Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Regulacija aktivnosti gena

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 12 Ad
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

More from Ivana Damnjanović (20)

Advertisement

Regulacija aktivnosti gena

  1. 1. Regulacija aktivnosti gena Damnjanović Ivana
  2. 2. Šta je ekspresija gena? Sinteza funkcionalnog proteina koji je proizvod određenog gena. Sve ćelije sadrže iste gene ali se razlikuju po različitim proteinima koje sintetišu.
  3. 3. Regulacja sinteze proteina se obavlja na svim nivoima ekspresije gena i uključuje mehanizme koji određuju: Kojom će se brzinom gen transkribovati, Na koji će se način obraditi primarni transkript (kombinovanje egzona), Koje zrele iRNK će se transportovati u citoplazmu, Kojom brzinom će se odvijati translacija, Koja će iRNK biti prevedena u protein, Na koji način će se protein obrađivati kako bi bio funkcionalan.
  4. 4. Najbitniji korak: regulacija transkripcije
  5. 5. Regulacija u eukariotskim ćelijama Regulacija transkripcije: interakcija regulatornih gena (transkripcioni faktori) sa nizovima nukleotida (promotori i pojačivači). Pojačivači su neophodni za aktivnost promotora, često su udaljeni od gena. Ovom interakcijom se ubrzava transkripcija. Negativni pojačivači (utišivači) usporavaju transkripciju.
  6. 6. Transkripcioni kompleks: transkripcioni faktori i RNK polimeraza Odgovoran je za početni nivo transkripcije. Brzina transkripcije se menja kako bi se sinteza proteina uskladila sa fiziološkim potrebama organizma. Neki geni se transkribuju u samo određenim fazama razvića; u regulaciji transkripcije ovih gena učestvuju posebni transkripcioni faktori koji se nalaze samo u nekim tkivima. Vezuju se za promotore i pojačivače gena.
  7. 7. Promene strukture proteina u regulaciji “Otvaranje” hromatina kako bi RNK polimeraza i transkripcioni faktori mogli da priđu promotoru. Enzimi koji dovode do modifikacije histona (održavanje strukture hromatina).
  8. 8. Regulacija gena nakon transkripcije: “oblikovanje” proteina U ćelijama koje nemaju jedro (eritrociti) regulacija se odvija na nivou translacije. Sledeći korak: modifikacija proteina kako bi postao biološki aktivan. Proteoliza: proprotein prelazi u aktivan oblik (uklanja se deo polipeptidnog lanca; primeri himotripsinogen koji prelazi u himotripsin i tripsinogen koji prelazi u tripsin).
  9. 9. Posttranslaciona obrada Određeni proteini se sintetišu kao poliproteini (polipeptidni lanac iz većeg broja proteina); potom dolazi do hidroliza peptidnih veza i oslobađaju se aktivni proteini.
  10. 10. Ostale modifikacije proteina Fosforilacija: enzimi proteinske kinaze koje prenose ATP grupu na serinske, tirozinske i treoninske ostatke u proteinu. Acetilacija Glikozilacija

×