Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Webbpublicering Varförhur? Malmö

960 views

Published on

 • Be the first to comment

Webbpublicering Varförhur? Malmö

 1. 1. Webbpublicering<br />Varför och hur?<br />
 2. 2. Varför arbeta med webbpublicering?<br />En del av skolans mål <br /> läroplanerna lpo94, lpf94<br />-marknadsföring<br />-kompetensutveckling<br /> -status<br /> -snyggt<br /> -medium som eleverna konsumerar, de blir mer medvetna användare av Internet<br />
 3. 3. Webbpublicering<br />Inom Webbstjärnan<br />
 4. 4. Hur används webbpublicering?<br />Kurser i webbdesign/mediekommunikation<br />Lär dig göra en webbsajt<br />Ungt företagande <br />en sajt för företaget<br />Projektarbete, (PA 1201)<br />Istället för en uppsats gör eleverna en webbsajt<br />Inom olika ämneskurser (fördjupningar/redovisningar)<br />Bloggar<br />Portfolio<br />Statiska webbplatser<br />
 5. 5. Vad vill du använda webbpublicering till?<br />Avgör vilket verktyg du bör välja…<br />
 6. 6.
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12. Syftet med webbpubliceringen<br />–avgör vilken form av <br />webbpublicering du väljer…<br />
 13. 13. Om syftet är att eleverna ska<br /><ul><li>Visa</li></ul>En rapport blir en webbplats<br />En PowerPoint blir en webbplats<br />En väggtidning, blir en webbtidning<br />Redovisa<br />En rapport blir en webbplats<br />Samla<br />En portfölj för elevarbeten blir en webbplats<br />Välj en statisk webbplats<br />
 14. 14.
 15. 15.
 16. 16.
 17. 17. Om syftet är att eleverna ska<br />Samarbeta<br />Analysera<br />Visa<br />Redovisa<br />Uppsatsen/fördjupningen skrivs gemensamt<br />Samlade kunskapen större än varje enskild elevs<br />Välj blogg om processen är viktigare än produkten<br />
 18. 18.
 19. 19. Några exempel på hur…<br />
 20. 20. ”Att besöka en roman” – ett statiskt exempel<br />
 21. 21. Uppsatsen<br />
 22. 22. Webbplatsen<br />
 23. 23. Lindas projekt<br />Varje deluppgift dokumenteras och läggs upp på bloggen<br />Eleverna har även egna bloggar för dokumentation av uppgifter<br />Gemensamma uppgifter samlas på en plats<br />
 24. 24.
 25. 25. Bloggen<br />Ett annat exempel<br />
 26. 26. Den ekonomiska krisen– ett exempel <br />
 27. 27. Strukturen är A och O<br />Blogg om ekonomiska krisen<br />Struktur utifrån följande analysmodell<br />Situation<br />Vad är den ekonomiska krisen (definition)<br />Orsaker <br />Individ<br />Grupp<br />samhälle<br />Konsekvenser<br />Individ<br />Grupp<br />samhälle<br />Lösningar <br />
 28. 28.
 29. 29. Projekthandledning<br />18 elever<br />Allt från mode till caféshop<br />16 bloggar<br />Loggböcker<br />En handledarblogg<br />http://kral1234.wordpress.com<br />
 30. 30. Handledarbloggen<br />Varför en blogg?<br />Liknande problem/frågor<br />Källor<br />Informationssökning<br />Liknande funderingar<br />Hur börjar jag…<br />Hur skriver jag noter…<br />Vad bedöms…<br />Samla allt på en plats<br />
 31. 31. En spindel i ett bloggnät<br />
 32. 32.
 33. 33.
 34. 34.
 35. 35.
 36. 36. igoogle<br />
 37. 37. Vad bör man tänka på?<br />Idè<br />Strindberg/Karlsson<br />Skapa en struktur (elever/lärare)<br />Beskriv strukturen för dig själv<br />Skapa ett material<br />Lägg upp på sajten utifrån din struktur<br />Publicera<br />
 38. 38. Hur börjar man?<br />Ett introduktionsinlägg…<br />Ett introduktionsinlägg…<br /> Jag vill att du ska skriva ett introduktionsinlägg som ditt första inlägg på bloggen. I det vill jag att du:<br />presenterar dig själv <br />dina erfarenheter av webben <br />dina erfarenheter i att blogga samt <br />varför bloggar du här <br /> Inlägget ska vara personligt skrivet och i det ska det finnas en åtminstone en länk till Enskilda Gymnasiets webbsida.<br /> K<br />En Om sida<br />
 39. 39.
 40. 40. Bedömning…<br />Hur bedömer jag eleverna?<br />
 41. 41. I korthet gör jag så här…<br />
 42. 42. Ett exempel<br />
 43. 43. Uppgiften<br />Tydligoch avgränsad<br />
 44. 44. Vi börjar så här… <br />Er första uppgift är att gemensamt söka förklara vad den ekonomiska krisen är. Enkelt uttryck göra en definition av det som kallas den finansiella krisen, den ekonomiska krisen. Beskriv vad den innebär:  <br />generellt för världsekonomin<br />för ert lands ekonomin i synnerhet<br />Använd begrepp och ekonomiska modeller, belägg med statistik och källor. Ge en bakgrund till hur krisen uppstod! Ni arbetar gemensamt genom att:<br />skriva inlägg<br />läsa inlägg<br />kommentera inlägg<br />
 45. 45. Tänk på att<br />länka aktivt till de källor som du använder,<br />göra rättvisa källhänvisningar,<br />citera om så behövs.<br />inte använda material som andra skapat utan tillstånd<br />förhålla dig kritisk till de källor du använder<br />Jag vill att ni använder bloggens etiketter och kategorier, som ett sätt att visa att ni är medvetna i ert arbetssätt, koppla till det innehåll som era inlägg faktiskt har.<br />Lycka till!/ K<br />
 46. 46. Inläggen är flera i frågan alla deltar<br />Finanskris – en mycket svår ekonomisk situation (Camillas inlägg)<br />Finanskrisens grund och utveckling av Emelie<br />kommenteras av Andrea<br />Japans ekonomiska situation (Andreas inlägg)<br />Kommenteras av Camilla, Emelie , Camilla<br />
 47. 47. Finanskris – vad är det? <br />Finanskrisen råder i världen för fulla muggar, men vad innebär det egentligen?<br />Wikipedia säger såhär:<br /> ”Finanskris är en benämning på en depression på finansmarknaden i ett område, med en hastig minskning av värdet på tillgångarna i området och flera konkurser bland områdets banker och andra företag. En sådan kris yttrar sig i att efterfrågan på pengar är större än tillgången. Till en finanskris hör ofta ett föregående börsras till följd av spekulation eller att en ”bubbla” spricker, och de leder till en ekonomisk kris med arbetslöshet, fattigdom och sociala missförhållanden. Ofta inbegriper en finanskris en bankkris, men det kan också ta sig uttryck i en valutakris.” <br />En finanskris innebär alltså lätt sagt att ekonomin i ett land eller i hela världen är dålig. Detta kan pågå under en längre tid och brukar då kallas depression.<br />Louise J<br />
 48. 48. Examination<br />Sammanfattning, visar förståelse<br />bedöms<br />
 49. 49. Förutsättningar…<br /> Examinationen på detta avsnitt är tudelad och bygger dels på att ni är aktiva som bloggare samt att ni vid olika tillfällen får olika examinationsuppgifter, som innebär att ni sammanfattar<br />Dessa kommer att ske på måndagar på mina korta timmar alltså endast på 40 minuter. Tanken är att ni sammanfattar och lägger upp er sammanfattning på en statisk sida.<br />
 50. 50. Uppgiften<br />Den ekonomiska krisen<br />Berätta vad är den ekonomiska krisen. Glöm inte att signera!<br />Du kommer att bli bedömd utifrån följande kriterier för samhällskunskap B<br />Kriterier för betyget Godkänt<br />Eleven använder olika modeller och metoder för att beskriva den ekonomiska krisen.Eleven uppvisar ett medvetet, konstruktivt kritiskt förhållningssätt vid arbetet med samhällsfrågor. Det innebär att du länkar till de inlägg som du använder.<br />Kriterier för betyget Väl godkänt<br />Eleven motiverar sitt ställningstagande med hjälp av exempel från Japan.<br />Kriterier för betyget Mycket väl godkänt<br />Eleven använder medvetet och kritiskt flera olika källor och verktyg samt analyserar begreppet ekonomisk kris ur olika aspekter med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.<br />Andreadiskuterar. <br /> <br />

×