Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Õppedisaini alused IFI7051Õppedisaini alused4. Õpisüsteemi evalvatsioonMart LaanpereTLÜ Informaatika instituudi teadurHari...
Õpisüsteemi evalvatsiooni metoodika• Formatiivne (kujundav) evalvatsioon- eesmärgiks õpisüsteemi (p)arendamine• Summatiiv...
1.tase: Reaktsioon• Mida õppija tundis meetodi rakendamise käigus • Kas õppijatele meeldis ja nad nautisid õppimist? • K...
Õppijad kirjutavadjutumullidesse omaemotsioonid seosesläbitud kursusega.
2.tase: Õppimine• Õppija teadmiste kasv: enne ja pärast• Kas õppijad õppisid seda, mida plaaniti?• Kas õpetaja nägi õppimi...
3.tase: Käitumine• Õpitu rakendamine • Kas õppijad rakendavad teadmisi ja pädevusi, mida  õpiti? • Kas õppijate tegevu...
Evalvatsiooni meetodid• Andmete kogumine • eksperiment (eel- ja järeltest, kontroll- ja   katserühm) • vaatlused (tege...
Evalvatsiooni objektid• Õppesisu - relevantsus ja õigsus, käsitluse stiil ja tase• Strateegia ja taktika - tõhusus ja toim...
Portfoolio-põhinehindamine• Educause: ePortfoolio on autentsete erinevate tõendite (materjalide) kollektsioon, mis on ko...
Refleksioon portfoolios• Barrett (2004) soovitab kasutada õppija enesehinnangut portfoolios: • 1. WHAT? – mida ma olen õ...
Rühma enesehinnang• Milline oli sinu huvi projektis kaasa lüüa (sisemine ja väline motivatsioon)?• Kui vastutustundlikult...
Ülesanne• Hinnake käesoleval kursusel õpitut Barrett’i kolme küsimuse abil (What? So what? Now what?), kasutades oma aja...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Õppedisain4: evalvatsioon

956 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Õppedisain4: evalvatsioon

 1. 1. Õppedisaini alused IFI7051Õppedisaini alused4. Õpisüsteemi evalvatsioonMart LaanpereTLÜ Informaatika instituudi teadurHaridustehnoloogia keskuse juhatajaE-kursus valmis ESF programmi BeST toel
 2. 2. Õpisüsteemi evalvatsiooni metoodika• Formatiivne (kujundav) evalvatsioon- eesmärgiks õpisüsteemi (p)arendamine• Summatiivne (arvestuslik) evalvatsioon - eesmärgiks otsus õpisüsteemi hankimise või hülgamise kohta• Kirkpatrick (1959) evalvatsiooni tasemed: • Reaktsioon: õppijate isiklik arvamus, tagasiside • Õppimine: oodatud õpitulemuste saavutatus • Käitumine: õpitu rakendamine töös/elus • Tulemused: tõhusam töö
 3. 3. 1.tase: Reaktsioon• Mida õppija tundis meetodi rakendamise käigus • Kas õppijatele meeldis ja nad nautisid õppimist? • Kas õpitav oli neile relevantne? • Kas õppija aega kasutati otstarbekalt? • Kas õppijale meeldisid meetodi elemendid?• Vahendid: • Vaatlus, intervjuud, küsimustikud• Kiire ja odav!
 4. 4. Õppijad kirjutavadjutumullidesse omaemotsioonid seosesläbitud kursusega.
 5. 5. 2.tase: Õppimine• Õppija teadmiste kasv: enne ja pärast• Kas õppijad õppisid seda, mida plaaniti?• Kas õpetaja nägi õppimise käigus seda, mida oodati• Milline on õppijate areng ja kas see on toimunud soovitud suunas?• Vahendid: test, eksam, vaatlus, hindamisportfoolio• Võimaldab kvantitatiivselt hinnata, vähem rakendatav komplekssete pädevuste evalveerimisel
 6. 6. 3.tase: Käitumine• Õpitu rakendamine • Kas õppijad rakendavad teadmisi ja pädevusi, mida õpiti? • Kas õppijate tegevuses on märgata muutusi• Vahendid: vaatlus ja intervjuu• Käitumise muutuse hindamine on pikaajaline ning hinnangud on kvalitatiivsed• Küsimustik vahetult koolituse lõpul ei ole usaldusväärne: mida teeksin/mida teen• Koolitusvälised tegurid koolituse mõju hindamisel, Digitiigri uuring 2009, Valsineri kolm tsooni: Zone of Proximal Development, Zone of Promoted Action, Zone of Free Movement
 7. 7. Evalvatsiooni meetodid• Andmete kogumine • eksperiment (eel- ja järeltest, kontroll- ja katserühm) • vaatlused (tegevusele kulutatud aeg, klõpsud) • ankeetküsitlused • intervjuud (individuaalsed ja rühma) • walkthrough (kasutaja “jalutab läbi” programmi, ise iga oma liigutust, apsu või vajadust kommenteerides) • eksperthinnang, delfi-meetod• Allikad • õppijad, õpetaja(d), eksperdid, dokumendid
 8. 8. Evalvatsiooni objektid• Õppesisu - relevantsus ja õigsus, käsitluse stiil ja tase• Strateegia ja taktika - tõhusus ja toimivus, erinevate õpistiilide toetus• Ülesanded - keerukus, relevantsus, tagasiside• Hindamismeetodid ja -vahendid - toimivus, piisavus• Interaktsioon – kestus, sagedus, relevantsus• Õppematerjalid - loetavus, sidusus, stiil, keerukus• Õpikeskkond - mugavus, meeldivus,• Õppekorraldus - ökonoomus, aruandlus
 9. 9. Portfoolio-põhinehindamine• Educause: ePortfoolio on autentsete erinevate tõendite (materjalide) kollektsioon, mis on koostatud suurema materjalide baasi põhjal, näitamaks, mida inimene või organisatsioon on aja jooksul õppinud• Vabatarkvara: Elgg, Mahara• Võimaldab iseõppimise teel saadud kogemuse “legitimeerida” – portfoolio kui õppimise lugu• Toetab professionaalse arengu planeerimist ja mõtestamist
 10. 10. Refleksioon portfoolios• Barrett (2004) soovitab kasutada õppija enesehinnangut portfoolios: • 1. WHAT? – mida ma olen õppinud ja oma õppimise näitamiseks kogunud (minevik); • 2. SO WHAT? - ja mis sellest? – miks see minu jaoks oluline on (olevik); • 3. NOW WHAT? - kuhu edasi? – mida kavastsen õpituga peale hakata, kuhu soovin areneda edasi (tulevik).
 11. 11. Rühma enesehinnang• Milline oli sinu huvi projektis kaasa lüüa (sisemine ja väline motivatsioon)?• Kui vastutustundlikult oled oma ülesandeid täitnud?• Kuidas hindad oma osa projekti õnnestumisel?• Kuidas hindad oma oskusi projektiga seotud erinevate rollide täitmisel?• Millistes projektiga seotud tegevustes arenesid edasi?• Millised projektiga seotud tegevused olid sulle liiga rasked?• Milline on sinu kõige suurem saavutus projekti käigus, mille üle oled uhke?• Milline on sinu rühma kõige suurem saavutus, mida hindad teistest enam?
 12. 12. Ülesanne• Hinnake käesoleval kursusel õpitut Barrett’i kolme küsimuse abil (What? So what? Now what?), kasutades oma ajaveebi• Koostage rühmatöös oma õpisüsteemi evalvatsiooni plaan

×