Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Promet materije i energije u ćeliji

2,746 views

Published on

Promet materije i energije u ćeliji

Published in: Education
 • Be the first to comment

Promet materije i energije u ćeliji

 1. 1. Promet materije i energije u ćeliji Ivana Damnjanović
 2. 2. Transformacija energije Fotosinteza Sunčeva energija Hemijska energija
 3. 3. Svi procesi u ćeliji zahtevaju energiju • Ova energija se obezbeđuje transformacijom hemijske energije u neke druge oblike energije, dok se drugi deo gubi u vidu toplote.
 4. 4. Metbolički putevi • Metabolizam-skup svih hemijskih procesa u organizmu. • Metabolički procesi čine razgranatu mrežu metaboličkih puteva nalik na saobraćajnice.
 5. 5. Katabolički procesi • Procesi u kojima se složeniji organski molekuli razgrađuju na jednostavnije, pri ćemu se odlobađa energija. • Glavni katabolički put u ćelijama je put ćelijskig disanja (razlaganje glukoze do CO2 i H2O, uz oslobađanje energije).
 6. 6. Anabolički procesi • Energija se koristi da bi se od jednostavnijih molekula izgradili složeni. • Biosinteza proteina
 7. 7. Adenozintrifosfat (ATP)  Za većinu ćelijskih aktivnosti izvor energije je adenozin-trifosfat ili ATP.  Molekul ATP-a se sastoji od adenina, riboze i tri fosfatne grupe.
 8. 8. -Ove tri fosfatne grupe su međusobno vezane pomoću kovalentnih, visokoenergetskih veza koje, kada se hidrolizuju, oslobađaju relativno veliku količinu energije. -Treća grupa se odvaja i oslobađa u obliku neorganskog fosfata.
 9. 9.  Fosfatne grupe su negativno naelektrisane.  Zbog toga se snažno odbijaju; kovalentne veze su nestabilne i jako lako se raskidaju.  Njihovim raskidanjem se oslobađa ENERGIJA.
 10. 10.  Kada se iz ATP-a oslobodi jedna krajnja fosfatna grupa nastaje adenozin difosfat (ADP); izdvajanjem još jedne krajnje fosfatne grupe iz ADP nastaje adenozin monofosfat (AMP).
 11. 11.  Odvojena fosfatna grupa se vezuje za neki drugi molekul-on biva fosforilovan i reaktivan.
 12. 12.  Da bi ćelija ponovo obnovila svoju energiju, mora obnoviti ATP, tj. ADP mora primiti jednu fosfatnu grupu.  Za ovaj proces je potrebna energija koja se dobija razgradnjom hranljivih materija (katabolizam).  Npr. u mitohondrijama se stvara energija koja se koristi za sintezu ATP-a.
 13. 13. Enzimi (katalizatori)  Svaka hemijska reakcija obuhvata, kako raskidanje, tako i formiranje hemijskih veza.  Za razgradnju je hemijskih veza je potrebno uložiti energiju.  Ova energija će se osloboditi kada se nova hemijska veza formira.
 14. 14.  Energija koja se ulaže se naziva ENERGIJA AKTIVACIJE.  Nastaje preuzimanjem toplote iz okoline.  U ovim uslovima se molekuli reaktanta (učesnika reakcije) jako brzo kreću u rastvoru; uskoro dolaze u nestabilno stanje i tada reakcija može da se odigra-TRANZICIONO STANJE.
 15. 15.  Kada se molekuli reaktanta pregrupišu nastaje nova hemijska veza.  Tada se energija oslobađa u okruženje iz kojeg je na početku preuzeta.  Reakcija u kojoj je energija oslobođena u okruženje veća od aktivacione energije je EGZOTERMNA REAKCIJA.
 16. 16.  Kada se desi suprotno, i u okruženje se oslobodi manje energije od aktivacione, u pitanju je ENDOTERMNA REAKCIJA.
 17. 17. Zašto je ovo važno?  Energija aktivacije sprečava spontano odigravanje reakcija u ćeliji.  Kada ona ne bi postojala došlo bi do nekontrolisane razgradnje molekula koji sadrže veliku količinu energije (proteini, nukleinske kiseline...).
 18. 18. Uloga enzima  ENZIMI (katalizatori) ubrzavaju izvesne hemijske reakcije tako što smanjuju energiju aktivacije.  Ovo je jako značajno za reakcije koje se odigravaju jako sporo pri telesnoj temperaturi.
 19. 19.  Enzimi su selektivni: imaju afinitet samo prema određenom reaktantu tj. supstratu.  Katalizuju samo određene hemijske reakcije u organizmu; određuju koji će se hemijski proces odigrati.

×