Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nervni sistem čoveka

Nervni sistem čoveka

 • Login to see the comments

Nervni sistem čoveka

 1. 1. Nervni sistem čoveka -nervna ćelija i nervno tkivo Ivana Damnjanović
 2. 2. Pregled evolutivne raznovrsnosti nervnog sistema Mrežast Vrpčast Lestvičast Lestvičast Ganglionaran
 3. 3. Cevast nervni sistem
 4. 4. Uloge nervnog sistema Povezuje organizam sa spoljašnjom sredinom, Upravlja voljnim radnjama, Reguliše i usklađuje rad svih organa, Mišljenje, pamćenje, govor, učenje.
 5. 5. Nervna ćelija Nervna ćelija (neuron) je osnovna jedinica građe i funkcije nervnog sistema. Telo nervne ćelije Dendriti Akson (neurit) Jedro Nervni završeci Mijelinski omotač
 6. 6. Nervne ćelije nemaju sposobnost deobe. Njihov broj se tokom života smanjuje (zaboravljanje kod starijih osoba). Nervne ćelije se zamenjuju potpornim ćelijama (nemaju osobine nervnih ćelija).
 7. 7. Nervno tkivo Nervno tkivo čine nervne i glijalne (potporne) ćelije. Nervno tkivo čini mozak i kičmenu moždinu. Sivu masu čine tela nervnih ćelija i dendriti. Belu masu čine aksoni.
 8. 8. Fiziološke osobine nervne ćelije Nadražljivost: nervne ćelije reaguju na uticaje iz spoljašnje sredine (draži). Provodljivost: nervne ćelije mogu da provode nadražaj u vidu nervnog impulsa sa jedne na drugu nervnu ćeliju, ili neki drugi organ.
 9. 9. Sinapsa Sinapsa je mesto prelaska nervnog impulsa sa jedne na drugu ćeliju. Prostor između njih se naziva sinaptička pukotina.
 10. 10. U ovoj pukotini se oslobađaju posebne hemijske supstance-neurotransmiteri (prenosioci impulsa sa jedne ćelije na drugu). Brzina provođenje impulsa: 120 m/s.
 11. 11. Nervi i ganglije Više nervnih vlakana obavijenih zajedničkom opnom čine nerv. Osećajni (senzitivni) nervi premose nadražaj od čulnog organa do mozga ili kičmene moždine.
 12. 12. Pokretački (motorni) nervi prenose nervne impulse od mozga ili kičmene moždine do ograna koji vrši radnju (mišić, žlezda).
 13. 13. Mešoviti nervi se sastoje iz osećajnih i pokretačkih vlakana (kičmeno-moždinski nervi).
 14. 14. Ganglije Zadebljanja koja se mogu nalaziti na nekim osećajnim nervima. Izgrađene su od tela nervnih ćelija. Uloga: usmeravanje nervnih impulsa.
 15. 15. CENTRALNI NERVNI SISTEM MOZAK KIČMENA MOŽDINA PERIFERNI NERVNI SISTEM PERIFERNI NERVI

×