Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El model de negoci: com aplicar-ho a la meva empresa?

3,559 views

Published on

##### El Model de Negoci: com aplicar-ho a la meva empresa? #####

[Català]
[1 hora]
[Audiència: empresaris i emprenedors]
[Sabadell- 'Jornada sobre Models de Negoci' de Xarxa Onion]
[Maig 2011]

(1) Concepte i eina de model de negoci.
(2) Cas pràctic de model de negoci: club de futbol.
(3) Utilitat, beneficis i aplicació del model de negoci.

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

El model de negoci: com aplicar-ho a la meva empresa?

 1. 1. #BizModelOnionEl model de negoci: com aplicar-ho a la meva empresa? Jordi Puigdellívol Jornada sobre Models de Negoci - Xarxa Onion Sabadell (7 de juliol de 2011)
 2. 2. Un servidor #BizModelOnion Jo rd iP uig d e lliv o l.cat    Jordi Puigdellívol
 3. 3. Veurem ... #BizModelOnion EMPRESA Model Concepte Cas de i Aplicacions Pràctic Negoci Eina EMPRENEDOR    Jordi Puigdellívol
 4. 4. El model de negoci #BizModelOnion    Jordi Puigdellívol
 5. 5. El model de negoci #BizModelOnion    Jordi Puigdellívol
 6. 6. El model de negoci #BizModelOnion Es centra en el valor: creació, proposta, distribució i captura. Elements clau i relacions. Aliniament. Més enllà del coneixement intuïtiu de la nostra empresa. Visió global.    Jordi Puigdellívol
 7. 7. El model de negoci #BizModelOnion    Jordi Puigdellívol
 8. 8. El model de negoci - Valor #BizModelOnion Proposta Infraestructura de Distribució Valor Model econòmic    Jordi Puigdellívol
 9. 9. El model de negoci - Components #BizModelOnion INFRAESTRUCTURA OFERTA CLIENT ACTIVITATS RELACIÓ AMB CLAU EL CLIENT PROPOSTA ALIANCES DE CLIENTS CLAU VALOR RECURSOS CANALS DE CLAU DISTRIBUCIÓ MODELO ECONÓMICO ESTRUCTURA DE COSTOS FONTS DINGRESSOS    Jordi Puigdellívol
 10. 10. El model de negoci - Representació #BizModelOnion ALIANCES ACTIVITATS PROPOSTA RELACIÓ AMB CLIENT CLAU CLAU DE VALOR EL CLIENT ✔ Activitat 1 ✔ Relació 1 ✔ Activitat 2 ✔ Relació 2 ✔ Aliança 1 ✔ Activitat 3 ✔ Proposta 1 ✔ Relació 3 ✔ Client 1 ✔ Aliança 2 ✔ ... ✔ Proposta 2 ✔ ... ✔ Client 2 ✔ Aliança 3 ✔ Proposta 3 ✔ Client 3 RECURSOS CANAL DE ✔ ... ✔ ... ✔ ... CLAU DISTRIBUCIÓ ✔ Recurs 1 ✔ Canal 1 ✔ Recurs 2 ✔ Canal 2 ᄎ ✔ Recurs 3 ✔ Canal 3 ✔ ... ✔ ... ESTRUCTURA DE COSTOS FONTS DINGRESSOS ✔ Cost 1 ✔ Font 1 ✔ Cost 2 ✔ Font 2 ✔ Cost 3 ✔ Font 3 ✔ ... ✔ ...    Jordi Puigdellívol
 11. 11. Cas pràctic: un club de futbol #BizModelOnion    Jordi Puigdellívol
 12. 12. És un negoci un club de futbol? #BizModelOnion Deloitte 2010 Football Report    Jordi Puigdellívol
 13. 13. Model de negoci #BizModelOnion ALIANCES ACTIVITATS PROPOSTA RELACIÓ AMB CLIENT CLAU CLAU DE VALOR EL CLIENT RECURSOS CANAL DE CLAU DISTRIBUCIÓ ᄎ ESTRUCTURA DE COSTOS FONTS DINGRESSOS    Jordi Puigdellívol
 14. 14. Proposta de valor i Client #BizModelOnion Proposta de valor: Quin problema solucionem? Quina necessitat satisfem? Quins beneficis aportem? Client: A qui ens dirigim? Quins segments considerem? Quins són prioritaris?    Jordi Puigdellívol
 15. 15. Proposta de valor i Client #BizModelOnion Proposta de valor Client ✔ Futbol atractiu ✔ Socis i fans ✔ Sentiment ✔ Media AV ✔ Audiència ✔ Empreses ✔ Estrelles ✔ Altres clubs ✔ Espaci físic ampli ✔ Gestors devents    Jordi Puigdellívol
 16. 16. Model de negoci #BizModelOnion ALIANCES ACTIVITATS PROPOSTA RELACIÓ AMB CLIENT CLAU CLAU DE VALOR EL CLIENT ... ... RECURSOS CANAL DE CLAU DISTRIBUCIÓ ᄎ ESTRUCTURA DE COSTOS FONTS DINGRESSOS    Jordi Puigdellívol
 17. 17. Canal de distribució #BizModelOnion Com arribem als nostres clients? Quins canals utilitzem? Canal Com ho gestionem? ✔ Estadi ✔ P.O.S ✔ Representants ✔ Web    Jordi Puigdellívol
 18. 18. Model de negoci #BizModelOnion ALIANCES ACTIVITATS PROPOSTA RELACIÓ AMB CLIENT CLAU CLAU DE VALOR EL CLIENT ... ... RECURSOS CANAL DE CLAU DISTRIBUCIÓ ... ᄎ ESTRUCTURA DE COSTOS FONTS DINGRESSOS    Jordi Puigdellívol
 19. 19. Relació amb el client #BizModelOnion Relacions ✔ Premsa Com creem relacions? ✔ Events ✔ Web i blog I com les mantenim? ✔ Social media Quin tipus de relació ens convé?    Jordi Puigdellívol
 20. 20. Model de negoci #BizModelOnion ALIANCES ACTIVITATS PROPOSTA RELACIÓ AMB CLIENT CLAU CLAU DE VALOR EL CLIENT ... ... ... RECURSOS CANAL DE CLAU DISTRIBUCIÓ ... ᄎ ESTRUCTURA DE COSTOS FONTS DINGRESSOS    Jordi Puigdellívol
 21. 21. Fonts dingressos #BizModelOnion Fonts dingressos ✔ Entrades i abonaments Don obtenim ingressos? ✔ Drets de TV ✔ Venda de jugadors ✔ Publicitat Volum relatiu i tendències? ✔ Merchandising Quins marges ens aporten?    Jordi Puigdellívol
 22. 22. Fonts dingressos #BizModelOnion Real Madrid - €438,6M FC Barcelona - €398,1M Deloitte 2010 Football Report    Jordi Puigdellívol
 23. 23. Model de negoci #BizModelOnion ALIANCES ACTIVITATS PROPOSTA RELACIÓ AMB CLIENT CLAU CLAU DE VALOR EL CLIENT ... ... ... RECURSOS CANAL DE CLAU DISTRIBUCIÓ ... ᄎ ESTRUCTURA DE COSTOS FONTS DINGRESSOS ...    Jordi Puigdellívol
 24. 24. Recursos clau #BizModelOnion Recursos clau ✔ Equip Quins actius ens són vitals? ✔ Marca ✔ Estadi ✔ Cantera I quines capacitats? Quin és el nostre ingredient secret?    Jordi Puigdellívol
 25. 25. Model de negoci #BizModelOnion ALIANCES ACTIVITATS PROPOSTA RELACIÓ AMB CLIENT CLAU CLAU DE VALOR EL CLIENT ... ... ... RECURSOS CANAL DE CLAU DISTRIBUCIÓ ... ... ᄎ ESTRUCTURA DE COSTOS FONTS DINGRESSOS ...    Jordi Puigdellívol
 26. 26. Activitats clau #BizModelOnion Com configurem la proposta de valor? I com la mantenim? Quines podem subcontractar? Activitats clau ✔ Gestió de lequip ✔ Gestió devents ✔ Venda de tiquets ✔ Marketing y RRPP    Jordi Puigdellívol
 27. 27. Model de negoci #BizModelOnion ALIANCES ACTIVITATS PROPOSTA RELACIÓ AMB CLIENT CLAU CLAU DE VALOR EL CLIENT ... ... ... ... RECURSOS CANAL DE CLAU DISTRIBUCIÓ ... ... ᄎ ESTRUCTURA DE COSTOS FONTS DINGRESSOS ...    Jordi Puigdellívol
 28. 28. Aliances clau #BizModelOnion Aliances clau ✔ Menjar i beguda ✔ Roba i complements ✔ Telecom i TV ✔ Sistemes publicitat Qui ens aporta valor clau? ✔ Promotors Quin grau de dependència tenim? Amb quin nivell de cooperació?    Jordi Puigdellívol
 29. 29. Model de negoci #BizModelOnion ALIANCES ACTIVITATS PROPOSTA RELACIÓ AMB CLIENT CLAU CLAU DE VALOR EL CLIENT ... ... ... ... ... RECURSOS CANAL DE CLAU DISTRIBUCIÓ ... ... ᄎ ESTRUCTURA DE COSTOS FONTS DINGRESSOS ...    Jordi Puigdellívol
 30. 30. Estructura de costos #BizModelOnion Quins són els costos principals? Quina és la seva naturalesa? Quin pes relatiu tenen? Estructura de costos ✔ Jugadors ✔ Equip tècnic ✔ Fitxatges ✔ Infraestructura ✔ Marketing    Jordi Puigdellívol
 31. 31. Model de negoci #BizModelOnion ALIANCES ACTIVITATS PROPOSTA RELACIÓ AMB CLIENT CLAU CLAU DE VALOR EL CLIENT ... ... ... ... ... RECURSOS CANAL DE CLAU DISTRIBUCIÓ ... ... ᄎ ESTRUCTURA DE COSTOS FONTS DINGRESSOS ... ...    Jordi Puigdellívol
 32. 32. El model de negoci #BizModelOnion INFRAESTRUCTURA OFERTA CLIENT ACTIVITATS RELACIÓ AMB CLAU EL CLIENT PROPOSTA ALIANCES DE CLIENTS CLAU VALOR RECURSOS CANALS DE CLAU DISTRIBUCIÓ MODELO ECONÓMICO ZONA DE ESTRUCTURA DE COSTOS BENEFICI FONTS DINGRESSOS    Jordi Puigdellívol
 33. 33. El model de negoci #BizModelOnion    Jordi Puigdellívol
 34. 34. Emprenedoria #BizModelOnion    Jordi Puigdellívol
 35. 35. PIME #BizModelOnion    Jordi Puigdellívol
 36. 36. Utilitat i beneficis #BizModelOnion    Jordi Puigdellívol
 37. 37. s! ràci e GEl model de negoci: com aplicar-ho a la meva empresa? Jordi Puigdellívol jpc@jordipuigdellivol.cat jpuigdellivol@asif-bcn.com @jpuigdellivol @ASIF_bcn Jornada sobre Models de Negoci - Xarxa Onion Sabadell (7 de juliol de 2011)
 38. 38. Jornada sobre Models de Negoci - #BizModelOnion Xarxa ONiON - Sabadell (7 de juliol de 2011) Diego Bartolomé Josep Alberti Joan Matarín Àlex Puig

×