Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El joc de les frases i la paraula intrusa

  • Login to see the comments

El joc de les frases i la paraula intrusa

  1. 1. EL JOC DE LES FRASES I LA PARAULA INTRUSA -1-1. Mira bé el dibuix i ordena les paraules per formar una frase.2. Pinta la paraula intrusa (la que t’ha sobrat).3. Escriu la frase sobre la línia. menja El ratolí formatge El __________________________________________ gol un meu jugador marca El __________________________________________ nena conte La un mira amic __________________________________________ té nena quadre pinta un La __________________________________________ juga cotxe amb un El una nen __________________________________________ mira La televisió nena la gosseta __________________________________________
  2. 2. EL JOC DE LES FRASES I LA PARAULA INTRUSA -2- fa de nena pipí La __________________________________________ color pirata El espasa té una __________________________________________ sopa preparen blanc bruixes una Les __________________________________________ La que un ninot de fa neu nena __________________________________________ nen arròs El es menja __________________________________________ El diu juga una pilota amb nen __________________________________________
  3. 3. EL JOC DE LES FRASES I LA PARAULA INTRUSA -3- vaixell un El lluna construeix nen __________________________________________ nena a l’escola La i va __________________________________________ petit menja El plora nen __________________________________________ infla globus pinso un nen El __________________________________________Escriu a cada quadre totes les paraules intruses que has descobert isabràs què té el meu amic:Llegeix en veu alta cada paraula seguint l’ordre en què les hasapuntat.
  4. 4. EL JOC DE LES FRASES I LA PARAULA INTRUSA -1-1. Mira bé el dibuix i ordena les paraules per formar una frase.2. Pinta la paraula intrusa (la que t’ha sobrat).3. Llegeix la frase en veu alta. menja El ratolí formatge El gol un meu jugador marca El nena conte La un mira amic té nena quadre pinta un La juga cotxe amb un El una nen mira La televisió nena la gosseta
  5. 5. EL JOC DE LES FRASES I LA PARAULA INTRUSA -2- fa de nena pipí La color pirata El espasa té una sopa preparen blanc bruixes una Les La que un ninot de fa neu nena nen arròs El es menja
  6. 6. EL JOC DE LES FRASES I LA PARAULA INTRUSA -3- El diu juga una pilota amb nen vaixell un El Lluna construeix nen nena a l’escola La i va petit menja El plora nen infla globus pinso un nen El
  7. 7. EL JOC DE LES FRASES I LA PARAULA INTRUSA -4-Escriu a cada quadre totes les paraules intruses que has descobert:Llegeix en veu alta cada paraula seguint l’ordre en què les hasapuntat.
  8. 8. EL JOC DE LES FRASES I LA PARAULA INTRUSA –SOLUCIONARI 1- menja El ratolí formatge El gol un meu jugador marca El nena conte La un mira amic té nena quadre pinta un La juga cotxe amb un El una nen mira La televisió nena la gosseta fa de nena pipí La color pirata El espasa té una sopa preparen blanc bruixes una Les La que un ninot de fa neu nena nen arròs El es menja
  9. 9. EL JOC DE LES FRASES I LA PARAULA INTRUSA –SOLUCIONARI 2- El diu juga una pilota amb nen vaixell un El Lluna construeix nen nena a l’escola La i va petit menja El plora nen infla globus pinso un nen ElEscriu a cada quadre totes les paraules intruses que has descobert i sabràs quèté el meu amic: El meu amic té una gosseta de color blanc que es diu Lluna i menja pinso.El meu amic té una gosseta de color blanc que es diu Lluna imenja pinso.Es poden fer preguntes sobre què menja, com es diu, de quin colorés...?

×