Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Onko osa nuorista vaarassa syrjäytyä pysyvästi? Nuorten syrjäytymisriskit ja aikuisuuteen siirtymistä tukeva palvelujärjestelmä

310 views

Published on

Harkko J, Lehikoinen T, Lehto S, Ala-Kauhaluoma M. Onko osa nuorista vaarassa syrjäytyä pysyvästi? Nuorten syrjäytymisriskit ja aikuisuuteen siirtymistä tukeva palvelujärjestelmä. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 144, Kela. Julkaisu: http://hdl.handle.net/10138/170035

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Onko osa nuorista vaarassa syrjäytyä pysyvästi? Nuorten syrjäytymisriskit ja aikuisuuteen siirtymistä tukeva palvelujärjestelmä

  1. 1. Onko osa nuorista vaarassa syrjäytyä pysyvästi? Nuorten syrjäytymisriskit ja aikuisuuteen siirtymistä tukeva palvelujärjestelmä Jaakko Harkko, Tuula Lehikoinen, Sarita Lehto, Mika Ala-Kauhaluoma Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 144, 2016 1
  2. 2. Aikuistuvaa nuorta tulee tukea nykyistä pidempään • Koulutuksen loppuun saattaminen on työn ja koulutuksen ulkopuolisuudelta suojaava tekijä • Siirtymävaihe itsenäiseen elämään ei noudata ikärajoja vaan se ajoittuu yksilöllisesti • Erityisen vaikeassa asemassa on osa kodin ulkopuolelle sijoitetuista nuorista, kun heiltä edellytetään itsenäistymistä heti täysi-ikäiseksi tulon myötä 2
  3. 3. Palvelujärjestelmän tulee tukea nuorten itsenäistymistä • Yhtenäisten koulutus- ja työllisyyspolkujen toteuttamiseen tarvitaan resursseja • Keskiasteen koulutus on varmistettava jokaiselle • Perheiden toimeentulosta on pidettävä huoli, jotta lasten riski syrjäytyä ei kasvaisi 3
  4. 4. Tutkimuksen toteutuksesta • Tutkimuksessa tarkasteltiin nuorten työelämään kiinnittymistä. Erityisryhminä nousivat esille vähän koulutetut, psyykenlääkkeitä käyttävät, työkyvyttömyysetuuksia saaneet tai kodin ulkopuolelle sijoitetut nuoret. • Tutkimus koostui rekisteripohjaisesta väestöaineistosta, kodin ulkopuolelle sijoitettujen nuorten kyselyaineistosta sekä syrjäytymisvaarassa olevia nuoria tukevien palveluiden ammattilaisten haastatteluaineistoista. • Julkaisu: http://hdl.handle.net/10138/170035 Yhteydenotot: etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi 4

×