Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ymv ydinvoima-luonto-liitto-esitys-02062010

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Ymv ydinvoima-luonto-liitto-esitys-02062010

 1. 1. Valtioneuvoston periaatepäätökset M 2/2010 vp, M 3/2010 vp, M 4/2010 vp Eduskunnan ympäristövaliokunta 2.6.2010 Pääsihteeri Leo Stranius Luonto-Liitto
 2. 2. Uusiutuvan energian voittokulku <ul><li>Uusiutuvan energian voittokulku on jo käynnistynyt. Viime vuonna maailmassa lisättiin: </li></ul><ul><ul><li>27 000 MW tuulivoimaa </li></ul></ul><ul><ul><li>5000 MW aurinkosähköä </li></ul></ul><ul><ul><li>18 000 MW aurinkolämpöä </li></ul></ul><ul><ul><li>0 MW ydinvoimaa </li></ul></ul><ul><li>Ydinvoimakapasiteetti on vuodesta 2000 vuoteen 2008 vähentynyt Euroopassa yli 6000MW </li></ul>
 3. 3. Pekkarisen perustelut hallitukselle <ul><li>Sähkön saatavuuden turvaaminen </li></ul><ul><li>Sähkön hinnan kohtuullisuus </li></ul><ul><li>Omavaraisuuden turvaaminen </li></ul><ul><li>Sähkön tuotannon ympäristövaikutusten hyväksyttävyys </li></ul>
 4. 4. Sähkön saatavuuden turvaaminen <ul><li>Ydinvoiman lisärakentaminen keskittäisi Suomen sähköntuotantoa ja tekisi siitä vaarallisen haavoittuvan. </li></ul><ul><li>Sähkönkulutus tulee joka tapauksessa laskemaan teollisuuden rakennemuutoksen seurauksena. </li></ul><ul><li>Energiatehokkuustoimet vähentävät sähkön tarvetta entisestään. </li></ul>
 5. 5. Sähkön hinnan kohtuullisuus <ul><li>Ydinvoiman lisärakentamisen vaikutus Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden hintaan on minimaalinen. </li></ul><ul><li>Yhdentyvät eurooppalaiset sähkömarkkinat tulevat arvioiden mukaan nostamaan sähkön hintaa tulevaisuudessa. </li></ul><ul><li>Päätös Olkiluodon kolmannen reaktorin rakentamisesta ei onnistunut pitämään teollisuutta Suomessa. </li></ul><ul><li>Olkiluodon rakennusaikataulu ja kustannukset ovat tuplaantuneet. </li></ul><ul><ul><li>Mokailujen lasku jää osittain myös sähkönkäyttäjien maksettavaksi. </li></ul></ul>
 6. 6. Omavaraisuuden turvaaminen <ul><li>Ydinvoiman lisärakentaminen vahvistaisi Suomen riippuvuuttaa tuontiuraanista. </li></ul><ul><li>Vaikka ydinvoimala rakennettaisiinkin Suomeen, tulee sen käyttämä rikastettu uraani ulkomailta siinä missä kivihiili tai öljykin. </li></ul><ul><li>Parhaiten sähköntuotannon omavaraisuutta lisättäisiin hyödyntämällä kotimaista bioenergiaa ja lisäämällä tuulivoimaa. </li></ul><ul><li>Venäläinen ydinsähkön tuonti ei lopu, koska se tulee olemaan pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla jatkossakin halvempaa kuin uusien ydinvoimaloiden tuottama sähkö. </li></ul>
 7. 7. Sähkön tuotannon ympäristövaikutusten hyväksyttävyys <ul><li>Uraanin louhinnan ympäristö- ja terveysvaikutukset ovat huomattavat ja ydinjäte on vaarallista seuraavat 100 000 vuotta. </li></ul><ul><li>Kymmenien vuosien päästä valmistuva ydinvoimala ei vähennä kasvihuonekaasupäästöjä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarpeeksi nopeasti. </li></ul><ul><li>Ydinvoiman lisärakentaminen ei vähentäisi myöskään sähkön ja lämmön yhteistuotannossa käytössä olevia fossiilisia polttoaineita. </li></ul>
 8. 8. Miksi ei ydinvoimaa? <ul><li>Yhdenkin uuden reaktorin rakentaminen tekisi Suomesta maailman suurimman ydinjätteen tuottajan henkeä kohden. </li></ul><ul><li>Suomesta tulisi ydinsähkön viejä, joka myisi sähkön muille ja pitäisi jätteen itsellään. </li></ul><ul><li>Ydinvoiman lisärakentaminen sitoisi Suomen vuosikymmeniksi ydinvoiman turvallisuusriskeihin ja taloudelliseen epävarmuuteen. </li></ul><ul><li>Päätös vaikeuttaisi uusiutuvien energialähteiden lisäämistä ja vähentäisi energiatehokkuusinvestointien kannattavuutta. </li></ul>
 9. 9. Parempia vaihtoehtoja tarjolla <ul><li>Vuoteen 2020 mennessä noin kolme kertaa Olkiluoto 3:n verran lisää sähköä: </li></ul><ul><ul><li>Tuulivoimalla. </li></ul></ul><ul><ul><li>Biosähköllä. </li></ul></ul><ul><ul><li>Energiantarvetta vähentävällä tekniikalla. </li></ul></ul>
 10. 10. Parempia vaihtoehtoja <ul><li>Matalaenergiarakentaminen 11-22 TWh </li></ul><ul><li>Metsähake, biokaasu, peltoenergia 35 TWh </li></ul><ul><li>Biolämmitys ja lämpöpumput 6 TWh </li></ul><ul><li>Energiapihit sähkölaitteet 11 TWh </li></ul><ul><li>Tuulivoima 11-13 TWh </li></ul><ul><li>Teollisuuden energiansäästö 6 TWh </li></ul><ul><li>6-7 kertaa Olkiluoto 3:n verran energiaa 2020 mennessä </li></ul>
 11. 11. Sietämätön aikataulu <ul><li>Ensin uusiutuvien energialähteiden edistämistä koskeva paketti ja ydinvastuulaki </li></ul><ul><li>Eduskunta linjaamassa pika-aikataululla energiapolitiikkaa seuraavaksi sadaksi vuodeksi! </li></ul><ul><li>Kuka kantaa poliittisen vastuun? </li></ul>
 12. 12. Mitä ihmiset haluavat? <ul><li>95 prosenttia suomalaisista pitää uusiutuvien energialähteiden lisäämistä hyvänä keinona vastata mahdolliseen energiatarpeeseen. </li></ul><ul><ul><li>61 prosenttia kannustaisi energiansäästämiseen. </li></ul></ul><ul><li>88 prosenttia suomalaisista haluaa lisätä tuulivoimaa sähköenergian lähteenä . </li></ul><ul><ul><li>Vain 10-12 prosenttia haluaa lisää kivihiiltä tai öljyä. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tuulivoiman kannatusluku on ollut samalla tasolla jo viiden vuoden ajan. </li></ul></ul>
 13. 13. www.ydinvoima.fi
 14. 14. KIITOS ! <ul><li>Ota yhteyttä: </li></ul><ul><ul><li>Leo Stranius </li></ul></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>puh. 040-754 7371 </li></ul></ul>

×