แมโคร (Macro) สามารถสร้างขึ้นได้จากมุมมองแมโคร โดยภายในหน้าต่างแมโครจะประกอบด้วยองค์ประกอบและวิธีการสร้างงานดังนี้  1. ค...
4. ส่วนของพื้นที่การกาหนดค่าอาร์กิวเมนต์แอคชั่น
1. การเปิด – ปิด เพจ, ฟอร์ม, โมดูล, แบบสอบถาม, รายงาน, ตาราง   แอคชั่น                 คาอธิบาย OpenDa...
2. การเรียกใช้งาน และหยุดการทางานของแมโคร  แอคชั่น                    คาอธิบายRunMacro   ใช้ในการเรี...
4. การควบคุมการแสดงผลทางหน้าจอ  แอคชั่น                       คาอธิบายBeep      ใช้ส่งเสียงเต...
5. การนาเข้าข้อมูลจากภายนอก และส่งออก    แอคชั่น                   คาอธิบาย TransferDatabase   ใช...
6. การใช้งานอื่น ๆ  แอคชั่น                     คาอธิบายRename    ใช้เปลี่ยนชื่อ Object ในฐานข้อ...
การสร้างแมโคร เพื่อเปิดวัตถุในฐานข้อมูล    แมโคร(Macro) เป็นคาสั่งย่อยที่ใช้ในการจัดการกับฐานข้อมูล เพียงแค่ผู้ใช้งานเล...
2. จะได้หน้าต่างแมโคร3. เลือกค่าแอคชั่น ตามที่ต้องการ
จากรูปจะสังเกตเห็นว่าในมุมมองออกแบบของแมโครประกอบด้วย 3 ส่วนคือ    * แอคชั่น ใช้สาหรับกาหนดคาสั่งต่าง ๆ เพื่อให้ทางานตา...
4. การกาหนดแอคชั่นให้กับแมโคร     4.1. เมื่อต้องการกาหนดแอคชั่นให้กับแมโคร ให้ทาการเลือกในส่วนของแอคชั่นในมุมมองออกแบ...
จากรูป จะเป็นการกาหนดค่าอาร์กิวเมนต์แอคชั่นให้ทาคาสั่งดังนี้    5. เมื่อทาการกาหนดค่าต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ให้ทาการบันท...
6. เมื่อทาการบันทึกเรียบร้อยแล้วให้ทาการ Run แมโคร โดยการคลิกที่ปุ่ม  !  ในทูลบาร์
จะได้ผลดังนี้คือ เปิดฟอร์มชื่อ กรอกประวัตินักเรียน ตามที่ได้ระบุไว้ จากนั้นก็แสดงกรอบข่าวสาร (Message Box) แจ้งว่า “ยินดีต...
เนื้อหาจบแล้ว ต่อไปให้นักเรียนทาแบบฝึกหัดหน่วยที่ 7     เมื่อทาแบบฝึกหัดหน่วยที่ 7 เสร็จแล้ว    ให้นักเรียน ทาแบบทด...
หน่วยที่ 7 การสร้างคำสั่งอย่างง่าย
หน่วยที่ 7 การสร้างคำสั่งอย่างง่าย
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

หน่วยที่ 7 การสร้างคำสั่งอย่างง่าย

1,793 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,793
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
74
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หน่วยที่ 7 การสร้างคำสั่งอย่างง่าย

 1. 1. แมโคร (Macro) สามารถสร้างขึ้นได้จากมุมมองแมโคร โดยภายในหน้าต่างแมโครจะประกอบด้วยองค์ประกอบและวิธีการสร้างงานดังนี้ 1. คลิก แท็บสร้าง 2. คลิกเลือก แมโคร 3. ส่วนของการกาหนดแอคชั่นเป็นพื้นที่ใช้สาหรับใส่ลาดับการทางานของแมโครให้เป็นชุดคาสั่งเดียวกันตามลาดับก่อนหลัง
 2. 2. 4. ส่วนของพื้นที่การกาหนดค่าอาร์กิวเมนต์แอคชั่น
 3. 3. 1. การเปิด – ปิด เพจ, ฟอร์ม, โมดูล, แบบสอบถาม, รายงาน, ตาราง แอคชั่น คาอธิบาย OpenDataAccessPage เปิดเพจที่กาหนด สามารถเลือกมุมมองในการเปิดได้ OpenForm เปิดฟอร์มที่กาหนด สามารถเลือกมุมมองในการเปิดได้ OpenModule เปิดโมดูลที่กาหนด OpenQuery เปิดแบบสอบถามที่กาหนด สามารถกาหนดมุมมอง และโหมดข้อมูลได้ OpenReport เปิดรายงานที่กาหนด และสามารถเลือกมุมมองในการเปิดได้ OpenTable เปิดตารางที่กาหนด และสามารถเลือกมุมมองในการเปิดได้ Close ใช้ปิดหน้าต่างที่กาลังทางานอยู่หรือหน้าต่างที่กาหนดจากอาร์กิวเมนต์ แอคชั่น
 4. 4. 2. การเรียกใช้งาน และหยุดการทางานของแมโคร แอคชั่น คาอธิบายRunMacro ใช้ในการเรียก Run แมโครที่ต้องการโดยเมื่อ Run แมโคร ที่กาหนดเสร็จแล้วจะกลับมาทา แมโครในลาดับต่อไปStopMacro ใช้ในการหยุดแมโครที่กาลังทางานอยู่ในขณะนั้นStopAllMacro หยุดการทางานของแมโครทั้งหมด3. การค้นหาข้อมูล แอคชั่น คาอธิบายFindNext ใช้ในการค้นหาเรคคอร์ดถัดไปจากเรคคอร์ดแรกFindRecord ใช้ในการค้นหาเรคคอร์ดGoToRecord ใช้ในการกระโดดไปยังเรคคอร์ดที่ต้องการซึ่งตาแหน่งที่ต้องการกระโดดไปใน อาร์กิวเมนต์แอคชั่นApplyFilter ใช้ในการแสดงข้อมูลตามฟิลด์เตอร์ที่กาหนด
 5. 5. 4. การควบคุมการแสดงผลทางหน้าจอ แอคชั่น คาอธิบายBeep ใช้ส่งเสียงเตือนผู้ใช้ในกรณีที่ต้องการเตือนด้วยเหตุผลต่าง ๆGotoControl ให้โฟกัสไปยังคอนโทรลที่เลือกGotoPage ไปยังหน้าจอที่กาหนดHourglass ให้แสดง mouse pointer เป็นรูปนาฬิกาทรายในขณะที่กาลัง Run แมโครMsgBox แสดงไดอะล็อกบ็อกซ์ตามข้อความที่กาหนดMaximize ขยายหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ให้เต็มจอMinimize ย่อหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ให้เต็มจอMoveSize กาหนดขนาดของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันRestore ทาให้หน้าต่างที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันมีขนาดเท่าเดิมShowAllRecords ให้แสดงเรคคอร์ดทั้งหมดShowToolbar ให้แสดงทูลบาร์ หรือซ่อนทูลบาร์ที่ต้องการ
 6. 6. 5. การนาเข้าข้อมูลจากภายนอก และส่งออก แอคชั่น คาอธิบาย TransferDatabase ใช้ในการนาเข้าข้อมูลจากภายนอก และส่งออกสู่ภายนอกเช่น FoxPro TransferSpreadsheet ใช้ในการนาเข้าและส่งออกฐานข้อมูลในรูปแบบไฟล์ของโปรแกรมอื่น ๆ TransferText ใช้ในการนาเข้า และส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ที่กาหนด
 7. 7. 6. การใช้งานอื่น ๆ แอคชั่น คาอธิบายRename ใช้เปลี่ยนชื่อ Object ในฐานข้อมูลที่ใช้อยู่CopyObject ใช้ทาสาเนา Object ที่ต้องการในฐานข้อมูลเดิม หรือฐานข้อมูลอื่นDeleteObject ใช้ลบ Object ที่ต้องการในฐานข้อมูลเดิม หรือฐานข้อมูลอื่นRunApp ใช้ในการเรียกใช้งาน แอพลิเคชั่นอื่น ๆ เช่น Calculator, Paintbrush เป็นต้นPrintOut ใช้ในการสั่งพิมพ์ ตาราง, รายงาน, แบบสอบถาม, หรือฟอร์มซึ่งสามารถกาหนดช่วย หรือ หน้าที่ต้องการพิมพ์ได้OutputTo ใช้ในการส่งตาราง,รายงาน,แบบสอบถาม,ฟอร์ม,เพจ,หรือโมดูลออกภายนอกในรูปแบบของ ไฟล์ต่าง ๆ ซึ่งกาหนดรูปแบบของไฟล์ได้ที่อาร์กิวเมนต์แอคชั่นAddMenu ใช้ในการทาเมนูให้แมโครQuit ออกจากโปรแกรม Access 2007
 8. 8. การสร้างแมโคร เพื่อเปิดวัตถุในฐานข้อมูล แมโคร(Macro) เป็นคาสั่งย่อยที่ใช้ในการจัดการกับฐานข้อมูล เพียงแค่ผู้ใช้งานเลือกว่าจะใช้คาสั่งใดในการทางาน ซึ่งมีวิธีในการสร้างดังนี้ 1.เลือกเมนูสร้าง เลือกคลิกปุ่มแมโคร(Macro)
 9. 9. 2. จะได้หน้าต่างแมโคร3. เลือกค่าแอคชั่น ตามที่ต้องการ
 10. 10. จากรูปจะสังเกตเห็นว่าในมุมมองออกแบบของแมโครประกอบด้วย 3 ส่วนคือ * แอคชั่น ใช้สาหรับกาหนดคาสั่งต่าง ๆ เพื่อให้ทางานตามที่เราต้องการโดยในแมโครหนึ่ง ๆ สามารถกาหนดได้หลายคาสั่งเพื่อรวมเป็นหนึ่งแมโคร โดยแมโครจะทางานตามลาดับ จะทาทีละคาสั่งตั้งแต่บรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุดท้าย * ข้อคิดเห็น ใช้สาหรับอธิบายคาสั่งต่าง ๆ ที่เรากาหนดไป เพื่อความเข้าใจของผู้เขียนโปรแกรมเอง * อาร์กิวเมนต์แอคชั่น ใช้ในการกาหนดค่าต่าง ๆ ที่แอคชั่นนั้น ๆ ต้องการในการทางาน
 11. 11. 4. การกาหนดแอคชั่นให้กับแมโคร 4.1. เมื่อต้องการกาหนดแอคชั่นให้กับแมโคร ให้ทาการเลือกในส่วนของแอคชั่นในมุมมองออกแบบดังรูป 4.2. ทาการเลือกแอคชั่นที่ต้องการ โดยให้ทดลองเลือกที่แอคชั่น Open Formหลังจากที่เลือกแอคชั่นแล้วจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของอาร์กิวเมนต์แอคชั่นจะปรากฏขึ้นมาดังรูปอาร์กิวเมนต์แอคชั่นที่ปรากฏขึ้นจะประกอบด้วยค่าต่างๆ ที่แอคชั่นนั้นๆ ต้องการในการทางานเช่น เมื่อเราเลือกแอคชั่น Open Form ก็ต้องกาหนดค่าอาร์กิวเมนต์แอคชั่นให้แมโคร รู้ว่าต้องการ Open Form อะไรอย่างไร ซึ่งให้เรากาหนดค่าของอาร์กิวเมนต์แอคชั่นดังรูป
 12. 12. จากรูป จะเป็นการกาหนดค่าอาร์กิวเมนต์แอคชั่นให้ทาคาสั่งดังนี้ 5. เมื่อทาการกาหนดค่าต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ให้ทาการบันทึกแมโคร โดยการคลิกที่ปุ่มบันทึกในทูลบาร์ และตั้งชื่อเป็น Open form หลังจากนั้นคลิกปุ่ม ตกลง
 13. 13. 6. เมื่อทาการบันทึกเรียบร้อยแล้วให้ทาการ Run แมโคร โดยการคลิกที่ปุ่ม ! ในทูลบาร์
 14. 14. จะได้ผลดังนี้คือ เปิดฟอร์มชื่อ กรอกประวัตินักเรียน ตามที่ได้ระบุไว้ จากนั้นก็แสดงกรอบข่าวสาร (Message Box) แจ้งว่า “ยินดีต้อนรับ” ดังรูป แสดงกรอบ ข่าวสาร (Message Box) แจ้งว่า “ยินดี ต้อนรับ”
 15. 15. เนื้อหาจบแล้ว ต่อไปให้นักเรียนทาแบบฝึกหัดหน่วยที่ 7 เมื่อทาแบบฝึกหัดหน่วยที่ 7 เสร็จแล้ว ให้นักเรียน ทาแบบทดสอบหลังเรียนต่อไป

×