SlideShare a Scribd company logo
1 of 57
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Carles Vallbona
Granollers
AULA D’ACOLLIDA
COMPRENSIÓ LECTORA - 6
Departament d’Orientació
Nom arxiu: CAACO_DOS_1415_MT133_R1_comprensio_lectora_6 Data: desembre 2014
Elaborat: Montse Talavera - Tutora Aula acollida pàg. 1 de 57
Aquest document pot quedar obsolet una vegada
imprès
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.1
Nom: Data:
El Pau és un noi que té catorze anys. Avui és dilluns. El Pau esmorza abans
d'anar a l'escola. El Pau beu un suc de taronja en un got. Avui el Pau porta un
jersei groc i una armilla blava.
 Contesta:
1- Qui és? …........................................................................................................
2- Quants anys té el Pau? …...............................................................................
3- Quin dia és avui? ….......................................................................................
4- Què fa el Pau abans d'anar a l'escola? ….......................................................
..............................................................................................................................
5- Què beu el Pau? .............................................................................................
6- En què beu el suc? ….....................................................................................
7- Què porta avui el Pau? …................................................................................
..............................................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.2
Nom: Data:
La Maria és una nena que té nou anys. Avui és dimarts. La Maria va a l'escola.
Avui té música després del pati. A la Maria li agrada molt cantar. Avui canta una
cançó catalana amb un micròfon. La Maria porta un jersei blau.
 Contesta:
1- Qui és? ….......................................................................................................
2- Quants anys té la Maria? …............................................................................
3- Quin dia és avui? ….......................................................................................
4- Què té la Maria avui després del pati? …........................................................
..............................................................................................................................
5- Què li agrada a la Maria? ................................................................................
6- Què canta la Maria? ….....................................................................................
7- Amb què canta la Maria? ................................................................................
8- Què porta avui la Maria? …............................................................................
..............................................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.3
Nom: Data:
El Pau és un nen que té nou anys. Avui és dimecres. Ara el Pau juga al pati amb
els seus amics. El Pau està molt content i pica de mans molt fort. El Pau porta
un jersei blau i una jaqueta verda.
 Contesta:
1- Qui és? ….......................................................................................................
2- Quants anys té el Pau? …............................................................................
3- Quin dia és avui? ….......................................................................................
4- Què fa el Pau ara? ….......................................................................................
5- On juga el Pau? …............................................................................................
6- Amb qui juga el Pau? …...................................................................................
7- Com està el Pau? ...........................................................................................
8- Què fa el Pau amb les mans? ….....................................................................
9- Què porta avui el Pau? …...............................................................................
..............................................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.4
Nom: Data:
El Miquel és un noi que té dotze anys. Avui és dijous. El Miquel és a casa seva i
vol sortir al carrer. El Miquel obre la porta de casa i entra un gat gris. El Miquel
porta un jersei vermell i uns pantalons texans.
 Contesta:
1- Qui és? ….......................................................................................................
2- Quants anys té el Miquel? …..........................................................................
3- Quin dia és avui? ….......................................................................................
4- On és el Miquel ara? …...................................................................................
5- Què fa el Miquel? ….........................................................................................
6- Qui entra per la porta? ….................................................................................
7- De quin color és el gat? ...................................................................................
8- Què porta avui el Miquel? …............................................................................
..............................................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.5
Nom: Data:
La Jia Xin és una nena que té deu anys. Avui és divendres. La Jia Xin és a
casa seva i vol veure una pel·lícula. La Jia Xin ha fet crispetes perquè se les
vol menjar mentre mira la pel·lícula. Ara la Jia Xin posa sal a les crispetes. La
Jia Xin porta un jersei verd i una diadema verda al cap.
 Contesta:
1- Qui és? ….......................................................................................................
2- Quants anys té la Jia Xin? ….........................................................................
3- Quin dia és avui? ….......................................................................................
4- On és la Jia Xin ara? …..................................................................................
5- Què vol veure Jia Xin? …...............................................................................
6- Què ha fet la Jia Xin? ….................................................................................
7- Què posa la Jia Xin a les crispetes? ..............................................................
8- Què porta avui la Jia Xin? ….........................................................................
..............................................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.6
Nom: Data:
El Josep i l'Enric són dos nois que tenen tretze anys. Avui és divendres. Els
dos amics van a classes de ball per la tarda perquè els agrada molt ballar. El
Josep porta un jersei rosa i uns pantalons verds i l'Enric porta una camisa
blava, una armilla verda i pantalons blaus.
  Contesta:
1- Qui són? ......................................................................................................
2- Quin dia és avui? .......................................................................................
3- Quants anys tenen els nois? …....................................................................
4- On van els nois el divendres a la tarda? …..................................................
5- Per què ballen? ….........................................................................................
6- Què ha fet la Jia Xin? ….................................................................................
7- Què porta avui el Josep? …............................................................................
.............................................................................................................................
8- Què porta avui el Josep? …............................................................................
.............................................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.7
Nom: Data:
El Nil i l'Anna són dos amics de l'institut. El Nil té disset anys i l'Anna en té
setze. Avui és dissabte i el Nil i l'Anna han anat a passejar pels carrers de la
ciutat. Mentre passegen, el Nil li fa un petó a l'Anna i ella es posa molt
contenta. El Nil porta un polo verd de màniga curta i l'Anna porta una brusa lila,
també de màniga curta.
  Contesta:
1- Qui són? ......................................................................................................
2- Quin dia és avui? .......................................................................................
3- Quants anys tenen els nois? …....................................................................
4- On han anat avui? ….....................................................................................
5- Què passa mentre passegen? .......................................................................
6- Què porta el Nil? ….........................................................................................
7- Què porta l'Anna? ….......................................................................................
.............................................................................................................................
8- Avui tenen classe? ….......... Per què? …......................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.8
Nom: Data:
La Júlia és una noia que té tretze anys i viu a Barcelona. Avui és diumenge. Els
diumenges la Júlia surt amb les seves amigues, la Laura i l'Anna, després de
berenar. Ara són les cinc i la Júlia menja un entrepà de formatge. La Júlia porta
un jersei vermell de màniga llarga.
 Contesta:
1- Qui és? ….......................................................................................................
2- Quants anys té la Júlia? …............................................................................
3- Quin dia és avui? ….......................................................................................
4- On viu la Júlia? …...........................................................................................
5- Què fa la Júlia els diumenges? .......................................................................
6- Com es diuen les amigues de la Júlia? .........................................................
7- Quan surt amb les seves amigues? …...........................................................
8- Què menja avui la Júlia? ….............................................................................
9- Què porta avui la Júlia? ….........................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.9
Nom: Data:
L'Albert és un noi que té setze anys. Avui és dilluns. Són les sis de la tarda i
l'Albert té classe de piano en una escola de música. L'Albert corre molt ràpid pel
carrer perquè arriba tard. Avui l'Albert porta una samarreta de ratlles, una
americana blava, uns pantalons texans i una bufanda vermella al coll.
 Contesta:
1- Qui és? ….......................................................................................................
2- Quants anys té l'Albert? …............................................................................
3- Quin dia és avui? ….......................................................................................
4- Quina hora és? …............................................................................................
5- Quina classe té ara l'Albert? ...........................................................................
6- Quin instrument toca l'Albert? .........................................................................
7- Per què corre ràpid pel carrer? …....................................................................
8- Què porta avui l'Albert? …...............................................................................
…..........................................................................................................................
….........................................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.10
Nom: Data:
La Montse és una noia que té quinze anys. Avui és dimarts. Són les vuit de la
tarda i la Montse ha arribat a casa. Ha anat a comprar roba amb la seva mare i
ara va a fer els deures de l'institut. La Montse encén el llum de la seva habitació
perquè és fosc. Avui la Montse porta una samarreta lila de màniga llarga i uns
pantalons texans. Porta el cabell recollit amb una cua.
 Contesta:
1- Qui és? ….......................................................................................................
2- Quants anys té la Montse? …..........................................................................
3- Quin dia és avui? ….......................................................................................
4- Quina hora és? …............................................................................................
5- On ha anat la Montse? ....................................................................................
6- Amb qui ha anat a comprar roba? ...................................................................
7- Què farà ara la Montse? …..............................................................................
8- Per què encén el llum? …................................................................................
9- Què porta avui la Montse? …...........................................................................
…..........................................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.11
Nom: Data:
La Carme és una dona que té trenta anys. Avui és dimecres. Són les tres de la
tarda i la Carme està cuinant una coca. Ara posa la coca al forn. A la Carme li
agrada molt cuinar. Avui la Carme porta un vestit verd, unes mitges de ratlles i
un davantal blanc.
 Contesta:
1- Qui és? ….................................................................................................
2- Quants anys té la Carme? …..........................................................................
3- Quin dia és avui? ….......................................................................................
4- Quina hora és? …............................................................................................
5- Què fa ara la Carme? ....................................................................................
6- On posa la coca? …........................................................................................
7- Què li agrada molt a la Carme? ......................................................................
8- Què porta avui la Carme? …...........................................................................
…..........................................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.12
Nom: Data:
El Xavi és un home que té trenta-cinc anys. Avui és dijous. Són les vuit del
matí i el Xavi va a la feina amb el seu cotxe. El Xavi té un cotxe petit de color
negre i el condueix a poc a poc. L'home viu a Granollers i treballa a Barcelona.
 Contesta:
1- Qui és? ….......................................................................................................
2- Quants anys té el Xavi? …..............................................................................
3- Quin dia és avui? ….......................................................................................
4- Quina hora és? …............................................................................................
5- Què fa ara el Xavi? ........................................................................................
6- De quin color és el cotxe del Xavi? ................................................................
7- Com condueix el cotxe? ................................................................................
8- On viu el Xavi? …............................................................................................
9- On treballa el Xavi? ….....................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.13
Nom: Data:
L'Arnau és un nen que té vuit anys. Avui és divendres. Són les deu de la nit i
l'Arnau dorm al seu llit. Els divendres, quan l'Arnau surt de l'escola entrena a
futbol amb l'equip del seu poble. Quan arriba d'entrenar, l'Arnau sopa, mira una
mica la tele i després se'n va a dormir.
 Contesta:
1- Qui és? ............................................................................................................
2- Quants anys té l'Arnau? …..............................................................................
3- Quin dia és avui? ….......................................................................................
4- Quina hora és? …............................................................................................
5- Què fa ara l'Arnau? .........................................................................................
6- Què fa els divendres quan surt de l'escola? …................................................
….........................................................................................................................
7- Què fa quan arriba d'entrenar? .......................................................................
…..........................................................................................................................
8- On entrena a futbol? …...................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.14
Nom: Data:
La Laia és una noia que té quinze anys. Avui és dissabte. Són les quatre de la
tarda i la Laia toca el piano a casa seva. La Laia va a una escola de música
els dimarts i els dijous a la tarda. Ara la Laia ja sap tocar el piano molt bé. Té
un piano molt gran de color marró. Avui la Laia porta uns pantalons liles i un
jersei rosa.
 Contesta:
1- Qui és? ….......................................................................................................
2- Quants anys té la Laia? …..............................................................................
3- Quin dia és avui? ….......................................................................................
4- Quina hora és? …............................................................................................
5- Què fa la Laia? ..............................................................................................
6- Com toca el piano? ........................................................................................
7- Quins dies va a l'escola de música? …...........................................................
8- Com és el piano? ….......................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.15
Nom: Data:
L'Ester és una nena que té onze anys. Avui és diumenge i no hi ha classe a
l'escola. Són les dotze del matí i l'Ester ha anat a jugar al bosc. A l'Ester li
agrada molt pujar dalt dels arbres. La seva mare li diu que no pugi als arbres
perquè pot caure. Avui l'Ester porta uns pantalons blaus i una samarreta
vermella.
 Contesta:
1- Qui és? ….......................................................................................................
2- Quants anys té l'Ester? …..............................................................................
3- Quin dia és avui? ….......................................................................................
4- Quina hora és? …............................................................................................
5- Què fa l'Ester? ...............................................................................................
.
6- Què li agrada a l'Ester? …...............................................................................
7- Per què la seva mare no vol que pugi als arbres? ….....................................
…........................................................................................................................
8- Què porta avui? …..........................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.16
Nom: Data:
La Pepa és una nena que té dotze anys. Avui és dilluns. Són les nou del vespre
i la Pepa mira la tele asseguda al terra perquè ha acabat els deures. A la Pepa
li agrada mirar programes de música i pel·lícules. Avui ha sopat verdura i peix, i
de postre un iogurt. Avui la Pepa porta uns pantalons vermells i un jersei blau.
 Contesta:
1- Qui és? ….......................................................................................................
2- Quants anys té la Pepa? …............................................................................
3- Quin dia és avui? ….......................................................................................
4- Quina hora és? …............................................................................................
5- Què fa la Pepa? .............................................................................................
6- Què li agrada mirar a la Pepa? ....................................................................
…........................................................................................................................
7- Que ha sopat avui? …....................................................................................
8- Què porta avui? …..........................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.17
Nom: Data:
El Jordi és un noi que té disset anys. Avui és dimarts. Són les quatre de la tarda
i el Jordi no té classe per la tarda. El Jordi escriu una carta amb un bolígraf al
seu amic Joan que viu a València. El Jordi porta ulleres i un jersei vermell.
 Contesta:
1- Qui és? ….......................................................................................................
2- Quants anys té el Jordi? …............................................................................
3- Quin dia és avui? ….......................................................................................
4- Quina hora és? …............................................................................................
5- Què fa el Jordi? .............................................................................................
6- A qui escriu la carta? ….................................................................................
7- On viu el seu amic? …....................................................................................
8- Què porta el Jordi? …......................................................................................
…..........................................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.18
Nom: Data:
La Laura és una nena que té tretze anys. Avui és dimecres. Són les sis de la
tarda i la Laura escolta música amb uns auriculars mentre camina pel carrer. A
la Laura li agrada la música moderna. Després anirà a casa a acabar els deures.
Avui la Laura porta uns pantalons blaus i un jersei vermell. La Laura porta
ulleres per veure-hi millor.
 Contesta:
1- Qui és? ….......................................................................................................
2- Quants anys té la Laura? …............................................................................
3- Quin dia és avui? ….......................................................................................
4- Quina hora és? …............................................................................................
5- Què fa la Laura? .............................................................................................
6- Amb què escolta música? …......…..................................................................
7- On anirà després? …........................................................................................
8- Què porta la Laura? …......................................................................................
…..........................................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.19
Nom: Data:
L'Andreu i el Lluís són dos nois que tenen catorze anys. Avui és dijous. Són
les set de la tarda i els nois tenen entrenament de futbol. Avui fan un partit de
futbol. Guanya l'equip de l'Andreu perquè ha marcat tres gols. Els dos nois
porten samarreta de màniga curta i pantalons curts. La pilota de futbol és
blanca i negra.
 Contesta:
1- Qui són? …....................................................................................................
2- Quants anys tenen? …..................................................................................
3- Quin dia és avui? ….......................................................................................
4- Quina hora és? …............................................................................................
5- Què fan? ….....................................................................................................
6- Amb què juguen a futbol? …...........................................................................
7- Qui guanya? …...............................................................................................
8- Quina roba porten? ….....................................................................................
............................................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.20
Nom: Data:
EL Pol és un noi que té quinze anys. Avui és divendres. Són les set de la tarda i
el Pol llegeix un llibre molt interessant. Aquest llibre és d'història i explica la
vida de les dones i els homes de la prehistòria. Al Pol li agrada molt llegir llibres
d'història i diu que quan sigui gran vol ser professor. Avui porta una camisa
blanca i un jersei verd.
 Contesta:
1- Qui és? ...........................................................................................................
2- Quants anys té? …..........................................................................................
3- Quin dia és avui? …........................................................................................
4- Quina hora és? …...........................................................................................
5- Què fa el Pol? ................................................................................................
6- Com és el llibre? ...............................................................................................
7- Què explica el llibre? .......................................................................................
…..........................................................................................................................
8- Què vol ser el Pol quan sigui gran? ….............................................................
….........................................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.21
Nom: Data:
El Roger és un noi que té catorze anys. Avui és dissabte. Són les cinc de la
tarda i el Roger ha anat a casa del seu amic Pol. En Roger i en Pol han quedat
perquè volen anar a jugar a futbol al parc amb altres amics. El Roger truca a la
porta perquè vol entrar a casa del Pol. Avui el Roger porta un jersei vermell i
pantalons texans.
 Contesta:
1- Qui és? ….......................................................................................................
2- Quants anys té? …..........................................................................................
3- Quin dia és avui? …........................................................................................
4- Quina hora és? …...........................................................................................
5- Què fa el Roger? .............................................................................................
6- Qui és el Pol? ….............................................................................................
7- On volen anar en Roger i en Pol? …...............................................................
…..........................................................................................................................
8- Per què truca a la porta? …............................................................................
9- Què porta el Roger? …...................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.22
Nom: Data:
L'Ignasi és un noi que té dotze anys. Avui és diumenge. Són les onze del matí i
l'Ignasi ha anat a la piscina del pavelló polisportiu. A l'Ignasi li agrada molt nedar
a la piscina. Cada dia neda durant una hora. Porta ulleres perquè l'aigua de la
piscina té molt de clor i li piquen els ulls. L'Ignasi porta un gorro de piscina lila,
banyador i ulleres blaves
.
 Contesta:
1- Qui és? ...........................................................................................................
2- Quants anys té? …..........................................................................................
3- Quin dia és avui? …........................................................................................
4- Quina hora és? …...........................................................................................
5- On ha anat l'Ignasi? …....................................................................................
6- Què fa l'Ignasi cada dia? …...........................................................................
7- On neda? …....................................................................................................
8- Per què porta ulleres? …................................................................................
…........................................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.23
Nom: Data:
El Mustapha és un noi que té deu anys. Avui és dilluns. Són les sis de la tarda i
el Mustapha va a la fruiteria per comprar un quilo de pomes i dos quilos de
taronges. El Mustapha camina pel carrer amb una gorra al cap. Porta una
samarreta blava, uns pantalons taronges i unes vambes blaves.
 Contesta:
1- Qui és? ..........................................................................................................
2- Quants anys té? …..........................................................................................
3- Quin dia és avui? …........................................................................................
4- Quina hora és? …...........................................................................................
5- On va el Mustapha? …...................................................................................
6- Què vol comprar? …......................................................................................
7- Què fa el Mustapha? .....................................................................................
8- Què porta al cap? ...........................................................................................
9- Quina roba porta? ...........................................................................................
….........................................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.24
Nom: Data:
La Marta és una nena que té onze anys. Avui és dimarts. Són les quatre de la
tarda i la Marta és a l'escola. Avui la Marta té classe de dibuix. La nena ha
dibuixat una casa i ara la pinta amb un pinzell. A la Marta li agrada molt dibuixar
i pintar. Avui la Marta porta un jersei rosa amb rodones blaves.
 Contesta:
1- Qui és? ..........................................................................................................
2- Quants anys té? …..........................................................................................
3- Quin dia és avui? …........................................................................................
4- Quina hora és? …...........................................................................................
5- On és la Marta? ….........................................................................................
6- Què fa la Marta? .............................................................................................
7- Amb què pinta el dibuix? .................................................................................
8- Què li agrada a la Marta? …..........................................................................
9- Què porta la Marta? …...................................................................................
............................................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.25
Nom: Data:
El Víctor és un noi que té vuit anys. Avui és dimecres. Són les set de la tarda i el
Víctor és a casa fent els deures. La professora els ha demanat que retallin un
animal. El Víctor retalla un gall amb unes tisores. Porta una camisa groga i una
armilla verda.
 Contesta:
1- Qui és? …......................................................................................................
2- Quants anys té? …..........................................................................................
3- Quin dia és avui? …........................................................................................
4- Quina hora és? …...........................................................................................
5- On és el Víctor? ….........................................................................................
6- Què fa el Víctor? .............................................................................................
7- Amb què retalla? .............................................................................................
8- Què porta el Víctor? …....................................................................................
….........................................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.26
Nom: Data:
L'Alícia és una nena que té set anys. Avui és dijous. Són les onze del matí i
l'Alícia és a l'escola. Ara no té classe, ara té pati i ha sortit a jugar amb les
seves amigues. L'Alícia i les seves amigues juguen a un joc molt divertit. La
nena riu molt perquè està contenta. L'Alícia porta un jersei lila i un vestit rosa.
 Contesta:
1- Qui és? …......................................................................................................
2- Quants anys té? …..........................................................................................
3- Quin dia és avui? …........................................................................................
4- Quina hora és? …...........................................................................................
5- On és l'Alícia? …............................................................................................
6- Què fa l'Alícia? ...............................................................................................
7- Amb qui juga l'Alícia? ….................................................................................
8- Per què riu? ...................................................................................................
9- Què porta l'Alícia? ….....................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.27
Nom: Data:
La Glòria és una nena que té vuit anys. Avui és divendres. Són les cinc de la
tarda i la Glòria ha plegat de l'escola. Avui és l'últim dia de la setmana de
l'escola i demà comença el cap de setmana. La Glòria salta perquè està molt
contenta. Porta una samarreta de màniga curta vermella i verda i uns pantalons
texans.
 Contesta:
1- Qui és? ...........................................................................................................
2- Quants anys té? …..........................................................................................
3- Quin dia és avui? …........................................................................................
4- Quina hora és? …...........................................................................................
5- Què comença demà? …................................................................................
6- Què fa la Glòria? .............................................................................................
7- Per què salta la Glòria? .................................................................................
8- Què porta? …................................................................................................
…........................................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.28
Nom: Data:
El Mamadou és un nen que té dotze anys. Avui és dissabte. Són les sis de la
tarda i avui no hi ha escola perquè és cap de setmana. El Mamadou truca per
telèfon a un amic perquè vol anar a jugar a bàsquet amb ell al parc. El
Mamadou està molt content perquè li agrada molt jugar a bàsquet. El noi porta
una camisa blanca i un jersei blau.
 Contesta:
1- Qui és? ….....................................................................................................
2- Quants anys té? …..........................................................................................
3- Quin dia és avui? …........................................................................................
4- Quina hora és? …...........................................................................................
5- Per què no hi ha escola avui? …....................................................................
…........................................................................................................................
6- Què fa el Mamadou? .....................................................................................
7- A qui truca? ...................................................................................................
8- Què vol fer el Mamadou? …..........................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.29
Nom: Data:
La Sara és una noia que té catorze anys. Avui és diumenge. És estiu i fa calor.
Són les set de la tarda i la Sara ja ha acabat els deures de l'escola. Avui és
l'últim dia de la setmana i la Sara té ganes de divertir-se. La Sara patina pel
carrer amb uns patins i està molt contenta. Porta una samarreta de màniga
curta blava amb una flor al mig, i uns pantalons curts de color verd. També
porta un casc, genolleres i colzeres per protegir-se de les caigudes.
 Contesta:
1- Qui és? ….....................................................................................................
2- Quants anys té? …..........................................................................................
3- Quin dia és avui? …........................................................................................
4- Quina hora és? …...........................................................................................
5- Què fa la Sara? ............................................................................................
3- Per on patina? ..............................................................................................
7- Com està la Sara? ….....................................................................................
8- Què porta la Sara? …...................................................................................
….......................................................................................................................
9- Per a què serveix el casc? ….......................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.30
Nom: Data:
La Paula és una noia que té disset anys. Avui és diumenge. És primavera i avui
fa sol. Són les onze del matí i la Paula ha anat al riu. La Paula pesca peixos al
riu amb una canya. A la cistella hi ha cinc peixos. La Paula porta unes botes
d'aigua blaves, uns pantalons taronges, una camisa de quadres, una armilla
verda i una gorra blava.
 Contesta:
1- Qui és? ….....................................................................................................
2- Quants anys té? …..........................................................................................
3- Quin dia és avui? …........................................................................................
4- Quina hora és? …...........................................................................................
5- On ha anat la Paula? ….................................................................................
6- Què fa la Paula? ............................................................................................
7- Amb què pesca? …........................................................................................
8- Què hi ha a la cistella? …..............................................................................
9- Què porta? ….................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.31
Nom: Data:
El Manel és un noi que té divuit anys. Avui és dilluns. És estiu i avui fa molta
calor. Són les quatre de la tarda i el Manel està ajudant al seu pare a
arrossegar un moble que pesa molt. El Manel estira la corda amb molta força i
per això sua molt. El Manel porta unes sabates marrons, uns pantalons blaus i
una samarreta vermella.
 Contesta:
1- Qui és? ….......................................................................................................
2- Quants anys té? …..........................................................................................
3- Quin dia és avui? …........................................................................................
4- Quina hora és? …...........................................................................................
5- Què fa el Manel? …........................................................................................
6- Com estira la corda? ......................................................................................
7- Per què sua en Manel? .................................................................................
…..........................................................................................................................
8- Què porta? ….................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.32
Nom: Data:
El Carles és un nen que té vuit anys. Avui és dimarts. Són dos quarts de vuit de
la tarda i el Carles es banya a la banyera amb aigua calenta i sabó. El Carles
ha entrenat a futbol aquesta tarda i ha suat molt. Després de banyar-se farà els
deures i després soparà verdura i peix. El Carles no porta roba, està despullat
perquè s'està banyant.
 Contesta:
1- Qui és? ….......................................................................................................
2- Quants anys té? …..........................................................................................
3- Quin dia és avui? …........................................................................................
4- Quina hora és? …...........................................................................................
5- Què fa el Carles? …........................................................................................
6- Què ha fet a la tarda? ….................................................................................
7- Què farà després de banyar-se? …................................................................
…..........................................................................................................................
8- Què porta? ….................................................................................................
…....................................................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.33
Nom: Data:
El Josep és un nen que té nou anys. Avui és dimecres. Són dos quarts de sis
de la tarda i el Josep berena a casa. Beu un suc de taronja amb un got de vidre
i menja un entrepà de formatge. Després de berenar farà els deures i estudiarà
perquè demà té un examen de matemàtiques. El Carles porta un jersei de
ratlles de coll alt.
 Contesta:
1- Qui és? ............................................................................................................
2- Quants anys té? …..........................................................................................
3- Quin dia és avui? …........................................................................................
4- Quina hora és? …...........................................................................................
5- Què fa el Josep? …........................................................................................
6- Què beu? …....................................................................................................
7- Què menja? …..................................................................................................
8- Què farà després de berenar? …....................................................................
…..........................................................................................................................
9- Què porta? ….................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.34
Nom: Data:
El Saúl és un nen que té nou anys. És el germà bessó del Josep. Avui és dijous.
Són dos quarts de sis de la tarda i el Saúl berena a casa. Beu un got de llet amb
sucre i menja un entrepà de llonganissa. Després de berenar farà els deures i
estudiarà perquè demà té un examen de català. El Saúl porta un jersei de ratlles
de coll alt.
 Contesta:
1- Qui és? ..............................................................................................................
2- Quants anys té? …..........................................................................................
3- Quin dia és avui? …........................................................................................
4- Quina hora és? …...........................................................................................
5- Què fa el Saúl? …........................................................................................
6- Què beu? …....................................................................................................
7- Què menja? …..................................................................................................
8- Què farà després de berenar? …....................................................................
…..........................................................................................................................
9- Què porta? ….................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.35
Nom: Data:
La Susanna és una nena que té set anys. Avui és divendres. Són dos quarts
d'onze del matí i la Susanna té plàstica. Avui els nens de la classe han de
retallar un full blanc amb unes tisores. La Sussana retalla un full blanc amb
unes tisores. Després de la classe de plàstica la Susanna té pati i podrà
esmorzar i jugar amb es seves amigues. La Susanna porta una samarreta
groga de màniga llarga.
 Contesta:
1- Qui és? …..........................................................................................................
2- Quants anys té? …..........................................................................................
3- Quin dia és avui? …........................................................................................
4- Quina hora és? …...........................................................................................
5- Què fa la Susanna? .......................................................................................
6- Amb què retalla? …..........................................................................................
7- On anirà després de la classe de plàstica? ...................................................
8- Què farà al pati? …..........................................................................................
9- Què porta? ….................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.36
Nom: Data:
La Neus és una nena que té cinc anys. Avui és dissabte. Són dos quarts de nou
del matí i la Neus s'ha llevat. Ara es renta les mans amb aigua i sabó perquè
anirà a esmorzar a la cuina. La mare ha preparat un got de llet amb cereals de
xocolata. Després la Neus anirà a comprar amb la seva família al supermercat.
Han de comprar carn, peix, pa, fruita i iogurts. La Neus porta una samarreta
rosa de màniga llarga i també porta una cua al cabell.
 Contesta:
1- Qui és? ….........................................................................................................
2- Quants anys té? …..........................................................................................
3- Quin dia és avui? …........................................................................................
4- Quina hora és? …...........................................................................................
5- Què fa la Neus? …...........................................................................................
6- Què ha preparat la mare per esmorzar? .........................................................
…...........................................................................................................................
7- On anirà després d'esmorzar? …....................................................................
8- Què han de comprar? ....................................................................................
9- Què porta? ….................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.37
Nom: Data:
La Mireia és una nena que té quatre anys. Avui és diumenge. Són dos quarts de
tres de la tarda. La Mireia i la seva família acaben de dinar. Han menjat arrós
amb tomàquet, pollastre amb patates i un tros de pinya. Ara la Mireia fa pipi al
vàter. Després la Mireia jugarà amb el seu germà Ferran. La Mireia porta una
samarreta groga de màniga curta amb una flor i també porta uns pantalons
blaus.
 Contesta:
1- Qui és? …..........................................................................................................
2- Quants anys té? …..........................................................................................
3- Quin dia és avui? …........................................................................................
4- Quina hora és? …...........................................................................................
5- Què fa la Mireia? .............................................................................................
6- Què ha dinat? …...............................................................................................
…...........................................................................................................................
7- Amb qui jugarà? …...........................................................................................
8- Què porta? …..................................................................................................
…...........................................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.38
Nom: Data:
El Jaume és un nen que té nou anys. Avui és dilluns. Són dos quarts de sis de
la tarda. El Jaume ha sortit de l'escola i ha anat al parc amb la seva mare i els
seus amics. Ara el Jaume juga i es penja de les cordes. Després anirà a casa a
dutxar-se i a sopar. El Jaume porta una samarreta blava de màniga llarga i uns
pantalons verds.
 Contesta:
1- Qui és? ….........................................................................................................
2- Quants anys té? …..........................................................................................
3- Quin dia és avui? …........................................................................................
4- Quina hora és? …...........................................................................................
5- Què fa el Jaume? .............................................................................................
6- On ha anat ? …................................................................................................
7- Amb qui ha anat? ............................................................................................
8- On anirà després? ...........................................................................................
…...........................................................................................................................
9- Què porta? ......................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.39
Nom: Data:
El Pere és un nen que té set anys. Avui és dimarts. Són dos quarts de dotze del
matí. El Pere és al pati i ara es gronxa al gronxador. Quan acabi l'hora de pati el
Pere anirà a la classe amb els altres nens i farà matemàtiques. Al Pere li agrada
molt gronxar-se, per això està molt content. El Pere porta una samarreta blava
de màniga curta i uns pantalons blaus.
 Contesta:
1- Qui és? …...........................................................................................................
2- Quants anys té? …..........................................................................................
3- Quin dia és avui? …..........................................................................................
4- Quina hora és? ….............................................................................................
5- Què fa el Pere? ................................................................................................
6- On és? …...........................................................................................................
7- Què li agrada? ….................................................................................................
8- Què farà després? ...........................................................................................
…...........................................................................................................................
9- Què porta? ......................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.40
Nom: Data:
La Berta és una nena que té vuit anys. Avui és dimecres. Són les sis de la tarda i
la Berta ja ha sortit de l'escola. La Berta ha anat al parc amb els seus amics per
jugar a futbol. Ara la Berta xuta la pilota de color blau. A la Berta li agrada molt
jugar a futbol. La Berta porta una samarreta blanca de màniga curta i uns
pantalons vermells.
 Contesta:
1- Qui és? …..........................................................................................................
2- Quants anys té? …..........................................................................................
3- Quin dia és avui? …..........................................................................................
4- Quina hora és? ….............................................................................................
5- Què fa la Berta? ................................................................................................
6- On ha anat? …...................................................................................................
7- Què li agrada? ….................................................................................................
8- De quin color és la pilota? ….............................................................................
9- Què porta? ......................................................................................................
10- Amb qui ha anat al parc? …...........................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.41
Nom: Data:
El Ricard és un nen que té dotze anys. Avui és dijous. Són les quatre de la tarda
i el Ricard és a classe de ciències naturals i ara fa un examen. El Ricard ha
estudiat molt i està fent molt bé l'examen. Quan acabi l'examen, el Ricard anirà
a casa seva. El Ricard porta una samarreta verda de màniga llarga.
 Contesta:
1- Qui és? ….........................................................................................................
2- Quants anys té? …..........................................................................................
3- Quin dia és avui? …..........................................................................................
4- Quina hora és? ….............................................................................................
5- Què fa el Ricard? ….........................................................................................
6- Com està fent l'examen? ..................................................................................
7- On anirà el Ricard després? ...........................................................................
8- De què és l'examen? …..................................................................................
9- Amb què fa l'examen? …..................................................................................
10- Què porta? ......................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.42
Nom: Data:
El Manel és un nen que té nou anys. Avui és divendres. Són les sis de la tarda i
el Manel és a casa seva. Ara el Manel infla un globus de color groc. Si l'infla
massa, el globus explotarà. A les set de la tarda el Manel anirà a casa del seu
amic Pau. El Manel porta una dessuadora blava i una gorra blava.
 Contesta:
1- Qui és? …...........................................................................................................
2- Quants anys té? …..........................................................................................
3- Quin dia és avui? …..........................................................................................
4- Quina hora és? ….............................................................................................
5- Què fa el Manel? …............................................................................................
6- On és el Manel? .................................................................................................
7- Què pot passar si infla massa el globus? …......................................................
….............................................................................................................................
8- On anirà el Manel a les set? …..........................................................................
9- Amb què fa l'examen? …..................................................................................
10- Què porta? ......................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.43
Nom: Data:
L'Àlex és un nen que té cinc anys. Avui és dissabte. Són les onze del matí i l'Àlex
és a la seva habitació. Ara l'Àlex juga amb un cotxe petit. L'Àlex té vuit cotxes
petits i cada dia juga amb els cotxes. L'Àlex porta una samarreta vermella amb
ratlles blanques i uns pantalons blaus.
 Contesta:
1- Qui és? …...........................................................................................................
2- Quants anys té? …..........................................................................................
3- Quin dia és avui? …..........................................................................................
4- Quina hora és? ….............................................................................................
5- Què fa l'Àlex? …................................................................................................
6- On és l'Àlex? …...................................................................................................
7- Quants cotxes té? …..........................................................................................
8- Quan juga amb els cotxes? …............................................................................
9- Què porta? ........................................................................................................
….............................................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.44
Nom: Data:
La Carla és una noia que té quinze anys. Avui és diumenge. Són les dues de la
tarda i la Carla va a dinar amb la seva família. Ara la Carla es renta les mans
amb aigua freda a l'aixeta del lavabo. Avui el seu pare ha fet el dinar. De primer
tenen macarrons, de segon tenen peix i de postre menjaran un flam. La Carla
porta una samarreta vermella i una faldilla rosa.
 Contesta:
1- Qui és? …..........................................................................................................
2- Quants anys té? …..........................................................................................
3- Quin dia és avui? …..........................................................................................
4- Quina hora és? ….............................................................................................
5- Què fa la Carla? ...............................................................................................
6- Com està l'aigua? …..........................................................................................
7- Qui ha fet el dinar? …........................................................................................
8- Què menjaran de segon plat? …........................................................................
9- Què porta? ........................................................................................................
….............................................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.45
Nom: Data:
La Pilar és una noia que té tretze anys. Avui és dilluns. Són les set de la tarda i
la Pilar ja ha acabat els deures. Ara la Pilar llegeix un conte molt divertit. A la
Pilar li agrada molt llegir i cada dia llegeix una hora. Quan sigui gran vol ser
escriptora. La Pilar porta una samarreta rosa de màniga curta i uns pantalons
verds.
 Contesta:
1- Qui és? …..........................................................................................................
2- Quants anys té? …..........................................................................................
3- Quin dia és avui? …..........................................................................................
4- Quina hora és? ….............................................................................................
5- Què fa la Pilar? ...............................................................................................
6- Com és el conte? …..........................................................................................
7- Què li agrada a la Pilar? …................................................................................
8- Quan llegeix? …................................................................................................
9- Què porta? ........................................................................................................
…............................................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.46
Nom: Data:
El Francesc és un nen que té deu anys. Avui és dimarts. Són les onze del matí.
És l'hora del pati i tots els nens han sortit al pati a esmorzar i jugar. El Francesc
menja un entrepà de pernil que ha preparat la seva mare. Quan acabi de menjar
jugarà a bàsquet amb els seus amics. El Francesc porta un jersei de coll alt de
ratlles.
 Contesta:
1- Qui és? …............................................................................................................
2- Quants anys té? …..........................................................................................
3- Quin dia és avui? …..........................................................................................
4- Quina hora és? ….............................................................................................
5- On han anat els nens? …..................................................................................
6- Què fa el Francesc? ….......................................................................................
7- De què és l'entrepà? …......................................................................................
8- Qui ha preparat l'entrepà? …..............................................................................
9- A què jugarà quan acabi de menjar? ….............................................................
10- Què porta? .......................................................................................................
…............................................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.47
Nom: Data:
L'Oriol és un nen que té nou anys. Avui és dimecres. Són dos quarts de nou del
matí. L'Oriol s'està preparant per anar a l'escola. Ja s'ha vestit i ja ha esmorzat.
Ara l'Oriol es pentina amb una pinta blava. L'Oriol comença l'escola a les nou del
matí. L'Oriol porta un jersei groc i una jaqueta blava.
 Contesta:
1- Qui és? …...........................................................................................................
2- Quants anys té? …..........................................................................................
3- Quin dia és avui? …..........................................................................................
4- Quina hora és? ….............................................................................................
5- On anirà ara l'Oriol? ….......................................................................................
6- Què fa l'Oriol? ….................................................................................................
7- De quin color és la pinta? …..............................................................................
8- A quina hora comença l'escola? ........................................................................
9- A quina hora comences tu l'escola? …..............................................................
10- Què porta? .......................................................................................................
…............................................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.48
Nom: Data:
La Núria és una nena que té deu anys. Avui és dijous. Són dos quarts de quatre
de la tarda. La Núria és a classe de plàstica i avui fa un treball manual. La Núria
ha dibuixat un cotxe i el punxa amb un punxó que té a la mà. Després la Núria té
classe d'anglès. La Núria porta un jersei blau i un mocador rosa al cap.
 Contesta:
1- Qui és? …...........................................................................................................
2- Quants anys té? …..........................................................................................
3- Quin dia és avui? …..........................................................................................
4- Quina hora és? ….............................................................................................
5- On és ara? ….....................................................................................................
6- Què fa la Núria? .................................................................................................
7- Què ha dibuixat? ….............................................................................................
8- Què té a la mà? ................................................................................................
9- Què té després? ….............................................................................................
10- Què porta? .......................................................................................................
…............................................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.49
Nom: Data:
La Rosa és una nena que té onze anys. Avui és divendres. Són dos quarts de
tres de la tarda. La Rosa és al menjador de l'escola. La Rosa menja truita de
patates amb una forquilla. Quan acabi de menjar, la Rosa anirà a classe de
matemàtiques. La Rosa porta una samarreta taronja de màniga llarga i també
porta ulleres rodones.
 Contesta:
1- Qui és? ….........................................................................................................
2- Quants anys té? …..........................................................................................
3- Quin dia és avui? …..........................................................................................
4- Quina hora és? ….............................................................................................
5- On és ara? ….....................................................................................................
6- Què fa la Rosa? ................................................................................................
7- On anirà després? ...........................................................................................
8- Amb què menja la truita? …...............................................................................
9- Què porta? .......................................................................................................
…............................................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.50
Nom: Data:
El Pep és un nen que té vuit anys. Avui és dissabte. Són dos quarts de sis de la
tarda. Avui no hi ha escola perquè és dissabte i el Pep ha anat al parc a jugar.
El Pep salta a corda molt de pressa. El Pep té una corda una mica llarga. El
Pep porta una samarreta groga de màniga curta i pantalons taronges.
 Contesta:
1- Qui és? …........................................................................................................
2- Quants anys té? …..........................................................................................
3- Quin dia és avui? …..........................................................................................
4- Quina hora és? ….............................................................................................
5- On ha anat? ….................................................................................................
6- Què fa el Pep? …...............................................................................................
7- Què té el Pep? …..............................................................................................
8- Què porta? .......................................................................................................
…............................................................................................................................
9- Per què avui no hi ha escola? ….....................................................................
…............................................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.51
Nom: Data:
El David és un nen que té set anys. Avui és diumenge. Són dos quarts de tres de
la tarda. Avui no hi ha escola perquè és diumenge. El David es renta les mans i
s'eixuga amb una tovallola taronja perquè ara és hora de dinar. Les mans han
d'estar molt netes per menjar. El pare ha preparat una amanida i peix amb
patates. El David porta un jersei verd.
 Contesta:
1- Qui és? …...........................................................................................................
2- Quants anys té? …..........................................................................................
3- Quin dia és avui? …..........................................................................................
4- Quina hora és? ….............................................................................................
5- Què hi ha per dinar? ….....................................................................................
6- Què fa el David? ...............................................................................................
7- Amb què s'eixuga? ….......................................................................................
8- Què porta? .......................................................................................................
9- Com han d'estar les mans abans de menjar? ...................................................
…............................................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.52
Nom: Data:
L'Èric és un nen que té sis anys. Avui és dilluns. Són les onze dels matí. És
l'hora del pati i l'Èric està jugant. Primer ha menjat un entrepà de formatge i ara
baixa ràpid pel tobogan. A l'Èric li agrada molt jugar al pati amb els seus amics.
L'Èric porta una samarreta rosa i uns pantalons blaus.
 Contesta:
1- Qui és? ….........................................................................................................
2- Quants anys té? …..........................................................................................
3- Quin dia és avui? …..........................................................................................
4- Quina hora és? ….............................................................................................
5- On és l'Èric? …................................................................................................
6- Què fa l'Èric? ...................................................................................................
7- Com baixa? …..................................................................................................
8- Què porta? .......................................................................................................
9- Què li agrada a l'Èric? …...................................................................................
…...........................................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.53
Nom: Data:
L'Imma és una noia que té tretze anys. Avui és dimarts. Són les dues de la
tarda. És l'hora de dinar. L'Imma és a casa seva i la mare ha preparat una sopa
de fideus boníssima. L'Imma olora la sopa de fideus perquè té molta gana. A
l'Imma li agrada molt la sopa de fideus i se la menjarà amb una cullera. L'Imma
porta una samarreta blava.
 Contesta:
1- Qui és? …..........................................................................................................
2- Quants anys té? …..........................................................................................
3- Quin dia és avui? …..........................................................................................
4- Quina hora és? ….............................................................................................
5- On és l'Imma? …................................................................................................
6- Què ha preparat la mare? ….............................................................................
7- Què fa l'Imma? ….............................................................................................
8- Què li agrada a l'Imma? ….................................................................................
9- Amb què es menjarà la sopa? ….......................................................................
10- Què porta? …..................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.54
Nom: Data:
L'Eli és una noia que té dotze anys. Avui és dimecres. Són les dotze del matí i
l'Eli és a l'escola. L'Eli ha dibuixat un cavall i ara el pinta de color marró amb un
pinzell. A l'Eli li agrada molt dibuixar i pintar. L'Eli porta una bata de quadres
blancs i roses per no embrutar-se amb la pintura.
 Contesta:
1- Qui és? ….........................................................................................................
2- Quants anys té? …..........................................................................................
3- Quin dia és avui? …..........................................................................................
4- Quina hora és? ….............................................................................................
5- On és l'Eli? …..................................................................................................
6- Què ha dibuixat? …..........................................................................................
7- De quin color pinta el cavall?............................................................................
8- Què li agrada a l'Eli? …..................................................................................
9- Què porta? ….......................….......................................................................
10- Per què porta una bata? ...............................................................................
…..........................................................................................................................
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.55
Nom: Data:
El Felip és un nen que té deu anys. Avui és dijous. Són les sis de la tarda i avui
fa molta calor. El Felip ja ha sortit de l'escola i ha anat a passejar amb els seus
pares i els seus germans. El Felip menja un gelat de maduixa. Al Felip li agrada
molt menjar gelats. El Felip porta un polo de color verd.
 Contesta:
1- Qui és? …..........................................................................................................
2- Quants anys té? …..........................................................................................
3- Quin dia és avui? …..........................................................................................
4- Quina hora és? ….............................................................................................
5- Quin temps fa avui? ..........................................................................................
6- On ha anat el Felip?..........................................................................................
7- Amb qui ha anat? ….........................................................................................
8- Qupe fa ara el Felip? …...................................................................................
9- Què porta? ….......................….......................................................................
10- Què li agrada al Felip? …..............................................................................

More Related Content

What's hot

Caaco dos 1415_mt125_r1_primeres_frasesok
Caaco dos 1415_mt125_r1_primeres_frasesokCaaco dos 1415_mt125_r1_primeres_frasesok
Caaco dos 1415_mt125_r1_primeres_frasesokM T
 
Caaco dos 1112_mt021_r2_dossier_aliments_inicial
Caaco dos 1112_mt021_r2_dossier_aliments_inicialCaaco dos 1112_mt021_r2_dossier_aliments_inicial
Caaco dos 1112_mt021_r2_dossier_aliments_inicialM T
 
Caaco dos 1415_mt139_r1_fem_preguntes
Caaco dos 1415_mt139_r1_fem_preguntesCaaco dos 1415_mt139_r1_fem_preguntes
Caaco dos 1415_mt139_r1_fem_preguntesM T
 
Caaco dos 1314_mt0108_r1_estructura_frase_verb_menjar
Caaco dos 1314_mt0108_r1_estructura_frase_verb_menjarCaaco dos 1314_mt0108_r1_estructura_frase_verb_menjar
Caaco dos 1314_mt0108_r1_estructura_frase_verb_menjarM T
 
El joc de les frases i la paraula intrusa
El joc de les frases i la paraula intrusaEl joc de les frases i la paraula intrusa
El joc de les frases i la paraula intrusaGloria Cid
 
Preguntes explicites
Preguntes explicitesPreguntes explicites
Preguntes explicitessilvia
 
Caaco dos 1213_mt032_r1_primer_quadern_inicial_el_menjar
Caaco dos 1213_mt032_r1_primer_quadern_inicial_el_menjarCaaco dos 1213_mt032_r1_primer_quadern_inicial_el_menjar
Caaco dos 1213_mt032_r1_primer_quadern_inicial_el_menjarM T
 
Lectura i comprensió
Lectura i comprensióLectura i comprensió
Lectura i comprensiósilvia
 
Fitxes llengua nivell 3r
Fitxes llengua nivell 3rFitxes llengua nivell 3r
Fitxes llengua nivell 3rmestratsv
 
Caaco dos 1213_mt036_r1_com_son
Caaco dos 1213_mt036_r1_com_sonCaaco dos 1213_mt036_r1_com_son
Caaco dos 1213_mt036_r1_com_sonM T
 
Unitat 5 el temps
Unitat 5 el tempsUnitat 5 el temps
Unitat 5 el tempsM T
 
Dictats preparats 2n
Dictats preparats 2nDictats preparats 2n
Dictats preparats 2nmonik3mng
 
El menjar 1
El menjar 1El menjar 1
El menjar 1M T
 
Lectures comprensives primer cicle primària
Lectures comprensives primer cicle primàriaLectures comprensives primer cicle primària
Lectures comprensives primer cicle primàriasilvia
 
Caaco act 1213_mt019_r1_dossier_tardor_inicial_mig_
Caaco act 1213_mt019_r1_dossier_tardor_inicial_mig_Caaco act 1213_mt019_r1_dossier_tardor_inicial_mig_
Caaco act 1213_mt019_r1_dossier_tardor_inicial_mig_M T
 
Caaco dos 1213_mt031_r1_primer_quadern_inicial_la_familia
Caaco dos 1213_mt031_r1_primer_quadern_inicial_la_familiaCaaco dos 1213_mt031_r1_primer_quadern_inicial_la_familia
Caaco dos 1213_mt031_r1_primer_quadern_inicial_la_familiaM T
 
Fitxes escriptura inicial
Fitxes escriptura inicialFitxes escriptura inicial
Fitxes escriptura inicialLaia Lila
 
Comprensio lectora 2n
Comprensio lectora 2nComprensio lectora 2n
Comprensio lectora 2nmiriamgirona
 

What's hot (20)

Caaco dos 1415_mt125_r1_primeres_frasesok
Caaco dos 1415_mt125_r1_primeres_frasesokCaaco dos 1415_mt125_r1_primeres_frasesok
Caaco dos 1415_mt125_r1_primeres_frasesok
 
Caaco dos 1112_mt021_r2_dossier_aliments_inicial
Caaco dos 1112_mt021_r2_dossier_aliments_inicialCaaco dos 1112_mt021_r2_dossier_aliments_inicial
Caaco dos 1112_mt021_r2_dossier_aliments_inicial
 
Caaco dos 1415_mt139_r1_fem_preguntes
Caaco dos 1415_mt139_r1_fem_preguntesCaaco dos 1415_mt139_r1_fem_preguntes
Caaco dos 1415_mt139_r1_fem_preguntes
 
Caaco dos 1314_mt0108_r1_estructura_frase_verb_menjar
Caaco dos 1314_mt0108_r1_estructura_frase_verb_menjarCaaco dos 1314_mt0108_r1_estructura_frase_verb_menjar
Caaco dos 1314_mt0108_r1_estructura_frase_verb_menjar
 
El joc de les frases i la paraula intrusa
El joc de les frases i la paraula intrusaEl joc de les frases i la paraula intrusa
El joc de les frases i la paraula intrusa
 
Preguntes explicites
Preguntes explicitesPreguntes explicites
Preguntes explicites
 
Caaco dos 1213_mt032_r1_primer_quadern_inicial_el_menjar
Caaco dos 1213_mt032_r1_primer_quadern_inicial_el_menjarCaaco dos 1213_mt032_r1_primer_quadern_inicial_el_menjar
Caaco dos 1213_mt032_r1_primer_quadern_inicial_el_menjar
 
Lectura i comprensió
Lectura i comprensióLectura i comprensió
Lectura i comprensió
 
Fitxes llengua nivell 3r
Fitxes llengua nivell 3rFitxes llengua nivell 3r
Fitxes llengua nivell 3r
 
Caaco dos 1213_mt036_r1_com_son
Caaco dos 1213_mt036_r1_com_sonCaaco dos 1213_mt036_r1_com_son
Caaco dos 1213_mt036_r1_com_son
 
Unitat 5 el temps
Unitat 5 el tempsUnitat 5 el temps
Unitat 5 el temps
 
LECTOESCRIPTURA: LLETRES
LECTOESCRIPTURA: LLETRESLECTOESCRIPTURA: LLETRES
LECTOESCRIPTURA: LLETRES
 
Dictats preparats 2n
Dictats preparats 2nDictats preparats 2n
Dictats preparats 2n
 
El menjar 1
El menjar 1El menjar 1
El menjar 1
 
Lectures comprensives primer cicle primària
Lectures comprensives primer cicle primàriaLectures comprensives primer cicle primària
Lectures comprensives primer cicle primària
 
Rúbrica expressió escrita 2n
Rúbrica expressió escrita 2nRúbrica expressió escrita 2n
Rúbrica expressió escrita 2n
 
Caaco act 1213_mt019_r1_dossier_tardor_inicial_mig_
Caaco act 1213_mt019_r1_dossier_tardor_inicial_mig_Caaco act 1213_mt019_r1_dossier_tardor_inicial_mig_
Caaco act 1213_mt019_r1_dossier_tardor_inicial_mig_
 
Caaco dos 1213_mt031_r1_primer_quadern_inicial_la_familia
Caaco dos 1213_mt031_r1_primer_quadern_inicial_la_familiaCaaco dos 1213_mt031_r1_primer_quadern_inicial_la_familia
Caaco dos 1213_mt031_r1_primer_quadern_inicial_la_familia
 
Fitxes escriptura inicial
Fitxes escriptura inicialFitxes escriptura inicial
Fitxes escriptura inicial
 
Comprensio lectora 2n
Comprensio lectora 2nComprensio lectora 2n
Comprensio lectora 2n
 

Viewers also liked

CONTE: UN DIA A L'ESCOLA
CONTE: UN DIA A L'ESCOLACONTE: UN DIA A L'ESCOLA
CONTE: UN DIA A L'ESCOLAM T
 
Lectura arc sant_marti_nivell_2_dislexia
Lectura arc sant_marti_nivell_2_dislexiaLectura arc sant_marti_nivell_2_dislexia
Lectura arc sant_marti_nivell_2_dislexiaM T
 
Cares emocions
Cares emocionsCares emocions
Cares emocionsM T
 
Caaco dos 1314_mt0100_r1_lectura2_estel
Caaco dos 1314_mt0100_r1_lectura2_estelCaaco dos 1314_mt0100_r1_lectura2_estel
Caaco dos 1314_mt0100_r1_lectura2_estelM T
 
Model pippi langstrump
Model pippi langstrumpModel pippi langstrump
Model pippi langstrumpM T
 
Expressions i frases_del_cos(2)
Expressions i frases_del_cos(2)Expressions i frases_del_cos(2)
Expressions i frases_del_cos(2)M T
 
CONTE: UN DIA A L'ESCOLA - Text + imatges
CONTE: UN DIA A L'ESCOLA - Text + imatgesCONTE: UN DIA A L'ESCOLA - Text + imatges
CONTE: UN DIA A L'ESCOLA - Text + imatgesM T
 
Sequencia nena llaminadures
Sequencia nena llaminaduresSequencia nena llaminadures
Sequencia nena llaminaduresM T
 
Caaco dos 1314_mt0101_r1_lectura3_estel_
Caaco dos 1314_mt0101_r1_lectura3_estel_Caaco dos 1314_mt0101_r1_lectura3_estel_
Caaco dos 1314_mt0101_r1_lectura3_estel_M T
 
Caaco dos 1314_mt0112_r1_lectoescriptura4_estel
Caaco dos 1314_mt0112_r1_lectoescriptura4_estelCaaco dos 1314_mt0112_r1_lectoescriptura4_estel
Caaco dos 1314_mt0112_r1_lectoescriptura4_estelM T
 
Caaco dos 1314_mt088_r1_matematiques_3
Caaco dos 1314_mt088_r1_matematiques_3Caaco dos 1314_mt088_r1_matematiques_3
Caaco dos 1314_mt088_r1_matematiques_3M T
 
Caaco dos 1314_mt0110_r1_lectoescriptura3_estel
Caaco dos 1314_mt0110_r1_lectoescriptura3_estelCaaco dos 1314_mt0110_r1_lectoescriptura3_estel
Caaco dos 1314_mt0110_r1_lectoescriptura3_estelM T
 
Caaco dos 1314_mt0111_r1_lectura4_estel
Caaco dos 1314_mt0111_r1_lectura4_estelCaaco dos 1314_mt0111_r1_lectura4_estel
Caaco dos 1314_mt0111_r1_lectura4_estelM T
 
Lectura arc sant_marti_nivell_2
Lectura arc sant_marti_nivell_2Lectura arc sant_marti_nivell_2
Lectura arc sant_marti_nivell_2M T
 
Comencem jclic classe_r1
Comencem jclic classe_r1Comencem jclic classe_r1
Comencem jclic classe_r1M T
 
Caaco dos 1213_mt081_r1_vehicles_inicial
Caaco dos 1213_mt081_r1_vehicles_inicialCaaco dos 1213_mt081_r1_vehicles_inicial
Caaco dos 1213_mt081_r1_vehicles_inicialM T
 
Caaco dos 1314_mt091_r1_nuestro_cuerpo
Caaco dos 1314_mt091_r1_nuestro_cuerpoCaaco dos 1314_mt091_r1_nuestro_cuerpo
Caaco dos 1314_mt091_r1_nuestro_cuerpoM T
 
Sequencia nena gelat_nivell2
Sequencia nena gelat_nivell2Sequencia nena gelat_nivell2
Sequencia nena gelat_nivell2M T
 
Comencem jclic cos_r1
Comencem jclic cos_r1Comencem jclic cos_r1
Comencem jclic cos_r1M T
 
Caaco dos 1213_mt070_r1_lectura_facil_carles
Caaco dos 1213_mt070_r1_lectura_facil_carlesCaaco dos 1213_mt070_r1_lectura_facil_carles
Caaco dos 1213_mt070_r1_lectura_facil_carlesM T
 

Viewers also liked (20)

CONTE: UN DIA A L'ESCOLA
CONTE: UN DIA A L'ESCOLACONTE: UN DIA A L'ESCOLA
CONTE: UN DIA A L'ESCOLA
 
Lectura arc sant_marti_nivell_2_dislexia
Lectura arc sant_marti_nivell_2_dislexiaLectura arc sant_marti_nivell_2_dislexia
Lectura arc sant_marti_nivell_2_dislexia
 
Cares emocions
Cares emocionsCares emocions
Cares emocions
 
Caaco dos 1314_mt0100_r1_lectura2_estel
Caaco dos 1314_mt0100_r1_lectura2_estelCaaco dos 1314_mt0100_r1_lectura2_estel
Caaco dos 1314_mt0100_r1_lectura2_estel
 
Model pippi langstrump
Model pippi langstrumpModel pippi langstrump
Model pippi langstrump
 
Expressions i frases_del_cos(2)
Expressions i frases_del_cos(2)Expressions i frases_del_cos(2)
Expressions i frases_del_cos(2)
 
CONTE: UN DIA A L'ESCOLA - Text + imatges
CONTE: UN DIA A L'ESCOLA - Text + imatgesCONTE: UN DIA A L'ESCOLA - Text + imatges
CONTE: UN DIA A L'ESCOLA - Text + imatges
 
Sequencia nena llaminadures
Sequencia nena llaminaduresSequencia nena llaminadures
Sequencia nena llaminadures
 
Caaco dos 1314_mt0101_r1_lectura3_estel_
Caaco dos 1314_mt0101_r1_lectura3_estel_Caaco dos 1314_mt0101_r1_lectura3_estel_
Caaco dos 1314_mt0101_r1_lectura3_estel_
 
Caaco dos 1314_mt0112_r1_lectoescriptura4_estel
Caaco dos 1314_mt0112_r1_lectoescriptura4_estelCaaco dos 1314_mt0112_r1_lectoescriptura4_estel
Caaco dos 1314_mt0112_r1_lectoescriptura4_estel
 
Caaco dos 1314_mt088_r1_matematiques_3
Caaco dos 1314_mt088_r1_matematiques_3Caaco dos 1314_mt088_r1_matematiques_3
Caaco dos 1314_mt088_r1_matematiques_3
 
Caaco dos 1314_mt0110_r1_lectoescriptura3_estel
Caaco dos 1314_mt0110_r1_lectoescriptura3_estelCaaco dos 1314_mt0110_r1_lectoescriptura3_estel
Caaco dos 1314_mt0110_r1_lectoescriptura3_estel
 
Caaco dos 1314_mt0111_r1_lectura4_estel
Caaco dos 1314_mt0111_r1_lectura4_estelCaaco dos 1314_mt0111_r1_lectura4_estel
Caaco dos 1314_mt0111_r1_lectura4_estel
 
Lectura arc sant_marti_nivell_2
Lectura arc sant_marti_nivell_2Lectura arc sant_marti_nivell_2
Lectura arc sant_marti_nivell_2
 
Comencem jclic classe_r1
Comencem jclic classe_r1Comencem jclic classe_r1
Comencem jclic classe_r1
 
Caaco dos 1213_mt081_r1_vehicles_inicial
Caaco dos 1213_mt081_r1_vehicles_inicialCaaco dos 1213_mt081_r1_vehicles_inicial
Caaco dos 1213_mt081_r1_vehicles_inicial
 
Caaco dos 1314_mt091_r1_nuestro_cuerpo
Caaco dos 1314_mt091_r1_nuestro_cuerpoCaaco dos 1314_mt091_r1_nuestro_cuerpo
Caaco dos 1314_mt091_r1_nuestro_cuerpo
 
Sequencia nena gelat_nivell2
Sequencia nena gelat_nivell2Sequencia nena gelat_nivell2
Sequencia nena gelat_nivell2
 
Comencem jclic cos_r1
Comencem jclic cos_r1Comencem jclic cos_r1
Comencem jclic cos_r1
 
Caaco dos 1213_mt070_r1_lectura_facil_carles
Caaco dos 1213_mt070_r1_lectura_facil_carlesCaaco dos 1213_mt070_r1_lectura_facil_carles
Caaco dos 1213_mt070_r1_lectura_facil_carles
 

Similar to Caaco dos 1415_mt133_r1_comprensio_lectora_6

Dori dos 1112_mt007_r1_verb_beure_frases-1
Dori dos 1112_mt007_r1_verb_beure_frases-1Dori dos 1112_mt007_r1_verb_beure_frases-1
Dori dos 1112_mt007_r1_verb_beure_frases-1M T
 
Comencem jclic familia
Comencem jclic familiaComencem jclic familia
Comencem jclic familiaM T
 
2 1 cicle_inicial
2 1 cicle_inicial2 1 cicle_inicial
2 1 cicle_inicialM T
 
Estructura de frases verb beure
Estructura de frases verb beureEstructura de frases verb beure
Estructura de frases verb beuresilvia
 
Caaco act 0910_mt022_r1_dossier_la_casa_inicial
Caaco act 0910_mt022_r1_dossier_la_casa_inicialCaaco act 0910_mt022_r1_dossier_la_casa_inicial
Caaco act 0910_mt022_r1_dossier_la_casa_inicialM T
 
02-Petits-textos-de-comprensio-lectora-CI.pdf
02-Petits-textos-de-comprensio-lectora-CI.pdf02-Petits-textos-de-comprensio-lectora-CI.pdf
02-Petits-textos-de-comprensio-lectora-CI.pdfDoroteyaZareva1
 
Comprensi%c3%b3%20 cicle%20inicial
Comprensi%c3%b3%20 cicle%20inicialComprensi%c3%b3%20 cicle%20inicial
Comprensi%c3%b3%20 cicle%20inicialalbababa
 
8 comencem jclic_aliments
8 comencem jclic_aliments8 comencem jclic_aliments
8 comencem jclic_alimentsM T
 
AVversiolowcost
AVversiolowcostAVversiolowcost
AVversiolowcostlaculla
 
Revista 38
Revista 38Revista 38
Revista 38iesmmpol
 

Similar to Caaco dos 1415_mt133_r1_comprensio_lectora_6 (20)

Dori dos 1112_mt007_r1_verb_beure_frases-1
Dori dos 1112_mt007_r1_verb_beure_frases-1Dori dos 1112_mt007_r1_verb_beure_frases-1
Dori dos 1112_mt007_r1_verb_beure_frases-1
 
Comencem jclic familia
Comencem jclic familiaComencem jclic familia
Comencem jclic familia
 
Llengua Catalana_Cicle inicial
Llengua Catalana_Cicle inicialLlengua Catalana_Cicle inicial
Llengua Catalana_Cicle inicial
 
Textos breus comprensió lectora 1r p
Textos breus comprensió lectora 1r pTextos breus comprensió lectora 1r p
Textos breus comprensió lectora 1r p
 
Cicle inicial
Cicle inicialCicle inicial
Cicle inicial
 
2 1 cicle_inicial
2 1 cicle_inicial2 1 cicle_inicial
2 1 cicle_inicial
 
Estructura de frases verb beure
Estructura de frases verb beureEstructura de frases verb beure
Estructura de frases verb beure
 
Caaco act 0910_mt022_r1_dossier_la_casa_inicial
Caaco act 0910_mt022_r1_dossier_la_casa_inicialCaaco act 0910_mt022_r1_dossier_la_casa_inicial
Caaco act 0910_mt022_r1_dossier_la_casa_inicial
 
3er de primària llengua
3er de primària llengua3er de primària llengua
3er de primària llengua
 
Desenvolupament de la lectura
Desenvolupament de la lecturaDesenvolupament de la lectura
Desenvolupament de la lectura
 
02-Petits-textos-de-comprensio-lectora-CI.pdf
02-Petits-textos-de-comprensio-lectora-CI.pdf02-Petits-textos-de-comprensio-lectora-CI.pdf
02-Petits-textos-de-comprensio-lectora-CI.pdf
 
Comprensi%c3%b3%20 cicle%20inicial
Comprensi%c3%b3%20 cicle%20inicialComprensi%c3%b3%20 cicle%20inicial
Comprensi%c3%b3%20 cicle%20inicial
 
8 comencem jclic_aliments
8 comencem jclic_aliments8 comencem jclic_aliments
8 comencem jclic_aliments
 
Tercer trimestre
Tercer trimestreTercer trimestre
Tercer trimestre
 
Migra
MigraMigra
Migra
 
Control digestiu
Control digestiuControl digestiu
Control digestiu
 
AVversiolowcost
AVversiolowcostAVversiolowcost
AVversiolowcost
 
Revista 38
Revista 38Revista 38
Revista 38
 
Ortografia.quart
Ortografia.quartOrtografia.quart
Ortografia.quart
 
10_la_ciutat.pdf
10_la_ciutat.pdf10_la_ciutat.pdf
10_la_ciutat.pdf
 

More from M T

Resum fira guia't per tutors
Resum fira guia't per tutorsResum fira guia't per tutors
Resum fira guia't per tutorsM T
 
Unitat los transportes
Unitat los transportesUnitat los transportes
Unitat los transportesM T
 
Unitat 3 la salud
Unitat 3 la saludUnitat 3 la salud
Unitat 3 la saludM T
 
Unitat 3 la salut
Unitat 3 la salutUnitat 3 la salut
Unitat 3 la salutM T
 
Unitat 5 el tiempo
Unitat 5 el tiempoUnitat 5 el tiempo
Unitat 5 el tiempoM T
 
Sequencia carter gossos
Sequencia carter gossosSequencia carter gossos
Sequencia carter gossosM T
 
Dori act 1819_mt003_r1_actuacio_incendi
Dori act 1819_mt003_r1_actuacio_incendiDori act 1819_mt003_r1_actuacio_incendi
Dori act 1819_mt003_r1_actuacio_incendiM T
 
Exercicis paradigmatics 1
Exercicis paradigmatics 1Exercicis paradigmatics 1
Exercicis paradigmatics 1M T
 
Dori act 1819_mt002_r1_sls_que_tens
Dori act 1819_mt002_r1_sls_que_tensDori act 1819_mt002_r1_sls_que_tens
Dori act 1819_mt002_r1_sls_que_tensM T
 
Dori dos 1819_mt009_r1_comprensio_lectora_ao_1
Dori dos 1819_mt009_r1_comprensio_lectora_ao_1Dori dos 1819_mt009_r1_comprensio_lectora_ao_1
Dori dos 1819_mt009_r1_comprensio_lectora_ao_1M T
 
Exemples de textos per anaitzar
Exemples de textos per anaitzarExemples de textos per anaitzar
Exemples de textos per anaitzarM T
 
Quadre tipologia textual
Quadre tipologia textualQuadre tipologia textual
Quadre tipologia textualM T
 
Caaco dos 1213_mt071_r1_lectura_facil_pol_escriu
Caaco dos 1213_mt071_r1_lectura_facil_pol_escriuCaaco dos 1213_mt071_r1_lectura_facil_pol_escriu
Caaco dos 1213_mt071_r1_lectura_facil_pol_escriuM T
 
Dori dt 1718_mt019_r1_ajuda_tria_graus
Dori dt 1718_mt019_r1_ajuda_tria_grausDori dt 1718_mt019_r1_ajuda_tria_graus
Dori dt 1718_mt019_r1_ajuda_tria_grausM T
 
Dori dt 1718_mt017_r1_branques_coneixement
Dori dt 1718_mt017_r1_branques_coneixementDori dt 1718_mt017_r1_branques_coneixement
Dori dt 1718_mt017_r1_branques_coneixementM T
 
Dori rub 1718_mt003_r1_dossier_infografia_4t
Dori rub 1718_mt003_r1_dossier_infografia_4tDori rub 1718_mt003_r1_dossier_infografia_4t
Dori rub 1718_mt003_r1_dossier_infografia_4tM T
 
Dori rub 1718_mt002_r1_professiograma_4t_part_escrita
Dori rub 1718_mt002_r1_professiograma_4t_part_escritaDori rub 1718_mt002_r1_professiograma_4t_part_escrita
Dori rub 1718_mt002_r1_professiograma_4t_part_escritaM T
 
Dori rub 1718_mt001_r1_professiograma_4t_oral
Dori rub 1718_mt001_r1_professiograma_4t_oralDori rub 1718_mt001_r1_professiograma_4t_oral
Dori rub 1718_mt001_r1_professiograma_4t_oralM T
 
Caaco dos 1718_mt004_r1_historia_2n_tema_6_
Caaco dos 1718_mt004_r1_historia_2n_tema_6_Caaco dos 1718_mt004_r1_historia_2n_tema_6_
Caaco dos 1718_mt004_r1_historia_2n_tema_6_M T
 
2 3 cicle_superior
2 3 cicle_superior2 3 cicle_superior
2 3 cicle_superiorM T
 

More from M T (20)

Resum fira guia't per tutors
Resum fira guia't per tutorsResum fira guia't per tutors
Resum fira guia't per tutors
 
Unitat los transportes
Unitat los transportesUnitat los transportes
Unitat los transportes
 
Unitat 3 la salud
Unitat 3 la saludUnitat 3 la salud
Unitat 3 la salud
 
Unitat 3 la salut
Unitat 3 la salutUnitat 3 la salut
Unitat 3 la salut
 
Unitat 5 el tiempo
Unitat 5 el tiempoUnitat 5 el tiempo
Unitat 5 el tiempo
 
Sequencia carter gossos
Sequencia carter gossosSequencia carter gossos
Sequencia carter gossos
 
Dori act 1819_mt003_r1_actuacio_incendi
Dori act 1819_mt003_r1_actuacio_incendiDori act 1819_mt003_r1_actuacio_incendi
Dori act 1819_mt003_r1_actuacio_incendi
 
Exercicis paradigmatics 1
Exercicis paradigmatics 1Exercicis paradigmatics 1
Exercicis paradigmatics 1
 
Dori act 1819_mt002_r1_sls_que_tens
Dori act 1819_mt002_r1_sls_que_tensDori act 1819_mt002_r1_sls_que_tens
Dori act 1819_mt002_r1_sls_que_tens
 
Dori dos 1819_mt009_r1_comprensio_lectora_ao_1
Dori dos 1819_mt009_r1_comprensio_lectora_ao_1Dori dos 1819_mt009_r1_comprensio_lectora_ao_1
Dori dos 1819_mt009_r1_comprensio_lectora_ao_1
 
Exemples de textos per anaitzar
Exemples de textos per anaitzarExemples de textos per anaitzar
Exemples de textos per anaitzar
 
Quadre tipologia textual
Quadre tipologia textualQuadre tipologia textual
Quadre tipologia textual
 
Caaco dos 1213_mt071_r1_lectura_facil_pol_escriu
Caaco dos 1213_mt071_r1_lectura_facil_pol_escriuCaaco dos 1213_mt071_r1_lectura_facil_pol_escriu
Caaco dos 1213_mt071_r1_lectura_facil_pol_escriu
 
Dori dt 1718_mt019_r1_ajuda_tria_graus
Dori dt 1718_mt019_r1_ajuda_tria_grausDori dt 1718_mt019_r1_ajuda_tria_graus
Dori dt 1718_mt019_r1_ajuda_tria_graus
 
Dori dt 1718_mt017_r1_branques_coneixement
Dori dt 1718_mt017_r1_branques_coneixementDori dt 1718_mt017_r1_branques_coneixement
Dori dt 1718_mt017_r1_branques_coneixement
 
Dori rub 1718_mt003_r1_dossier_infografia_4t
Dori rub 1718_mt003_r1_dossier_infografia_4tDori rub 1718_mt003_r1_dossier_infografia_4t
Dori rub 1718_mt003_r1_dossier_infografia_4t
 
Dori rub 1718_mt002_r1_professiograma_4t_part_escrita
Dori rub 1718_mt002_r1_professiograma_4t_part_escritaDori rub 1718_mt002_r1_professiograma_4t_part_escrita
Dori rub 1718_mt002_r1_professiograma_4t_part_escrita
 
Dori rub 1718_mt001_r1_professiograma_4t_oral
Dori rub 1718_mt001_r1_professiograma_4t_oralDori rub 1718_mt001_r1_professiograma_4t_oral
Dori rub 1718_mt001_r1_professiograma_4t_oral
 
Caaco dos 1718_mt004_r1_historia_2n_tema_6_
Caaco dos 1718_mt004_r1_historia_2n_tema_6_Caaco dos 1718_mt004_r1_historia_2n_tema_6_
Caaco dos 1718_mt004_r1_historia_2n_tema_6_
 
2 3 cicle_superior
2 3 cicle_superior2 3 cicle_superior
2 3 cicle_superior
 

Recently uploaded

Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsPere Miquel Rosselló Espases
 
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxPresentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxaudiofil
 
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOsopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOinstiquercus
 
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoApp del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoDaniel Fernández
 
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓ
ELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓ
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓmamingabb
 
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfFESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfErnest Lluch
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióPere Miquel Rosselló Espases
 

Recently uploaded (7)

Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
 
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxPresentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
 
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOsopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
 
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoApp del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
 
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓ
ELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓ
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓ
 
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfFESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
 

Caaco dos 1415_mt133_r1_comprensio_lectora_6

 • 1. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Carles Vallbona Granollers AULA D’ACOLLIDA COMPRENSIÓ LECTORA - 6 Departament d’Orientació Nom arxiu: CAACO_DOS_1415_MT133_R1_comprensio_lectora_6 Data: desembre 2014 Elaborat: Montse Talavera - Tutora Aula acollida pàg. 1 de 57 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès
 • 2.
 • 3. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.1 Nom: Data: El Pau és un noi que té catorze anys. Avui és dilluns. El Pau esmorza abans d'anar a l'escola. El Pau beu un suc de taronja en un got. Avui el Pau porta un jersei groc i una armilla blava.  Contesta: 1- Qui és? …........................................................................................................ 2- Quants anys té el Pau? …............................................................................... 3- Quin dia és avui? …....................................................................................... 4- Què fa el Pau abans d'anar a l'escola? …....................................................... .............................................................................................................................. 5- Què beu el Pau? ............................................................................................. 6- En què beu el suc? …..................................................................................... 7- Què porta avui el Pau? …................................................................................ ..............................................................................................................................
 • 4. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.2 Nom: Data: La Maria és una nena que té nou anys. Avui és dimarts. La Maria va a l'escola. Avui té música després del pati. A la Maria li agrada molt cantar. Avui canta una cançó catalana amb un micròfon. La Maria porta un jersei blau.  Contesta: 1- Qui és? …....................................................................................................... 2- Quants anys té la Maria? …............................................................................ 3- Quin dia és avui? …....................................................................................... 4- Què té la Maria avui després del pati? …........................................................ .............................................................................................................................. 5- Què li agrada a la Maria? ................................................................................ 6- Què canta la Maria? …..................................................................................... 7- Amb què canta la Maria? ................................................................................ 8- Què porta avui la Maria? …............................................................................ ..............................................................................................................................
 • 5. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.3 Nom: Data: El Pau és un nen que té nou anys. Avui és dimecres. Ara el Pau juga al pati amb els seus amics. El Pau està molt content i pica de mans molt fort. El Pau porta un jersei blau i una jaqueta verda.  Contesta: 1- Qui és? …....................................................................................................... 2- Quants anys té el Pau? …............................................................................ 3- Quin dia és avui? …....................................................................................... 4- Què fa el Pau ara? …....................................................................................... 5- On juga el Pau? …............................................................................................ 6- Amb qui juga el Pau? …................................................................................... 7- Com està el Pau? ........................................................................................... 8- Què fa el Pau amb les mans? …..................................................................... 9- Què porta avui el Pau? …............................................................................... ..............................................................................................................................
 • 6. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.4 Nom: Data: El Miquel és un noi que té dotze anys. Avui és dijous. El Miquel és a casa seva i vol sortir al carrer. El Miquel obre la porta de casa i entra un gat gris. El Miquel porta un jersei vermell i uns pantalons texans.  Contesta: 1- Qui és? …....................................................................................................... 2- Quants anys té el Miquel? ….......................................................................... 3- Quin dia és avui? …....................................................................................... 4- On és el Miquel ara? …................................................................................... 5- Què fa el Miquel? …......................................................................................... 6- Qui entra per la porta? …................................................................................. 7- De quin color és el gat? ................................................................................... 8- Què porta avui el Miquel? …............................................................................ ..............................................................................................................................
 • 7. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.5 Nom: Data: La Jia Xin és una nena que té deu anys. Avui és divendres. La Jia Xin és a casa seva i vol veure una pel·lícula. La Jia Xin ha fet crispetes perquè se les vol menjar mentre mira la pel·lícula. Ara la Jia Xin posa sal a les crispetes. La Jia Xin porta un jersei verd i una diadema verda al cap.  Contesta: 1- Qui és? …....................................................................................................... 2- Quants anys té la Jia Xin? …......................................................................... 3- Quin dia és avui? …....................................................................................... 4- On és la Jia Xin ara? ….................................................................................. 5- Què vol veure Jia Xin? …............................................................................... 6- Què ha fet la Jia Xin? …................................................................................. 7- Què posa la Jia Xin a les crispetes? .............................................................. 8- Què porta avui la Jia Xin? …......................................................................... ..............................................................................................................................
 • 8. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.6 Nom: Data: El Josep i l'Enric són dos nois que tenen tretze anys. Avui és divendres. Els dos amics van a classes de ball per la tarda perquè els agrada molt ballar. El Josep porta un jersei rosa i uns pantalons verds i l'Enric porta una camisa blava, una armilla verda i pantalons blaus.   Contesta: 1- Qui són? ...................................................................................................... 2- Quin dia és avui? ....................................................................................... 3- Quants anys tenen els nois? ….................................................................... 4- On van els nois el divendres a la tarda? ….................................................. 5- Per què ballen? …......................................................................................... 6- Què ha fet la Jia Xin? …................................................................................. 7- Què porta avui el Josep? …............................................................................ ............................................................................................................................. 8- Què porta avui el Josep? …............................................................................ .............................................................................................................................
 • 9. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.7 Nom: Data: El Nil i l'Anna són dos amics de l'institut. El Nil té disset anys i l'Anna en té setze. Avui és dissabte i el Nil i l'Anna han anat a passejar pels carrers de la ciutat. Mentre passegen, el Nil li fa un petó a l'Anna i ella es posa molt contenta. El Nil porta un polo verd de màniga curta i l'Anna porta una brusa lila, també de màniga curta.   Contesta: 1- Qui són? ...................................................................................................... 2- Quin dia és avui? ....................................................................................... 3- Quants anys tenen els nois? ….................................................................... 4- On han anat avui? …..................................................................................... 5- Què passa mentre passegen? ....................................................................... 6- Què porta el Nil? …......................................................................................... 7- Què porta l'Anna? …....................................................................................... ............................................................................................................................. 8- Avui tenen classe? ….......... Per què? …......................................................
 • 10. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.8 Nom: Data: La Júlia és una noia que té tretze anys i viu a Barcelona. Avui és diumenge. Els diumenges la Júlia surt amb les seves amigues, la Laura i l'Anna, després de berenar. Ara són les cinc i la Júlia menja un entrepà de formatge. La Júlia porta un jersei vermell de màniga llarga.  Contesta: 1- Qui és? …....................................................................................................... 2- Quants anys té la Júlia? …............................................................................ 3- Quin dia és avui? …....................................................................................... 4- On viu la Júlia? …........................................................................................... 5- Què fa la Júlia els diumenges? ....................................................................... 6- Com es diuen les amigues de la Júlia? ......................................................... 7- Quan surt amb les seves amigues? …........................................................... 8- Què menja avui la Júlia? …............................................................................. 9- Què porta avui la Júlia? ….........................................................................
 • 11. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.9 Nom: Data: L'Albert és un noi que té setze anys. Avui és dilluns. Són les sis de la tarda i l'Albert té classe de piano en una escola de música. L'Albert corre molt ràpid pel carrer perquè arriba tard. Avui l'Albert porta una samarreta de ratlles, una americana blava, uns pantalons texans i una bufanda vermella al coll.  Contesta: 1- Qui és? …....................................................................................................... 2- Quants anys té l'Albert? …............................................................................ 3- Quin dia és avui? …....................................................................................... 4- Quina hora és? …............................................................................................ 5- Quina classe té ara l'Albert? ........................................................................... 6- Quin instrument toca l'Albert? ......................................................................... 7- Per què corre ràpid pel carrer? ….................................................................... 8- Què porta avui l'Albert? …............................................................................... ….......................................................................................................................... ….........................................................................................................................
 • 12. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.10 Nom: Data: La Montse és una noia que té quinze anys. Avui és dimarts. Són les vuit de la tarda i la Montse ha arribat a casa. Ha anat a comprar roba amb la seva mare i ara va a fer els deures de l'institut. La Montse encén el llum de la seva habitació perquè és fosc. Avui la Montse porta una samarreta lila de màniga llarga i uns pantalons texans. Porta el cabell recollit amb una cua.  Contesta: 1- Qui és? …....................................................................................................... 2- Quants anys té la Montse? ….......................................................................... 3- Quin dia és avui? …....................................................................................... 4- Quina hora és? …............................................................................................ 5- On ha anat la Montse? .................................................................................... 6- Amb qui ha anat a comprar roba? ................................................................... 7- Què farà ara la Montse? ….............................................................................. 8- Per què encén el llum? …................................................................................ 9- Què porta avui la Montse? …........................................................................... …..........................................................................................................................
 • 13. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.11 Nom: Data: La Carme és una dona que té trenta anys. Avui és dimecres. Són les tres de la tarda i la Carme està cuinant una coca. Ara posa la coca al forn. A la Carme li agrada molt cuinar. Avui la Carme porta un vestit verd, unes mitges de ratlles i un davantal blanc.  Contesta: 1- Qui és? …................................................................................................. 2- Quants anys té la Carme? ….......................................................................... 3- Quin dia és avui? …....................................................................................... 4- Quina hora és? …............................................................................................ 5- Què fa ara la Carme? .................................................................................... 6- On posa la coca? …........................................................................................ 7- Què li agrada molt a la Carme? ...................................................................... 8- Què porta avui la Carme? …........................................................................... …..........................................................................................................................
 • 14. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.12 Nom: Data: El Xavi és un home que té trenta-cinc anys. Avui és dijous. Són les vuit del matí i el Xavi va a la feina amb el seu cotxe. El Xavi té un cotxe petit de color negre i el condueix a poc a poc. L'home viu a Granollers i treballa a Barcelona.  Contesta: 1- Qui és? …....................................................................................................... 2- Quants anys té el Xavi? ….............................................................................. 3- Quin dia és avui? …....................................................................................... 4- Quina hora és? …............................................................................................ 5- Què fa ara el Xavi? ........................................................................................ 6- De quin color és el cotxe del Xavi? ................................................................ 7- Com condueix el cotxe? ................................................................................ 8- On viu el Xavi? …............................................................................................ 9- On treballa el Xavi? ….....................................................................................
 • 15. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.13 Nom: Data: L'Arnau és un nen que té vuit anys. Avui és divendres. Són les deu de la nit i l'Arnau dorm al seu llit. Els divendres, quan l'Arnau surt de l'escola entrena a futbol amb l'equip del seu poble. Quan arriba d'entrenar, l'Arnau sopa, mira una mica la tele i després se'n va a dormir.  Contesta: 1- Qui és? ............................................................................................................ 2- Quants anys té l'Arnau? ….............................................................................. 3- Quin dia és avui? …....................................................................................... 4- Quina hora és? …............................................................................................ 5- Què fa ara l'Arnau? ......................................................................................... 6- Què fa els divendres quan surt de l'escola? …................................................ …......................................................................................................................... 7- Què fa quan arriba d'entrenar? ....................................................................... ….......................................................................................................................... 8- On entrena a futbol? …...................................................................................
 • 16. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.14 Nom: Data: La Laia és una noia que té quinze anys. Avui és dissabte. Són les quatre de la tarda i la Laia toca el piano a casa seva. La Laia va a una escola de música els dimarts i els dijous a la tarda. Ara la Laia ja sap tocar el piano molt bé. Té un piano molt gran de color marró. Avui la Laia porta uns pantalons liles i un jersei rosa.  Contesta: 1- Qui és? …....................................................................................................... 2- Quants anys té la Laia? ….............................................................................. 3- Quin dia és avui? …....................................................................................... 4- Quina hora és? …............................................................................................ 5- Què fa la Laia? .............................................................................................. 6- Com toca el piano? ........................................................................................ 7- Quins dies va a l'escola de música? …........................................................... 8- Com és el piano? ….......................................................................................
 • 17. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.15 Nom: Data: L'Ester és una nena que té onze anys. Avui és diumenge i no hi ha classe a l'escola. Són les dotze del matí i l'Ester ha anat a jugar al bosc. A l'Ester li agrada molt pujar dalt dels arbres. La seva mare li diu que no pugi als arbres perquè pot caure. Avui l'Ester porta uns pantalons blaus i una samarreta vermella.  Contesta: 1- Qui és? …....................................................................................................... 2- Quants anys té l'Ester? ….............................................................................. 3- Quin dia és avui? …....................................................................................... 4- Quina hora és? …............................................................................................ 5- Què fa l'Ester? ............................................................................................... . 6- Què li agrada a l'Ester? …............................................................................... 7- Per què la seva mare no vol que pugi als arbres? …..................................... …........................................................................................................................ 8- Què porta avui? …..........................................................................................
 • 18. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.16 Nom: Data: La Pepa és una nena que té dotze anys. Avui és dilluns. Són les nou del vespre i la Pepa mira la tele asseguda al terra perquè ha acabat els deures. A la Pepa li agrada mirar programes de música i pel·lícules. Avui ha sopat verdura i peix, i de postre un iogurt. Avui la Pepa porta uns pantalons vermells i un jersei blau.  Contesta: 1- Qui és? …....................................................................................................... 2- Quants anys té la Pepa? …............................................................................ 3- Quin dia és avui? …....................................................................................... 4- Quina hora és? …............................................................................................ 5- Què fa la Pepa? ............................................................................................. 6- Què li agrada mirar a la Pepa? .................................................................... …........................................................................................................................ 7- Que ha sopat avui? ….................................................................................... 8- Què porta avui? …..........................................................................................
 • 19. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.17 Nom: Data: El Jordi és un noi que té disset anys. Avui és dimarts. Són les quatre de la tarda i el Jordi no té classe per la tarda. El Jordi escriu una carta amb un bolígraf al seu amic Joan que viu a València. El Jordi porta ulleres i un jersei vermell.  Contesta: 1- Qui és? …....................................................................................................... 2- Quants anys té el Jordi? …............................................................................ 3- Quin dia és avui? …....................................................................................... 4- Quina hora és? …............................................................................................ 5- Què fa el Jordi? ............................................................................................. 6- A qui escriu la carta? …................................................................................. 7- On viu el seu amic? ….................................................................................... 8- Què porta el Jordi? …...................................................................................... …..........................................................................................................................
 • 20. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.18 Nom: Data: La Laura és una nena que té tretze anys. Avui és dimecres. Són les sis de la tarda i la Laura escolta música amb uns auriculars mentre camina pel carrer. A la Laura li agrada la música moderna. Després anirà a casa a acabar els deures. Avui la Laura porta uns pantalons blaus i un jersei vermell. La Laura porta ulleres per veure-hi millor.  Contesta: 1- Qui és? …....................................................................................................... 2- Quants anys té la Laura? …............................................................................ 3- Quin dia és avui? …....................................................................................... 4- Quina hora és? …............................................................................................ 5- Què fa la Laura? ............................................................................................. 6- Amb què escolta música? …......….................................................................. 7- On anirà després? …........................................................................................ 8- Què porta la Laura? …...................................................................................... …..........................................................................................................................
 • 21. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.19 Nom: Data: L'Andreu i el Lluís són dos nois que tenen catorze anys. Avui és dijous. Són les set de la tarda i els nois tenen entrenament de futbol. Avui fan un partit de futbol. Guanya l'equip de l'Andreu perquè ha marcat tres gols. Els dos nois porten samarreta de màniga curta i pantalons curts. La pilota de futbol és blanca i negra.  Contesta: 1- Qui són? ….................................................................................................... 2- Quants anys tenen? ….................................................................................. 3- Quin dia és avui? …....................................................................................... 4- Quina hora és? …............................................................................................ 5- Què fan? …..................................................................................................... 6- Amb què juguen a futbol? …........................................................................... 7- Qui guanya? …............................................................................................... 8- Quina roba porten? …..................................................................................... ............................................................................................................................
 • 22. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.20 Nom: Data: EL Pol és un noi que té quinze anys. Avui és divendres. Són les set de la tarda i el Pol llegeix un llibre molt interessant. Aquest llibre és d'història i explica la vida de les dones i els homes de la prehistòria. Al Pol li agrada molt llegir llibres d'història i diu que quan sigui gran vol ser professor. Avui porta una camisa blanca i un jersei verd.  Contesta: 1- Qui és? ........................................................................................................... 2- Quants anys té? ….......................................................................................... 3- Quin dia és avui? …........................................................................................ 4- Quina hora és? …........................................................................................... 5- Què fa el Pol? ................................................................................................ 6- Com és el llibre? ............................................................................................... 7- Què explica el llibre? ....................................................................................... ….......................................................................................................................... 8- Què vol ser el Pol quan sigui gran? …............................................................. ….........................................................................................................................
 • 23. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.21 Nom: Data: El Roger és un noi que té catorze anys. Avui és dissabte. Són les cinc de la tarda i el Roger ha anat a casa del seu amic Pol. En Roger i en Pol han quedat perquè volen anar a jugar a futbol al parc amb altres amics. El Roger truca a la porta perquè vol entrar a casa del Pol. Avui el Roger porta un jersei vermell i pantalons texans.  Contesta: 1- Qui és? …....................................................................................................... 2- Quants anys té? ….......................................................................................... 3- Quin dia és avui? …........................................................................................ 4- Quina hora és? …........................................................................................... 5- Què fa el Roger? ............................................................................................. 6- Qui és el Pol? …............................................................................................. 7- On volen anar en Roger i en Pol? …............................................................... ….......................................................................................................................... 8- Per què truca a la porta? …............................................................................ 9- Què porta el Roger? …...................................................................................
 • 24. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.22 Nom: Data: L'Ignasi és un noi que té dotze anys. Avui és diumenge. Són les onze del matí i l'Ignasi ha anat a la piscina del pavelló polisportiu. A l'Ignasi li agrada molt nedar a la piscina. Cada dia neda durant una hora. Porta ulleres perquè l'aigua de la piscina té molt de clor i li piquen els ulls. L'Ignasi porta un gorro de piscina lila, banyador i ulleres blaves .  Contesta: 1- Qui és? ........................................................................................................... 2- Quants anys té? ….......................................................................................... 3- Quin dia és avui? …........................................................................................ 4- Quina hora és? …........................................................................................... 5- On ha anat l'Ignasi? ….................................................................................... 6- Què fa l'Ignasi cada dia? …........................................................................... 7- On neda? ….................................................................................................... 8- Per què porta ulleres? …................................................................................ …........................................................................................................................
 • 25. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.23 Nom: Data: El Mustapha és un noi que té deu anys. Avui és dilluns. Són les sis de la tarda i el Mustapha va a la fruiteria per comprar un quilo de pomes i dos quilos de taronges. El Mustapha camina pel carrer amb una gorra al cap. Porta una samarreta blava, uns pantalons taronges i unes vambes blaves.  Contesta: 1- Qui és? .......................................................................................................... 2- Quants anys té? ….......................................................................................... 3- Quin dia és avui? …........................................................................................ 4- Quina hora és? …........................................................................................... 5- On va el Mustapha? …................................................................................... 6- Què vol comprar? …...................................................................................... 7- Què fa el Mustapha? ..................................................................................... 8- Què porta al cap? ........................................................................................... 9- Quina roba porta? ........................................................................................... ….........................................................................................................................
 • 26. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.24 Nom: Data: La Marta és una nena que té onze anys. Avui és dimarts. Són les quatre de la tarda i la Marta és a l'escola. Avui la Marta té classe de dibuix. La nena ha dibuixat una casa i ara la pinta amb un pinzell. A la Marta li agrada molt dibuixar i pintar. Avui la Marta porta un jersei rosa amb rodones blaves.  Contesta: 1- Qui és? .......................................................................................................... 2- Quants anys té? ….......................................................................................... 3- Quin dia és avui? …........................................................................................ 4- Quina hora és? …........................................................................................... 5- On és la Marta? …......................................................................................... 6- Què fa la Marta? ............................................................................................. 7- Amb què pinta el dibuix? ................................................................................. 8- Què li agrada a la Marta? ….......................................................................... 9- Què porta la Marta? …................................................................................... ............................................................................................................................
 • 27. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.25 Nom: Data: El Víctor és un noi que té vuit anys. Avui és dimecres. Són les set de la tarda i el Víctor és a casa fent els deures. La professora els ha demanat que retallin un animal. El Víctor retalla un gall amb unes tisores. Porta una camisa groga i una armilla verda.  Contesta: 1- Qui és? …...................................................................................................... 2- Quants anys té? ….......................................................................................... 3- Quin dia és avui? …........................................................................................ 4- Quina hora és? …........................................................................................... 5- On és el Víctor? …......................................................................................... 6- Què fa el Víctor? ............................................................................................. 7- Amb què retalla? ............................................................................................. 8- Què porta el Víctor? ….................................................................................... ….........................................................................................................................
 • 28. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.26 Nom: Data: L'Alícia és una nena que té set anys. Avui és dijous. Són les onze del matí i l'Alícia és a l'escola. Ara no té classe, ara té pati i ha sortit a jugar amb les seves amigues. L'Alícia i les seves amigues juguen a un joc molt divertit. La nena riu molt perquè està contenta. L'Alícia porta un jersei lila i un vestit rosa.  Contesta: 1- Qui és? …...................................................................................................... 2- Quants anys té? ….......................................................................................... 3- Quin dia és avui? …........................................................................................ 4- Quina hora és? …........................................................................................... 5- On és l'Alícia? …............................................................................................ 6- Què fa l'Alícia? ............................................................................................... 7- Amb qui juga l'Alícia? …................................................................................. 8- Per què riu? ................................................................................................... 9- Què porta l'Alícia? ….....................................................................................
 • 29. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.27 Nom: Data: La Glòria és una nena que té vuit anys. Avui és divendres. Són les cinc de la tarda i la Glòria ha plegat de l'escola. Avui és l'últim dia de la setmana de l'escola i demà comença el cap de setmana. La Glòria salta perquè està molt contenta. Porta una samarreta de màniga curta vermella i verda i uns pantalons texans.  Contesta: 1- Qui és? ........................................................................................................... 2- Quants anys té? ….......................................................................................... 3- Quin dia és avui? …........................................................................................ 4- Quina hora és? …........................................................................................... 5- Què comença demà? …................................................................................ 6- Què fa la Glòria? ............................................................................................. 7- Per què salta la Glòria? ................................................................................. 8- Què porta? …................................................................................................ …........................................................................................................................
 • 30. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.28 Nom: Data: El Mamadou és un nen que té dotze anys. Avui és dissabte. Són les sis de la tarda i avui no hi ha escola perquè és cap de setmana. El Mamadou truca per telèfon a un amic perquè vol anar a jugar a bàsquet amb ell al parc. El Mamadou està molt content perquè li agrada molt jugar a bàsquet. El noi porta una camisa blanca i un jersei blau.  Contesta: 1- Qui és? …..................................................................................................... 2- Quants anys té? ….......................................................................................... 3- Quin dia és avui? …........................................................................................ 4- Quina hora és? …........................................................................................... 5- Per què no hi ha escola avui? ….................................................................... …........................................................................................................................ 6- Què fa el Mamadou? ..................................................................................... 7- A qui truca? ................................................................................................... 8- Què vol fer el Mamadou? …..........................................................................
 • 31. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.29 Nom: Data: La Sara és una noia que té catorze anys. Avui és diumenge. És estiu i fa calor. Són les set de la tarda i la Sara ja ha acabat els deures de l'escola. Avui és l'últim dia de la setmana i la Sara té ganes de divertir-se. La Sara patina pel carrer amb uns patins i està molt contenta. Porta una samarreta de màniga curta blava amb una flor al mig, i uns pantalons curts de color verd. També porta un casc, genolleres i colzeres per protegir-se de les caigudes.  Contesta: 1- Qui és? …..................................................................................................... 2- Quants anys té? ….......................................................................................... 3- Quin dia és avui? …........................................................................................ 4- Quina hora és? …........................................................................................... 5- Què fa la Sara? ............................................................................................ 3- Per on patina? .............................................................................................. 7- Com està la Sara? …..................................................................................... 8- Què porta la Sara? …................................................................................... …....................................................................................................................... 9- Per a què serveix el casc? ….......................................................................
 • 32. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.30 Nom: Data: La Paula és una noia que té disset anys. Avui és diumenge. És primavera i avui fa sol. Són les onze del matí i la Paula ha anat al riu. La Paula pesca peixos al riu amb una canya. A la cistella hi ha cinc peixos. La Paula porta unes botes d'aigua blaves, uns pantalons taronges, una camisa de quadres, una armilla verda i una gorra blava.  Contesta: 1- Qui és? …..................................................................................................... 2- Quants anys té? ….......................................................................................... 3- Quin dia és avui? …........................................................................................ 4- Quina hora és? …........................................................................................... 5- On ha anat la Paula? …................................................................................. 6- Què fa la Paula? ............................................................................................ 7- Amb què pesca? …........................................................................................ 8- Què hi ha a la cistella? ….............................................................................. 9- Què porta? ….................................................................................................
 • 33. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.31 Nom: Data: El Manel és un noi que té divuit anys. Avui és dilluns. És estiu i avui fa molta calor. Són les quatre de la tarda i el Manel està ajudant al seu pare a arrossegar un moble que pesa molt. El Manel estira la corda amb molta força i per això sua molt. El Manel porta unes sabates marrons, uns pantalons blaus i una samarreta vermella.  Contesta: 1- Qui és? …....................................................................................................... 2- Quants anys té? ….......................................................................................... 3- Quin dia és avui? …........................................................................................ 4- Quina hora és? …........................................................................................... 5- Què fa el Manel? …........................................................................................ 6- Com estira la corda? ...................................................................................... 7- Per què sua en Manel? ................................................................................. ….......................................................................................................................... 8- Què porta? ….................................................................................................
 • 34. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.32 Nom: Data: El Carles és un nen que té vuit anys. Avui és dimarts. Són dos quarts de vuit de la tarda i el Carles es banya a la banyera amb aigua calenta i sabó. El Carles ha entrenat a futbol aquesta tarda i ha suat molt. Després de banyar-se farà els deures i després soparà verdura i peix. El Carles no porta roba, està despullat perquè s'està banyant.  Contesta: 1- Qui és? …....................................................................................................... 2- Quants anys té? ….......................................................................................... 3- Quin dia és avui? …........................................................................................ 4- Quina hora és? …........................................................................................... 5- Què fa el Carles? …........................................................................................ 6- Què ha fet a la tarda? …................................................................................. 7- Què farà després de banyar-se? …................................................................ ….......................................................................................................................... 8- Què porta? …................................................................................................. …....................................................................................................................................
 • 35. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.33 Nom: Data: El Josep és un nen que té nou anys. Avui és dimecres. Són dos quarts de sis de la tarda i el Josep berena a casa. Beu un suc de taronja amb un got de vidre i menja un entrepà de formatge. Després de berenar farà els deures i estudiarà perquè demà té un examen de matemàtiques. El Carles porta un jersei de ratlles de coll alt.  Contesta: 1- Qui és? ............................................................................................................ 2- Quants anys té? ….......................................................................................... 3- Quin dia és avui? …........................................................................................ 4- Quina hora és? …........................................................................................... 5- Què fa el Josep? …........................................................................................ 6- Què beu? ….................................................................................................... 7- Què menja? ….................................................................................................. 8- Què farà després de berenar? ….................................................................... ….......................................................................................................................... 9- Què porta? ….................................................................................................
 • 36. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.34 Nom: Data: El Saúl és un nen que té nou anys. És el germà bessó del Josep. Avui és dijous. Són dos quarts de sis de la tarda i el Saúl berena a casa. Beu un got de llet amb sucre i menja un entrepà de llonganissa. Després de berenar farà els deures i estudiarà perquè demà té un examen de català. El Saúl porta un jersei de ratlles de coll alt.  Contesta: 1- Qui és? .............................................................................................................. 2- Quants anys té? ….......................................................................................... 3- Quin dia és avui? …........................................................................................ 4- Quina hora és? …........................................................................................... 5- Què fa el Saúl? …........................................................................................ 6- Què beu? ….................................................................................................... 7- Què menja? ….................................................................................................. 8- Què farà després de berenar? ….................................................................... ….......................................................................................................................... 9- Què porta? ….................................................................................................
 • 37. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.35 Nom: Data: La Susanna és una nena que té set anys. Avui és divendres. Són dos quarts d'onze del matí i la Susanna té plàstica. Avui els nens de la classe han de retallar un full blanc amb unes tisores. La Sussana retalla un full blanc amb unes tisores. Després de la classe de plàstica la Susanna té pati i podrà esmorzar i jugar amb es seves amigues. La Susanna porta una samarreta groga de màniga llarga.  Contesta: 1- Qui és? ….......................................................................................................... 2- Quants anys té? ….......................................................................................... 3- Quin dia és avui? …........................................................................................ 4- Quina hora és? …........................................................................................... 5- Què fa la Susanna? ....................................................................................... 6- Amb què retalla? ….......................................................................................... 7- On anirà després de la classe de plàstica? ................................................... 8- Què farà al pati? ….......................................................................................... 9- Què porta? ….................................................................................................
 • 38. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.36 Nom: Data: La Neus és una nena que té cinc anys. Avui és dissabte. Són dos quarts de nou del matí i la Neus s'ha llevat. Ara es renta les mans amb aigua i sabó perquè anirà a esmorzar a la cuina. La mare ha preparat un got de llet amb cereals de xocolata. Després la Neus anirà a comprar amb la seva família al supermercat. Han de comprar carn, peix, pa, fruita i iogurts. La Neus porta una samarreta rosa de màniga llarga i també porta una cua al cabell.  Contesta: 1- Qui és? …......................................................................................................... 2- Quants anys té? ….......................................................................................... 3- Quin dia és avui? …........................................................................................ 4- Quina hora és? …........................................................................................... 5- Què fa la Neus? …........................................................................................... 6- Què ha preparat la mare per esmorzar? ......................................................... …........................................................................................................................... 7- On anirà després d'esmorzar? ….................................................................... 8- Què han de comprar? .................................................................................... 9- Què porta? ….................................................................................................
 • 39. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.37 Nom: Data: La Mireia és una nena que té quatre anys. Avui és diumenge. Són dos quarts de tres de la tarda. La Mireia i la seva família acaben de dinar. Han menjat arrós amb tomàquet, pollastre amb patates i un tros de pinya. Ara la Mireia fa pipi al vàter. Després la Mireia jugarà amb el seu germà Ferran. La Mireia porta una samarreta groga de màniga curta amb una flor i també porta uns pantalons blaus.  Contesta: 1- Qui és? ….......................................................................................................... 2- Quants anys té? ….......................................................................................... 3- Quin dia és avui? …........................................................................................ 4- Quina hora és? …........................................................................................... 5- Què fa la Mireia? ............................................................................................. 6- Què ha dinat? …............................................................................................... …........................................................................................................................... 7- Amb qui jugarà? …........................................................................................... 8- Què porta? ….................................................................................................. …...........................................................................................................................
 • 40. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.38 Nom: Data: El Jaume és un nen que té nou anys. Avui és dilluns. Són dos quarts de sis de la tarda. El Jaume ha sortit de l'escola i ha anat al parc amb la seva mare i els seus amics. Ara el Jaume juga i es penja de les cordes. Després anirà a casa a dutxar-se i a sopar. El Jaume porta una samarreta blava de màniga llarga i uns pantalons verds.  Contesta: 1- Qui és? …......................................................................................................... 2- Quants anys té? ….......................................................................................... 3- Quin dia és avui? …........................................................................................ 4- Quina hora és? …........................................................................................... 5- Què fa el Jaume? ............................................................................................. 6- On ha anat ? …................................................................................................ 7- Amb qui ha anat? ............................................................................................ 8- On anirà després? ........................................................................................... …........................................................................................................................... 9- Què porta? ......................................................................................................
 • 41. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.39 Nom: Data: El Pere és un nen que té set anys. Avui és dimarts. Són dos quarts de dotze del matí. El Pere és al pati i ara es gronxa al gronxador. Quan acabi l'hora de pati el Pere anirà a la classe amb els altres nens i farà matemàtiques. Al Pere li agrada molt gronxar-se, per això està molt content. El Pere porta una samarreta blava de màniga curta i uns pantalons blaus.  Contesta: 1- Qui és? …........................................................................................................... 2- Quants anys té? ….......................................................................................... 3- Quin dia és avui? ….......................................................................................... 4- Quina hora és? …............................................................................................. 5- Què fa el Pere? ................................................................................................ 6- On és? …........................................................................................................... 7- Què li agrada? …................................................................................................. 8- Què farà després? ........................................................................................... …........................................................................................................................... 9- Què porta? ......................................................................................................
 • 42. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.40 Nom: Data: La Berta és una nena que té vuit anys. Avui és dimecres. Són les sis de la tarda i la Berta ja ha sortit de l'escola. La Berta ha anat al parc amb els seus amics per jugar a futbol. Ara la Berta xuta la pilota de color blau. A la Berta li agrada molt jugar a futbol. La Berta porta una samarreta blanca de màniga curta i uns pantalons vermells.  Contesta: 1- Qui és? ….......................................................................................................... 2- Quants anys té? ….......................................................................................... 3- Quin dia és avui? ….......................................................................................... 4- Quina hora és? …............................................................................................. 5- Què fa la Berta? ................................................................................................ 6- On ha anat? …................................................................................................... 7- Què li agrada? …................................................................................................. 8- De quin color és la pilota? …............................................................................. 9- Què porta? ...................................................................................................... 10- Amb qui ha anat al parc? …...........................................................................
 • 43. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.41 Nom: Data: El Ricard és un nen que té dotze anys. Avui és dijous. Són les quatre de la tarda i el Ricard és a classe de ciències naturals i ara fa un examen. El Ricard ha estudiat molt i està fent molt bé l'examen. Quan acabi l'examen, el Ricard anirà a casa seva. El Ricard porta una samarreta verda de màniga llarga.  Contesta: 1- Qui és? …......................................................................................................... 2- Quants anys té? ….......................................................................................... 3- Quin dia és avui? ….......................................................................................... 4- Quina hora és? …............................................................................................. 5- Què fa el Ricard? …......................................................................................... 6- Com està fent l'examen? .................................................................................. 7- On anirà el Ricard després? ........................................................................... 8- De què és l'examen? ….................................................................................. 9- Amb què fa l'examen? ….................................................................................. 10- Què porta? ......................................................................................................
 • 44. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.42 Nom: Data: El Manel és un nen que té nou anys. Avui és divendres. Són les sis de la tarda i el Manel és a casa seva. Ara el Manel infla un globus de color groc. Si l'infla massa, el globus explotarà. A les set de la tarda el Manel anirà a casa del seu amic Pau. El Manel porta una dessuadora blava i una gorra blava.  Contesta: 1- Qui és? …........................................................................................................... 2- Quants anys té? ….......................................................................................... 3- Quin dia és avui? ….......................................................................................... 4- Quina hora és? …............................................................................................. 5- Què fa el Manel? …............................................................................................ 6- On és el Manel? ................................................................................................. 7- Què pot passar si infla massa el globus? …...................................................... …............................................................................................................................. 8- On anirà el Manel a les set? ….......................................................................... 9- Amb què fa l'examen? ….................................................................................. 10- Què porta? ......................................................................................................
 • 45. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.43 Nom: Data: L'Àlex és un nen que té cinc anys. Avui és dissabte. Són les onze del matí i l'Àlex és a la seva habitació. Ara l'Àlex juga amb un cotxe petit. L'Àlex té vuit cotxes petits i cada dia juga amb els cotxes. L'Àlex porta una samarreta vermella amb ratlles blanques i uns pantalons blaus.  Contesta: 1- Qui és? …........................................................................................................... 2- Quants anys té? ….......................................................................................... 3- Quin dia és avui? ….......................................................................................... 4- Quina hora és? …............................................................................................. 5- Què fa l'Àlex? …................................................................................................ 6- On és l'Àlex? …................................................................................................... 7- Quants cotxes té? ….......................................................................................... 8- Quan juga amb els cotxes? …............................................................................ 9- Què porta? ........................................................................................................ ….............................................................................................................................
 • 46. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.44 Nom: Data: La Carla és una noia que té quinze anys. Avui és diumenge. Són les dues de la tarda i la Carla va a dinar amb la seva família. Ara la Carla es renta les mans amb aigua freda a l'aixeta del lavabo. Avui el seu pare ha fet el dinar. De primer tenen macarrons, de segon tenen peix i de postre menjaran un flam. La Carla porta una samarreta vermella i una faldilla rosa.  Contesta: 1- Qui és? ….......................................................................................................... 2- Quants anys té? ….......................................................................................... 3- Quin dia és avui? ….......................................................................................... 4- Quina hora és? …............................................................................................. 5- Què fa la Carla? ............................................................................................... 6- Com està l'aigua? ….......................................................................................... 7- Qui ha fet el dinar? …........................................................................................ 8- Què menjaran de segon plat? …........................................................................ 9- Què porta? ........................................................................................................ ….............................................................................................................................
 • 47. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.45 Nom: Data: La Pilar és una noia que té tretze anys. Avui és dilluns. Són les set de la tarda i la Pilar ja ha acabat els deures. Ara la Pilar llegeix un conte molt divertit. A la Pilar li agrada molt llegir i cada dia llegeix una hora. Quan sigui gran vol ser escriptora. La Pilar porta una samarreta rosa de màniga curta i uns pantalons verds.  Contesta: 1- Qui és? ….......................................................................................................... 2- Quants anys té? ….......................................................................................... 3- Quin dia és avui? ….......................................................................................... 4- Quina hora és? …............................................................................................. 5- Què fa la Pilar? ............................................................................................... 6- Com és el conte? ….......................................................................................... 7- Què li agrada a la Pilar? …................................................................................ 8- Quan llegeix? …................................................................................................ 9- Què porta? ........................................................................................................ …............................................................................................................................
 • 48. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.46 Nom: Data: El Francesc és un nen que té deu anys. Avui és dimarts. Són les onze del matí. És l'hora del pati i tots els nens han sortit al pati a esmorzar i jugar. El Francesc menja un entrepà de pernil que ha preparat la seva mare. Quan acabi de menjar jugarà a bàsquet amb els seus amics. El Francesc porta un jersei de coll alt de ratlles.  Contesta: 1- Qui és? …............................................................................................................ 2- Quants anys té? ….......................................................................................... 3- Quin dia és avui? ….......................................................................................... 4- Quina hora és? …............................................................................................. 5- On han anat els nens? ….................................................................................. 6- Què fa el Francesc? …....................................................................................... 7- De què és l'entrepà? …...................................................................................... 8- Qui ha preparat l'entrepà? ….............................................................................. 9- A què jugarà quan acabi de menjar? …............................................................. 10- Què porta? ....................................................................................................... …............................................................................................................................
 • 49. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.47 Nom: Data: L'Oriol és un nen que té nou anys. Avui és dimecres. Són dos quarts de nou del matí. L'Oriol s'està preparant per anar a l'escola. Ja s'ha vestit i ja ha esmorzat. Ara l'Oriol es pentina amb una pinta blava. L'Oriol comença l'escola a les nou del matí. L'Oriol porta un jersei groc i una jaqueta blava.  Contesta: 1- Qui és? …........................................................................................................... 2- Quants anys té? ….......................................................................................... 3- Quin dia és avui? ….......................................................................................... 4- Quina hora és? …............................................................................................. 5- On anirà ara l'Oriol? …....................................................................................... 6- Què fa l'Oriol? …................................................................................................. 7- De quin color és la pinta? ….............................................................................. 8- A quina hora comença l'escola? ........................................................................ 9- A quina hora comences tu l'escola? ….............................................................. 10- Què porta? ....................................................................................................... …............................................................................................................................
 • 50. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.48 Nom: Data: La Núria és una nena que té deu anys. Avui és dijous. Són dos quarts de quatre de la tarda. La Núria és a classe de plàstica i avui fa un treball manual. La Núria ha dibuixat un cotxe i el punxa amb un punxó que té a la mà. Després la Núria té classe d'anglès. La Núria porta un jersei blau i un mocador rosa al cap.  Contesta: 1- Qui és? …........................................................................................................... 2- Quants anys té? ….......................................................................................... 3- Quin dia és avui? ….......................................................................................... 4- Quina hora és? …............................................................................................. 5- On és ara? …..................................................................................................... 6- Què fa la Núria? ................................................................................................. 7- Què ha dibuixat? …............................................................................................. 8- Què té a la mà? ................................................................................................ 9- Què té després? …............................................................................................. 10- Què porta? ....................................................................................................... …............................................................................................................................
 • 51. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.49 Nom: Data: La Rosa és una nena que té onze anys. Avui és divendres. Són dos quarts de tres de la tarda. La Rosa és al menjador de l'escola. La Rosa menja truita de patates amb una forquilla. Quan acabi de menjar, la Rosa anirà a classe de matemàtiques. La Rosa porta una samarreta taronja de màniga llarga i també porta ulleres rodones.  Contesta: 1- Qui és? …......................................................................................................... 2- Quants anys té? ….......................................................................................... 3- Quin dia és avui? ….......................................................................................... 4- Quina hora és? …............................................................................................. 5- On és ara? …..................................................................................................... 6- Què fa la Rosa? ................................................................................................ 7- On anirà després? ........................................................................................... 8- Amb què menja la truita? …............................................................................... 9- Què porta? ....................................................................................................... …............................................................................................................................
 • 52. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.50 Nom: Data: El Pep és un nen que té vuit anys. Avui és dissabte. Són dos quarts de sis de la tarda. Avui no hi ha escola perquè és dissabte i el Pep ha anat al parc a jugar. El Pep salta a corda molt de pressa. El Pep té una corda una mica llarga. El Pep porta una samarreta groga de màniga curta i pantalons taronges.  Contesta: 1- Qui és? …........................................................................................................ 2- Quants anys té? ….......................................................................................... 3- Quin dia és avui? ….......................................................................................... 4- Quina hora és? …............................................................................................. 5- On ha anat? …................................................................................................. 6- Què fa el Pep? …............................................................................................... 7- Què té el Pep? ….............................................................................................. 8- Què porta? ....................................................................................................... …............................................................................................................................ 9- Per què avui no hi ha escola? …..................................................................... …............................................................................................................................
 • 53. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.51 Nom: Data: El David és un nen que té set anys. Avui és diumenge. Són dos quarts de tres de la tarda. Avui no hi ha escola perquè és diumenge. El David es renta les mans i s'eixuga amb una tovallola taronja perquè ara és hora de dinar. Les mans han d'estar molt netes per menjar. El pare ha preparat una amanida i peix amb patates. El David porta un jersei verd.  Contesta: 1- Qui és? …........................................................................................................... 2- Quants anys té? ….......................................................................................... 3- Quin dia és avui? ….......................................................................................... 4- Quina hora és? …............................................................................................. 5- Què hi ha per dinar? …..................................................................................... 6- Què fa el David? ............................................................................................... 7- Amb què s'eixuga? …....................................................................................... 8- Què porta? ....................................................................................................... 9- Com han d'estar les mans abans de menjar? ................................................... …............................................................................................................................
 • 54. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.52 Nom: Data: L'Èric és un nen que té sis anys. Avui és dilluns. Són les onze dels matí. És l'hora del pati i l'Èric està jugant. Primer ha menjat un entrepà de formatge i ara baixa ràpid pel tobogan. A l'Èric li agrada molt jugar al pati amb els seus amics. L'Èric porta una samarreta rosa i uns pantalons blaus.  Contesta: 1- Qui és? …......................................................................................................... 2- Quants anys té? ….......................................................................................... 3- Quin dia és avui? ….......................................................................................... 4- Quina hora és? …............................................................................................. 5- On és l'Èric? …................................................................................................ 6- Què fa l'Èric? ................................................................................................... 7- Com baixa? ….................................................................................................. 8- Què porta? ....................................................................................................... 9- Què li agrada a l'Èric? …................................................................................... …...........................................................................................................................
 • 55. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.53 Nom: Data: L'Imma és una noia que té tretze anys. Avui és dimarts. Són les dues de la tarda. És l'hora de dinar. L'Imma és a casa seva i la mare ha preparat una sopa de fideus boníssima. L'Imma olora la sopa de fideus perquè té molta gana. A l'Imma li agrada molt la sopa de fideus i se la menjarà amb una cullera. L'Imma porta una samarreta blava.  Contesta: 1- Qui és? ….......................................................................................................... 2- Quants anys té? ….......................................................................................... 3- Quin dia és avui? ….......................................................................................... 4- Quina hora és? …............................................................................................. 5- On és l'Imma? …................................................................................................ 6- Què ha preparat la mare? …............................................................................. 7- Què fa l'Imma? …............................................................................................. 8- Què li agrada a l'Imma? …................................................................................. 9- Amb què es menjarà la sopa? …....................................................................... 10- Què porta? …..................................................................................................
 • 56. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.54 Nom: Data: L'Eli és una noia que té dotze anys. Avui és dimecres. Són les dotze del matí i l'Eli és a l'escola. L'Eli ha dibuixat un cavall i ara el pinta de color marró amb un pinzell. A l'Eli li agrada molt dibuixar i pintar. L'Eli porta una bata de quadres blancs i roses per no embrutar-se amb la pintura.  Contesta: 1- Qui és? …......................................................................................................... 2- Quants anys té? ….......................................................................................... 3- Quin dia és avui? ….......................................................................................... 4- Quina hora és? …............................................................................................. 5- On és l'Eli? ….................................................................................................. 6- Què ha dibuixat? ….......................................................................................... 7- De quin color pinta el cavall?............................................................................ 8- Què li agrada a l'Eli? ….................................................................................. 9- Què porta? ….......................…....................................................................... 10- Per què porta una bata? ............................................................................... …..........................................................................................................................
 • 57. ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA 6.55 Nom: Data: El Felip és un nen que té deu anys. Avui és dijous. Són les sis de la tarda i avui fa molta calor. El Felip ja ha sortit de l'escola i ha anat a passejar amb els seus pares i els seus germans. El Felip menja un gelat de maduixa. Al Felip li agrada molt menjar gelats. El Felip porta un polo de color verd.  Contesta: 1- Qui és? ….......................................................................................................... 2- Quants anys té? ….......................................................................................... 3- Quin dia és avui? ….......................................................................................... 4- Quina hora és? …............................................................................................. 5- Quin temps fa avui? .......................................................................................... 6- On ha anat el Felip?.......................................................................................... 7- Amb qui ha anat? …......................................................................................... 8- Qupe fa ara el Felip? …................................................................................... 9- Què porta? ….......................…....................................................................... 10- Què li agrada al Felip? …..............................................................................