Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mielenterveysseura kansalaisvaikuttamisen uudet tuulet-stranius-14042012 [compatibility mode]

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Mielenterveysseura kansalaisvaikuttamisen uudet tuulet-stranius-14042012 [compatibility mode]

 1. 1. Kansalaistoiminnan uudet tuulet ”Vapaaehtoistoiminnalla vaikuttamaan!”Järjestöpäivät ja liittokokous 14.-15.4.2012 Pääsihteeri Leo Stranius Leo Stranius – www.leostranius.fi
 2. 2. • Leo Stranius, HM – Luonto-Liiton pääsihteeri – Ympäristöasiantuntija – Kansalaistoiminnan tutkija• Lue lisää: www.luontoliitto.fi www.leostranius.fi Leo Stranius – www.leostranius.fi
 3. 3. • Epämuodollinen kansalaistoiminta – Talonvaltaukset – Tehotuotanto.net – Porkkanamafia – Roska päivässä -liike• Selvitys verkkovaikuttamisesta – Facebook ja tykkään-aktivismi – Ikkunasuomenluontoon.fi – Hommaforum – Piraattipuolue – Tarhauskielto-kampanja – Äänestä ydinvoima historiaan Leo Stranius – www.leostranius.fi
 4. 4. Kansalaistoiminta on…• Inspiroiva yksilösuoritus• Hyvä jengi• Hyvä meininki• Luova yleisö http://www.youtube.com/watch?v=ZRROpiNAvPw Kuva: AP/Lehtikuva Leo Stranius – www.leostranius.fi
 5. 5. Sisällys• Kansalaistoiminta muutoksessa• Esimerkkejä uusista tuulista – Greenpeace – Hommaforum – Eläinoikeusaktivistien kuvauskampanjat – Luonto-Liiton susitytöt – Facebook ja kliktivismi• Seitsemän teesiä muutoksesta• Kansalaistoiminnan brändiä rakentamaan• Yhteenveto: Onnistumisen resepti Leo Stranius – www.leostranius.fi
 6. 6. Kansalaistoiminta muutoksessa Leo Stranius – www.leostranius.fi
 7. 7. Kansalaistoiminta? Äänestäminen Toiminen yhdistyksissäEpämuodollinen kansalaistoiminta Leo Stranius – www.leostranius.fi
 8. 8. Kansalaistoiminnan muutos• Kansalaistoimintaa ovat perinteisesti leimanneet (Siisiäinen) – läheinen kytkentä valtioon – yhdistysmuotoisuus ja hallinnon hierarkisuus• Uusien vaikuttamismuotojen luonteena – eivät kanavoidu olemassa olevien ryhmien, yhdistysten tai puolueiden kautta – vaikuttaminen yksilöityy ja muuttuu erilaisiksi hetkellisiksi elämäntapakokeiluiksi. Leo Stranius – www.leostranius.fi
 9. 9. Läpinäkyvyys lisääntyy Leo Stranius – www.leostranius.fi
 10. 10. Kilpailu ajasta kasvaa Leo Stranius – www.leostranius.fi
 11. 11. Hallitsemattomuus kasvaa Leo Stranius – www.leostranius.fi
 12. 12. Asiantuntijuuden merkitys korostuu vaikuttamisessaPerformatiivisuus ja elämyksellisyys korostuvat ihmisten motivoinnissa Leo Stranius – www.leostranius.fi
 13. 13. Verkon merkitys kasvaa Leo Stranius – www.leostranius.fi
 14. 14. Verkon vaikutus merkittävä• Perinteinen ylhäältä – alas –malli on murtumassa.• Verkko on parantanut ihmisten mahdollisuuksia osallistua julkiseen keskusteluun.• Järjestötyön agendalle nousee yhä useammin yksittäisten ihmisten tai löyhien verkostojen määrittelemiä kysymyksiä ja ongelmia.• Järjestöjohdon ja kansalaisyhteiskunnan välinen vuorovaikutus lisääntyy. Leo Stranius – www.leostranius.fi
 15. 15. • Kontrolli kääntyy toiseen suuntaan• Kansalaistoiminta ei ole riippuvaista järjestöjen resursseista• Mikä tahansa voi politisoitua, milloin tahansa, missä tahansa• Verkkopolitiikka läpäisee aika- ja paikkarajoitteet• Kollektiivinen identiteetti vs. verkkopohjainen identiteetti: Me, He - Sinä, Minä – Lähde: Tapio Häyhtiö, Tampereen yliopisto, Politiikan tutkimuksen laitos Leo Stranius – www.leostranius.fi
 16. 16. Järjestötoimintaa arvostetaan• Haasteena löytää sellaisia uusia toimintamuotoja ja tapoja, jotka pystyvät: – (1) houkuttelemaan mukaan uusia kykeneviä ja sitoutuneita toimijoita, – (2) vakuuttamaan päättäjät ja – (3) saavuttamaan positiivista huomiota tiedotusvälineissä. Leo Stranius – www.leostranius.fi
 17. 17. Vapaaehtoistyön arvo?• Vapaaehtoistyötunnin arvo on 12,44 euroa.• Jokainen vapaaehtoistyöhön sijoitettu euro tuottaa kansantalouteen 6,5 euron panoksen.• Leo vuonna 2011: – 1646 tuntia vapaaehtoistyötä = 20 476,24 euroa Leo Stranius – www.leostranius.fi
 18. 18. • Rosa Meriläisen vinkit kansalaisaktivistille: – Tutustu koneistoon samaistumatta siihen – Naamioidu asiantuntijaksi – Naamioidu älyköksi – Naamioidu joukoksi Leo Stranius – www.leostranius.fi
 19. 19. Esimerkkejä Leo Stranius – www.leostranius.fi
 20. 20. http://www.youtube.com/watch?v=pSg21GZMLFY• Mennään median luokse• Mennään päättäjien luokse• Pistetään oma persoona ja maine peliin Leo Stranius – www.leostranius.fi
 21. 21. Hommaforum- 850 000 viestiä- 26 000 aihealuetta- 7 400 rekisteröitynyttä kirjoittajaa- 47 000 dollaria ja 1700 kpl kiva.org lainoja- 28 000 henkilön adressi ulkomaalaislaista- 20 Homma-kerhoa- Vaalitenttejä- Muutos 2011 ry- Selvitys suomalaisten maahanmuuttoasenteista Leo Stranius – www.leostranius.fi
 22. 22. ”Koko väestöstä lihan syöntiä välttää seitsemän prosenttia.Useimmiten syyksi sanotaan huoli lihantuotannonepäeettisyydestä ja ilmastovaikutuksista.” Leo Stranius – www.leostranius.fi
 23. 23. Luonto-Liiton susitytöthttp://www.youtube.com/watch?v=XfhTtbVzI40&feature=player_embedded#! Leo Stranius – www.leostranius.fi
 24. 24. Tykkään-aktivismi / kliktivismi 106 884 members Leo Stranius – www.leostranius.fi
 25. 25. Vaikuttaako todella johonkin? Leo Stranius – www.leostranius.fi
 26. 26. 155 846 like this Leo Stranius – www.leostranius.fi
 27. 27. Luonto-Liitto sosiaalisessa mediassa• Facebook-ryhmiä• Twitter• Wikialustoja• Blogeja• Linkkien, kuvien ja videokuvan jakaminen Leo Stranius – www.leostranius.fi
 28. 28. Leo Stranius – www.leostranius.fi
 29. 29. Leo Stranius – www.leostranius.fi
 30. 30. Seitsemän teesiäkansalaistoiminnan muutoksesta Leo Stranius – www.leostranius.fi
 31. 31. 1. Yhteiskunnallisuudesta henkilökohtaisuuteen Leo Stranius – www.leostranius.fi
 32. 32. 2. Pitkäjänteisyydestä projektimaisuuteen Leo Stranius – www.leostranius.fi
 33. 33. 3. Paikallisuudesta jakansainvälisyydestä verkkoon Leo Stranius – www.leostranius.fi
 34. 34. 4. Asiantuntijuudestaperformatiivisuuteen Leo Stranius – www.leostranius.fi
 35. 35. 5. Rakenteista verkostoihin Leo Stranius – www.leostranius.fi
 36. 36. 6. Hallintokeskeisyydestä autonomisuuteen Leo Stranius – www.leostranius.fi
 37. 37. 7. Kansalaisvaikuttamisesta kevytaktivismiin Leo Stranius – www.leostranius.fi
 38. 38. Kansalaistoiminnan brändiä rakentamaan Leo Stranius – www.leostranius.fi
 39. 39. Imagon rakentamisen sijaan ilmennä identiteettiä• Aito, läpinäkyvä ja radikaalisti avoin.• Tee ja sano asioita, jotka itsessään ilmentävät järjestöä.• Syvyys ei ole rasite, vaan lahja. Leo Stranius – www.leostranius.fi
 40. 40. Henkilökohtaisuus ja itsensä peliin laittaminen• Ihmiset organisaatioiden takaa esille.• Identiteettiajattelun kautta asia ei vesity vaan vahvistuu.• Itseä ei kannata ottaa liian vakavasti. Leo Stranius – www.leostranius.fi
 41. 41. Ne, joilla on jotain omaa sanottavaa, jokin omanäkökulma maailmaan, voittavat sydämet. Leo Stranius – www.leostranius.fi
 42. 42. Yhteenveto:Onnistumisen resepti Leo Stranius – www.leostranius.fi
 43. 43. Kansalaistoiminta on…• Inspiroiva yksilösuoritus• Hyvä jengi• Hyvä meininki• Luova yleisö http://www.youtube.com/watch?v=ZRROpiNAvPw Kuva: AP/Lehtikuva Leo Stranius – www.leostranius.fi
 44. 44. …ja mitä muuta vielä tarvitaan?• Innostus ja energia• Rikastava vuorovaikutus• Kiitollisuus• Oppiminen• Vierailut epämukavuusalueella Leo Stranius – www.leostranius.fi
 45. 45. Onnistumisen resepti • Häpeämätöntä 50% toimintaa ja tekemistä • Halua, innostusta 35% (motivaatio) 15% • Taitoa, osaamista Leo Stranius – www.leostranius.fi
 46. 46. ”I Have a Dream” Leo Stranius – www.leostranius.fi
 47. 47. Leo Stranius – www.leostranius.fi
 48. 48. Henry Ford: ”Jos uskot, että pystyt, tai uskot, että et pysty,olet oikeassa.” Leo Stranius – www.leostranius.fi
 49. 49. “Never believe that afew caring peoplecant change theworld. For, indeed,thats all who everhave.”- Margaret Mead Leo Stranius – www.leostranius.fi
 50. 50. “Be the change you want to see in the world” Kiitos! Ota yhteyttä: Leo Stranius leo.stranius@luontoliitto.fi puh. 040-754 7371 www.luontoliitto.fi www.leostranius.fi Leo Stranius – www.leostranius.fi

×