________ 2.6. Ordena cronològicament segons l’hora que marca cada rellotge. Posa números segons el seu ordre: 2.6.1. Fes el mateix que a l’exercici anterior:
 62. 62. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 62 2.7. ESCRIU EL NOM _______________ _______________ _________________ _______________ _______________ _______________ _________________ _______________ 2.8 RELACIONA
 63. 63. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 63 2.9 Escriu el que escoltes: 1 = _____________________ 5 = ________________________ 2 = _____________________ 6 = ________________________ 3 = _____________________ 7 = ________________________ 4 = _____________________ 8 = ________________________ 2.10 Ordena les síl·labes que formen la paraula NU EN LAT VO _______________________________ 2.11 TROBA CINC ELEMENTS ATMOSFÈRICS
 64. 64. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 64 REPÀS Dibuixa dins el rellotge L’HORA que: Et lleves al matí Surts al pati Acabes les classes Dines Fas els deures Vas a dormir Relaciona cada dibuix amb el seu significat: fa tempesta fa vent està núvol plou neva fa fred fa calor fa sol
 65. 65. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 65 QUINA HORA ÉS? QUIN DIA SOM? QUÈ M’AGRADA? 3. CARACTERÍSTIQUES PERSONALS 3.1. Relaciona cada adjectiu amb el dibuix que hi correspongui * Escriu aquestes paraules en el teu idioma. 3.2 Relaciona els adjectius amb els personatges dibuixats.
 66. 66. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 66 3.3 Troba 5 estats anímics de la persona 3.4 Relaciona els adjectius amb els personatges dibuixats  Escriu una frase amb 3 de les paraules anteriors. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
 67. 67. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 67 3.5. Relaciona els adjectius amb els personatges dibuixats. 3.6 Escriu el nom que escoltis al costat de cada dibuix:
 68. 68. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 68 3.7. Relaciona els adjectius amb els personatges dibuixats. 3.8. Relaciona contraris
 69. 69. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 69 3.9. Troba cinc adjectius relacionats amb la manera de ser: 3.10 Relaciona els adjectius amb els personatges dibuixats.
 70. 70. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 70 3.11 Identifica les paraules que indiquen les sensacions dels dibuixos: 3.12. Escriu les sensacions descrites per ordre que les sents: 1. 6. 2. 7. 3. 8. 4. 9. 5. 10. 3.13. Completa les frases amb la informació dels fragments que escoltis.
 71. 71. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 71 3.14. Completa les frases amb l’opció adequada: - Aquest perfum fa bona ___________ - M’estimo més ____________ que carn - Hi _____________ totalment en contra - ___________ plats t’agraden més? - Què _____________ de les mesures contra l’atur? - No estic a favor de la pena de ____________. 3.15. Escriu les lletres que falten a cada paraula. - Qui s’enrabia és un R__ __ __ ÜT - Qui s’ho creu tot és un C __ __ __ UT - Qui té traça és un T __ __ __ UT - Qui va ben vestit és E __ __ __ ANT 3.16. Escriu les lletres que falten a cada paraula. - Qui causa impressió és i __ __ __ __ __ __ __ __ __ ant - Qui va vestit de forma estrafolària és e __ __ __ __ __ __ __ ant - Qui cau bé als altres és s __ __ __ àtic - Qui cau malament, en canvi, és a __ __ __ __ àtic 3.17. Escriu les lletres que falten a cada paraula. - Qui canvia sovint de caràcter segons la lluna és ll __ __ __ __ __ __ - Qui no riu gens o molt poc és s __ __ __ __ __ - Qui té molta por és p __ __ __ __ - Qui fa riure és g __ __ __ __ __ __
 72. 72. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 72 3.18. Completa les frases amb l’opció adient. - El nou president no és ______________________________________ - Aquesta pel·lícula és _______________________________________ - Aquest partit de futbol és ____________________________________ - La protagonista no és _______________________________________ - Aquests macarrons són ______________________________________ - Les novel·les d’aventures són _________________________________ - Aquest bistec de vedella és ___________________________________ - Aquests nois són ___________________________________________ 3.19. Troba cinc sensacions físiques
 73. 73. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 73 REPÀS - Relaciona cada adjectiu amb el dibuix que hi correspongui AMOÏNAT ACTIU CONTENT CANSAT ATRAFEGAT DESANIMAT EUFÒRIC AVORRIT - Relaciona els adjectius amb els personatges dibuixats XERRAIRE TRISTA ENFADAT AVORRIDA ALEGRE NERVIÓS
 74. 74. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 74 - Troba cinc estats anímics de la persona: - Relaciona els adjectius amb els personatges dibuixats DÈBIL FORT PRESUMIT CORPULENT COVARDA - Relaciona els adjectius amb els personatges dibuixats: VALENT PORUC TRIST GARREPA PENSATIU EXTREMADA
 75. 75. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 75 - Relaciona els adjectius amb els personatges dibuixats: - Relaciona els contraris: content covard fort bo dèbil dolent trist valent - Troba cinc adjectius relacionats amb la manera de ser: DOLENT BO GRACIÓS PETIT GRAN
 76. 76. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 76 Relaciona els noms amb els personatges dibuixats gana cansament fred set - Troba les paraules que indiquen les sensacions dels dibuixos: picor son set febre tos gana mandra - Troba cinc sensacions físiques en aquesta sopa de lletres:
 77. 77. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 77 QUINA HORA ÉS? QUIN DIA SOM? QUÈ M’AGRADA? 4. EL VESTIT. 4.1. Relaciona 4.1.1 Posa el nom de les peces de roba a la part del cos corresponent: Ens ho posem als peus: _____________________________ Ens ho posem als pits: _____________________________ Ens ho posem al cul: ______________________________ Ens ho posem al tronc: ____________________________ MITJONS SOSTENIDORS CALCES SAMARRETA MITGES CALÇOTETS
 78. 78. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 78 4.2. Relaciona. 4.3. Relaciona. CAMISA ABRIC PANTALONS JERSEI CAÇADORA VESTIT SABATES FALDILLA BOTES GORRA BARRET BUFANDA CINTURÓ VAMBES
 79. 79. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 79 4.4 ESCRIU EL NOM _____________ __________________ ___________________ _____________ __________________ ___________________ ____________ ________________ _______________ _________________ ____________ ________________ _______________ _________________ _____________ __________________ ___________________
 80. 80. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 80 _____________ __________________ ___________________ 4.5 RELACIONA EL NOM 4.6 TROBA VUIT PECES DE VESTIR
 81. 81. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 81 4.7 TROBA EL NOM DE CINC PECES DE VESTIR REPÀS - Posa l’article adequat (el, la, l’, els, les) a les peces de roba que acabem de veure: ____ mitjons ____ sostenidors ____ calces ____ samarreta ____ mitges ____ calçotets ____ camisa ____ abric ____ pantalons ____ jersei ____ caçadora ____ vestit ____ sabates ____ faldilla ____ botes ____ gorra ____ barret ____ bufanda ____ cinturó ____ vambes - Endevina de quina peça de roba estic parlant. hi pot haver més d’una possibilitat. 1. Peça de roba que té botons i ens tapa el tronc i les extremitats = 2. Complement que ens posem al cap sobretot a l’estiu =
 82. 82. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 82 3. Calçat que portem sobretot per fer esport = 4. Peça de roba que portem a l’hivern al voltant del coll per no tenir fred = 5. Complement que portem al voltant de la cintura i que serveix perquè no ens caiguin els pantalons = 6. Peça de roba que ens posem al peus per sobre els peus = 7. Peça de roba que serveix per abrigar-nos i protegir-nos del fred. Ens la posem per sobre el jersei = 8. Peça de roba que porten sobretot les noies que va des de la cintura fins als genolls, normalment = - Completa les paraules següents amb la vocal o la consonant que els falta: CA__AD__RA V__ST__T ___ARR___T ___AM___E___ C___NT___RÓ S___ST___NI___OR___ MI___ ___ES SA___A___ ___ETA ___OR___A ___OT___S ___AN___A___ON___ ___E___S___I - Respon a les preguntes següents: 1. Quan ens posem un impermeable? ________________________________________ 2. Quant ens posem els guants? ____________________________________________ 3. Què ens podem posar dins una butxaca? ____________________________________ 4. A on ens posem una caputxa? __________________________________________ - A continuació tens una sèrie de paraules referides a la roba. Totes elles tenen una relació però n’hi ha una que és diferent. Descobreix quina és i digues el per què: 1. sabates sandàlies vambes jersei botes La diferent és ______________ perquè ______________________________________ ______________________________________________________________________
 83. 83. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 83 2. rellotge jaqueta collaret anell arracades La diferent és ______________ perquè ______________________________________ ______________________________________________________________________ 3. abric anorac caçadora mitges jaqueta La diferent és ______________ perquè ______________________________________ ______________________________________________________________________ 4. mitges mitjons vambes gorra sandàlies La diferent és ______________ perquè ______________________________________ ______________________________________________________________________ 5. pantalons caputxa mocador gorra barret La diferent és ______________ perquè ______________________________________ ______________________________________________________________________ 6. vestit faldilla calces calçotets sostenidors La diferent és ______________ perquè ______________________________________ ______________________________________________________________________ 7. gorro guants sandàlies anorac bufanda La diferent és ______________ perquè ______________________________________ ______________________________________________________________________
 84. 84. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 84 8. barret bufanda vestit banyador botes La diferent és ______________ perquè ______________________________________ ______________________________________________________________________ 9. sostenidors calces calçotets anorac mitges La diferent és ______________ perquè ______________________________________ ______________________________________________________________________ 10. bufanda banyador sandàlies biquini samarreta de màniga curta La diferent és ______________ perquè ______________________________________ ______________________________________________________________________
 85. 85. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 85 QUINA HORA ÉS? QUIN DIA SOM? QUÈ M’AGRADA? 5. ELS ANIMALS I EL CAMP 5.1. De la llista d’animals que tens a continuació, encercla aquells que sents i veus en el primer exercici. cabra ocell bou porc mussol conill cavall mosquit ruc mosca lleó girafa vaca gallina papallona cigne ànec gat mono gos cuc llop tortuga brau tigre dofí gall musclo pollets serp 5.2. Relaciona cada imatge amb el seu nom 5.3. Relaciona cada imatge amb el seu nom RUC CAVALL GALL GALLINA BRAU POLLETS CARGOL ARANYA CONILL MOSQUIT SERP FORMIGA
 86. 86. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 86 5.4. Relaciona cada imatge amb el seu nom TORTUGA GAT PEIX OCELL GOS RATOLÍ 5.5. Relaciona cada imatge amb el seu nom 5.6. Escriu el nom que has sentit sota cadascun d’aquests animals ______________ __________________ _____________ VACA MOSCA ÀNEC CIGNE BOU ESCARABAT
 87. 87. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 87 ______________ __________________ _____________ ______________ __________________ _____________ 5.7. Escriu el nom que has sentit sota cadascun d’aquests animals ______________ __________________ _____________ ______________ __________________ _____________ 5.8. Escriu el nom que has sentit sota cadascun d’aquests animals _______________________________________________________________________
 88. 88. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 88 5.9. Troba nou noms d’animals: 5.10. Ordena les síl·labes que formen la paraula: NYA A RA _____________________________________________ 5.11. Ordena les síl·labes que formen la paraula: TU GA TOR _____________________________________________
 89. 89. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 89 5.12. Troba el nom de cinc animals de granja 5.13. Completa les frases amb la informació dels fragments sonors. El meu gos és un ‘pointer’. Quan me’l van regalar, el duia dins d’una capsa de sabates i ara amb prou feines cap a darrere del cotxe. A més, quan era petit tenia el pèl molt més clar. Ah! i no era tan rondinaire. El meu gos _________________________________________ Al meu gos __________________________________________ El meu gos __________________________________________
 90. 90. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 90 5.14. Escriu el nom de les paraules que t’han sortit amagades en els punts grocs:
 91. 91. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 91 5.15. Troba cinc elements geogràfics:
 92. 92. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 92 QUÈ MENJO? ON VISC? 1. ALIMENTS, VEGETALS I PASTA 1.1 ESCRIU EL NOM _________________ _________________ __________________ __________________ __________________ __________________ _________________ _________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________
 93. 93. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 93 1.2. Relaciona els aliments amb la paraula corresponent: CEBA ALL PASTANAGA PEBROT TOMÀQUET ENCIAM - Els aliments que acabem de veure estan dins el grup de: a) fruites b) verdures c) begudes 1.3. Relaciona les verdures següents amb el nom que els correspon: PÈSOLS ESCAROLA PASTANAGA ALL MONGETA TOMÀQUET
 94. 94. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 94 a) Quines de les verdures anteriors són de color verd? ____________________ b) Quines de les verdures anteriors poden ser dec color vermell? ___________ 1. 4. Relaciona el dibuix de les fruites següents amb el nom que els correspon: MANGO LLIMONA CIRERA KIWI RAÏM - De les fruites anteriors quines et pots menjar amb pela? _____________________ 1.5. ESCRIU EL NOM _______________ ____________________ ____________________ _______________ ____________________ ____________________
 95. 95. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 95 1.6. Ordena correctament les síl·labes o lletres de les paraules perquè et surti l’aliment del dibuix: MAT GE FOR TE MAN GA TA LA CO XO A F L M O A C C S E E T G A L
 96. 96. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 96 1.7. ESCRIU EL NOM ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ REPÀS Escriu el nom dels aliments que tens a continuació: ____________ ____________ ___________ _________________ _________________ ______________ _______________ __________________ _______________ __________________
 97. 97. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 97 - Posa el nom a cadascuna de les fruites que tens a continuació: _____________________________________________________________________ - Acaba d’escriure les lletres que falten a les paraules següents: P__R__ P__M__ K__W__ ___E___Ó S__NDR__ ___ C__R__R___ R___ ___M M___NG___ LL___M___N___ T__M__Q__ ___T C___B___ A ___ ___ ___NC___ ___ M P___S___LS P___ST___N___G___ - Dibuixa el que se't demana: 2 peres i 3 plàtans 1 meló i 7 cireres 3 préssecs i 5 kiwis 1 enciam i 4 pastanagues 2 síndries i 10 pomes 15 pèsols i 5 tomàquets
 98. 98. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 98 QUÈ MENJO? ON VISC? 2. ALTRES ALIMENTS I BEGUDES 2.1. Posa el nom sota de cada dibuix. Tots són begudes. _______________ _____________ ______________ _______________ _____________ ______________ 2.2. Posa el que correspon sota a cada dibuix: SOPA PEIX PEBRE SAL OLI CARN AMANIDA OUS SUCRE VINAGRE
 99. 99. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 99 2.3 RELACIONA 2.4. Troba EL NOM DE 5 ALIMENTS:
 100. 100. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 100 2.5. Escriu els noms que corresponen a cada dibuix: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 2.6. Busca cinc noms de begudes en aquesta sopa de lletres:
 101. 101. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 101 QUÈ MENJO? ON VISC? 3. ELS MOBLES DEL MENJADOR 3.1. Situa els noms següents dins el plànol de la casa: EL DORMITORI – L’ENTRADA O REBEDOR – EL PASSADÍS – LA CUINA – EL MENJADOR – LA SALA D’ESTAR – EL SAFAREIG – EL CELOBERT - EL LAVABO – LA TERRASSA
 102. 102. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 102 3.2. Troba CINC parts d’una casa 3.3 POSA EL NOM A LES ESTRELLES
 103. 103. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 103 3.4 RELACIONA EL NOM 3.5 RELACIONA CADA PARAULA AMB L’OBJECTE CORRESPONENT:
 104. 104. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 104 3.6 TROBA SIS OBJECTES EN AQUESTA SOPA DE LLETRES 3.7 RELACIONA LA PARAULA AMB EL MOBLE CORRESPONENT:
 105. 105. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 105 3.8 POSA EL NOM A LES ESTRELLES 3.9 RELACIONA CADA PARAULA AMB L’OBJECTE CORRESPONENT
 106. 106. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 106 3.10 TROBA 10 OBJECTES 3.11 Ordena les síl·labes de les paraules següents perquè surti l’objecte de la foto: QUI FOR LLA CU RA LLE VET NI GA VA LLÓ TO TO ES LLES VA TA SA FA
 107. 107. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 107 3.12 ESCOLTA EL FRAGMENT I CONTESTA ‘VERITABLE’ O ‘FALS’
 108. 108. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 108 REPÀS - Dibuixa els objectes següents: LLUM TELÈFON BUTACA SOFÀ CADIRA ARMARI - Posa l’article els objectes del menjador següents: ____ cadira ____ taula ____armari ____ sofà ____ butaca ____ llum de peu ____ mirall ____ cadires ____ coixí ____ cortina ____ telèfon ____ coixins - Respon les preguntes següents: - Per què serveix una prestatgeria? _____________________________________ - Què és la vaixella? ________________________________________________ - Per què serveix el rellotge? _________________________________________ - Per què serveix la tauleta de nit? _______________________________________ - Per què serveix l’armari? ____________________________________________
 109. 109. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 109 QUÈ MENJO? ON VISC? 4. ELS MOBLES DE LA CUINA I DEL BANY 4.1 ESCRIU EL NOM DE LES ESTRELLETES 4.2. Escriu el nom dels objectes següents quan hagis clicat sobre les estrelletes. __________________ __________________ _____________________
 110. 110. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 110 __________________ __________________ _____________________ __________________ __________________ _____________________ 4.3 Relaciona: CUINA CASSOLA OLLA ESCOMBRA NEVERA RENTADORA
 111. 111. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 111 4.4. Ordena les síl·labes que formen la paraula: REN RA DO TA _______________________________________ 4.5. Ordena les síl·labes que formen la paraula: AI RA GÜE _______________________________________ 4.6. Troba la parella entre el nom i la imatge: ____________________ ___________________ ____________________ _____________________ ________________ ___________________ ESCOMBRA OLLA NEVERA CUINA RENTADORA AIGÜERA
 112. 112. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 112 4.7. Troba 6 objectes que hi pot haver en una cuina: 4.8 POSA EL NOM A LES ESTRELLES
 113. 113. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 113 4.9. Una vegada hagis clicat sobre les estrelles, posa el nom sota els objectes següents: ______________ ___________ ____________ __________ ______________ ____________ ______________ _________________ _______________ ____________ ________________ ________________ 4.10. Relaciona lavabo banyera vàter tovallola aixeta dutxa
 114. 114. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 114 4.11. Troba 6 objectes que hi pot haver en un bany: 4.12. Ordena les síl·labes que formen la paraula: AI TA XE _____________________________________ 4.13. Ordena les síl·labes que formen la paraula: BA RA NYE ______________________________________ 4.14. Escolta el fragment i contesta veritable o fals: 1. El lavabo és a la dreta a) cert b) fals 2. Al fons, a mà esquerra, hi ha el lavabo a) cert b) fals
 115. 115. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 115 4.15. Llegeix el text en veu alta - On és el lavabo? - Al fons, a mà dreta 4.16. Omple els buits amb els noms dels dibuixos: - Es dutxa amb _________________ i ______________ . - S’eixuga amb la ______________________ . 4.17. Omple els buits amb el nom del dibuix corresponent. - Es pentina amb la _____________________. - Es renta les dents amb el _____________ i la ________________ . - S’afaita davant del ___________________ .
 116. 116. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 116 QUÈ MENJO? ON VISC? 5. L’ESCOLA I ELS JOCS 5.1. ESCRIU EL NOM DE LES ESTRELLES: 5.2. RELACIONA
 117. 117. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 117
 118. 118. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 118 5.3. Escriu la paraula de cada objecte sota el dibuix: __________________ ___________________ ________________ ___________________ __________________ ________________ 5.4. Escriu la paraula de cada objecte sota el dibuix: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
 119. 119. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 119 5.5. Escolta i escriu les paraules que sents: 1. ____________________________ 2. ____________________________ 3. ____________________________ 4. ____________________________ 5. ____________________________ 6. ____________________________ 7. ____________________________ 8. ____________________________ 9. ____________________________ 10. ___________________________ 11. ___________________________ 12. ___________________________ 13. ___________________________ 14. ___________________________ 5.6. Troba cinc objectes que hi ha en una escola: 5.7. Ordena les paraules següents: RA PIS SAR ___________________________
 120. 120. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 120 MOT LLA XI ___________________________ 5.8. Troba cinc objectes que fa servir un estudiant: 5.10. Ordena les síl·labes següents: ES DOR RA BOR ______________________________________ RE CRIU ES ______________________________________
 121. 121. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 121 REPÀS Dibuixa i pinta del color que se’t diu: Una llibreta de color vermell un llibre de color marró Una motxilla de color verd un llapis de color groc Un guix de color blanc Un mapa de color blau
 122. 122. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 122 JOCS 5.11. Relaciona PATINS CORDA PILOTA NINA BALDUFA 5.12. Relaciona cada dibuix amb el joc corresponent. FET I AMAGAR PALET BALES CAVALL FORT BITLLES
 123. 123. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 123 1. PILOTA 2. ESTEL 3. TRENCACLOSQUES 4. NINA 5. TROMPETA 6. BALDUFA 7. DÒMINO 8. FIRETA 9. GOS 10. GLOBUS 11. PARXÍS 12. JOC DE BITLLES 5.13. Associa els objectes amb les paraules de la dreta:
 124. 124. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 124 QUÈ FAIG? QUÈ COMPRO? ON VAIG? 1. ACCIONS QUOTIDIANES 1.1. Escolta i escriu la part que falta: . I ara, què fa l’Enric? . _______________________________________ . I ara, què fa la Mònica? . _______________________________________ 1.2. Escriu el nom sota els verbs que tens a continuació: ____________________________________________________________ ______________________________________________________________
 125. 125. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 125 1.3. Relaciona els verbs següents amb la seva imatge: dormir besar beure llepar menjar esperar olorar badallar 1.4. Escolta i escriu al costat de cada número el verb que diu: 1. ______________________ 5. _______________________ 2. ______________________ 6. ________________________ 3. ______________________ 7. ________________________ 4. ______________________ 8. ________________________
 126. 126. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 126 1.5. ESCOLTA I ESCRIU EL NOM DELS VERBS 1.6. RELACIONA
 127. 127. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 127 1.7. Escolta i escriu al costat de cada número el verb que diu: 1. ______________________ 5. _______________________ 2. ______________________ 6. ________________________ 3. ______________________ 7. ________________________ 4. ______________________ 8. ________________________ 1.8. Escriu el nom de cada verb sota la seva imatge: ____________________________________________________________ ______________________________________________________
 128. 128. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 128 1.9 RELACIONA
 129. 129. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 129 1.10. Escriu el verb sota cadascun d’aquests dibuixos: ___________ _____________ _______________ ______________ ___________ _____________ _______________ ______________ 1.11. Relaciona cada nom del verb amb la seva imatge: SALTAR CONDUIR RELLISCAR CAURE BAIXAR CÓRRER PUJAR CAMINAR
 130. 130. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 130 1.12. Escolta i escriu al costat de cada número el verb que es diu: 1. _____________________ 5. ____________________ 2. _____________________ 6. _____________________ 3. _____________________ 7. _____________________ 4. _____________________ 8. _____________________ 1.13. Posa el nom sota de cadascun dels dibuixos:
 131. 131. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 131 1.14 Relaciona cada imatge amb el seu verb corresponent: trencar collir estripar arrossegar llençar empènyer donar agafar 1.15. Escriu el nom sota cadascun d’aquests verbs:
 132. 132. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 132 1.16. Relaciona cada imatge amb el seu nom corresponent: Escombrar Cosir Aturar Despatxar Cavar Cuinar REPÀS - Busca en aquesta sopa de lletres els 10 verbs que t’assenyalo:
 133. 133. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 133 QUÈ FAIG? QUÈ COMPRO? ON VAIG? 2. QUIN OFICI TÉ? 2.1 Relaciona els dibuixos amb el nom que identifica l’ofici: 2.2. Ordena correctament les lletres següents i obtindràs un ofici: PAS SER TIS ______________________________ 2.3 Encercla el nom de l’ofici que es descriu: - Faig taules, cadires i tota mena de mobles: sóc a) tapisser b) fuster c) pagès d)cambrer
 134. 134. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 134 - Entapisso butaques, sofàs i d’altres mobles: sóc a) tapisser b) fuster c) pagès d)cambrer 2.4 Mira el dibuix dels dos nois que parlen i contesta: - Encara treballa al bar? __________________________________________ - Encara treballa al banc? __________________________________________ 2.5. Relaciona el dibuix amb el seu nom d’ofici: 2.6. Ordena correctament l’ofici que tens a continuació: TA TRI E CIS ELEC ___________________________________
 135. 135. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 135 2.7. Troba el nom de cinc oficis en aquesta sopa de lletres: 2.8. Encercla el nom de l’ofici que es descriu: - Vols que et faci una casa? Jo sóc a) metge b) paleta c) cuiner d) carter - Sé fer tota mena de menjars: sóc a) cuinera b) cartera c) peixatera 2.9 Relaciona cada dibuix amb el seu nom d’ofici: pintor jutge alumne infermera mestra carnisser
 136. 136. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 136 2.10. Relaciona cada dibuix amb el seu nom d’ofici: policia perruquera mecànic forner taxista escombriaire 2.11 Ordena correctament l’ofici que tens a continuació: RU PER QUER _______________________________ 2.12. Relaciona els estris amb els oficis corresponents: VIOLÍ MASSATGISTA FERRO PERIODISTA FUTBOL FUTBOLISTA BARBA FERRER TELÈFON SABATER MASSATGE BARBER SABATA TELEFONISTA PERIÒDIC VIOLINISTA
 137. 137. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 137 2.13. Encercla el nom de l’ofici que es descriu: - Jo sé fer tota mena d’objectes de ferro: sóc a) sabater b) ferrer c)barber - Amb mi sempre aniràs ben afaitat: sóc a) sabater b) ferrer c)barber 2.14. Escull el nom correcte: - Qui aprèn un ofici és un aprenent o dependent - Qui despatxa en una botiga és un aprenent o dependent 2.15. Encercla el nom de l’ofici que es descriu: - Amb mi, sempre estrenaràs sabates: sóc _______________________ - Jo toco el violí en una orquestra: sóc __________________________
 138. 138. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 138 QUÈ FAIG? QUÈ COMPRO? ON VAIG? 3. COMPRAR I VENDRE 3.1. Què fa cada personatge? 3.2. On treballa cada personatge? 3.3. Escriu els espais buits amb la paraula que correspon a cada dibuix: En Joan compra ____________ a la __________________ . EL FUSTER EL PEIXATER EL CAMBRER EL CARNISSER EL MECÀNIC EL FORNER EL CUINER VEN PEIX TREBALLA LA FUSTA ARREGLA COTXES CUINA VEN CARN FA PA SERVEIX BEGUDES EL PEIXATER EL FORNER EL CUINER EL CAMBRER EL VENEDOR EL FUSTER EL CARNISSER EL MECÀNIC A LA BOTIGA EN UN FORN EN UNA CARNISSERIA A LA CUINA AL BAR A LA FUSTERIA AL TALLER EN UNA PEIXATERIA
 139. 139. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 139 3.4. A qui pots comprar... FORNER / FORNERA VERDULAIRE PEIXATER/PEIXATERA PASTISSER/PASTISSERA CARNISSER/ CARNISSERA FRUITER / FRUITERA LLIBRETER/LLIBRETERA FARMACÈUTIC / CA FLORISTA ÒPTIC / ÒPTICA ESTANQUER/ ESTANQUERA SABATER/ SABATERA 3.5. Escolta, llegeix i escriu el que falta: - Què vol? - Vull un quilo de ______________________ - Què vol? - Vull un paquet de _____________________ - Posi’m pernil dolç - Quant en vol? - ___________ talls - Posi’m formatge - Quant en vol? - _____________ talls - Posi’m ous - Quants en vol? - _________ ______________.
 140. 140. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 140 3.6. Escriu els espais buits amb la paraula que correspon a cada dibuix: El ________________ la fruita a les _________________ i la fica a dins d’una __________________ . 3.7. Quant en vols comprar? FARINA UNA BARRA FORMATGE UN QUILO LLET UN PAQUET TARONGES QUATRE TALLS PA UN LITRE OUS UNA DOTZENA 3.8. Escolta, llegeix i escriu el que falta: - Té oli? - No en queda _______________. - Posi’m taronges - No en queda ________________ . - Té farina? - No en queda _____________ . - I coca? - Ho sento, no en queda _____________ . - Té arròs? - No en queda _____________ . - I formatge? - Ho sento, no en queda _____________ . - I iogurts? - No en queda _____________ . - I sucre? - No en queda _____________ .
 141. 141. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 141 3.9. Completa la llista segons el que has sentit: Ous, _________________________ Pa, __________________________ Maionesa, _____________________ Vi, ___________________________ Aigua, ________________________ Plàtans, _______________________ Iogurts, _______________________ Oli, ___________________________ Arròs, _________________________ 3.10. Completa la sèrie segons el que has sentit: producte venedor botiga cafè cafeter cafeteria ___________ carnisser carnisseria llibre llibreter ____________ ___________ _____________ confiteria fruita _____________ fruiteria cafè cafeter cafeteria pastís _____________ pastisseria ___________ vidrier vidrieria ___________ peixater ____________ ___________ conseller conselleria 3.11. Troba cinc verbs relacionats amb el comerç: UN PAQUET UN LITRE I MIG TRES DUES O TRES AMPOLLES DUES DOTZENES UNA BARRA DOS POTS UN QUILO
 142. 142. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 142 QUÈ FAIG? QUÈ COMPRO? ON VAIG? 4. EINES I AVARIES 4.1. Relaciona cada adjectiu amb la imatge corresponent: RATLLAT ESTRIPAT ESPATLLAT TACAT 4.2. Relaciona cada dibuix amb el nom corresponent: ALCOHOL XERINGA TIRETES PINCES BENA PASTILLES TERMÒMETRE COMPTAGOTES
 143. 143. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 143 4.3. Relaciona cada dibuix amb el nom que li correspon: COTÓ FLUIX CÀPSULES CROSSES BAIARD O LLITERA ESPARADRAP 4.4. Després de escoltar i llegir, escriu el nom dels objectes següents:
 144. 144. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 144 4.5. Relaciona els noms amb els dibuixos corresponents: VENTOSA GAT ALICATES CLAU DE PALANCA BROCA COLA JUNTES CINTA AÏLLANT 4.6. Després de escoltar i llegir, escriu el nom dels objectes següents: _____________ _______________ ____________ ________________ _____________ _______________ ____________ ________________
 145. 145. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 145 4.7. Relaciona cada dibuix amb el nom corresponent: 4.8. Després de escoltar i llegir, escriu el nom dels objectes següents: _____________ __________________ ________________________ ______________ __________________ ________________________ 4.9. Relaciona cada dibuix amb el nom que li correspon: VISOS CARGOLS CLAUS TREPANT GUIX CLAU ANGLESA TACS RIBOT PINZELL NIVEL FILFERRO SERRA PUNXÓ METRE
 146. 146. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 146 4.10. Després de escoltar i llegir, escriu el nom dels objectes següents: _____________________________________________________________ 4.11. Relaciona cada dibuix amb el nom corresponent: 4.12. Troba cinc eines que s’utilitzen en diferents oficis: ESCARPRA TENALLES MARTELL TORNAVÍS CLAU ANGLESA BARRINA
 147. 147. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 147 4.13. Escolta, llegeix i omple els buits amb les paraules que hi falten: - A quin hora ____________ ? - _________ a les vuit. - A quin hora ____________ ? - _________ a les vuit. - Quin horari fan? - És obert des de ______ ______ de deu fins a dos quarts de ____________. - Quin horari fan? - És obert des de les ______ fins a les ____________. 4.14. Relaciona: És obert, avui? Encara és ..... Són dos quarts de nou Va, anem, que és molt ... Són dos quarts de vuit A quina hora obren? Quina hora és? Són les 7,30. Obren a les quatre. aviat. És un quart de set. No. Avui és tancat. Són les 8,30. tard. 4.15. Associa cada dibuix amb el que ha passat al cotxe d’en Joan: 1. Una pedra em va trencar el parabrisa. 4. Té un bony al costat. 2. Abans-d’ahir vaig punxar. 5. Un camió em va fer una rascada. 3. Fent un viatge se’m va escalfar el motor. 6. Ahir vaig tenir un xoc a l’autopista.
 148. 148. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 148 QUÈ FAIG? QUÈ COMPRO? ON VAIG? 5. On vas i com hi vas 5.1. Escolta, llegeix, i escriu les paraules que hi falten: - On anem a ______________ ? - A casa ____________. - On anem a _______________ ? - A casa ________________ . - Vas a _________________, aquest vespre? - No, aquest vespre vaig a _________________________ . 5.2. Escolta el fragment i contesta veritable o fals: - Per què van a Gràcia? 1. Perquè és més lluny. Veritable Fals 2. Perquè és a la vora Veritable Fals 5.3. Escolta, llegeix i escriu les paraules que hi falten: - Vas al _________________, aquest vespre? - No, aquest vespre vaig al _____________________ . - La Lluïsa va __________________ aquesta tarda? - No, aquesta tarda va a la _______________________________ . - Els teus fills van a ____________________ aquesta matí? - No, aquest matí van a _________________________ .
 149. 149. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 149 5.4. On vas si vols..... ESCOLTAR MÚSICA VEURE UNA PEL·LÍCULA PRENDRE’T UN REFRESC NEDAR ESTUDIAR TALLAR-SE ELS CABELLS CONVIDAR ALGÚ A DINAR A LA BIBLIOTECA AL BAR A LA PISCINA A LA PERRUQUERIA A LA DISCOTECA AL CINE AL RESTAURANT 5.5. Escolta, llegeix i escriu les paraules que hi falten: - _______________ a Lleida, demà? - No, hi ________________ el cap de setmana - _______________ a Lleida, demà? - No, hi ________________ d’aquí a vuit dies - _______________ a Lleida, els de segon curs, demà? - No, hi _______________ diumenge. - _______________ d’excursió, aquest cap de setmana? - No, aquest cap de setmana _______________ a la platja 5.6. Escolta i ordena les frases del diàleg. DIÀLEG - Et ve de gust anar a fer un volt? - Vols que anem a la platja? - Ui, no! Fa molta calor. - Bona idea!
 150. 150. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 150 5.7. Com hi vas? Relaciona cada imatge amb la frase corresponent. AMB BICICLETA AMB MOTO A PEU AMB COTXE AMB TAXI 5.8. Com hi van? En Joan va de vacances _____________________________ En Joan va a tot arreu _______________________________ Aquest senyor tan ben vestit hi va ________________________ La Marta hi va ______________________________________ 5.9. Escolta, llegeix i escriu les paraules que hi falten: - T’hi estaràs tot ___________________? - No, m’hi estaré un parell ___________________. - Li agrada viatjar amb ______________? - No m’agrada ______________. - Quant s’hi està de Barcelona a Sevilla? - Amb __________, una hora. - Quant s’hi està de Manlleu a Sant Quirze? - Amb __________, mitja hora.
 151. 151. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 151 5.10. Relaciona QUANT S’HI ESTÀ, AMB COTXE? A QUINA HORA VINDRÀ? A QUINA HORA VINDREU? QUÈ FAREU? QUAN HI ANIREU? VINDREM A LES NOU. TRES HORES I MITJA. A DOS QUARTS I MIG DE CINC. HI ANIREM DEMÀ PASSAT. ANIREM A CA LA CARME. 5.11. Escolta, llegeix i escriu les paraules que hi falten: - Podeu portar el ______________? - Sí, ja ________ portem - Pots obrir les _________________ ? - Sí, ja _________ obro - Et fa res ___________ el vidre? - No, i ara! 5.12. Escolta el fragment i contesta veritable o fals: 1. La dona diu que no pot respirar veritable fals 2. A l’home no li fa res córrer més. veritable fals
 152. 152. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 152 5.13. Completa aquests rodolins amb una de les paraules següents: AJUNTAMENT HOSPITAL MERCAT FARMÀCIA ESTACIÓ ESCORXADOR - Si algun dia estàs malalt, vés-te’n cap a l’ ____________________ . - Si hi ha forats al paviment, reclama a l’ ______________________ . - Si vols comprar bo i barat, vés-te’n al _______________________ . - Mai no m’ha fet gens de gràcia haver d’anar a la _______________ . - Si vols anar d’excursió, agafa el tren a l’ ______________________ . - Al be no li fa il·lusió anar a l’ _______________________________ . 5.14. Troba cinc mitjans de transport:
 153. 153. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 153 MORFOSINTAXI 1. L’ARTICLE 1.1. Tria la forma d’article que correspongui: El / L’/ La/ Els/ Les dia 13 de març és El / L’/ La/ Els/ Les aniversari de la meva germana. El / L’/ La/ Els/ Les muntanyes eren cobertes de neu i El / L’/ La/ Els/ Les esquiadors s’ho passaven molt bé. 1.2 Relaciona els articles amb els noms Jaume Pere En Pau Montserrat Josep Neus La Mar Maria Xavier Carolina Carles Dolors Carme Guillem 1.3. Tria la forma correcta L’ / el avi L’ / el home L’ / el holandès L’ / la ungla L’ / la urna L’ / el arbre L’ / la herba L’ / el ànec L’ / el Ignasi L’ / el univers L’ / el orgull L’ / el iode L’ / el iogurt L’ / el humor L’ / el iugoslau L’ / el imperi
 154. 154. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 154 L’ / la humitat L’ / la autoritat L’ / la ironia L’ / la actitud L’ / la amabilitat L’ / la hipòtesi L’ / la opinió L’ / la universitat L’ / la influència L’ / la història 1.4. Tria l’article correcte. - No em trobava bé i m’he pres el / la pols. - Amb el pis tant de temps tancat, he hagut de treure el / la pols a consciència. - Com que sempre em tremola el / la pols, no puc tocar mai coses delicades. - En aquesta sopa hi sobra el / la pols de sal que hi has afegit. - El / la fi del món - El / la fi no justifica els mitjans - El / la canal privat de televisió - El / la canal d’aigua - La taula i el / la llum són d’un dissenyador famós. - El / la llum és insuficient per llegir. - El / la clau de l’enigma és difícil de trobar. - Porta’m el / la clau del cadenat i el / la clau anglesa. - Si mengeu galetes, no embruteu el / la terra. - La lluna gira al voltant de el / la terra. - Clava el quadre amb el / la clau. - Li falla el / la pols i té una suor freda. - En aquella casa, només hi havia el / la pols i les teranyines.
 155. 155. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 155 1.5. Completa les frases amb la forma adequada de les proposades. A L’ / AL / A LA / ALS / A LES - Ho donarem __________ director. - Porta això ____________ tintoreria. - Acosta’t ______________ estufa - Podeu seure __________ cadires de la sala. - No explica res _________ pares. DE L’ / DEL / DE LA / DELS / DE LES - Ha tornat __________ aeroport ara mateix. - M’agrada l’acabament _______________ pel·lícula. - És una gran defensor ________________ drets humans. - Es queixava _________________ veïns perquè feien massa soroll. - He triat la data _______________ vacances. PER L’ / PEL / PER LA / PELS / PER LES - Feia un tomb ______________ voltants de l’edifici. - Caminava _________________ vora de la carretera. - Corria __________________ passadís de l’escola. - Vaig veure el metge _______________ hospital. - Mai no faig servir el cotxe __________________ vacances. 1.6. Completa els diàlegs amb les opcions del quadre DE LA / AL / DEL / DELS / DE L’ - On aneu? - Anem a casa ____________ Montse. - On és això? - És ___________ passatge __________ turó. - Quin telèfon tens? - El ____________ feina és el 93 4026385 i el __________ meus pares és el 93 7271402. - On vas amb tantes maletes? - Vaig a Sant Pol, a casa ______________ Andreu; bé, és on viuen els seus pares.
 156. 156. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 156 1.7. Completa cada frase amb la forma adequada. - Vindrem _____________ agost (a + el) - Passeu ______________ autopista (per + la) - Són alumnes ____________ institut ( de + el) - Telefona _______________ 091 (a + el) - Telefona _________________ acadèmia ( a + la ) - Me’n vaig a _______________ barber ( ca + el ) - - Soparem a ________________ Enric ( ca + el ) - Són noies _________________ poble ( de + el ) 1.8. Quina expressió va davant de cada mot de la dreta? A L’ PER A L’ DE LA PEL HORA IGNASI CAMÍ CUINA PER A LA A L’ PER L’ DEL LLUÏSA AMISTAT PARE HIVERN
 157. 157. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 157 MORFOSINTAXI 2. MASCULÍ, FEMENÍ. SINGULAR, PLURAL 2.1. Escriu “e” final als masculins i “a” als femenins. AIR___ AMPOLL__ ESPECTACL___ GÈNER ___ PEDR ___ METG ___ DEUR ___ AJUD ____ MASCL ___ PORT ___ PLOM ____ TAUL ___ FEMELL ___ TERRORISM ___ CULTURISM ___ POBL ___ 2.2. Escriu el femení de cada mot DOCTOR _______________ PROFESSOR _____________ SENYOR _______________ DENTISTA _____________ METGE _______________ ALUMNE _____________ ESCRIPTOR _______________ MESTRE _____________ PRÍNCEP _______________ AMIC _______________ LLICENCIAT _______________ HEROI _______________ AVI _______________ GOS _______________ LLEÓ _______________ MONJO _______________ LLOP _______________
 158. 158. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 158 2.3. Aparella la forma masculina amb la femenina ASE PARE DONA MARE ONCLE GENDRE MULLER EUGA CAVALL TORO VACA TRUJA AMO PORC NORA TIA MARIT HOME SOMERA MESTRESSA ANTIC LLETJA VIU VIVA AMPLE GROGA FRED ANTIGA FALS DOLÇA GROC CALENTA LLEIG AMPLA FI FALSA CALENT FREDA DOLÇ FINA 2.4. Relaciona cada paraula amb la terminació de femení corresponent. BLANC CEC - CA PORUC FEIXUC ANTIC POC CRÒNIC FRESC - GA BONIC PRÀCTIC SIMPÀTIC GROC 2.5. Relaciona cada paraula amb la terminació de femení corresponent. CALENT NEBOT CUNYAT PARENT JUST ESTUDIANT PRESUMIT ADEQUAT CASAT VALENT ESTRET SALAT NET MALALT FORT - TA - DA
 159. 159. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 159 2.6. Completa la sèrie: - home pobre - dona _____________ - carrer ample - avinguda __________ - sabó ______________ - vocal neutra - quadre ____________ - pintura abstracta - sofà còmode - butaca ____________ - vi ________________ - llet agra - peu ______________ - mà esquerra - fil directe - línia ______________ - vestit negre - jaqueta ____________ - bistec tendre - carn ______________ - xicot valent - noia _______________ - dibuix rar - estàtua _____________ - cafè ______________ - aigua calenta - avi trist - àvia ________________ - mitjó _____________ - roba bruta - cel _______________ - aigua blava - pa _______________ - esponja tova - home seriós - dona _______________ - nen gras - nena _______________ - aire ______________ - nit fresca 2.7. Relaciona el singular amb el plural: CUINERA EXPLOSIONS PLUJA PACÍFIQUES EXPLOSIÓ DOLÇOS FUSTER CONDUCTORS VEÏNA REUNIONS AMERICÀ FUSTERS DOLÇ PLUGES REUNIÓ CUINERES CONDUCTOR PORTUGUESOS PORTUGUÈS AMERICANS PACÍFICA VEÏNES
 160. 160. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 160 2.8. Escriu el singular d’aquestes paraules: CARRERS ___________________ PITS ___________________ TEXTOS ___________________ BITLLETS ___________________ LLOROS ___________________ CARES ___________________ LLAÇOS ___________________ MUNTANYES ___________________ PEDRES ___________________ PROBLEMES ___________________ PETONS ____________________ RELIGIONS ____________________ FALTES ____________________ LLAVIS ____________________ SABATES ____________________ PINTES ____________________ FULLES ____________________ ROSES ____________________ PAPALLONES ____________________ HOMES ____________________ 2.9. Relaciona: POBLES CAIXES Fa el masculí singular acabat en -e QUADRES PAPALLONES PINTES ESCRIPTORES Fa el femení singular acabat en -a PASTANAGUES CONTES HOMES SASTRES
 161. 161. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 161 FALDILLES FLETXES Fa el masculí singular acabat en -e COTXES ESTRELLES CADIRES METGES Fa el femení singular acabat en -a ARBRES AVANTATGES CULLERES ONCLES 2.10. Escriu el singular d’aquestes paraules: esposos ________________ cabassos __________________ tornavisos ________________ barnussos __________________ comerços ________________ passadissos __________________ pisos ________________ gossos __________________ pastissos ________________ avisos __________________ gustos ________________ interessos __________________ autobusos ________________ nassos __________________ 2.11. Escriu el plural d’aquestes paraules: col ________________ mestre __________________ oca ________________ sogre __________________ cosí ________________ ordinador __________________ veí ________________ nena __________________ alumne ________________ amiga __________________ 2.11.1. Escriu el plural d’aquestes paraules: diferència ________________ sabó __________________ tiquet ________________ euro __________________ pissarra ________________ carrer __________________ número ________________ copa __________________ lleó ________________
 162. 162. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 162 2.12. Completa la sèrie de singulars i plurals: DONA _______________ _______________ BALCONS _______________ TORRES SUÍS _______________ DILLUNS _______________ _______________ BRAÇOS _______________ FORCES _______________ PANS _____________ TEXTOS TROS ________________ NOIA ________ TACA ________________ BOSC ________________ 2.13. Escriu el plural SABÓ __________________ ROBA __________________ BÈSTIA __________________ RIU __________________ CASA __________________ VESTIT __________________ DESNIVELL __________________ MATÍ __________________ 2.14. Relaciona el singular amb el plural MITJA LLETGES ROJA MITGES LLETJA ROJOS LLEIG MITJOS ROIG BOJOS MIG ROGES BOIG BOGES BOJA LLETJOS
 163. 163. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 163 MORFOSINTAXI 3. DETERMINANTS I PRONOMS 3.1. Escriu amb lletres: - 8 pàgines ________________________ pàgines - 2 senyores ________________________ senyores - 5 persones ________________________ persones - 6 números ________________________ números - 4 amics ________________________ amics 3.2. Escriu amb lletres les xifres indicades: Aquestes noies són veïnes i es diuen Dolors i Carme. La Dolors té (37) __________________________ anys i la Carme (42) ____________________________ . Totes dues són casades i tenen fills. La Dolors té (2) ________________________ nens i la Carme (2) ______________________________ nenes. Els fills de la Dolors tenen (15) ____________________________ i (12) _______________________________ anys, i les filles de la Carme en tenen (16) ____________________ i (11) __________________. 3.3. Canvia les xifres per lletres: - Ha pagat (1.137) _________________________________________________________ pessetes al supermercat. - Avui és l’aniversari del pare: fa (41) __________________________________________ anys. - L’horari de la botiga on treballo és de (2) ________________ quarts de (9) ___________ a (2) ________________ i de (3) ____________________ quarts de (5) ______________ a les (8) . - Han sortit premiats els números que acaben en (67) ______________________________________________________. - Aquesta parella d’avis celebren els (50) _____________________________________ anys de casats.
 164. 164. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 164 3.3.1. Canvia les xifres per lletres: - Aquest local estarà tancat del dia (6) __________________ al dia (24) ___________________________________________ . - El meu germà va néixer el dia (23) _____________________________________ de gener de (1985) _________________________________________________________ . - He cobrat (3.184.712) _____________________________________________________ _______________________________________________________________ pessetes brutes durant l’any (1997) ___________________________________________________ __________________________________. - Segons els comptaquilòmetres, aquest cotxe ha fet (204.714) _____________________ ____________________________________________________________________ km. - Visc al (415) ____________________________________________________________ del carrer Provença. I tu? 3.4. Escriu amb lletres: - 574 __________________________________________________________________ - 1r 3a __________________________________________________________________ - 658 __________________________________________________________________ - 12è 2a ________________________________________________________________ - 2n 4a _________________________________________________________________ - 145 ___________________________________________________________________ - 5è 1a _________________________________________________________________ - 223 __________________________________________________________________ 3.5. Escriu amb lletres aquests números (fixa’t que expressen ordre!!!) Exemple: del 2 al 4: segon, tercer, quart. Del 5 al 9: _______________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Del 10 al 13: _____________________________________________________________ _______________________________________________________________________
 165. 165. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 165 aquest / aquell aquest / aquell Això / allò Aquestes/ aquelles Aquestes/ aquelles Del 22 al 24: ____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 3.6. Escriu les xifres amb lletres - L’ (1) ____________________ octubre serà dilluns. - El punt de referència és el quilòmetre (0) ___________________________ . - Té (29) ________________________________________________ capítols. El (23) ____________________________________________________ és el més interessant. - Ens trobem el (2n) ____________________________________ divendres de cada mes. - Aquesta nena és la (1a) _____________________________________ de la classe. - És una alumna de (5è) ___________________________________________ de primària. - Tenen (2) __________________________ tortugues i (2) __________________ canaris. - Aquest noi fa (1r) _________________________________________ de batxillerat. 3.7. Tria la forma de demostratiu correcta. - Ens vam trobar aquest / aquell dia i no l’he vist mai més. - No sé si quedar-me jersei d’aquí o bé que hi ha allà dalt. - que m’acabes de fer no ho facis mai més! - discussions dels diaris eren una mica espesses, d’ara són més interessants.
 166. 166. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 166 3.8. Completa cada frase seguint l’exemple: Exemple: Tens un llibre. És el teu llibre. - En Joan i jo tenim un projecte. És ____________________________ projecte. - Tu i la Mercè teniu una mania. És ____________________________ mania. - Els professors de l’escola tenen molts ordinadors. Són ___________________________ ordinadors. - Aquests companys i jo tenim una proposta. És ______________________________ proposta. - Jo tinc una taula de treball. És _____________________________________ taula de treball. - En Joaquim i tu teniu un cotxe. És __________________________________ cotxe. 3.9. Completa cada frase amb el possessiu adequat. - És la teva àvia? (parlo jo) - No, és _________________________, la de l’Àngel. -És el seu nét? ( parla un avi) - Sí, aquest és _____________________ nét. 3.10. Completa cada frase amb el possessiu adequat. - Aquest abric és de la Carme. És _______________________________ . - Aquests llibres són de l’Enric i la Marta. Són _______________________________ . - M’he comprat aquest paraigua. Ara és ______________________________ . - Allò és d’en Pep. És _____________________________ . - Aquella moto és de la Montse. És _____________________________ . - Aquesta maleta és d’en Carles i meva. És ____________________________ .
 167. 167. NOM I COGNOMS: ______________________________________ DATA: ____________ 167 3.11. Completa el diàleg amb el possessiu corresponent. La Laura és de colònies al Pirineu. Fa tres dies que ha arribat i, finalment, s’ha decidit a escriure als seus pares: Hola! No sé per on començar. La _____________________ sort és extraordinària! Ja conec tots els nois i noies del campament i m’he fet amiga dels _____________________ monitors. El _________________ grup està format per en Pau, la Laia, la Carme, en Joan, la Mireia i jo. Però, de fet, la _____________________ millor amiga és la Carme. És una noia òrfena, de Terrassa, però viu amb els ___________________ oncles i la _____________ cosina. Pobreta! Els __________________ pares i el _____________________ germà van morir en un accident de trànsit. Ens passem el dia parlant de les _________________________ coses. I què, no trobeu a faltar la ____________________ estimada filleta? Suposo que el pesat del ________________________ germà deu viure ben tranquil, ara. Feu un petó als avis ben fort de part de la _____________________ néta i vosaltres rebeu una abraçada i mil petons. La _________________ filla que us estima molt, Laura. 3.12. Relaciona - Aquesta bufanda, és teva? - És meu. - És d’en Marc el llibre? - Sí, són meves. - De qui són les ulleres? - Són meves - De qui és això? - No, no és meva - Són de la Rosa les revistes? - Sí, és seu

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • mangelsizquierdomora

  Jun. 22, 2018
 • EsterAnguitaJimenez

  Oct. 16, 2018
 • ihrr

  Nov. 4, 2018
 • mguilla3

  Nov. 4, 2018
 • aureliarius

  Jan. 10, 2019
 • silvipg

  Jan. 31, 2019
 • mercebalbastre

  Feb. 18, 2019
 • margame

  May. 30, 2019
 • laiafcabrero

  Jun. 10, 2019
 • MJesusGamundi

  Sep. 28, 2019
 • sangaji84

  Sep. 30, 2019
 • EsterCarnCi

  Oct. 1, 2019
 • mpiquer5

  Dec. 9, 2019
 • AnnaCardona

  Jan. 10, 2020
 • imma1989

  Feb. 11, 2020
 • XeloPastorCasanova

  Mar. 27, 2020
 • soniamorenochiva

  May. 6, 2020
 • AlbaJimnezRamrez

  Jul. 20, 2020
 • CynthiaAlendaVidal1

  Sep. 15, 2020
 • rosaanayabataller

  Nov. 4, 2020

Transcripció en paper del GALÍ.

Views

Total views

7,395

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,397

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

41

×