Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

PDI Chart, v3 in Estonian

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 1 Ad
Advertisement

More Related Content

Similar to PDI Chart, v3 in Estonian (20)

Advertisement

PDI Chart, v3 in Estonian

  1. 1. Isikupärastamise  vs  Diferentseerimise  vs  Individualiseerimise  Tabel  (v3)   Isikupärastamine,  diferentseerimine  ja  individualiseerimine  on  sisult  erinevad.   Üks  on  õppijakeskne;  teised  on  õpetajakesksed.     Isikupärastamine   Diferentseerimine   Individualiseerimine   Õppija…   Õpetaja…   Õpetaja…   juhib  enda  õppimist.   pakub  õppegruppidele  juhendamist.   pakub  juhendamist  individuaalsele   õppijale.   ühendab  õppimise  huvide,  oskuste,   eelistuste  ja  soovidega.   kohandab  õppevajadused  vastavalt   õppegruppidele.   kohandab  õppevajadused   individuaalsele  õppijale.   osaleb  aktiivselt  enda  õppimise   planeerimisel.   kavandab  juhendamist  vastavalt   erinevate  õppegruppide   õppevajadustele.   kohandab  juhendamist  vastavalt   individuaalse  õppija  õppevajadustele.   omab  vastutust  enda  õppimise  üle,   mille  hulka  kuulub  arvamuse   avaldamine  ja  valikute  tegemine   kõiges,  mis  puudutab  mida  ja  kuidas   õppida.   vastutab  erinevate  juhendamisviiside   valiku  üle  vastavalt  erinevate   õppegruppide  õppevajadustele.   vastutab  juhendamise  muutmise  eest   vastavalt  individuaalse  õppija   õppevajadustele.   paneb  õpetaja  toel  paika  enda   õppeplaani  eesmärgid  ning  jälgib  vahe-­‐ eesmärkide  täitmise  põhjal  enda   õppimise  progressi.     teeb  kindlaks  ühised  eesmärgid   erinevate  õppevajadustega   õppegruppidele,  nagu  ka  kogu  klassile.   teeb  kindlaks  ühised  eesmärgid   kõikidele  õppijatele  koos  eraldi   konkreetsemate  eesmärkidega   õppijatele,  kes  saavad  õpetajalt  üks-­‐ ühele  tuge.   omandab  oskused,  et  teha  valikud  ning   kasutusele  võtta  sobivad  vahendid  ja   tehnoloogia,  mis  toetavad  ja  tõstavad   õppija  õppimisvõimekust.   valib  tehnoloogia  ja  vahendid,  mis   toetavad  erinevate  õppegruppide   õppevajadusi.   valib  tehnoloogia  ja  vahendid,  mis   toetavad  individuaalse  õppija   õppevajadusi.   loob  enda  õppevajaduste  toetamiseks   ja  juhendamiseks  võrgustiku,  kuhu   kuuluvad  õppimise  kaaslased,   eksperdid  ja  õpetajad.   toetab  õppegruppe,  kes  sõltuvad   õpetajast  enda  õppimisprotsessis.   mõistab,  et  individuaalne  õppija   sõltub  õpetajast  kui  õppe  toetajast.   näitab  sisuteadmisi  ja  oskuslikkust   kompetentsidel  põhineva  süsteemi   raames.   jälgib  õppimist  vastavalt  ettenähtud   kontakttundidele  ning  õppetasemele.   jälgib  õppimist  vastavalt  ettenähtud   kontakttundidele  ning  õppetasemele.   muutub  ennastjuhtivaks,  eksperdist   õppijaks,  kes  jälgib  enda  õppimise   progressi  ning  reflekteerib  selle  põhjal   omandatud  oskuste  ja  sisuteadmiste   üle.   kasutab  andmeid  ja  hindamist,  et   kohandada  juhendamist  vastavalt   õppegruppidele  ning  annab   individuaalset  tagasisidest  õppijatele,   et  edendada  nende  õppimist.   kasutab  andmeid  ja  hindamist,  et   mõõta  individuaalse  õppija  progressi   selles  mida  õppija  on  omandanud  ning   mida  mitte,  et  paika  panna  järgmised   sammud  õppija  õppeplaanis.   Hindamine  KUI  õppimine  ja  õppimise   JAOKS  hindamine  koos  minimaalse   õppimisega.   Õppimise  hindamine  ning  õppimise   JAOKS  hindamine.   Õppimise  hindamine.   Isikupärastamise  vs  Diferentseerimise  vs  Individualiseerimise  Tabel  (v3).  Autorid:  Barbara  Bray  ja  Kathleen   McClaskey.  Tabel  on  litsentseeritud  siin:  Creative  CommonsAttribution-­‐NonCommercial-­‐NoDerivs  3.0  Unported  License   Tabeli  saab  alla  laadida  ning  uuendusi  leida  siit:  http://bit.ly/PDIchartv3.  Õiguse  saamiseks  reprodutseerimiseks  ning   koopiate  levitamiseks,  veebisaidile  või  kursuse  kodulehele  lisamiseks,  publikatsiooni  kaasamiseks,  palun  ühendust  võtta:   Kathleen  McClaskey  khmcclaskey@gmail.com.    

×