Lopetetaanko-Luonnonsuojelu-01102008-Stranius

1,000 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,000
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lopetetaanko-Luonnonsuojelu-01102008-Stranius

 1. 1. Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia: Suomi ilmasto- ja energiapolitiikan edelläkävijä vai perässähiihtäjä? Ilmastovastaava Leo Stranius Lopetetaanko luonnonsuojelu? -seminaari 1.10.2008
 2. 2. Hyviä ja huonoja uutisia
 3. 3. Huonoja uutisia <ul><li>Ilmasto lämpenee nopeammin kuin pahimmissa ennusteissakaan on arvioitu. </li></ul><ul><li>Neljännes kaikista maapallon lajeista uhkaa kuolla sukupuuttoon. </li></ul><ul><li>Korallit ja Amazonian sademetsä häviävät sekä jäätiköt sulavat, miljardit ihmiset kärsivät vesipulasta, äärimmäiset sääilmiöt lisääntyvät. </li></ul><ul><li>Ilmaston lämpeneminen uhkaa riistätyä palautekytkentöjen seurauksena käsistä. </li></ul><ul><li>Nykyiset poliittiset toimet eivät riitä. </li></ul>
 4. 4. Hyviä uutisia <ul><li>Aikaa päästövähennyksille on vielä joitakin vuosia. </li></ul><ul><li>Tarvittava teknologia on olemassa. </li></ul><ul><li>Päästöjen vähentäminen on halpaa verrattuna tilanteeseen, jossa mitään ei tehdä. </li></ul><ul><li>Ihmiset ovat valmiita muutokseen. </li></ul>
 5. 5. Esityksen sisältö <ul><li>EU:n ilmastopolitiikka ja Suomen kannat </li></ul><ul><li>Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia </li></ul><ul><li>Yhteenveto </li></ul>
 6. 6. EU:n ilmastopolitiikka
 7. 7. EU valmis vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 20/30 prosentilla vuoteen 2020 Lisäksi uusiutuvan energian osuus kaikesta energiasta nostetaan 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä
 8. 8. Komission ilmasto- ja energiapaketti 23.1.2008 <ul><li>Päästävähennystavoite -20% vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä (-14% vuoden 2005 tasosta): </li></ul><ul><ul><li>Päästökauppasektori: EU: -21% vuoden 2005 tasosta </li></ul></ul><ul><ul><li>Päästökaupan ulkopuoliset alat: EU: -10% vuoden 2005 tasosta </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Suomen osuus: -16% </li></ul></ul></ul><ul><li>Uusiutuvien tavoite 20% osuus energian loppukulutuksesta </li></ul><ul><ul><li>Suomen osuus vastuunjaossa 38% vuoteen 2020 mennessä </li></ul></ul><ul><ul><li>Liikenteen biopolttoaineet 10% vuoteen 2020 mennessä </li></ul></ul><ul><li>Hiilen talteenotto ja varastointi (CCS) </li></ul>
 9. 9. Päästökauppadirektiivi (ETS) <ul><li>Päästöoikeuksien määrä laskee lineaarisesti 1,74% vuodessa vuoteen 2020 mennessä </li></ul><ul><li>Kansallisesta jakosuunnitelmasta luovutaan </li></ul><ul><li>Huutokaupattavien päästöoikeuksien osuus perustuu vuoden 2005 tietoihin </li></ul><ul><li>Jakomenetelmä uusiksi: huutokauppa </li></ul><ul><ul><li>Huutokauppatulojen korvamerkintä 20% osalta + 10% siirto köyhimmille (EU25) maille </li></ul></ul><ul><li>Joustomekanismien kriteerit (Gold Standard) </li></ul><ul><li>Siirtyminen tiukempaan velvoitteeseen (30%) </li></ul>
 10. 10. Päästökaupan ulkopuoliset alat (ES) <ul><li>Kohdennetut kansalliset politiikkatoimet </li></ul><ul><ul><li>Rakentaminen, asuminen, liikenne, maatalous, jätteet </li></ul></ul><ul><li>Päästövähennysten lineaarinen polku </li></ul><ul><ul><li>Lainaus ja siirto (2 % / vuosi) </li></ul></ul><ul><li>Joustomekanismit </li></ul><ul><ul><li>Joustavuus ja hankemekanismien käyttö (3 %) </li></ul></ul>
 11. 11. Uusiutuvan energian lisääminen (RES) <ul><li>Uusiutuvan energian (RES) osuudeksi energian loppukulutuksesta 20% vuoteen 2020 mennessä, tavoite jaetaan maakohtaisesti. </li></ul><ul><li>Kaikille jäsenmaille yhteinen tavoite: biopolttoaineiden osuudeksi 10% liikenteen polttoaineista 2020. </li></ul><ul><li>Sitovat välitavoitteet ja saktiojärjestelmä (EP ITRE). </li></ul><ul><li>Turve-diesel ei ole uusiutuvaa eikä täytä kestävyyskriteerejä. </li></ul><ul><ul><li>Kasvihuonekaasupäästövähennysvaatimus: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Komissio 35%, 2015: 50%, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>EP 45%, 2015: 60% </li></ul></ul></ul>
 12. 12. Ernst&Young sijoittaa Suomen kolmanneksi vähiten houkuttelevaksi maaksi uusiutuvan energian investoinneille ja kaikkein vähiten houkuttelevaksi investoinneille tuulivoimaan.
 13. 13. Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia
 14. 14. Suomen kasvihuonekaasupäästöt Lähde: Tilastokeskus, Kasvihuonekaasut -80%! -95%! -30%!
 15. 15. Sähkönkulutus kasvaa? <ul><li>Vuoteen 2020 sähkönkulutuksen arvioidaan kasvavan (nyt 90,3 TWh): </li></ul><ul><ul><li>BAU-skenaario: 103 TWh </li></ul></ul><ul><ul><li>Politiikkaskenaario: 98 TWh </li></ul></ul><ul><li>Metsäteollisuus käytti tammi-kesäkuussa 2008 sähköä yli kuusi prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. </li></ul><ul><li>Koko maan sähkön kulutus putosi lähes kaksi ja puoli prosenttia. </li></ul><ul><ul><ul><li>Lähde: http://www.tilastokeskus.fi/til/ehkh/2008/02/ehkh_2008_02_2008-09-18_tie_001.html </li></ul></ul></ul>
 16. 16. Politiikkatoimet strategiassa <ul><li>Lisää ydinvoimaa: 1-3 yksikköä? </li></ul><ul><li>Lisää vesivoimaa: Vuotos ja Kollaja </li></ul><ul><ul><li>Yhteensä noin puoli prosenttia sähköstä ja kuudeskymmenesosa EU:n uusiutuvan energian lisäystavoitteesta. </li></ul></ul><ul><li>Windfall-verolle ei selkeää tukea </li></ul><ul><li>Turpeen energiakäytön keinotekoinen tukeminen jatkuu </li></ul><ul><li>Tuulivoimalle syöttötariffi, investointitukia nostetaan, kotitalousvähennyksen ylärajaa nostetaan.. </li></ul>
 17. 17. Tuulivoima Suomessa <ul><li>Tuulivoimalla tuotetaan 0,3 % Suomen sähköstä, Suomessa reilu 100 voimalaitosta </li></ul><ul><ul><li>Suomessa vähemmän tuulivoimaa kuin yhdessäkään toisessa EU15-maassa (Luxemburgia lukuun ottamatta)‏ </li></ul></ul><ul><li>Suomessa runsaasti tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita </li></ul><ul><ul><li>Rannikko- ja merialueet sekä Lapin tunturit, merialueilla kapasiteetti jopa kymmeniä terawattitunteja vuosittain </li></ul></ul><ul><li>Ympäristöhaitat: laitteiden rakentamiseen ja huoltoon liittyvät haitat, maisema-, melu- ja lintuhaitat </li></ul><ul><li>Ensisijaiset sijoituskohteet: satama-alueet ja muut rakennetut alueet </li></ul>
 18. 18. Tuulivoimalat ja lintukuolemat <ul><li>Suomen lintukuolemat (vuosittain) </li></ul><ul><ul><li>Sähköverkko noin 200 000 lintua </li></ul></ul><ul><ul><li>Rakennukset (ikkunat) noin 500 000 lintua </li></ul></ul><ul><ul><li>Tieliikenne 4 300 000 lintua </li></ul></ul><ul><ul><li>Tuulivoimalat noin 100 lintua vuodessa eli 1-1,5 lintua tuulivoimalaa kohden. </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Lähde: (SY721 Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset: http://www.environment.fi/default.asp?contentid=99318&lan=fi ). </li></ul></ul></ul></ul>
 19. 19. Mitä Suomen pitäisi tehdä? <ul><li>Ilmastolaki vuosittaisista 5% päästövähennyksistä vuoteen 2050 asti. </li></ul><ul><li>Tuulivoimalle ja muille uusiutuville syöttötariffi käyttöön mahdollisimman pian. </li></ul><ul><li>Windfall-veron käyttöönotto. </li></ul><ul><li>Turpeen energiakäytöstä luopuminen. </li></ul><ul><ul><li>Suomen energiantuotannon hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 20 prosenttia, kun turpeenpoltto korvataan uusiutuvilla energiamuodoilla. </li></ul></ul>
 20. 20. Rakentaminen ja asuminen <ul><li>Uusien rakennusten tulisi vuonna 2012 tyypistä riippuen kuluttaa 50-70 % vähemmän energiaa kuin vuoden 2003 normien mukainen talo. </li></ul><ul><li>Kaavaohjauksella rakennukset käyttämään uusiutuvaa energiaa. </li></ul><ul><li>Käyttäjäkohtaiset sähkön-, lämmön- ja vedenkulutuksen mittarit . </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Suurten kaupunkien joukkoliikennetuki, lipputuki ja joukkoliikenteen arvonlisävero </li></ul><ul><li>Kokeiluja muuttaa julkinen liikenne maksuttomaksi. </li></ul><ul><ul><li>Joukkoliikenteen maksuttomuus Helsingissä lisäisi julkisilla liikennevälineillä tehtyjä matkoja 30 prosenttia ja vähentäisi autoilua Helsingin keskustassa yhdeksän prosenttia (konsulttiyritys Strafica). </li></ul></ul><ul><li>Ruuhkamaksu- ja tiemaksukokeilut käyttöön keskeisissä kaupungeissa ja liikenneväylillä </li></ul><ul><li>Kattonopeuksien asettamiskokeilut </li></ul><ul><li>Ajoneuvo- ja autoverouudistus on syytä uudistaa osana käsillä olevaa ilmasto- ja energiastrategiaa. </li></ul>Joukkoliikenteen kilpailukyvyn parantaminen
 22. 22. Maatalous <ul><li>Ilmastomerkinnät pakkauksiin (”hiilijalanjälki”) </li></ul><ul><li>Ruuan ALV-porrastus ympäristövaikutusten mukaan </li></ul><ul><li>Haittavero lihalle, juustolle ja talvella kasvatetuille kasvihuonevihanneksille </li></ul><ul><li>Kasvisruokapäivät päiväkotien, koulujen, työpaikkojen, vankiloiden, sairaaloiden ja vanhainkotien ruokaloihin </li></ul>
 23. 23. Jäte <ul><li>Jätteen synnyn ehkäisy ja luonnonvaraverot </li></ul><ul><li>Jätteenpolttolaitokset päästökaupan piiriin tai kansallinen vero (esim. 60 e/t) </li></ul><ul><li>Biojätteen erilliskeräyksen tehostaminen ja biokaasulaitosten hyödyntäminen </li></ul><ul><li>Kaatopaikkakaasujen hyödyntäminen </li></ul>
 24. 24. Yhteenveto <ul><li>Teollisuusmaiden päästövähennysten tulee olla luokkaa 80-95 % vuoteen 2050 mennessä. </li></ul><ul><ul><li>Siirtyminen hiilineutraaliin yhteiskuntaan edellyttää perustavaalaatua olevia muutoksia elämässämme. </li></ul></ul><ul><li>EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet ovat riittämättömiä – ja Suomi jarruttaa niitäkin. </li></ul><ul><li>Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia ei tule vastaamaan käsillä olevaan ilmastohaasteeseen </li></ul><ul><li>Kuningaskuluttaja ei yksin ratkaise ilmastokriisiä – tarvitaan yhteiskunnallisia rakenteita tukemaan järkeviä valintoja. </li></ul>
 25. 25. TOP5 vinkkiä edelläkävijyyteen <ul><li>Energiatehokkuutta on mahdollista parantaa 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä </li></ul><ul><li>Tarvitaan ilmastolaki vuosittaisista 5 prosentin päästövähennyksistä </li></ul><ul><li>Ydinvoimaa ja allasvoimaa ei tarvita </li></ul><ul><li>Turpeen energiankäytöstä kannattaa luopua </li></ul><ul><li>Tuulivoimaa voidaan lisätä 3000 – 4000 MW vuoteen 2020 mennessä </li></ul>
 26. 26. KIITOS ! <ul><li>Ota yhteyttä: </li></ul><ul><ul><li>Leo Stranius </li></ul></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>puh. 040-754 7371 </li></ul></ul><ul><ul><li>Lisätietoja: http://www.sll.fi/ilmasto </li></ul></ul><ul><ul><li>Ilmastoblogi osoitteessa: http ://ilmastoblogi.wordpress.com/ </li></ul></ul>
 27. 27. Taustaksi
 28. 28. Muutos on mahdollinen <ul><li>90 % suomalaisista pitää ilmastonmuutosta joko erittäin tai melko vakavana ongelmana. (SK) </li></ul><ul><li>81 % suomalaisista on valmis tinkimään kulutuksestaan ilmastonmuutoksen hillitsemikseksi. (HS) </li></ul><ul><li>Suomalaiset ovat keskimäärin valmiita maksamaan 2,9 % bruttotuloistaan ongelman ratkaisemiseksi . (SK) </li></ul><ul><li>Suomalaiset hyväksyvät ilmastonmuutosta ehkäisevät toimet. Enemmistö on valmis EU:n yksipuolisiin toimiin päästöjen vähentämiseksi. (e2) </li></ul><ul><ul><li>Lähteet: HS 26.9.2007, SK 19.6.2008, Ajatuspaja e2 29.1.2007 </li></ul></ul>
 29. 29. Aurinko- ja tuulivoima suosituimmat energiamuodot <ul><li>Energiateollisuuden kysely (24.4.2008): </li></ul><ul><ul><li>Aurinko- ja tuulivoimaa kannattaa yli 90 prosenttia ihmisistä. </li></ul></ul><ul><ul><li>Esimerkiksi ydinvoima ja turve jäävät noin 50 prosenttiin. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Source: Energiateollisuuden TNS Gallupilla teettämä kysely vesivoima-asenteista ( http://www.energia.fi/fi/ajankohtaista/lehdistotiedotteet/kyselytutkimus%20vesivoima-asenteista.html ) </li></ul></ul></ul><ul><li>YLE kysely (8.5.2008): </li></ul><ul><ul><li>53 prosenttia vastustaa ja 34 prosenttia kannattaa ydinvoiman lisärakentamista. </li></ul></ul><ul><ul><li>Yhden lisäreaktorin rakentamista kannatti 20 prosenttia lisäydinvoiman kannalla olleista vastaajista. Kahta reaktoria kannatti seitsemän prosenttia ja kolmea lisäreaktoria neljä prosenttia lisäydinvoiman kannalla olleista vastaajista. </li></ul></ul>
 30. 30. IPCC:n neljäs arviointiraportti <ul><li>Maailman keskilämpötila ei saa nousta yli 2 ºC esiteolliseen aikaan verrattuna . </li></ul><ul><li>Maailman päästöjen kasvu on saatava taitettua laskuun viimeistään vuonna 2015. </li></ul><ul><li>Globaalien päästövähennysten oltava vähintään: - 50 % v.1990 tasosta v.2050 mennessä </li></ul>IPCC Fourth Assessment Report, Working Group III, Summary for Policymakers, Table SPM.5
 31. 31. IPCC:n neljäs arviointiraportti <ul><li>Teollisuusmaiden osalta päästövähennystarve on jopa 80-95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä! </li></ul>
 32. 32. Lisätietoja: http://www.sll.fi <ul><li>Suomen luonnonsuojeluliiton Energia- ja ilmastoviestit: http://www.sll.fi/luontojaymparisto/energiajailmastonmuutos/energiaviestit </li></ul><ul><li>Suomen luonnonsuojeluliiton liikenneviestit: http://www.sll.fi/luontojaymparisto/liikenne/resolveuid/c04637c5d89d5d6a93b0a229f130e53a </li></ul><ul><li>Ympäristöjärjestöjen ilmasto- ja energiapoliittiset esitykset tulevalle hallitukselle 2007: http://www.sll.fi/luontojaymparisto/energiajailmastonmuutos/esitykset.pdf </li></ul><ul><li>Ilmastotavoite 2050 - Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan. Greenpeace, Maan ystävät, SLL ja WWF. 2006: http://www.sll.fi/luontojaymparisto/energiajailmastonmuutos/ilmastotavoite2050 </li></ul><ul><li>Ilmastolakikampanja: Polttava Kysymys! http://www.polttavakysymys.fi </li></ul><ul><li>Energian ympäristömerkki : http://www.norppaenergia.fi </li></ul>
 33. 33. Lisätietoja <ul><li>IPCC: </li></ul><ul><li>http:// www.ipcc.ch / </li></ul><ul><li>Päästötilastot (World Resources Institute): </li></ul><ul><li>http://cait.wri.org/ </li></ul><ul><li>YK:n ilmastopolitiikan sivusto: </li></ul><ul><li>http:// www.un.org/climatechange / </li></ul><ul><li>YK:n ilmastosopimuksen sivusto: </li></ul><ul><li>http://unfccc.int </li></ul><ul><li>EU:n komission ilmastosivut: http:// ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm </li></ul><ul><li>Suomalaisten ympäristöjärjestöjen ylläpitämä tietopankki: </li></ul><ul><li>http://www.ilmasto.org </li></ul>

×