PDI Chart, v3 in Estonian

Kathleen McClaskey
Kathleen McClaskeyFounder, Author and Consultant at Make Learning Personal

Here is the Personalization vs. Differentiation vs Individualization, version 3 in Estonian

Isikupärastamise	
  vs	
  Diferentseerimise	
  vs	
  Individualiseerimise	
  Tabel	
  (v3)	
  
Isikupärastamine,	
  diferentseerimine	
  ja	
  individualiseerimine	
  on	
  sisult	
  erinevad.	
  
Üks	
  on	
  õppijakeskne;	
  teised	
  on	
  õpetajakesksed.	
  	
  
Isikupärastamine	
   Diferentseerimine	
   Individualiseerimine	
  
Õppija…	
   Õpetaja…	
   Õpetaja…	
  
juhib	
  enda	
  õppimist.	
   pakub	
  õppegruppidele	
  juhendamist.	
   pakub	
  juhendamist	
  individuaalsele	
  
õppijale.	
  
ühendab	
  õppimise	
  huvide,	
  oskuste,	
  
eelistuste	
  ja	
  soovidega.	
  
kohandab	
  õppevajadused	
  vastavalt	
  
õppegruppidele.	
  
kohandab	
  õppevajadused	
  
individuaalsele	
  õppijale.	
  
osaleb	
  aktiivselt	
  enda	
  õppimise	
  
planeerimisel.	
  
kavandab	
  juhendamist	
  vastavalt	
  
erinevate	
  õppegruppide	
  
õppevajadustele.	
  
kohandab	
  juhendamist	
  vastavalt	
  
individuaalse	
  õppija	
  õppevajadustele.	
  
omab	
  vastutust	
  enda	
  õppimise	
  üle,	
  
mille	
  hulka	
  kuulub	
  arvamuse	
  
avaldamine	
  ja	
  valikute	
  tegemine	
  
kõiges,	
  mis	
  puudutab	
  mida	
  ja	
  kuidas	
  
õppida.	
  
vastutab	
  erinevate	
  juhendamisviiside	
  
valiku	
  üle	
  vastavalt	
  erinevate	
  
õppegruppide	
  õppevajadustele.	
  
vastutab	
  juhendamise	
  muutmise	
  eest	
  
vastavalt	
  individuaalse	
  õppija	
  
õppevajadustele.	
  
paneb	
  õpetaja	
  toel	
  paika	
  enda	
  
õppeplaani	
  eesmärgid	
  ning	
  jälgib	
  vahe-­‐
eesmärkide	
  täitmise	
  põhjal	
  enda	
  
õppimise	
  progressi.	
  	
  
teeb	
  kindlaks	
  ühised	
  eesmärgid	
  
erinevate	
  õppevajadustega	
  
õppegruppidele,	
  nagu	
  ka	
  kogu	
  klassile.	
  
teeb	
  kindlaks	
  ühised	
  eesmärgid	
  
kõikidele	
  õppijatele	
  koos	
  eraldi	
  
konkreetsemate	
  eesmärkidega	
  
õppijatele,	
  kes	
  saavad	
  õpetajalt	
  üks-­‐
ühele	
  tuge.	
  
omandab	
  oskused,	
  et	
  teha	
  valikud	
  ning	
  
kasutusele	
  võtta	
  sobivad	
  vahendid	
  ja	
  
tehnoloogia,	
  mis	
  toetavad	
  ja	
  tõstavad	
  
õppija	
  õppimisvõimekust.	
  
valib	
  tehnoloogia	
  ja	
  vahendid,	
  mis	
  
toetavad	
  erinevate	
  õppegruppide	
  
õppevajadusi.	
  
valib	
  tehnoloogia	
  ja	
  vahendid,	
  mis	
  
toetavad	
  individuaalse	
  õppija	
  
õppevajadusi.	
  
loob	
  enda	
  õppevajaduste	
  toetamiseks	
  
ja	
  juhendamiseks	
  võrgustiku,	
  kuhu	
  
kuuluvad	
  õppimise	
  kaaslased,	
  
eksperdid	
  ja	
  õpetajad.	
  
toetab	
  õppegruppe,	
  kes	
  sõltuvad	
  
õpetajast	
  enda	
  õppimisprotsessis.	
  
mõistab,	
  et	
  individuaalne	
  õppija	
  
sõltub	
  õpetajast	
  kui	
  õppe	
  toetajast.	
  
näitab	
  sisuteadmisi	
  ja	
  oskuslikkust	
  
kompetentsidel	
  põhineva	
  süsteemi	
  
raames.	
  
jälgib	
  õppimist	
  vastavalt	
  ettenähtud	
  
kontakttundidele	
  ning	
  õppetasemele.	
  
jälgib	
  õppimist	
  vastavalt	
  ettenähtud	
  
kontakttundidele	
  ning	
  õppetasemele.	
  
muutub	
  ennastjuhtivaks,	
  eksperdist	
  
õppijaks,	
  kes	
  jälgib	
  enda	
  õppimise	
  
progressi	
  ning	
  reflekteerib	
  selle	
  põhjal	
  
omandatud	
  oskuste	
  ja	
  sisuteadmiste	
  
üle.	
  
kasutab	
  andmeid	
  ja	
  hindamist,	
  et	
  
kohandada	
  juhendamist	
  vastavalt	
  
õppegruppidele	
  ning	
  annab	
  
individuaalset	
  tagasisidest	
  õppijatele,	
  
et	
  edendada	
  nende	
  õppimist.	
  
kasutab	
  andmeid	
  ja	
  hindamist,	
  et	
  
mõõta	
  individuaalse	
  õppija	
  progressi	
  
selles	
  mida	
  õppija	
  on	
  omandanud	
  ning	
  
mida	
  mitte,	
  et	
  paika	
  panna	
  järgmised	
  
sammud	
  õppija	
  õppeplaanis.	
  
Hindamine	
  KUI	
  õppimine	
  ja	
  õppimise	
  
JAOKS	
  hindamine	
  koos	
  minimaalse	
  
õppimisega.	
  
Õppimise	
  hindamine	
  ning	
  õppimise	
  
JAOKS	
  hindamine.	
  
Õppimise	
  hindamine.	
  
Isikupärastamise	
  vs	
  Diferentseerimise	
  vs	
  Individualiseerimise	
  Tabel	
  (v3).	
  Autorid:	
  Barbara	
  Bray	
  ja	
  Kathleen	
  
McClaskey.	
  Tabel	
  on	
  litsentseeritud	
  siin:	
  Creative	
  CommonsAttribution-­‐NonCommercial-­‐NoDerivs	
  3.0	
  Unported	
  License	
  
Tabeli	
  saab	
  alla	
  laadida	
  ning	
  uuendusi	
  leida	
  siit:	
  http://bit.ly/PDIchartv3.	
  Õiguse	
  saamiseks	
  reprodutseerimiseks	
  ning	
  
koopiate	
  levitamiseks,	
  veebisaidile	
  või	
  kursuse	
  kodulehele	
  lisamiseks,	
  publikatsiooni	
  kaasamiseks,	
  palun	
  ühendust	
  võtta:	
  
Kathleen	
  McClaskey	
  khmcclaskey@gmail.com.	
  	
  

Recommended

Koolikultuurirühm kokkuvõte 13 14õa slaidid by
Koolikultuurirühm kokkuvõte 13 14õa slaididKoolikultuurirühm kokkuvõte 13 14õa slaidid
Koolikultuurirühm kokkuvõte 13 14õa slaididanneli3
292 views16 slides
Õpilase erivajaduste kaardistamine by
Õpilase erivajaduste kaardistamineÕpilase erivajaduste kaardistamine
Õpilase erivajaduste kaardistaminemaritonisson
3K views17 slides
Põhikooli uus riiklik õppekava by
Põhikooli uus riiklik õppekavaPõhikooli uus riiklik õppekava
Põhikooli uus riiklik õppekavaMaris Kruusmaa
1.4K views13 slides
õPpe ja kasvatustöö käsitlemine õpetajatöö kolme järjestiku etapina by
õPpe  ja kasvatustöö käsitlemine õpetajatöö kolme järjestiku etapinaõPpe  ja kasvatustöö käsitlemine õpetajatöö kolme järjestiku etapina
õPpe ja kasvatustöö käsitlemine õpetajatöö kolme järjestiku etapinarita Nevidemskaja
463 views11 slides
Mappõpe by
MappõpeMappõpe
Mappõpealuojalaine
1.6K views22 slides
Loodusõpetuse uus ÕK by
Loodusõpetuse uus ÕKLoodusõpetuse uus ÕK
Loodusõpetuse uus ÕKKadi Kruusmaa
161 views20 slides

More Related Content

Similar to PDI Chart, v3 in Estonian

Margus power point by
Margus power pointMargus power point
Margus power pointoksanalabanova
256 views13 slides
Õppedisaini alused 4: evalvatsioon by
Õppedisaini alused 4: evalvatsioonÕppedisaini alused 4: evalvatsioon
Õppedisaini alused 4: evalvatsioonMart Laanpere
269 views12 slides
Ideelaat - kujundav hindamine by
Ideelaat - kujundav hindamineIdeelaat - kujundav hindamine
Ideelaat - kujundav hindaminealuojalaine
1.4K views25 slides
Arengu arutelu by
Arengu aruteluArengu arutelu
Arengu arutelubirgylorenz
571 views18 slides
Õppedisain5: evalvatsioon by
Õppedisain5: evalvatsioonÕppedisain5: evalvatsioon
Õppedisain5: evalvatsioonMart Laanpere
325 views12 slides
Õppiv, teadmustloov kool-klass-inimene - mudel ja elu by
Õppiv, teadmustloov kool-klass-inimene - mudel ja elu Õppiv, teadmustloov kool-klass-inimene - mudel ja elu
Õppiv, teadmustloov kool-klass-inimene - mudel ja elu Ene-Silvia Sarv
834 views68 slides

Similar to PDI Chart, v3 in Estonian(20)

Õppedisaini alused 4: evalvatsioon by Mart Laanpere
Õppedisaini alused 4: evalvatsioonÕppedisaini alused 4: evalvatsioon
Õppedisaini alused 4: evalvatsioon
Mart Laanpere269 views
Ideelaat - kujundav hindamine by aluojalaine
Ideelaat - kujundav hindamineIdeelaat - kujundav hindamine
Ideelaat - kujundav hindamine
aluojalaine1.4K views
Õppedisain5: evalvatsioon by Mart Laanpere
Õppedisain5: evalvatsioonÕppedisain5: evalvatsioon
Õppedisain5: evalvatsioon
Mart Laanpere325 views
Õppiv, teadmustloov kool-klass-inimene - mudel ja elu by Ene-Silvia Sarv
Õppiv, teadmustloov kool-klass-inimene - mudel ja elu Õppiv, teadmustloov kool-klass-inimene - mudel ja elu
Õppiv, teadmustloov kool-klass-inimene - mudel ja elu
Ene-Silvia Sarv834 views
Sissejuhatus õppedisaini by Mart Laanpere
Sissejuhatus õppedisainiSissejuhatus õppedisaini
Sissejuhatus õppedisaini
Mart Laanpere518 views
IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud: Sissejuhatus kursusesse by Hans Põldoja
IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud: Sissejuhatus kursusesseIFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud: Sissejuhatus kursusesse
IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud: Sissejuhatus kursusesse
Hans Põldoja1.7K views
Kõmsi õpiabi ainekava põhikoolile by Annika
Kõmsi õpiabi ainekava põhikoolileKõmsi õpiabi ainekava põhikoolile
Kõmsi õpiabi ainekava põhikoolile
Annika426 views
KOOLIRÕÕM ja KOOLIKLIIMA uuringuis ja elus by Ene-Silvia Sarv
KOOLIRÕÕM ja KOOLIKLIIMA uuringuis ja elusKOOLIRÕÕM ja KOOLIKLIIMA uuringuis ja elus
KOOLIRÕÕM ja KOOLIKLIIMA uuringuis ja elus
Ene-Silvia Sarv380 views
Õppetöö põhimõtted virtuaalses keskkonnas by Raido Sirvi
Õppetöö põhimõtted virtuaalses keskkonnasÕppetöö põhimõtted virtuaalses keskkonnas
Õppetöö põhimõtted virtuaalses keskkonnas
Raido Sirvi391 views
Opistiilid by Kai Pata
OpistiilidOpistiilid
Opistiilid
Kai Pata1.1K views
Evaluation Mii7008 by Kai Pata
Evaluation Mii7008Evaluation Mii7008
Evaluation Mii7008
Kai Pata973 views
Õppedisain4: evalvatsioon by Mart Laanpere
Õppedisain4: evalvatsioonÕppedisain4: evalvatsioon
Õppedisain4: evalvatsioon
Mart Laanpere802 views
Kvaliteetse e kursuse loomine by Varje Tipp
Kvaliteetse e kursuse loomineKvaliteetse e kursuse loomine
Kvaliteetse e kursuse loomine
Varje Tipp396 views
4.õppedisaini loengu slaidid by MaiaLust
4.õppedisaini loengu slaidid4.õppedisaini loengu slaidid
4.õppedisaini loengu slaidid
MaiaLust423 views

More from Kathleen McClaskey

PDI Chart, v3 - Australian/United Kingdom version by
PDI Chart, v3 - Australian/United Kingdom versionPDI Chart, v3 - Australian/United Kingdom version
PDI Chart, v3 - Australian/United Kingdom versionKathleen McClaskey
11.7K views1 slide
PDI Chart, v3 in Turkish by
PDI Chart, v3 in TurkishPDI Chart, v3 in Turkish
PDI Chart, v3 in TurkishKathleen McClaskey
11.5K views1 slide
PDI Chart, v3 in Slovak by
PDI Chart, v3 in SlovakPDI Chart, v3 in Slovak
PDI Chart, v3 in SlovakKathleen McClaskey
11.5K views1 slide
PDI Chart, v3 in Hungarian by
PDI Chart, v3 in HungarianPDI Chart, v3 in Hungarian
PDI Chart, v3 in HungarianKathleen McClaskey
11.6K views1 slide
PDI Chart, v3 in Greek by
PDI Chart, v3 in GreekPDI Chart, v3 in Greek
PDI Chart, v3 in GreekKathleen McClaskey
11.6K views1 slide
PDI Chart, v3 in German by
PDI Chart, v3 in GermanPDI Chart, v3 in German
PDI Chart, v3 in GermanKathleen McClaskey
12.2K views1 slide

More from Kathleen McClaskey(14)

PDI Chart, v3 - Australian/United Kingdom version by Kathleen McClaskey
PDI Chart, v3 - Australian/United Kingdom versionPDI Chart, v3 - Australian/United Kingdom version
PDI Chart, v3 - Australian/United Kingdom version
Kathleen McClaskey11.7K views
Stages of Personalized Learning Environments, v5 by Kathleen McClaskey
Stages of Personalized Learning Environments, v5Stages of Personalized Learning Environments, v5
Stages of Personalized Learning Environments, v5
Kathleen McClaskey5.5K views
Crosswalk of the Elements of Learner Agency across the Stages of PLE by Kathleen McClaskey
Crosswalk of the Elements of Learner Agency across the Stages of PLECrosswalk of the Elements of Learner Agency across the Stages of PLE
Crosswalk of the Elements of Learner Agency across the Stages of PLE
Kathleen McClaskey7.4K views
CBAM: Stages of Concern about Personalized Learning by Kathleen McClaskey
CBAM: Stages of Concern about Personalized Learning CBAM: Stages of Concern about Personalized Learning
CBAM: Stages of Concern about Personalized Learning
Kathleen McClaskey1.7K views
Personalization vs. Differentiation vs. Individualization Report-v3 by Kathleen McClaskey
Personalization vs. Differentiation vs. Individualization Report-v3Personalization vs. Differentiation vs. Individualization Report-v3
Personalization vs. Differentiation vs. Individualization Report-v3
Kathleen McClaskey959 views

PDI Chart, v3 in Estonian

  • 1. Isikupärastamise  vs  Diferentseerimise  vs  Individualiseerimise  Tabel  (v3)   Isikupärastamine,  diferentseerimine  ja  individualiseerimine  on  sisult  erinevad.   Üks  on  õppijakeskne;  teised  on  õpetajakesksed.     Isikupärastamine   Diferentseerimine   Individualiseerimine   Õppija…   Õpetaja…   Õpetaja…   juhib  enda  õppimist.   pakub  õppegruppidele  juhendamist.   pakub  juhendamist  individuaalsele   õppijale.   ühendab  õppimise  huvide,  oskuste,   eelistuste  ja  soovidega.   kohandab  õppevajadused  vastavalt   õppegruppidele.   kohandab  õppevajadused   individuaalsele  õppijale.   osaleb  aktiivselt  enda  õppimise   planeerimisel.   kavandab  juhendamist  vastavalt   erinevate  õppegruppide   õppevajadustele.   kohandab  juhendamist  vastavalt   individuaalse  õppija  õppevajadustele.   omab  vastutust  enda  õppimise  üle,   mille  hulka  kuulub  arvamuse   avaldamine  ja  valikute  tegemine   kõiges,  mis  puudutab  mida  ja  kuidas   õppida.   vastutab  erinevate  juhendamisviiside   valiku  üle  vastavalt  erinevate   õppegruppide  õppevajadustele.   vastutab  juhendamise  muutmise  eest   vastavalt  individuaalse  õppija   õppevajadustele.   paneb  õpetaja  toel  paika  enda   õppeplaani  eesmärgid  ning  jälgib  vahe-­‐ eesmärkide  täitmise  põhjal  enda   õppimise  progressi.     teeb  kindlaks  ühised  eesmärgid   erinevate  õppevajadustega   õppegruppidele,  nagu  ka  kogu  klassile.   teeb  kindlaks  ühised  eesmärgid   kõikidele  õppijatele  koos  eraldi   konkreetsemate  eesmärkidega   õppijatele,  kes  saavad  õpetajalt  üks-­‐ ühele  tuge.   omandab  oskused,  et  teha  valikud  ning   kasutusele  võtta  sobivad  vahendid  ja   tehnoloogia,  mis  toetavad  ja  tõstavad   õppija  õppimisvõimekust.   valib  tehnoloogia  ja  vahendid,  mis   toetavad  erinevate  õppegruppide   õppevajadusi.   valib  tehnoloogia  ja  vahendid,  mis   toetavad  individuaalse  õppija   õppevajadusi.   loob  enda  õppevajaduste  toetamiseks   ja  juhendamiseks  võrgustiku,  kuhu   kuuluvad  õppimise  kaaslased,   eksperdid  ja  õpetajad.   toetab  õppegruppe,  kes  sõltuvad   õpetajast  enda  õppimisprotsessis.   mõistab,  et  individuaalne  õppija   sõltub  õpetajast  kui  õppe  toetajast.   näitab  sisuteadmisi  ja  oskuslikkust   kompetentsidel  põhineva  süsteemi   raames.   jälgib  õppimist  vastavalt  ettenähtud   kontakttundidele  ning  õppetasemele.   jälgib  õppimist  vastavalt  ettenähtud   kontakttundidele  ning  õppetasemele.   muutub  ennastjuhtivaks,  eksperdist   õppijaks,  kes  jälgib  enda  õppimise   progressi  ning  reflekteerib  selle  põhjal   omandatud  oskuste  ja  sisuteadmiste   üle.   kasutab  andmeid  ja  hindamist,  et   kohandada  juhendamist  vastavalt   õppegruppidele  ning  annab   individuaalset  tagasisidest  õppijatele,   et  edendada  nende  õppimist.   kasutab  andmeid  ja  hindamist,  et   mõõta  individuaalse  õppija  progressi   selles  mida  õppija  on  omandanud  ning   mida  mitte,  et  paika  panna  järgmised   sammud  õppija  õppeplaanis.   Hindamine  KUI  õppimine  ja  õppimise   JAOKS  hindamine  koos  minimaalse   õppimisega.   Õppimise  hindamine  ning  õppimise   JAOKS  hindamine.   Õppimise  hindamine.   Isikupärastamise  vs  Diferentseerimise  vs  Individualiseerimise  Tabel  (v3).  Autorid:  Barbara  Bray  ja  Kathleen   McClaskey.  Tabel  on  litsentseeritud  siin:  Creative  CommonsAttribution-­‐NonCommercial-­‐NoDerivs  3.0  Unported  License   Tabeli  saab  alla  laadida  ning  uuendusi  leida  siit:  http://bit.ly/PDIchartv3.  Õiguse  saamiseks  reprodutseerimiseks  ning   koopiate  levitamiseks,  veebisaidile  või  kursuse  kodulehele  lisamiseks,  publikatsiooni  kaasamiseks,  palun  ühendust  võtta:   Kathleen  McClaskey  khmcclaskey@gmail.com.