Õppedisaini alused 4: evalvatsioon

828 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
828
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Õppedisaini alused 4: evalvatsioon

 1. 1. Õpisüsteemi evalvatsioon Õppedisaini alused
 2. 2. Õpisüsteemi evalvatsiooni metoodika <ul><li>Formatiivne (kujundav) evalvatsioon- eesmärgiks õpisüsteemi (p)arendamine </li></ul><ul><li>Summatiivne (arvestuslik) evalvatsioon - eesmärgiks otsus õpisüsteemi hankimise või hülgamise kohta </li></ul><ul><li>Kirkpatrick (1959) evalvatsiooni tasemed: </li></ul><ul><ul><li>Reaktsioon : õppijate isiklik arvamus, tagasiside </li></ul></ul><ul><ul><li>Õppimine : oodatud õpitulemuste saavutatus </li></ul></ul><ul><ul><li>Käitumine : õpitu rakendamine töös/elus </li></ul></ul><ul><ul><li>Tulemused : tõhusam töö </li></ul></ul>
 3. 3. 1.tase: Reaktsioon <ul><li>Mida õppija tundis meetodi rakendamise käigus </li></ul><ul><ul><li>Kas õppijatele meeldis ja nad nautisid õppimist? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kas õpitav oli neile relevantne? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kas õppija aega kasutati otstarbekalt? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kas õppijale meeldisid meetodi elemendid? </li></ul></ul><ul><li>Vahendid: </li></ul><ul><ul><li>Vaatlus, intervjuud, küsimustikud </li></ul></ul><ul><li>Kiire ja odav! </li></ul>
 4. 4. Õppijad kirjutavad jutumullidesse oma emotsioonid seoses läbitud kursusega.
 5. 5. 2.tase: Õppimine <ul><li>Õppija teadmiste kasv: enne ja pärast </li></ul><ul><li>Kas õppijad õppisid seda, mida plaaniti? </li></ul><ul><li>Kas õpetaja nägi õppimise käigus seda, mida oodati </li></ul><ul><li>Milline on õppijate areng ja kas see on toimunud soovitud suunas? </li></ul><ul><li>Vahendid: testid, eksam, vaatlus </li></ul><ul><li>Võimaldab kvantitatiivselt hinnata, vähem rakendatav komplekssete pädevuste evalveerimisel </li></ul>
 6. 6. 3.tase: Käitumine <ul><li>Õpitu rakendamine </li></ul><ul><ul><li>Kas õppijad rakendavad teadmisi ja pädevusi, mida õpiti? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kas õppijate tegevuses on märgata muutusi </li></ul></ul><ul><ul><li>Kas õppijad on teadlikud oma käitumise muutusest? </li></ul></ul><ul><li>Vahendid: vaatlus ja intervjuu </li></ul><ul><li>Käitumise muutuse hindamine on pikaajaline ning hinnangud on kvalitatiivsed </li></ul><ul><li>Küsimustik vahetult koolituse lõpul ei ole objektiivne: mida teeksin/mida teen </li></ul>
 7. 7. Evalvatsiooni meetodid <ul><li>Andmete kogumine </li></ul><ul><ul><li>eksperiment (eel- ja järeltest, kontroll- ja katserühm) </li></ul></ul><ul><ul><li>vaatlused (tegevusele kulutatud aeg, klõpsud) </li></ul></ul><ul><ul><li>ankeetküsitlused </li></ul></ul><ul><ul><li>intervjuud (individuaalsed ja rühma) </li></ul></ul><ul><ul><li>walkthrough (kasutaja “jalutab läbi” programmi, ise iga oma liigutust, apsu või vajadust kommenteerides) </li></ul></ul><ul><ul><li>eksperthinnang, delfi-meetod </li></ul></ul><ul><li>Allikad </li></ul><ul><ul><li>õppijad, õpetaja(d), eksperdid, dokumendid </li></ul></ul>
 8. 8. Evalvatsiooni objektid <ul><li>Õppesisu - relevantsus ja õigsus, käsitluse stiil ja tase </li></ul><ul><li>Strateegia ja taktika - tõhusus ja toimivus, erinevate õpistiilide toetus </li></ul><ul><li>Ülesanded - keerukus, relevantsus, tagasiside </li></ul><ul><li>Hindamismeetodid ja -vahendid - toimivus, piisavus </li></ul><ul><li>Interaktsioon – kestus, sagedus, relevantsus </li></ul><ul><li>Õppematerjalid - loetavus, sidusus, stiil, keerukus </li></ul><ul><li>Õpikeskkond - mugavus, meeldivus, </li></ul><ul><li>Õppekorraldus - ökonoomus, aruandlus </li></ul>
 9. 9. Portfoolio-põhine hindamine <ul><li>Educause: ePortfoolio on autentsete erinevate tõendite (materjalide) kollektsioon, mis on koostatud suurema materjalide baasi põhjal, näitamaks, mida inimene või organisatsioon on aja jooksul õppinud </li></ul><ul><li>Vabatarkvara: http://elgg.net, http://osportfolio.org, eportfoolio.opetaja.ee </li></ul><ul><li>Võimaldab iseõppimise teel saadud kogemuse “legitimeerida” – portfoolio kui õppimise lugu </li></ul><ul><li>Toetab professionaalse arengu planeerimist ja mõtestamist </li></ul>
 10. 10. Refleksioon portfoolios <ul><li>Barrett (2004) soovitab kasutada õppija enesehinnangut portfoolios: </li></ul><ul><ul><li>1. WHAT ? – mida ma olen õppinud ja oma õppimise näitamiseks kogunud (minevik); </li></ul></ul><ul><ul><li>2. SO WHAT ? - ja mis sellest? – miks see minu jaoks oluline on (olevik); </li></ul></ul><ul><ul><li>3. NOW WHAT ? - kuhu edasi? – mida kavastsen õpituga peale hakata, kuhu soovin areneda edasi (tulevik). </li></ul></ul>
 11. 11. Rühma enesehinnang <ul><li>Milline oli sinu huvi projektis kaasa lüüa (sisemine ja väline motivatsioon)? </li></ul><ul><li>Kui vastutustundlikult oled oma ülesandeid täitnud? </li></ul><ul><li>Kuidas hindad oma osa projekti õnnestumisel? </li></ul><ul><li>Kuidas hindad oma oskusi projektiga seotud erinevate rollide täitmisel? </li></ul><ul><li>Millistes projektiga seotud tegevustes arenesid edasi? </li></ul><ul><li>Millised projektiga seotud tegevused olid sulle liiga rasked? </li></ul><ul><li>Milline on sinu kõige suurem saavutus projekti käigus, mille üle oled uhke? </li></ul><ul><li>Milline on sinu rühma kõige suurem saavutus, mida hindad teistest enam? </li></ul>
 12. 12. Ülesanne <ul><li>Hinnake käesoleval kursusel õpitut Barrett’i kolme küsimuse abil (What? So what? Now what?), kasutades oma ajaveebi </li></ul><ul><li>Koostage rühmatöös oma õpisüsteemi evalvatsiooni plaan </li></ul>

×