Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kildekritikk

1,030 views

Published on

Att hantera och använda källor samt hur man kan värdera källor

 • Be the first to comment

Kildekritikk

 1. 1. Källkritik -att få elever att värdera källor på nätet Kristina Alexanderson (.SE) @kalexanderson
 2. 2. Kristina Alexanderson – vem är hon som källa?
 3. 3. Källan är platsen där vi hämtar en uppgift
 4. 4. Källkritik – vad är det?
 5. 5. En metod att värdera om information är trovärdig, sannolik och verklighetsförankrad
 6. 6. Att lära sig hantera digitala källor
 7. 7. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Lgr11 kap 1, skolans uppdrag och värdegrund
 8. 8. Skriv med egna ord…
 9. 9. Om man inte har ordentliga kunskaper, är det helt enkelt svårt att bedöma och värdera innehållet på ett kritiskt sätt. Sven Erik Liedman
 10. 10. Digitala källor
 11. 11. Hur hanterar vi digitala källor?
 12. 12. Anonyma
 13. 13. källa – kanal?
 14. 14. föränderliga
 15. 15. Att besöka en roman
 16. 16. Att bli en källa
 17. 17. http://attbesokaenroman.se
 18. 18. elever skapar digitala källor
 19. 19. Analys – inlämning – revidering – publicering
 20. 20. copy - paste
 21. 21. Ett uttryck för vår tid?
 22. 22. Helene Hegemann Axolotl Rodkill ”ett uttryck för ett årtionde med en urholkning av upphovsrätten som gör att vi har rätt att kopiera och förvandla vad vi vill”
 23. 23. Det finns ingen originalitet, bara äkthet. Och jag skiter i varifrån människor har fått sina egenheter, jag är bara intresserad av vart de tar vägen med dem. Och vem är förresten jag, annat än en produkt av er. Jag hyr bara i andra hand i min egen hjärna.
 24. 24. Lärande… att lära är att härma
 25. 25. Hur hanterar vi källor?
 26. 26. ”skriv med egna ord”
 27. 27. Att hantera källor handlar om kunskaper
 28. 28. ”citat”
 29. 29. Referat
 30. 30. Reflektion
 31. 31. Analys
 32. 32. Polemik
 33. 33. Vikten av att härma
 34. 34. Vi behöver öva
 35. 35. Out on town – Acrylic Canvas av Håkan Canberger efter ett foto av Kristina Alexanderson CC (by, nc, sa)
 36. 36. Digitala källor är lätta att kopiera och sprida
 37. 37. källa och kanal
 38. 38. Att värdera källor handlar om att ha kunskaper
 39. 39. Kunskaper om mediet Om Internet
 40. 40. Storleken på Internet -hur hittar vi det vi söker?
 41. 41. Google
 42. 42. – Jag har lärt mig att fotografera genom att läsa på google.
 43. 43. Vad är Google?
 44. 44. Varför får ni dessa träffar?
 45. 45. Personliga sökresultat
 46. 46. Val av källa beror på vilken uppgift vi har
 47. 47. Resultat av sökning beror på tidigare val
 48. 48. Google + Wikipedia = <3
 49. 49. Hur fungerar Wikipedia?
 50. 50. 'I understand your point that the author is the greatest authority on their own work,' writes the Wikipedia Administrator – 'but we require secondary sources.'
 51. 51. Enskilda Gymnasiet
 52. 52. Jag tycker precis som du, Wikipedia är TOPPEN!! men som du påstår så är allt de skriver inte pålitligt och jag har faktiskt ett roligt exempel på just detta. /…/ på Enskilda Gymnasiets sida på engelska Wikipedia, och där stod det en del roanda saker. Det står bla “The school also has several sporting teams among them are: the golf team, the horseback riding team, the soccer team, the swimming team and the hockey team. ” Sen när har vi ett simlag och hockeylag?
 53. 53. Kanalen formar hur vi bedömer källan
 54. 54. Vi behöver förstå kanalen
 55. 55. Vem sprider vad och i vilket syfte?
 56. 56. Hur sprids information?
 57. 57. Sociala medier
 58. 58. ”A friend took a photo a while ago at that fruit company, they are obious even creating their own screw”
 59. 59. Klassisk mediedramaturgi
 60. 60. Vilka är våra Gatekeepers i sociala medier?
 61. 61. Våra vänner?
 62. 62. Algoritmerna?
 63. 63. Vår nyfikenhet, våra kunskaper…
 64. 64. Om man inte har ordentliga kunskaper, är det helt enkelt svårt att bedöma och värdera innehållet på ett kritiskt sätt. Sven Erik Liedman
 65. 65. Kunskap om mediet
 66. 66. Kunskaper om kanalen
 67. 67. Kunskap i ämnet
 68. 68. https://www.iis.se/lar-digmer/guider/kallkritik-pa-internet/ https://iis.se/docs/Kallkritik-pa-Internet.pdf
 69. 69. http://www.webbstjarnan.se/wordpress/wpcontent/uploads/ovningar_ws_kallkritik1.pdf
 70. 70. Om bilder och licenser Alla bilder i presentationen är hämtade från http://flickr.com/kalexanderson och http://flickr.com/ptrlx och licenserade under Creative Commons Erkännande – icke kommersiell – dela lika (om inget annat anges) Presentationen är skapad av Kristina Alexanderson är i sin helhet licenserad under Creative Commons (erkännande – icke kommersiell-dela lika) kan laddas ner via http://slideshare.net/kalexanderson Läs mer om Creative Commons på http://www.creativecommons.se om Webbstjärnan på http://webbstjarnan.se om Kristina Alexanderson på http://kristinaalexanderson.se

×