Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ym Taakanjako Sll 16042008 Leo Stranius Esitys

603 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ym Taakanjako Sll 16042008 Leo Stranius Esitys

 1. 1. EU:n ilmasto- ja energiapaketti: Taakanjako U 8/2008 vp Ympäristöministeriö 16.4.2008 Leo Stranius Ilmastovastaava
 2. 2. Esityksen sisältö <ul><li>Komission esitys päästövähennystavoitteesta 30 prosenttiin </li></ul><ul><li>Päästövähennykset ensin kotimaassa (30%) , sitten joustomekanismein (15%) </li></ul><ul><li>Komission perusvuotta (2005) ei ole syytä repiä auki </li></ul><ul><li>Rakentaminen ja asuminen: rakennusmääräykset, kaavaohjaus, mittarit </li></ul><ul><li>Liikenne: Esimerkkejä keinoista hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi </li></ul><ul><li>Liikenne: Joukkoliikenteen kilpailukyvyn parantaminen </li></ul><ul><li>Liikenne: Auto- ja ajoneuvoverouudistus </li></ul><ul><li>Maatalous: Ilmastoystävällisen ruokavalion edistäminen </li></ul><ul><li>Jätehuolto: Jätteen synnyn ehkäisy </li></ul><ul><li>Suomeen tarvitaan ilmastolaki vuosittaisista päästövähennyksistä </li></ul><ul><li>Komission energiatehokkuustavoite (20%) sitovaksi </li></ul>
 3. 3. Komission esitys päästövähennystavoitteesta <ul><li>Komission olisi tässä vaiheessa pitänyt omassa esityksessään lähteä 30 prosentin päästövähennystavoitteesta. </li></ul><ul><ul><li>Balin ilmastokokouksessa joulukuussa 2007 teollisuusmaat sitoutuivat 25-40 prosentin päästövähennyksiin vuoteen 2020 mennessä. </li></ul></ul><ul><ul><li>IPCC:n mukaan teollisuusmaiden päästöjä on vähennettävä 25-40 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja jopa 80-95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. </li></ul></ul>
 4. 4. IPCC:n neljäs arviointiraportti <ul><li>Maailman keskilämpötila ei saa nousta yli 2 ºC esiteolliseen aikaan verrattuna . </li></ul><ul><li>Maailman päästöjen kasvu on saatava taitettua laskuun viimeistään vuonna 2015. </li></ul><ul><li>Globaalien päästövähennysten oltava luokkaa 50-85 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä. </li></ul>IPCC Fourth Assessment Report, Working Group III, Summary for Policymakers, Table SPM.5
 5. 5. IPCC:n neljäs arviointiraportti
 6. 6. Päästövähennykset ensin kotimaassa <ul><li>Suomen tulee vähentää päästöjä kotimaisin toimin 30 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. </li></ul><ul><li>Joustomekanismeja tulee hyödyntää vain 30 prosentin päälle tuleviin lisävähennyksiin. </li></ul><ul><ul><li>Esimerkiksi 15 prosentin osalta . </li></ul></ul><ul><li>Joustomekanismeilla hankittuja päästövähennyksiä ei voida todentaa pitävästi. </li></ul>
 7. 7. Komission perusvuosi <ul><li>Suomen tulee toimia ilmastopolitiikan kunnianhimoisena edelläkävijänä osana Euroopan unionia. </li></ul><ul><li>Suomen luonnonsuojeluliitto vastustaa jyrkästi, että Suomi pyrkii vertailuvuosia muokkaamalla, ja näin koko komission pakettia murentamalla, saamaan itselleen pienemmät päästövähennystavoitteet . </li></ul><ul><li>Vuoden 2005 poikkeuksellisuus Suomessa on jo huomioitu tavoitteita asetettaessa. </li></ul>
 8. 8. Rakentaminen ja asuminen <ul><li>Uusien rakennusten tulisi vuonna 2012 tyypistä riippuen kuluttaa 50-70 % vähemmän energiaa kuin vuoden 2003 normien mukainen talo. </li></ul><ul><li>Kaavaohjauksella rakennukset käyttämään uusiutuvaa energiaa. </li></ul><ul><li>Käyttäjäkohtaiset sähkön-, lämmön- ja vedenkulutuksen mittarit . </li></ul><ul><li>Kotitalousvähennys tulisi saada kattamaan energiaparannusten suunnittelutyö ja materiaalikustannukset. </li></ul>
 9. 9. Esimerkkejä keinoista liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi (1/2)
 10. 10. Esimerkkejä keinoista liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi (2/2)
 11. 11. <ul><li>Suurten kaupunkien joukkoliikennetuki, lipputuki ja joukkoliikenteen arvonlisävero </li></ul><ul><li>Kokeiluja muuttaa julkinen liikenne maksuttomaksi. </li></ul><ul><ul><li>Joukkoliikenteen maksuttomuus Helsingissä lisäisi julkisilla liikennevälineillä tehtyjä matkoja 30 prosenttia ja vähentäisi autoilua Helsingin keskustassa yhdeksän prosenttia (konsulttiyritys Strafica). </li></ul></ul><ul><li>Ruuhkamaksu- ja tiemaksukokeilut käyttöön keskeisissä kaupungeissa ja liikenneväylillä </li></ul><ul><li>Kattonopeuksien asettamiskokeilut </li></ul><ul><li>Autoedun verottaminen ajoneuvon päästöjen mukaan. </li></ul><ul><li>Junaratojen kunnossapidon ja uusien ratojen määrärahan korotus. </li></ul><ul><ul><li>Minkään Eurooppalaisen metropolin menestys ei perustu siihen, että siellä voi liikkua helposti henkilöautolla. </li></ul></ul>Joukkoliikenteen kilpailukyvyn parantaminen
 12. 12. Auto- ja ajoneuvoverouudistus <ul><li>Ajoneuvo- ja autoverouudistus on syytä uudistaa osana käsillä olevaa ilmasto- ja energiastrategiaa. </li></ul><ul><li>Sinänsä myönteinen tavoite ympäristöohjaavuudesta on vesitetty tavalla, joka johtaa autokannan ja CO2-päästöjen lisääntymiseen. </li></ul><ul><li>Luonnonsuojeluliiton ehdotukset ympäristöperusteiseksi autoveroksi: </li></ul><ul><ul><li>Vuotuinen ajoneuvovero pois ja tilalle korkea henkilöautojen polttoainevero. Polttoaineveroa tulisi nostaa  nykytasosta 40 senttiä/litra. </li></ul></ul><ul><ul><li>Auton hankintaveron on noustava jo nykyisillä keskivertoautoilla, ei laskettava. Autoveron neutraalitaso tulisi asettaa tasolle 130 g/km. </li></ul></ul><ul><ul><li>Työsuhdeautoilun ja kilometrikorvausten taso laskettava kustannuksia vastaavaksi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vapaan autoedun poistaminen ja työnantajien tarjoamien ilmaisten autopaikkojen etuuden verotus. </li></ul></ul>
 13. 13. Maatalous <ul><li>Julkisissa hankinnoissa suositaan ilmastoystävällistä ruokavaliota. </li></ul><ul><li>Ilmastoystävällisen ruokavalion arvonlisäveron alennus. </li></ul><ul><li>Ruokapakkauksiin hiilidioksidimerkintä. </li></ul>
 14. 14. Jätehuolto <ul><li>Jätteen synnyn ehkäisy on edelleen kaikkein tehokkain keino jätehuollon kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi . </li></ul><ul><li>Jätteen polttoa ei tule edistää </li></ul><ul><ul><li>korvaa olemassa olevaa tehokasta sähkön ja lämmön yhteistuotantoa </li></ul></ul><ul><ul><li>lisää kasvihuonekaasupäästöjä myös energiantuotannossa </li></ul></ul><ul><ul><li>vie resurssit ja mahdollisuuden jätteiden synnyn ehkäisyn ja kierrätyksen edistämiseen </li></ul></ul>
 15. 15. Suomeen tarvitaan ilmastolaki vuosittaisista päästövähennyksistä <ul><li>Päästövähennysten saavuttamiseksi on tärkeää luoda laillisesti sitova tavoite . </li></ul><ul><li>Vuosittaiset vähennykset määrittelevät johdonmukaisen ja selkeän päästövähennyspolun vaalikausien ylitse . </li></ul><ul><li>Lain avulla taataan se, etteivät hallitukset siirrä vastuuta päästövähennyksistä tulevaisuuteen, vaan tekevät vuosittaiset vähennykset hallitusti ja realistisesti. </li></ul>
 16. 16. Energiatehokkuus <ul><li>Komission esityksestä parantaa 20 prosenttia energiatehokkuutta vuoteen 2020 mennessä tulee tehdä laillisesti sitova . </li></ul><ul><li>Suurin ja kustannustehokkain potentiaali päästövähennyksille on energiatehokkuudessa. </li></ul>
 17. 17. KIITOS! Leo Stranius [email_address] Puh. 040-754 7371

×