Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

нивои организације живог света

2,137 views

Published on

садржаји уз наставну јединицу Нивои организације живог света

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

нивои организације живог света

 1. 1. Нивои организације живог света
 2. 2. • организациона структура живота на Земљи може се посматрати на : атом молекул макромолекул органеле ћелија - први живи ниво организације - Основна јединица грађе и функције живих бића – хемија
 3. 3. • код једноћелијских организама сви животни процеси се одвијају на нивоу једне ћелије:
 4. 4. • код вишећелијских постоје следећи биолошки нивои организације:
 5. 5. • Различити типови ћелија ...
 6. 6. • ...ћелије се према облику и величини удружују у ...
 7. 7. • ...ТКИВА ... • различити типови ткива:
 8. 8. • Групе ткива граде органе који обављају неке функције:
 9. 9. • Шта граде нервне ћелије? • Која је функција нервног ткива? • Шта гради нервно ткиво?
 10. 10. • Органи се групишу по функцији у системе органа:
 11. 11. Јединствена целина - организам
 12. 12. • јединке – организми у природи живе у групама:
 13. 13. • ПОПУЛАЦИЈУ чине јединке исте врсте, које истовремено живе на истом простору, међусобно се укрштају и дају плодно потомство.
 14. 14. Који вид биодиверзитета препознајеш?
 15. 15. • Популације различитих врста које живе на истом простору (насељавају заједничко станиште) чине животну заједницу – БИОЦЕНОЗУ. • грчки bios, koinos (заједно)
 16. 16. • Примери животних заједница - биоценоза - групе популације микроорганизама, биљака, животиња, гљива и лишајева које живе на одређеном простору
 17. 17. Екосистем чини биоценоза заједно са стаништем (биотопом)
 18. 18. Јединство живе и неживе природе
 19. 19. • БИОМ - више сличних екосистема повезаних у веће целине
 20. 20. • Биоми – велике заједнице сличних екосистема у оквиру једне климатске области
 21. 21. • БИОСФЕРА – област на Земљи насељена живим бићима • сви биоми на Земљи • врхунско јединство живе и неживе природе • највиши степен организације живог света
 22. 22. Како се може посматрати организацио структура живота на Земљи? Објасни поједине нивое организације. ди нивое ошке организације г света. Наведи нивое еколошке организације живог света.

×