Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Caaco dos 1213_mt029_r1_primer_quadern_inicial_la_classe_

10,451 views

Published on

Published in: Education

Caaco dos 1213_mt029_r1_primer_quadern_inicial_la_classe_

  1. 1. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentInstitut Carles VallbonaGranollers AULA D’ACOLLIDA COMPRENSIÓ LECTORA Primer quadern de lectura i exercicis (nivell mig) LLIÇÓ 0 – LA CLASSE Departament dOrientació Nom: Curs: Data: Nom arxiu: Data : octubre 2012 CAACO_DOS_1213_MT029_R1_primer_quadern_inicial_la_classe Elaborat: Tutora Aula acollida - Montse Talavera pàg. 1 de 10 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès
  2. 2. DOSSIER: COMPRENSIÓ LECTORAPrimer quadern de lectura i exercicis (nivell mig)Adaptació del Quadern de lEditorial: Col·leció Quaderns.TEMÀTICA: Llengua catalana a partir de centres dinterèsALUMNAT: Aula dacollidaNIVELL: migUBICACIÓ: Aula dacollida 2
  3. 3. UNITAT 0 – LA CLASSELa nostra classe és molt gran. A la classe hi ha moltescoses. A la classe hi ha dues pissarres: una pissarra ésverda i laltra pissarra és blanca. A la pissarra verdaescrivim amb guix i a la pissarra blanca escrivim ambretoladors. Damunt de la pissarra verda hi ha unrellotge. 3
  4. 4. A la classe hi ha un mapa del món on hiha tots els països. Al costat de la taula de laprofessora hi ha una paperera.A la classe hi ha trenta taules petites i trentacadires. També hi ha una taula gran per ala professora. A la paret hi ha un suro onpengem notícies. A sota del suro hi ha unprestatge ple de llibres.Els nois i les noies de la classe porten una motxilla. Dinsde la motxilla hi ha un llapis, un bolígraf, una goma, unregle, una maquineta, colors, llibretes i llibres. Avui laprofessora explicarà coses sobre els animals. Contesta:Com és la nostra classe? ...........................................…..............................................................................................Quantes pissarres hi ha a la classe? …..............…..............................................................................................De quin color són les pissarres? ............................…..............................................................................................Amb què escrivim a la pissarra verda? ..........…..............................................................................................Amb què escrivim a la pissarra blanca? ........….............................................................................................. 4
  5. 5. Què hi ha damunt de la pissarra verda?........…..............................................................................................Què hi ha al mapa del món? ..............................…..............................................................................................On és la paperera? ......................................................…..............................................................................................Quantes taules petites hi ha?..................................…..............................................................................................Quantes cadires hi ha? ..............................................…..............................................................................................Com és la taula de la professora? ........................…..............................................................................................Què pengem al suro? …............................................…..............................................................................................Què hi ha a sota del suro?.........................................…..............................................................................................Què porten els nois i les noies de la classe?....…..............................................................................................Què hi ha dins de la motxilla? ............................…..............................................................................................Què explicarà avui la professora? .......................….............................................................................................. 5
  6. 6. 1- Practiquem els verbs FER, ESCRIURE i LLEGIR en present (ARA).Observa i estudia: FER ESCRIURE LLEGIRJo faig Jo escric Jo llegeixoTu fas Tu escrius Tu llegeixesEll / Ella fa Ell / Ella escriu Ell / Ella llegeixNosaltres fem Nosaltres escrivim Nosaltres llegimVosaltres feu Vosaltres escriviu Vosaltres llegiuElls / Elles fan Ells / Elles escriuen Ells / Elles llegeixen Ara completa les següents frases:Jo (fer) ............... els deures.Tu (fer) ................... els deures.La noia (fer) .......................... els deures.Nosaltres (fer) .................................. els deures.Vosaltres (fer) .................................. els deures.Les nenes (fer) ................................... els deures. Ara completa les següents frases:Jo (escriure) ................................ una carta.Tu (escriure) ............................. una redacció.Ella (escriure) .................................. una notícia.Nosaltres (escriure) .............................. una història.Vosaltres (escriure) ............................ un conte.Ells (escriure) ............................... un exercici. 6
  7. 7.  Ara completa les següents frases:Jo (llegir) ................................ un llibre.Tu (llegir) ............................... un llibre.Ell (llegir) .................................. un llibre.Nosaltres (llegir) ................................. un llibre.Vosaltres (llegir) ................................ un llibre.Elles (llegir) .................................... un llibre.Observa:damunt - darrere - enmig de - dins - davantal costat de - a sobre - a lesquerra - a la dreta - a sota 7
  8. 8.  On és: On és el gos? El gos és ...................................................................... On és el gat? On és el gos? On és el gat? On és el gat? On és el gos? On és el gat? On és el gos? On és el gat? 8
  9. 9.  Completa: professorLa àviaEl noi escriu un conteL nena carta una llibre professorsLes escriuen àviesEls nois nenes............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 9
  10. 10.  Completa: professorLa àvia diariEl noi llegeix un conteL nena carta una llibre professorsLes llegeixen còmic àviesEls revista nois nenes............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 10

×