Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nastanak i razvoj biljaka

Nastanak i razvoj biljaka

 • Be the first to comment

Nastanak i razvoj biljaka

 1. 1. NASTANAK I RAZVOJ BILJAKA Damnjanović Ivana
 2. 2. BOTANIKA-naučna oblast biologije koja proučava biljke Izgled Građa Životni procesi Rast i Rasprostranjenost
 3. 3. Do danas je opisano preko 290 000 vrsta biljaka
 4. 4. Autotrofni organizmi Fotosinteza Sunčeva svetlost Ugljen dioksid Zemljište Voda i hranljive materije Kiseonik Hrana
 5. 5. Nastanak biljaka • Proučavanjem fosila su naučnici došli do mnogih saznanja o postanku biljaka
 6. 6. Fosili su ostaci živih bića koja su nekada živela na Zemlji Otisci živih bića u smoli, ledu, slojevima peska
 7. 7. Naučnici smatraju da su prva živa bića nastala pre oko 3.5 milijardi godina u praokeanu Bila su slična organizmima bez organizovanog jedra Heterotrofi
 8. 8. Od prvih živih bića su nastali jednćelijski organizmi bez organizovanog jedra koji su imali su hlorofil i hranili se autotrofno
 9. 9. Od ovih organizama su nastali organizmi sa organizovanim jedrom Pra-bičari koji su se hranili miksotrofno Oni se smatraju precima biljaka i životinja
 10. 10. Od jednoćelijskih organizama sa organizovanim jedrom su nastale jednoćelijske alge Od njih su se razvile višećelijske zelene alge koje se smatraju precima kopnenih biljaka
 11. 11. -Jednoćelijski organizmi bez organizovanog jedra -Autotrofi -Jednoćelijski organizmi bez organizovanog jedra -Heterotrofi -Prastari bičari sa organizovanom jedrom -Miksotrofi Jednoćelijske algeVišećelijske zelene alge KOPNENE BILJKE
 12. 12. Razvoj tkiva i organa je bio od velikog značaja za opstanak kopnenih biljaka Pokorično Provodno
 13. 13. BESCVETNICE CVETNICE
 14. 14. Prve kopnene biljke čiji su fosilni ostaci pronađeni su bile rinije Nisu imale ni pravi koren, niti listove, već samo stablo 30-50 cm visine Rinija Kuksonija
 15. 15. GRAĐA BILJKE LIST STABLO KOREN PLOD CVET
 16. 16. VEGETATIVNI ORGANI KOREN STABLO LIST
 17. 17. REPRODUKTIVNI ORGANI CVET PLOD SEME
 18. 18. Stablo sa listovima i pupoljcima predstavlja izdanak
 19. 19. BILJKE BEZ SEMENA -mahovine i paprati- BILJKE SA SEMENOM -golosemenice i skrivenosemenice-
 20. 20. U semenu se razvija KLICA (začetak nove biljke)
 21. 21. Upotreba biljaka Kao lek Ishrana Ogrev
 22. 22. Ratarstvo PapirNamaštaj

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • TatjanaRadosavljevic2

  May. 19, 2020

Nastanak i razvoj biljaka

Views

Total views

13,231

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

880

Actions

Downloads

469

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×