Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Nukleinske kiseline
Damnjanović Ivana
DNK i RNK
• Dezoksiribonukleinska i ribonukleinska kiselina;
• Makromolekuli;
• Omogućavaju organizmu da reprodukuje svoje...
Građa nukleinskih kiselina
• Sastavljene su od pojedinačnih jedinica-nukleotida
• U sastav nukleotida ulaze:
• 1. organska...
Azotne baze
• Purinske i pirimidinske;
• Purinske: adenin (A) i guanin (G),
• Pirimidinske: timin (T), citozin (C) i uraci...
Za azotnu bazu je vezan šećer pentoza
• Nukleotidi ribonukleinskih kiselina sadrze šećer
ribozu, a nukleotidi koji grade d...
Veze između nukleotida
• Fosfodiestarske veze
Na ovaj način nastaje
polinukleotidni
lanac
 Molekul RNK-jedan polinukleotidni
lanac
 Molekul DNK-dva polinukleotidna lanca
 DNK-dvostruki heliks;
 Između dva lanca se formiraju vodonične veze.
Adenin jednog lanca se sparuje sa timinom
a guanin sa citozinom
drugog lanca

Ako na jednom delu lanca postoji redosled baza
GACCT, na istom delu susednog lanca mora biti
CTGGA.

Zato kažemo da su dva lanca u DNK molekulu
KOMPLEMNTARNA

Ovo je jako značajno
jer zahvaljujući
komplementarnosti
baza, DNK može da
se precizno kopira
tokom deobe ćelije.

Isti ...

Tokom pripreme za
ćelijsku deobu lanci
DNK se razdvajaju
i svaki od njih služi
kao šablon za
sintezu novog DNK
molekula....

DNK čini nasledni
materijal koji
organizam nasleđuje
od roditelja.

Skup svih
“uputstava” koji su
neophodni za
funkcion...

Gene čini specifičan raspored nukleotida.

Ovi nukleotidi određuju redosled aminokiselina
u proteinu koji će nastati.

Koje organele sintetišu proteine?

RIBOZOMI

Gde se oni nalaze?

U CITOPLAZMI

Gde se nalazi DNK?

U JEDRU

Genetička
informacija o tome
koji će protein
ribozomi sintetisati
se prenosi iz JEDRA
u CITOPLAZMU
posredstvom
informaci...

Svaki GEN duž DNK omogućava sintezu
specifične iRNK u procesu TRANSKRIPCIJE.
ALI, u lancu iRNK se umesto ADENINA ugrađuje
URACIL
TIMIN=ADENIN
TIMIN=URACIL
iRNK iz jedra putuje u citoplazmu i nosi
informaciju do ribozoma.
Na osnovu ove informacije, ribozomi će
sintetisati određ...
Nukleinske kiseline
Nukleinske kiseline
Nukleinske kiseline
Nukleinske kiseline
Nukleinske kiseline
Nukleinske kiseline
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nukleinske kiseline

4,206 views

Published on

Nukleinske kiseline

Published in: Education
 • Be the first to comment

Nukleinske kiseline

 1. 1. Nukleinske kiseline Damnjanović Ivana
 2. 2. DNK i RNK • Dezoksiribonukleinska i ribonukleinska kiselina; • Makromolekuli; • Omogućavaju organizmu da reprodukuje svoje složene komponente iz generacije u generaciju.
 3. 3. Građa nukleinskih kiselina • Sastavljene su od pojedinačnih jedinica-nukleotida • U sastav nukleotida ulaze: • 1. organska azotna baza, • 2. šećer sa 5 ugljenikovih atoma-pentoza, • 3. fosfatna grupa.
 4. 4. Azotne baze • Purinske i pirimidinske; • Purinske: adenin (A) i guanin (G), • Pirimidinske: timin (T), citozin (C) i uracil (U).
 5. 5. Za azotnu bazu je vezan šećer pentoza • Nukleotidi ribonukleinskih kiselina sadrze šećer ribozu, a nukleotidi koji grade dezoksiribonikleinsku kiselinu sadrze šećer dezoksiribozu.
 6. 6. Veze između nukleotida • Fosfodiestarske veze Na ovaj način nastaje polinukleotidni lanac
 7. 7.  Molekul RNK-jedan polinukleotidni lanac  Molekul DNK-dva polinukleotidna lanca
 8. 8.  DNK-dvostruki heliks;  Između dva lanca se formiraju vodonične veze.
 9. 9. Adenin jednog lanca se sparuje sa timinom a guanin sa citozinom drugog lanca
 10. 10.  Ako na jednom delu lanca postoji redosled baza GACCT, na istom delu susednog lanca mora biti CTGGA.
 11. 11.  Zato kažemo da su dva lanca u DNK molekulu KOMPLEMNTARNA
 12. 12.  Ovo je jako značajno jer zahvaljujući komplementarnosti baza, DNK može da se precizno kopira tokom deobe ćelije.  Isti redosled nukleotida se prenosi na potomstvo.
 13. 13.  Tokom pripreme za ćelijsku deobu lanci DNK se razdvajaju i svaki od njih služi kao šablon za sintezu novog DNK molekula.  REPLIKACIJA DNK
 14. 14.  DNK čini nasledni materijal koji organizam nasleđuje od roditelja.  Skup svih “uputstava” koji su neophodni za funkcionisanje ćelija.  Ova “uputstva” su zapravo GENI.
 15. 15.  Gene čini specifičan raspored nukleotida.  Ovi nukleotidi određuju redosled aminokiselina u proteinu koji će nastati.
 16. 16.  Koje organele sintetišu proteine?  RIBOZOMI  Gde se oni nalaze?  U CITOPLAZMI  Gde se nalazi DNK?  U JEDRU
 17. 17.  Genetička informacija o tome koji će protein ribozomi sintetisati se prenosi iz JEDRA u CITOPLAZMU posredstvom informacione RNK (iRNK).
 18. 18.  Svaki GEN duž DNK omogućava sintezu specifične iRNK u procesu TRANSKRIPCIJE.
 19. 19. ALI, u lancu iRNK se umesto ADENINA ugrađuje URACIL TIMIN=ADENIN TIMIN=URACIL
 20. 20. iRNK iz jedra putuje u citoplazmu i nosi informaciju do ribozoma. Na osnovu ove informacije, ribozomi će sintetisati određeni PROTEIN u procesu TRANSLACIJE. JEDRO CITOPLAZMA

×