Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Raimo Lovio, Mitä uutta uusiutuvan energian tuotannossa. Miten alueelliset energiaratkaisut kehittyvät

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 30 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Raimo Lovio, Mitä uutta uusiutuvan energian tuotannossa. Miten alueelliset energiaratkaisut kehittyvät (20)

Advertisement

More from GBC Finland (20)

Raimo Lovio, Mitä uutta uusiutuvan energian tuotannossa. Miten alueelliset energiaratkaisut kehittyvät

 1. 1. Mitä uutta uusiutuvan energian tuotannossa? Miten alueelliset energiaratkaisut kehittyvät? Green Building Council Finland & SunZEB-projekti/Helen 9.2.16 Raimo Lovio, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, SET-hanke 1  
 2. 2. Aalto University School of Business​ Aalto University School of Art and Design​ Finnish Environment Institute (Syke)​ Consumer Society Research Centre, University of Helsinki​ Lappeenranta University of Technology​ Science Policy Research Unit (SPRU)/Sussex University​ VATT Institute for Economic Research​ VTT Technical Research Centre​ Motiva, City of Lappeenranta, Heureka, FinPro 2  
 3. 3. 3  
 4. 4. Teollisuuden energiankäyttö laskenut selvästi: rakennemuutos, energiatehokkuus, kasvun hidastuminen
 5. 5. 6  
 6. 6. 0   50   100   150   200   250   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   Fossiilinen  ja  uusiutuva  energia  Suomen   kokonaisenergiankulutuksessa  1970  –  2015*   (TWh)   Fossiilinen   Uusiutuva   6.12.2017  
 7. 7. Puupohjainen energia •  Puuenergian osuus vuonna 2014 noin 25 % kokonaiskulutuksesta: jäteliemet 39 TWh, voimalaitokset 36 TWh, puun pienpoltto 17 TWh •  Osuus tulee kasvamaan jopa 30 %:iin •  Sellutehdasinvestointien takia •  Puun käyttö lisääntyy myös voimalaitoksissa (Naantali, Helsinki osin, …) korvaten hiiltä ja öljyä •  Nestemäisten biopolttoaineiden tuotanto lisääntyy UPM:n biodiesel-tehtaan jälkeenkin (mm. St1:n Kajaanin yksikkö) (hallituksen ohjelma 20 % --- 40 %) •  Puun pienpoltto saattaa kasvaa edelleen jonkin verran ja sen pitää parantua laadullisesti, myös mikro CHP- tuotanto saattaa yleistyä
 8. 8. Puuenergian modernit ratkaisut: tulisijat •  Suomessa noin 2,2 milj. tulisijaa. Metsätilastollisen vuosikirjan mukaan pientalojen lämmitysenergiasta polttopuu 40 %, käytön painottuessa talveen •  Suuri uudistamistarve (tehokkuus, turvallisuus, päästöjen pienentäminen) •  Vuosittaisia uudiskohteita noin 50 000 kpl •  Tulisija- ja piippuvalmistajat ja maahantuojat työllistävät noin 1000 henkeä. Merkittävin toimija: •  Tulikivi Oyj, jolla myös paljon vientitoimintaa •  Investoinnit 100 milj. euroa, kaikkiaan työtä 10 000 suomalaiselle
 9. 9. Puuenergian modernit ratkaisut: pellettikattilat ja mikro CHP •  Automaattisia pellettitakkoja myydään Suomessa n. 500 kpl vuosittain. Merkittävimmät toimijat: •  www.kardonar.com ja www.tulituote.com •  Pellettien kannattavuus lähellä maalämmön kannattavuutta •  Kulutus lisääntynyt: 2001: 15 000 t; 2014: 240 000 t, josta pienkäyttö 58 000 t •  Pellettituotantolaitoksia on noin 27 kpl, 19 yritystä. Tänä vuonna avautuu yksi suurehko (50 000 tn/a) Luumäellä. •  CHP-laitteet: Volter ja Gasek
 10. 10. Vesivoiman tuotanto: 13 – 17 TWh Normaalivuosi Normaali  vesivuosi  =  vesivoiman  tuotanto  laskennallises1,  kun  rakenne3ujen   jokien  virtaamat  ovat  keskimääräisellä  tasolla.  Lähde:  Energiateollisuus 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TWh
 11. 11. 13  
 12. 12. 14  
 13. 13. 15  
 14. 14. Toteutetut lämpöpumppuinvestoinnit Suomessa 5 TWh uusiutuvaa energiaa vuodessa 200 >10 2000 400 >1 M € parempi vaihtotase vuodessa M€ yksityisiä investointeja vuodessa % tuotto sijoitetulle pääomalle vuodessa Miljoona tonnia vähemmän CO2-päästöjä vuodessa suomalaiselle työtä joka vuosi
 15. 15. Skenaario lämpöpumppujen lisääntymisestä (Gaia Consulting Oy) •  Lämpöpumppuja •  2020: 1 miljoonaa •  2030: 1,7 miljoonaa •  Pumppujen lämmöntuotanto •  Nettosäästö 2020: 8 TWh •  Nettosäästö 2030: 15 TWh •  Kumulatiivinen myynti : •  2020 mennessä: 4 mrd. € •  2030 mennessä: 12 mrd. € 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 2020 2030 Miljoonaaeuroa Kumulatiivinen liikevaihto MLP ILP UVLP PILP 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000 2014 2020 2030 Pumppujenlukumäärä Lukumäärän kehittyminen MLP ILP UVLP PILP
 16. 16. Tuulivoimatuotanto ja kapasiteetti 18   82 86 109 142 146 196 199 259 453 631 1005 168 153 188 261 277 294 481 494 774 1107 2329 0 500 1000 1500 2000 2500 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Asennettu kapasiteetti vuoden lopussa (MW) Tuotanto (GWh) MW ja GWh 2017  
 17. 17. Tuulivoiman kasvu 2017 jälkeen •  Alkuperäinen tavoite 2020 6 TWh •  Virallinen vanha tavoite 2025 9 TWh •  Tuulivoima-alan tavoite 2030 10 – 15 TWh •  Tuulivoiman uudesta tukijärjestelmästä päätetään 2016 -17 aikana eduskunnassa
 18. 18. Vuotuinen lisäys 2015 noin 5 MW ja kumulatiivinen kapasiteetti 10 MW 0   500   1000   1500   2000   2500   3000   3500   2000-­‐2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   Isojen  aurinkosähköjärjestelmien  vuotuiset   asennukset  (N=83,  koko  yli  15  kWp)  
 19. 19. Vuonna 2015 asennettu 7 kymmenestä suurimmasta, mutta teollinen MW-luokka vielä aloittamatta 0   50   100   150   200   250   300   350   400   450   1   3   5   7   9   11  13  15  17  19  21  23  25  27  29  31  33  35  37  39  41  43  45  47  49  51  53  55  57  59  61  63  65  67  69  71  73  75  77  79  81  83   Suomen  suuret  aurinkosähköjärjestelmät  vuoden   2015  lopussa  (N=83,  koko  yli  15  kWp)  
 20. 20. 2016 ennuste: lisäys yli 10 MW (ka 12,5 MW) 2017 ennuste: lisäys yli 20 MW (ka 34 MW) 0   10   20   30   40   50   60   70   80   2015   2016   2017   5  toimijan  arvio  aurinkosähkömarkkinoiden   vuotuisesta  lisäyksestä  2015  -­‐  2017  (MW)   alin   keskiarvo   ylin   Tällä  vuotuisella   kapasitee/n   tuplausvauhdilla   sähkön  tuotanto   1  TWh  =  2022   ”Jos  vuosi  pari  kasve<aisiin  vielä  näin  si<en   tämä  alkaisi  olla  jo  ihan  varteenote<avaa   liiketoimintaa.”    
 21. 21. 24   Piensähkön tuotanto vaatii älykkäitä verkkoja 24%   44%   13%   3%   6%   10%   Pientuotannon  osuudet   tuotantomuodoi<ain   Tuulivoima   Vesivoima   Biovoima   mikro-­‐CHP   Aurinkovoima   Muut   Tuotanto-­‐ muoto   Teho  [kW]   Tuulivoima   28  758   Vesivoima   52  771   Biovoima   15  086   mikro-­‐CHP   2  983   Aurinkovoima   7  646   Muut   12  328   Yhteensä   119  571   Lähde:  Energiaviraston  kysely  verkkoyh[öille   kesä-­‐lokakuussa  2015.  Tieto  ei  ole  täysin   kaava.    
 22. 22. 25   Yhteenveto tuloksista verkkoyhtiöittäin 1.  Caruna  Oy*   2280   2.  Helen  Sähköverkko  Oy   820   3.  Oulun  Energia  Siirto  ja  Jakelu   505   4.  Vantaan  Energia  Sähköverkot  Oy   374   5.  LE-­‐Sähköverkko  Oy   366   6.  Elenia  Oy   351   7.  Lappeenrannan  Energiaverkot   Oy   327   8.  Tampereen  Sähköverkko  Oy   268   9.  Kymenlaakson  Sähköverkko  Oy   244   10.  KSS  Verkko  Oy   187   1.  Savon  Voima  Oy   22  130   2.  Sallila  Sähkönsiirto  Oy   13  900   3.  Caruna  Oy*   13  796   4.  Elenia  Oy   12  240   5.  Pori  Energia  Sähköverkot  Oy   8  011   6.  Vantaan  Energia  Sähköverkot  Oy   5  754   7.  Vaasan  sähköverkko   5  128   8.  Mäntsälän  Sähkö  Oy   4  903   9.  Kymenlaakson  Sähköverkko  Oy   4  133   10.  KSS  Verkko  Oy   2  565   *  Carunan  luku  päivitey  lokakuun  ilmoituksen  mukaan     Pientuotantoa  verkkoalueella  [kW]     Aurinkotuotantoa  verkkoalueella  [kW]    
 23. 23. Alueet: pääkaupunkiseudun keskitetty kaukolämpö/jäähdytys- ja sähköntuotanto •  Helsingissä Salmisaaren öljylämpökeskus korvataan pellettilämpökeskuksella 2017 •  Vuosaareen biolämpökeskus + mahdollisesti toinen muualle •  Hanasaari B:n sulkeminen 2024 mennessä •  Uudet energiaratkaisut: energiatehokkuus, lämpöpumput, aurinkolämpö ja -sähkö, geoterminen lämpö •  Hallituksen ohjelma (hiilen käytön lopettaminen 2030 mennessä) edellyttää paljon kehitystyötä 26  
 24. 24. Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon käytetyt polttoaineet 27  
 25. 25. Liikenteeseen enemmän huomiota •  Kaupunkirakenne •  Joukko- ja kevytliikenne, Mobilitys as a Service •  Liikenteen käyttövoimat: •  Sähkö: •  Henkilöautot: 31.12.2015 1580, joista täyssähköisiä 514 •  Sähköbussit tulossa: HSL 12 tilauksessa (Linkker) •  Nestemäiset biopolttoaineet: •  Suomen 20% 2020 tavoite ylittyi jo 2014, 40 % uusi tavoite •  HSL:n 100 % 2020 tavoite •  Biokaasu: •  Lisää biokaasutuotantoa tulossa Gasum-vetoisesti 28  
 26. 26. Rakennukset •  Energiatehokkuus •  Rakennuskohtaiset •  Lämpöpumppu- •  Aurinkolämpö- •  ja aurinkosähköratkaisut 29  
 27. 27. 30   Helsinki,  Espoo,  Vantaa   perustavat  yhdessä  Sitran,  val[on   ja  yritysten  kanssa  Smart  &  Clean   -­‐sää[ön.  Se  auaa  pieniä  ja   suuria  innova[ivisia  yrityksiä   pääsemään  mukaan  cleantech-­‐ hankkeisiin.  

×