Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

7. Promet materije i energije u celiji

735 views

Published on

metabolism, catabolism, anabolism, ATP

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

7. Promet materije i energije u celiji

  1. 1. Промет материје и енергије у ћелији  Енергија је неопходна за све животне процесе  Конверзија енергије у метаболичким путевима  Метаболизам-скуп свих хемијских процеса који се одвијају у организму  Катаболизам  Анаболизам
  2. 2. Промет материје и енергије у ћелији  Катаболизам- разградња сложених органских молекула на једноставније  Добија се енергија за функционисање организма  Ћелијско дисање: разградња глукозе до СО2 и Н2О при чему се добија Е
  3. 3. Промет материје и енергије у ћелији  Анаболизам-синтеза сложених органских молекула од мономера  За ове процесе је неопходна енергија  Биосинтеза протеина  Фотосинтеза (код биљака)
  4. 4. Промет материје и енергије у ћелији  Повезаност катаболичких и анаболичких процеса  Посредник је АТР (аденин + рибоза + три фосфатне групе)
  5. 5. Промет материје и енергије у ћелији  Хидролиза АТР-а  РО4 су негативно наелектрисане групе (одбијају се)  Енергија садржана у нестабилним ковалентним везама између РО4 група  Ћелија не губи Е у виду tº, него је пребацује са једног на други молекул  Тиме се неко једињење фосфорилизује а АТР дефосфорилизује до АDP-a  АТР се обнавља у процесу ћелијског дисања

×