Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marketing

##### Curs de Marketing #####

[Català]
[4 hores]
[Audiència: iniciació]
[Sant Joan de Vilatorrada, 1-12-2010]


* Fonaments del marketing
* Pla de marketing i incertesa.
* Marketing analític: intern (Matriu BCG) i extern (5 forces de Michael Porter, mercat, competència, client.
* Marketing estratègic: objectius, segmentació, posicionament, diferenciació.
* Marketing operacional: 4 Ps, producte, preu (i valor), canal i promoció. Planificar, mesurar i controlar (ROI).
* Més coses:
- 3 Ps addicionals del marketing de serveis
- 4 Cs del marketing relacional
- Els 10 pecats capitals del marketing.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Marketing

 1. 1. Xarxa Social dEmpreses - Màrketing - Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and SherpaSant Joan de Vilatorrada, 1 de desembre de 2010
 2. 2. Veurem ... Concepte Pla de Màrketing Màrketing Analític Màrketing Estratègic Màrketing Operatiu Més coses ...    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 3. 3. Màrketing (1/3) Quelcom més que publicitat ... “No és una activitat especialitzada, sinó tot el negoci vist des del punt de vista del client” (Peter Drucker) Demanda i satisfacció. Encaix producte - client. Intercanvi i beneficis. Element clau en el model de negoci.    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 4. 4. Màrketing (2/3) La marca i imatge corporativa. Percepció “El màrketing no és una batalla de productes, si no de percepcions”. Objectiu: adquirir i retenir clients. Confiança i credibilitat Client. “La insatisfacció del client és el punt dentrada”.    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 5. 5. Màrketing (3/3) “És el conjunt de principis, tècniques i metodologies dadministració empresarial que permeten anticipar lestructura de la demanda del mercat escollit, per definir, promocionar i distribuir els productes i/o serveis que la satisfagin i/o estimulin, maximitzant al mateix temps els beneficis i retorn econòmic de lempresa.” Philip Kotler    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 6. 6. El Client “Tan sols hi ha un cap: el Client. I ell (o ella) pot acomiadar a qualsevol persona de lempresa, començant pel President i cap avall. Tan sols ha de gastar els seus diners en algun altre lloc.” Sam Walton (Wal-Mart)    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 7. 7. Pla de Màrketing (1/3) Complement al pla dempresa. El capítol de màrketing del pla dempresa hauria de contenir lessència del document del pla de màrketing. Eina per identificar i reduir la incertesa. Contesta a 3 preguntes: ● On estem? (anàlisi) ● On volem estar? (estratègia) ● Com hi arribem? (operativa)    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 8. 8. Pla de Màrketing (1/3) Perquè? Entendre, compartir, comunicar. Analitzar, mesurar, comparar. Gestionar, canviar, decidir, reaccionar. Innovar, diferenciar, competir. Dinàmic: és un document viu, que sha dalimentar contínuament de la realitat.    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 9. 9. Pla de Màrketing – Fases (2/2) ANÀLISI ESTRATÈGIA OPERATIVA PRESSUPOST i ROI    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 10. 10. Màrketing Analític ANÀLISI ESTRATÈGIA OPERATIVA    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 11. 11. Màrketing Analític On estem? -> diagnòstic Anàlisi intern (empresa) Recursos, capacitats, resultats, cultura, ... Productes o Unitats de Negoci (Matriu BCG) Anàlisi extern (entorn): Indústira (5 Forces de M. Porter) Mercat Competència Client    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 12. 12. Matriu BCG (1/3) Boston Consulting Group. Eina gràfica danàlisi de la cartera de productes. Matriu de creixement-quota. Invertir, desinvertir, abandonar. Criteri per la presa de decisions: liquiditat.    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 13. 13. Matriu BCG (2/3) Potenciar Desinvertir Invertir Desinvertir    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 14. 14. Matriu BCG (3/3) Vaca “lechera” Ens donen estabilitat i ingressos constants, que reinvertim apostant en els productes “estrella”. Estrella Potenciar al màxim fins que el mercat sigui madur. Incògnita Replantejar lestratègia per convertir-los en “estrella”. Gos Normalment, es recomana renunciar-hi.    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 15. 15. Les 5 Forces – M. Porter (1/7) Anàlisi estratègic de la indústria. Estructura de la indústria (forces) -> nivell de competència i rendibilitat. Maduresa, tecnologia, regulació -> són factors. Les 5 forces: Rivalitat (competència). Proveïdors i Compradors. Nous entrants i Substitutius.    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 16. 16. Les 5 Forces – M. Porter (2/7) Amenaça de competència Nous Entrants potencial Poder de negociació dels proveïdorsRendibilitat Proveïdors Rivalitat Compradors Poder de negociació dels clients Amenaça de Substitutius productes substitutius Intensitat Competitiva     Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 17. 17. Les 5 Forces – Rivalitat (3/7) Distribució: quantitat, entitat semblant, ... Estructurals: Costos fixes elevats. Excés de capacitat. Creixement lent. Poca diferenciació de producte. Barreres de sortida elevades. Producte perible Comportament.    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 18. 18. Les 5 Forces – Proveïdors (4/7) Concentració relativa a la nostra indústria. Subministrant a diferents indústries. Cost de canviar de proveïdor. Nivell de diferenciació dels seus productes. No hi ha alternatives de proveïdors. Integració endavant del proveïdor.    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 19. 19. Les 5 Forces – Compradors (5/7) Són pocs i/o compren grans volums. Productes estandaritzats (poc diferenciats). Baix cost de canvi per part del client. Integració enrere cap a la producció. Sensibilitat al preu.    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 20. 20. Les 5 Forces – Nous Entrants (6/7) Economies descala (producció i distribució). Requeriment elevat dinversió de capital. Diferenciació, marca, ... Barreres Patents i altres drets adquirits. dEntrada Fidelitat del client a les marques. Costos de canviar per part del client. Regulació. Corba daprenentatge forta.    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 21. 21. Les 5 Forces – Substituts (7/7) Relació prestació-preu bona. Baix cost de canvi per part del comprador.    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 22. 22. Rendibilitat i Indústries M. Porter (2008)    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 23. 23. Mercat Tamany Creixement/decreixement/madur Concentrat/fragmentat Geografia Agents, canal, prescriptors Regulació Tendències: tecnologia, demografia, hàbits, ... Factors socio-econòmics.    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 24. 24. Competència (1/2) Un bon indicador, si existeix. Tipus Igual a mi. Molt semblant (es pot reconvertir). Alternativa al problema o necessitat que resolc. Anàlisi: Gràfic 2D o 3D. Corba de valor. Estratègia: diferenciació, preu, focus, ...    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 25. 25. Competència (2/2) Mapa 2D de posicionament de swatch respecte la competència    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 26. 26. Client Segments Necessitats On estan? Criteris de decisió de compra. Disponibilitat a pagar (WTP – Willingness to pay). Elasticitat de la demanda davant el preu. “Si preguntes als clients què volen per satisfer les seves necessitats de transport, et diran que volen cavalls més ràpids” (Henry Ford)    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 27. 27. Fonts dInformació (1/2) BBDD de les Càmares de Comerç. Diaris Experts INE Associacions sectorials i professionals. Informes fets per entitats de crèdit. Fires i events. Test o prova de concepte.    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 28. 28. Fonts dInformació (2/2) Focus grups. Revistes especialitzades. Agents del sector (canal, prescriptors, ...). ACC1Ó: té informes sectorials força interessants i actualitzats (Anella). ICEX: també té informes sectorials. Internet: google, xarxes socials, BBDD empresarials (Sabi, Amadeus, Orbis), empreses dinvestigació de mercat (iSuppli, Forrester, ...).    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 29. 29. Màrketing Estratègic ANÀLISI ESTRATÈGIA OPERATIVA    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 30. 30. Màrketing i Estratègia    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 31. 31. Estratègia On volem estar? Empresa: missió, visió i valors. Objectius. No només sobreviure ... Creació, captura i sosteniment de valor. Segmentació, Posicionament, Diferenciació. Anàlisi DAFO.    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 32. 32. Objectius (1/2) Augmentar i accelerar les vendes. Incrementar la rendibilitat. Comunicar. Fidelitzar, retenir. Potenciar la marca. Aconseguir nous clients. Introduir nous productes. Contrarrestar la competència.    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 33. 33. Objectius (2/2) Importància de definir bé els nostres objectius. Definint bons objectius: S.M.A.R.T Specific -> específic, concret, clar. Measurable -> mesurable, quantificable, ... Achievable -> assolible, que hi podem arribar. Relevant -> rellevant per la nostra empresa (encaix). Time-bound -> acotat en el temps, plaç.    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 34. 34. Vendre Bé No és només lentrega del producte ... Vendre bé vol dir ... Amb marge suficient. A un client que ens pagui. Que quedi satisfet amb el nostre producte. Que el recomani i repeteixi.    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 35. 35. Augmentar les Vendes Vendre més als clients actuals. El cost dadquisició dun nou client és major. Fidelització, repetició. Adquirir nous clients del mateix mercat. Els de la competència. Els actuals no-consumidors, però potencials. Adreçar-se a nous mercats. Ampliar la gama de productes i/o serveis.    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 36. 36. Anàlisi DAFO (1/2) Pas previ: visió, missió, valors, objectius, ... Alineament dels recursos i capacitats. Anàlisi intern: debilitats i fortaleses. Anàlisi extern: amenaces i oportunitats. Valoració -> decisions. També amb la competència.    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 37. 37. Anàlisi DAFO (2/2) Anàlisi Intern Anàlisi Extern Negatiu DEBILITATS AMENACES Positiu FORTALESES OPORTUNITATS    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 38. 38. Segmentació (1/3) Dividir clients en categories homogènies. Necessitats semblants. El nostre producte no li interessa a tothom. Especialització. Variables discriminants: Demogràfiques, socials, consum, ús, ... Segment atractiu: amb altes barreres dentrada i poques barreres de sortida.    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 39. 39. Segmentació (2/3) Segments oblidats P.ex: el segment de cotxes petits a EEUU va servir de porta dentrada per Toyota (cavall de Troya). Anàlisi És interessant aquest segment? Tenim quelcom a oferir-li? Com arribem a ells?    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 40. 40. Segmentació (3/3)    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 41. 41. Posicionament (1/2) La guerra per un lloc en la ment del consumidor. Percepció. Relatiu a lentorn (competència). Perquè? Oferta infinita, KOs, soroll, ... La confusió nés el principal enemic. Eina: mapa de posicionament. Coherència.    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 42. 42. Posicionament (1/2) Determinar el posicionament: Competència: qui és? com és percebuda? Client: qui és? Posicionament nostre: actual i desitjat. Quines eines de màrketing tenim? Suficients? Criteris de posicionament: característiques del producte, qualitat-preu, ús, usuari, marca, relació respecte la competència, ...    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 43. 43. Diferenciació (1/3) No podem ser una empresa més del mercat. Lligat amb el posicionament. Totes les persones som diferents. Aprofitar les fortaleses (DAFO). Especialització. Avantatge competitiva (valorada pel client!). Innovació.    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 44. 44. Diferenciació (2/3) Estratègies de diferenciació: Per categoria: Extendre la dimensió de diferenciació. P.ex: Gillete i les fulles dafeitar (1, 2, 3, 4, 5, ...?). Afegir noves dimensions. Crear una nova categoria: P.ex: cotxes Dacia Logan.    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 45. 45. Diferenciació (3/3)    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 46. 46. La Finestra dOportunitat P.ex: Iridium (telefonia mòbil per satèl.lit)    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 47. 47. Màrketing Operatiu ANÀLISI ESTRATÈGIA OPERATIVA    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 48. 48. Les 4 Ps Producte. Promoció. Canal o Distribució (Place). Preu.    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 49. 49. Producte Tangible: característiques, packaging, marca, estil, qualitat, ... Intangible: instal.lació, garantia, servei post- venta, entrega, ... Anàlisi de les línies de productes: Amplitud: quantes línies tenim. Profunditat: productes per línia. Consistència: sinèrgies i complementarietats.    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 50. 50. Marca És un node en la memòria del consumidor, on hi estan connectades diferents tipus dassociacions de diferent fortalesa. (Keller) Cal registrar-la! OEPM, Internet, ... Elements: Tangibles: logo i nom. Intangibles: associacions, personalitat, experiències, relacions, comunitat, ... Desitjable: alineada amb valors, fàcil de recordar, escriure i pronunciar, curta, positiva, ...    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 51. 51. Cicle de Vida del Producte (1/3)    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 52. 52. Cicle de Vida del Producte (2/3)    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 53. 53. Cicle de Vida del Producte (3/3)    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 54. 54. Promoció (1/4)    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 55. 55. Promoció (2/4) En sentit ampli -> Comunicació. Missatge i mitjans. Confiança i credibilitat. Comunicar en termes de benefici i valor. No només funcionalitats i característiques. Solucionem un problema o satisfem necessitat clau. Si no, acaben escollint només pel preu. Mix òptim?    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 56. 56. Promoció (3/4) Pla de comunicació: Objectius Missatge i mitjans Calendari (actuació i control). Publicitat Informativa Persuasiva Recordatori Reforç (de la satisfacció del client).    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 57. 57. Promoció (4/4) Publicitat Publicitat PERSUASIVA i Publicitat INFORMATIVA Publicitat REFORÇ RECORDATORI PERSUASIVA Cicle de vida dun producte    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 58. 58. Inversió Publicitària 2009 (1/2) INFOADEX    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 59. 59. Inversió Publicitària 2009 (2/2) INFOADEX    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 60. 60. Canal Com arribem al client? Venta directa. Distribució. Pros i contres de la distribució. Quin valor li aportem al nostre canal? Aliança i cooperació. Gestió del canal i coordinació. El gran oblidat en els plans dempresa.    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 61. 61. Preu (1/2) Lúnica “P” que genera ingressos. Determinació del preu: Costos (fabricació, comercials, i generals). Competència Valor/benefici que aportem al client. Quan està disposat a pagar? (WTP) Cost doportunitat. Objectius de lempresa (marges, ...). Eina molt potent, però també complexe.    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 62. 62. Preu (2/2) Elasticitat de la demanda respecte el preu. Descomptes: volum, pagament immediat, estacionals, ofertes, ... Política de preu. Impacte del preu i comptabilitat analítica Marge de Contribució. Punt Mort.    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 63. 63. Valor (1/2) Quin valor aportem al client? Quant daquest valor podrem capturar? Augmentant el valor: Commodity: p.ex, grans de cafè. Producte: p.ex, cafè molt i envasat. Servei: p.ex, cafè servit en un bar. Experiència: p.ex, Starbucks.    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 64. 64. Valor (2/2) Valor Valor Capturat Creat Client PREU Valor Disposat Capturat a Empresa Pagar Cost    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 65. 65. No ho oblidem … és un Pla Objectius: Quantitatius i qualitatius. Plaç Calendari de les accions. Pressupost: Inversió disponible. Distribució de les partides. Mecanismes de seguiment i control.    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 66. 66. I sobretot … mesurem!    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 67. 67. ROI Return On Investment (retorn de la inversió). Quantitatiu vs Qualitatiu Cal definir indicadors: Pels objectius explícits que hem fixat. Intermitjos No només hem de mesurar, si no analitzar per a prendre decisions. Control = mesurar + reaccionar.    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 68. 68. Més Coses ...    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 69. 69. Servei no és el mateix que Producte Intangibles. Simultaneïtat de la producció i el consum. Els consumidors participen en la producció. Efímer. Proximitat, impacte, sensibilitat. No es poden provar ni retornar. Difícils de valorar: percepció del client. Gestió més complicada.    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 70. 70. Màrketing en Serveis – 3 Ps més People: La gent que realitza el servei té molta influència en lexperiència del client. Physical evidence: Lambient i atmosfera també té molt impacte. P.ex: en el món del futbol, lestadi. Process: La forma en què sinteracciona amb el client, lexperiència que rep, ... P.ex: la gestió de les esperes.    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 71. 71. Màrketing Relacional (1/2) Mkt de masses -> mkt relacional Monòleg -> diàleg Relació a curt plaç -> llarg plaç Orientació a loferta -> a la demanda El consumidor ha evolucionat: Més format i informat. Influència en la decisió de compra daltri. Internet i accés a la informació: nous mitjans.    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 72. 72. Màrketing Relacional (2/2) – les 4 Cs Producte -> Client. Problemes, necessitats, desitjos, ... Preu -> Cost de satisfer. El preu nés només una component més. P.ex: cost de desplaçar-se al punt de venta, cost moral, ... Place (canal) -> Conveniència i comoditat. Com i on prefereixen comprar? Promoció -> Comunicació i comoditat. Bidireccional, interactiu, diàleg, ... Cal escoltar!    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 73. 73. Pecats Capitals - externs (1/2) Manca de focus i orientació al client. Manca dactualització. Desconeixement de la competència. No gestionar bé la relació amb els grups dinterès. Mala gestió de les oportunitats.    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 74. 74. Pecats Capitals - interns (2/2) Mala planificació. Gestió de la cartera de productes. Gestió i comunicació de la marca. Desorganització. Infrautilització de la tecnologia.    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 75. 75. Conclusions sobre el Màrketing Comunicació, percepció, confiança, vendre. Disciplina global dins lempresa. Anàlisi -> Estratègia -> Operacions. Segmentació, posicionament, diferenciació. Les 4 Ps del màrketing de masses. Les 3 Ps addicionals del màrketing de serveis. El consumidor ha evolucionat. Les 4 Cs del màrketing relacional.    Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa GRèRA Xarxa Social dEmpreses
 76. 76. Xarxa Social dEmpreses ie s! ràcG - Màrketing - Jordi Puigdellívol Start-up Mentor and Sherpa Sant Joan de Vilatorrada, 1 de desembre de 2010

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • Miriam_Suarez

  Jun. 27, 2011

##### Curs de Marketing ##### [Català] [4 hores] [Audiència: iniciació] [Sant Joan de Vilatorrada, 1-12-2010] * Fonaments del marketing * Pla de marketing i incertesa. * Marketing analític: intern (Matriu BCG) i extern (5 forces de Michael Porter, mercat, competència, client. * Marketing estratègic: objectius, segmentació, posicionament, diferenciació. * Marketing operacional: 4 Ps, producte, preu (i valor), canal i promoció. Planificar, mesurar i controlar (ROI). * Més coses: - 3 Ps addicionals del marketing de serveis - 4 Cs del marketing relacional - Els 10 pecats capitals del marketing.

Views

Total views

1,151

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

15

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×