Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Källkritikpainternetws

835 views

Published on

Webbstjarnan, internet i skolan, webbpublicering, källkritik

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Källkritikpainternetws

 1. 1. Källkritik på internet<br />.se | webbstjärnan<br />Kristina.alexanderson@iis.se<br />
 2. 2. Vad är en källa?<br />
 3. 3. Platsen/stället vi hämtar uppgifter från…<br />
 4. 4. En källa utgör grunden för vår kunskap om något…<br />
 5. 5.
 6. 6. Kanal – källa<br />
 7. 7. Hur fungerar Google?<br />
 8. 8.
 9. 9. En webbplats som källa<br />
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12. Källkritik - vad är det?<br />
 13. 13. Källkritik handlar om att kritiskt granska<br />
 14. 14. Om källan är aktuell eller inte?<br />
 15. 15. Om källan är oberoende<br />eller inte<br />
 16. 16. Beroende eller inte?<br />Första handskälla?<br />Andra handskälla?<br />
 17. 17. Om källan är trovärdig<br />
 18. 18. Är källan tendentiös<br />
 19. 19. Hur?<br />
 20. 20. Hur?<br />Om-sidan<br />Vem är avsändaren?<br />
 21. 21.
 22. 22. Språk/innehåll<br />
 23. 23. Om man inte har ordentliga kunskaper, är det helt enkelt svårt att bedöma och värdera innehållet på ett kritiskt sätt.<br />Sven Erik Liedman<br />
 24. 24. Kunskaper om mediet/internet<br />Hur man hittar källor?<br />
 25. 25. Kunskaper om hur källor skapas<br /><ul><li>Forum
 26. 26. Wiki
 27. 27. Webbplats
 28. 28. blogg</li></li></ul><li>Kunskaper i ämnet<br />
 29. 29. Samtal och reflektion<br />
 30. 30. Om bilder och licenser<br />Alla bilder är hämtade från http://flickr.com/kalexanderson och licenserade under CreativeCommons<br />Licensen som används till bilderna är Erkännande – icke kommersiell – dela lika (om inget annat anges)<br />Presentationen <br /> är skapad av Kristina Alexanderson<br /> är i sin helhet licenserad under CreativeCommons (erkännande – icke kommersiell-dela lika) och kan laddas ner via http://slideshare.net/kalexanderson<br />Läs mer<br /> om CreativeCommons på http://www.creativecommons.se<br /> om mig på http://kristinaalexanderson.se om Webbstjärnan på http://webbstjarnan.se<br />Komplement till filmenKällkritik på internet <br />

×