Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
EKOLOŠKI FAKTORI
Ivana Damnjanović
• Svaki biotop se
odlikuje određenim
uslovima koji u njemu
vladaju (svetlost,
temperatura,
vlažnost...), i koji
pogoduju o...
Uslovi života koji odlikuju neki biotop
nazivaju se EKOLOŠKI FAKTORI
EKOLOŠKI FAKTORI
BIOTIČKI – uticaji žive
prirode
ABIOTIČKI – uticaji
nežive prirode
ABIOTIČKI FAKTORI
KLIMATSKI
FAKTORI
EDAFSKI-FAKTORI
ZEMLJIŠTA
OROGRAFSKI-
FAKTORI RELJEFA
KLIMATSKI FAKTORI: sunčevo zračenje i svetlost;
toplota i temperatura; voda i vlažnost; vazduh i vetar
- Omogućavaju disan...
EDAFSKI-FAKTORI ZEMLJIŠTA se odnose na fizičke,
hemijske i biološke osobine zemljišta
-Plodnost zemljišta (prisustvo vode,...
OROGRAFSKI-FAKTORI RELJEFA: nadmorska visina
nagib terena, položaj terena u odnosu na strane sveta
- Npr.različiti organiz...
BIOTIČKI FAKTORI
Podrazumevaju uzajamne odnose između živih bića
kao i uticaje živih bića na neživu prirodu
Primeri međusobnih odnosa između živih bića
Herbivorija je odnos ishrane
u kome se biljojedi hrane biljkama
U potrazi za n...
Predatorstvo je odnos ishrane u kome
jedna životinja (lovac – grabljivac)
aktivno lovi drugu životinju (plen) kojom se hra...
Poluparazitizam je takav odnos u kome poluparazit
deo svojih potreba ostvaruje na račun domaćina,
a deo ostvaruje sam
- Im...
Simbioza-odnos u kojem oba člana imaju korist
Primer: simbioza između raka i morske sase
-Rak samac ima korist od morske s...
Primer uticaja živih bića na neživu prirodu:
-U gustoj šumi drveće propušta malu količinu svetlosti,
pa je samim tim tempe...
ANTROPOGENI FAKTOR-uticaj čoveka na živu
i neživu prirodu
- Negativan uticaj
- Poseban biotički faktor
• Ekološki faktori se razlikuju počev od
ekvatora ka polovima, ili od više ka nižoj
nadmorskoj visini
• U okviru istog biotopa ekološki faktori se
menjaju u toku dana i noći, tokom godine
• Ekološki faktori deluju istovremeno, uzajamno
se uslovljavaju i menjaju vremenom
• Uticaj temperature na vlažnost vazduh...
Ekološki faktori
Ekološki faktori
Ekološki faktori
Ekološki faktori
Ekološki faktori
Ekološki faktori
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ekološki faktori

21,464 views

Published on

Ekološki faktori

Published in: Education
 • If you’re looking for a great essay service then you should check out ⇒ www.HelpWriting.net ⇐. A friend of mine asked them to write a whole dissertation for him and he said it turned out great! Afterwards I also ordered an essay from them and I was very happy with the work I got too.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Ekološki faktori

 1. 1. EKOLOŠKI FAKTORI Ivana Damnjanović
 2. 2. • Svaki biotop se odlikuje određenim uslovima koji u njemu vladaju (svetlost, temperatura, vlažnost...), i koji pogoduju određenim vrstama živih bića EKOLOŠKI FAKTORI=USLOVI ŽIVOTA
 3. 3. Uslovi života koji odlikuju neki biotop nazivaju se EKOLOŠKI FAKTORI
 4. 4. EKOLOŠKI FAKTORI BIOTIČKI – uticaji žive prirode ABIOTIČKI – uticaji nežive prirode
 5. 5. ABIOTIČKI FAKTORI KLIMATSKI FAKTORI EDAFSKI-FAKTORI ZEMLJIŠTA OROGRAFSKI- FAKTORI RELJEFA
 6. 6. KLIMATSKI FAKTORI: sunčevo zračenje i svetlost; toplota i temperatura; voda i vlažnost; vazduh i vetar - Omogućavaju disanje, fotosintezu, transpiraciju, oprašivanje, rasejavanje
 7. 7. EDAFSKI-FAKTORI ZEMLJIŠTA se odnose na fizičke, hemijske i biološke osobine zemljišta -Plodnost zemljišta (prisustvo vode, mineralnih materija) - Značaj za fotosintezu -Mnogi organizmi žive u zemljištu
 8. 8. OROGRAFSKI-FAKTORI RELJEFA: nadmorska visina nagib terena, položaj terena u odnosu na strane sveta - Npr.različiti organizmi žive na različitoj nadmorskoj visini - Reljef utiče na klimatske odlike staništa
 9. 9. BIOTIČKI FAKTORI Podrazumevaju uzajamne odnose između živih bića kao i uticaje živih bića na neživu prirodu
 10. 10. Primeri međusobnih odnosa između živih bića Herbivorija je odnos ishrane u kome se biljojedi hrane biljkama U potrazi za nektarom leptiri vrše oprašivanje
 11. 11. Predatorstvo je odnos ishrane u kome jedna životinja (lovac – grabljivac) aktivno lovi drugu životinju (plen) kojom se hrani Parazitizam je odnos ishrane u kome jedan organizam (parazit) živi na račun drugog organizma (domaćin
 12. 12. Poluparazitizam je takav odnos u kome poluparazit deo svojih potreba ostvaruje na račun domaćina, a deo ostvaruje sam - Imela: nema korenov sistem Živi na granama drugih biljaka i preko tih biljaka se snabdeva vodom, a sama obavlja fotosintezu
 13. 13. Simbioza-odnos u kojem oba člana imaju korist Primer: simbioza između raka i morske sase -Rak samac ima korist od morske sase jer ga ona štiti od neprijatelja a morska sasa ima korist jer lakše dolazi do hrane
 14. 14. Primer uticaja živih bića na neživu prirodu: -U gustoj šumi drveće propušta malu količinu svetlosti, pa je samim tim temperatura u šumi niža, a vlažnost vazduha veća -Šuma usporava strujanje vazduha (brzinu vetra), pa je i klima u šumi drugačija u odnosu na onu van nje
 15. 15. ANTROPOGENI FAKTOR-uticaj čoveka na živu i neživu prirodu - Negativan uticaj - Poseban biotički faktor
 16. 16. • Ekološki faktori se razlikuju počev od ekvatora ka polovima, ili od više ka nižoj nadmorskoj visini
 17. 17. • U okviru istog biotopa ekološki faktori se menjaju u toku dana i noći, tokom godine
 18. 18. • Ekološki faktori deluju istovremeno, uzajamno se uslovljavaju i menjaju vremenom • Uticaj temperature na vlažnost vazduha (svaki stepen porasta temperature poveća vlažnost vazduha za oko 7%) • Zavisnost temperature od sunčevog zračenja

×