Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

kritiskttänkadeiskolan

570 views

Published on

En presentation kring digitala källor och källkritik på Mötesplats skola 2011, Kristina Alexanderson, ansvarig för Webbstjärnan

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

kritiskttänkadeiskolan

 1. 1. Källor och källkritik i en digital skolvardag
 2. 2. Kristina Alexanderson
 3. 3. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplexverklighet, med ett stort informationsflöde och ensnabb förändringstakt.Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig ochanvända ny kunskap blir därför viktiga.Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sinförmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden ochatt inse konsekvenserna av olika alternativ. Lgr 11
 4. 4. Skolan ska ansvara för att varje elev eftergenomgången grundskolakan använda sig av ett kritiskt tänkandeoch självständigt formulera ståndpunktergrundade på kunskaper och etiskaövervägandenkan använda modern teknik som ettverktyg för kunskapssökande,kommunikation, skapande och lärandeLgr11 kap. 2 Övergripande mål och riktlinjer / 2.2 Kunskaper / Mål
 5. 5. Kursplaner
 6. 6. BiologiUr Syfte:Vidare ska undervisningen ge elevernaförutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av bådesystematiska undersökningar och olika typer av källor. Påså sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklarett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andrasargument och olika informationskällor. Genomundervisningen ska eleverna också utveckla förståelse föratt påståenden kan prövas och värderas med hjälp avnaturvetenskapliga arbetsmetoder.Undervisningen ska geeleverna möjlighet att använda och utveckla kunskaperoch redskap för att formulera egna och granska andrasargument i sammanhang där kunskaperi biologi harbetydelse.
 7. 7. Vad är en källa?
 8. 8. En källa ärPlatsen/stället där vi hämtat en uppgift…
 9. 9. En källa utgör grunden förvår kunskap om något…
 10. 10. Digitala källor
 11. 11. Det finns inte heller något slut påinformationen på Internet, ochmängden med tillgänglig informationökar hela tiden. IT-boken från 1996, WejeSandén
 12. 12. Google – en källa?
 13. 13. Sökstrategier
 14. 14. Redan i mitt första inlägg talade jag om attjag älskar google. Googla en fråga och du fårupp ett svar – enklare kan det inte bli!
 15. 15. Källa - kanal
 16. 16. Internets infrastruktur - länkar
 17. 17. YouTube?
 18. 18. SVT-play / Youtube
 19. 19. Källor – hur hanterar vi dem?
 20. 20. Sociala medier
 21. 21. Förebild – aktiv
 22. 22. Vikten att ange källor • länkar • referatmarkeringar • källförteckning
 23. 23. Förebild – visa – öva – förståPlagiat – citat med länk (direktavskrift) – referat – reflektion – analys – polemik
 24. 24. Vikten av att härma
 25. 25. Inspired by the work of kalexanderson Ithought Id try a picture of my own.Needless to say I cannot achieve thesame beautiful effects askalexanderson, but her work has beenable to inspire my photography andthat is the real magic.
 26. 26. BlissLamplight av LEGO Mandalorian
 27. 27. Vikten av att härma Man måste öva
 28. 28. Handleda, stödja, följa upp
 29. 29. Val av källa beror på vilken uppgift vi har…
 30. 30. Källor
 31. 31. Bilder
 32. 32. Akademiska bloggar Företagsbloggar Modebloggar Familjebloggar etc
 33. 33. Källkritik
 34. 34. Behövs källkritik?
 35. 35. För 10 år sedan, när man slog uppinformation i uppslagsverk när man skrev skolarbeten så behövdes egentligen inte källkritik i samma utsträckning som behövs på nätet idag. Nationalencyklopedin är ju liksom källans ursprung. Gustav Holmström Mindpark
 36. 36. Nu - Då?
 37. 37. Vetenskap och politik inationalekonomien 1930 Gunnar Myrdal
 38. 38. Om man inte har ordentligakunskaper, är det helt enkelt svårtatt bedöma och värdera innehållet på ett kritiskt sätt. Sven Erik Liedman
 39. 39. Kunskap om mediet
 40. 40. Kunskaper om kanalen
 41. 41. Kunskap i ämnet
 42. 42. Källkritik
 43. 43. Att kritiskt granska
 44. 44. Om källan är oberoende
 45. 45. Beroende eller inte? Första handskälla? Andra handskälla?
 46. 46. Om källan är trovärdig
 47. 47. Om källan är aktuell
 48. 48. Är källan tendentiös
 49. 49. HUR??? Hur?
 50. 50. Äkta eller inte?
 51. 51. Vilken är källan?
 52. 52. http://www.kristinaalexanderson.se/?p=4102http://techrisk.se/?p=2048http://www.neatorama.com/2010/08/02/dantes-internet/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Neatorama+%28Neatorama%29http://www.gearfuse.com/dantes-internet-the-div-ine-comedy/http://www.forevergeek.com/2010/07/dantes_internet/
 53. 53. Då…
 54. 54. Wikipedia ”all kunskaps källa””om det inte finns på Wikipedia är det inte relevant”
 55. 55. Beroende?
 56. 56. Äkta eller inte???
 57. 57. Jämför
 58. 58. Hur ser webbplatsen ut?
 59. 59. Finns en om – sida?
 60. 60. Vem står bakom webbplatsen?
 61. 61. Granska på texten
 62. 62. Är det för bra för att vara sant så är det nog inte det heller…
 63. 63. Om bilder och licenser
 64. 64. Om bilder och licenserAlla bilder i presentationen är hämtade från http://flickr.com/kalexanderson om inget annat anges och licenserade under CreativeCommons Erkännande, icke kommersiell, dela lika)Till de bilder som jag inte är upphovsman i samband med bilden finns bildens namn, fotografens namn samt licensvillkorLicensen som används till bilderna är Erkännande – icke kommersiell – dela lika (om inget annat anges)Presentationen är skapad av Kristina Alexanderson är i sin helhet licenserad under CreativeCommons (erkännande – icke kommersiell-dela lika) kan laddas ner via http://slideshare.net/kalexandersonLäs mer om Webbstjärnan på http://webbstjarnan.se om CreativeCommons på http://www.creativecommons.se om mig på http://kristinaalexanderson.se

×