Korghariduskonverents Pata

575 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
575
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
46
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Korghariduskonverents Pata

  1. 1. Personaalne õpikeskkond  professionaalse arengu toetajana  Kai Pata  Tallinna Ülikool, Informaa:ka Ins:tuut 
  2. 2. Õppurikeskne haridus  •  Kõrghariduskorraldus muutub õppurikesksemaks  – õppurite ootustest, vajadustest ja eelistustest  on saanud kõrgharidussüsteemi nurgakivi (EESTI  KÕRGHARIDUSSTRATEEGIA AASTATEKS 2006– 2015).  •  Kuidas tagatakse?   –  Kas õpiväljundid kajastavad õppijakeskset vaatenurka?  –  Milliseid õpitegevusi peaks läbi viima ja kuidas  õpitegevusi organiseerida?  –  Millist õpikeskkonda õppija vajab? 
  3. 3. Enesejuhitud õppimine ja ennastjuh:v  Õppija:   õppija  •  Võtab initsia:ivi oma arengu planeerimises  •  Formuleerib ise eesmärgid õppimiseks  •  Leiab sobivad õppimist võimaldavad ressursid ja  vahendid  •  Valib sobivad õppimisstrateegiad  •  Jälgib oma arengut eesmärkide täitmisel õpiprotsessis  •  Hindab oma õppimise tulemuslikkust oma personaalse  arengu seisukohast  Õpetaja:   On õpiprotsessis enesejuhitud õppimise suunaja  Kuidas sõnastada õpiväljundid piiramata ennastjuh:vat  õppijat? 
  4. 4. Miks personaalne õpikeskkond on  oluline?  •  Mis juhtub üleminekul turvalisest ins:tutsionaalsest  kookonist reaalsusse?   •  Õpitud abitus liigselt eZepaneeritud õpiprotsessis  struktureeritud ins:tutsioonile kuuluvas keskkonnas   •  Personaalne õpikeskkond:   –  Tahan saada oma vahendite ja õpiprotsesside peremeheks ja  kasutada neid ka pärast ülikooli  –  Tahan õppida nii, et saan siduda koolitöö ja päristöö ja oma  huvid: personaalse keskkonna mul:funktsionaalsus   –  Vajan oskusi, kuidas koos kaaslastega omale  sobival ajal teadmust luua: miZeformaalse haridusega  kombineerimine  –  Tahan legi:miseerida ins:tutsiooniväliselt omandatut 
  5. 5. Vajame uut õpikeskkonna kontseptsiooni  •  Õpitegevus peab toimuma väljakutseid pakkuvas  autentses keskkonnas  •  Isiklike ja ins:tutsionaalselt määratletud eesmärkide  harmoniseerimine  •  Personaalse õpikeskkonna kombineerimine, mida saan  ise kasutada oma töös ja õppimises  •  Personaalse õpikeskkonnaga  ühistegevusse astumine nii kursustel,  koolitustel, kogukondades  kui ka oma võrgus9ku kujundamine  •  Enesejuh:mise toetamine   reflek9ivsete õpilepingute  abil  •  Enesehindamise legi:miseerimine 
  6. 6. ePoroolio professionaalse arengu  juh:misel, õppimisel ja atesteerimisel  Personaalne informatsioon (CV)  Erialase ja/või isikliku arengu eesmärkide püs:tamine   Joondumine pädevusstandarditest ja ins:tutsionaalsetest õpieesmärkidest  Isiklike ja ins:tutsionaalselt määratletud eesmärkide harmoniseerimine  Tõendusmaterjalid enesearengust (projek:d, lõputööd, aruanded, esitlused,  märkmed jne)  Ser:fikaadid  Tagasiside ja kommentaarid (tööandja, õppejõudude, kolleegide ja kaaslaste  hinnangud ning kommentaarid/soovitused)  Õpingute tulemused (vastavus eZeantud kriteeriumitele ning lävendile ‐  miinimumnõuded)  Õpikogemuste reflektsioon ja enesehinnang eesmärkide saavutamisele  Reflektsiooni toetavad materjalid: nt. õpileping  Koostöölahendused võrgus:ke ja kogukondade tekke ja arengu toetamiseks 
  7. 7. Enesereflektsioon ja õpileping  Kursuse õpileping  Iganädalane eneseanalüüs 

×