Reiselivsåret 2013 og 2014
Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin

Presseseminar 07.01.2014
Hvordan ble reiselivsåret 2013?
Verdensturismen øker
International tourist arrivals grew by
5% in the first nine months of the year,
to reach a record 845...
Prognose hotellgjestedøgn:
Norge hadde nedgang i 2013

5,0 mill.
-1%

14,7 mill
-1%

NB: kun hotellgjestedøgn
Kilde: SSB. ...
Reiselivsåret 2013
Vekst

Stabilitet

NB: kun hotellgjestedøgn
Kilde: SSB. Prognose: Innovasjon Norge

Nedgang
Kun Fjord Norge hadde oppgang i
hotellgjestedøgn
Nord-Norge
Totalt: -2%
Norsk: +1%
Utland: -9%

Trøndelag
Totalt: -1%
Nors...
Cruisevekst i 2013
• Antall cruiseanløp: 2.187 (+6%)
• Antall dagsbesøk: 2.982.594 (+18%)

Kilde: Cruise Norway

Foto: Sta...
Nordmenn: Tall til og med 3. kvartal 2013 viser
• Nordmenn har hatt flere ferie- og fritidsreiser i Norge
så langt i 2013 ...
Turistundersøkelsen sommeren 2013

4.889 intervjuer
Mai-august 2013

Kommersielle overnattingssteder
Foto: Terje Rakke/Nor...
Reisemønster: Halvparten av turistene som
kommer utenfor Nord-Europa er i Norge
for første gang
Skandinavene har besøkt
os...
Hva gjorde turistene?
Nordmenn
slappet av
Utlendinger
opplevde naturen
Utlendinger dro
på sightseeing
Foto: CH, Terje Boru...
Hvor mye penger brukte de?

Sommeren 2013:
NOK

25
mrd
Østlandet hadde størst forbruk totalt, Fjord
Norge størst andel innen ferie- og fritid
Men fornøyde var de…
Nordmenn
tilfredse med
overnattingsstedet

Utlendinger
tilfredse med
attraksjonene

Foto: CH, Bjørn E...
Hva må vi skjerpe?

1
2

Spisesteder
og
restauranter

3
Skilting og
informasjon

Foto: C H, Niels Jørgensen / www.visitnor...
Forventninger til reiselivsåret 2014
Turistbarometeret: Hvordan blir
vintersesongen?
Spørsmål: What are your expectations for the traffic to Norway
this coming...
Turistbarometeret: Nordmenn mer
optimistiske
Spørsmål: What are your expectations for the traffic to Norway
this coming wi...
Turistbarometeret: Nærmarkedene minst
positive
Spørsmål: What are your expectations for the traffic to Norway
this coming ...
Variert forsesong – vi venter på snø
«Det er ikke tvil om at vi har hatt en tyngre forsesong i år enn i fjor.
Det har vært...
Norge har «tatt» Nordlyset

Foto: Gaute Bruvik - visitnorway.com
Hvordan blir reiselivsåret 2014?
Fire viktige utviklingstrekk i 2014
1. Kronekurs
2. Digitalt
3. Tilrettelagt og pakket
4. Bærekraftig

Illustrasjon: http:...
Kilde: Norges Bank

Dec-13

Oct-13

Aug-13

Jun-13

Apr-13

Feb-13

Dec-12

Oct-12

Aug-12

Jun-12

Apr-12

Feb-12

Dec-11...
Turoperatørene forventer at Norge jobber
etter bærekraftige prinsipper
Konkurransefortrinn med merke for bærekraftige reis...
Vekst i 2014?
For 2014 growth is expected to
continue

5-6%
Norge

1-2%
Kilder: UNWTO, SSB. Prognose: Innovasjon Norge
Kil...
Hvordan møter norsk reiselivsnæring
2014?
Vi satser mer i Asia – og i Brasil
300000

250000

200000

150000

Sør-Korea

Kina
100000

Japan
Asia ellers

50000

0

Ki...
“Kubbe” and “Roly-Poly Munch” selger
Norge i Japan
Tyskland og Nederland:
Vi må jobbe for hvert enkelt salg

Posisjon

Motivasjon

Tillit og
trygghet for
salg

Forbedre
dist...
100%

Turoperatørenes rolle er ikke svekket

90%

• Workshops

80%

70%

• Norwegian Travel
Workshop

60%
50%

40%
30%

• ...
Vi gjør Norge mer tilgjengelig
22 mill.
besøkende

14
markedstilpassede
versjoner

50 mill.
sidevisninger
#visitnorway

217.300 bilder

Foto: Instagram
Adventures by Disney
Cruiseturistene er her!
Hvor er det lokale kassaapparatet?
2,741 mill. dagsbesøkende i 2014 (-4% mot 2013)
2098 anløp i 20...
Hvordan skal Innovasjon Norge bidra innen
cruise?
• Årlig nasjonal cruisestatistikk – Fra tro til viten!
• Fokus på økt ve...
Oppsummering
Oppsummering
2013: Vintersesongen ble meget god, sommeren ble tøff
2014: Svak økning, begynnelsen på en bedre utvikling
Vi...
Takk for tålmodigheten!
Per-Arne Tuftin
 +47 22 00 25 00
per-arne.tuftin@innovasjonnorge.no
@perarnetuftin

8 www.innovas...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presseseminar: Hvordan var reiselivsåret 2013 og hvordan blir 2014?

3,274 views

Published on

Published in: Travel
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,274
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,074
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Ser vi på Norge så er bildet at faktisk resultat tom oktober (kilde SSB), prognose for november og desember (IN). Svak nedgang i hotellgjestedøgn i 2013*Faktiske resultater tom oktober Prognose nov og desDet var mer enn 5 millioner utenlandske hotellovernattinger i 2013. Dette er nedgang på 1 prosent i forhold til 2012. Det var 14,7 millioner norske hotellovernattinger i 2013. Dette er en nedgang på1 prosent i forhold til 2012.Dette gir en total nedgang på 1 prosent målt i hotellgjestedøgn. Vær OBS på grunn av endringer i SSBs statistikkgrunnlag kun sammenligner hotellgjestedøgn i 2013.
 • La oss se litt de ulike markedene vi jobber i sammen med norsk reiselivsnæring. La meg begynne med de gode nyhetene: Kina og Russland økte i 2013. Kina med hele 63% og Russland med 7%. Sekkepostene Asia ellers og Europa ellers økte med henholdsvis 17% og 16%.Norge har vi allerede vært innom med en liten nedgang i 2013 (-1%), Polen og Italia har samme utvikling.Vi opplever selvfølgelig nedgang i Sør-Europa, med Spania (-13%) og Frankrike (-2%). Det var ventet. Tyskland, Norges viktigste marked, opplevde en nedgang på hele 14 prosent i hotellgjestedøgn. Også Nederland opplevde en nedgang på 14 prosent. Vi er bekymret for denne utviklingen, og har i samarbeid med næringen, tatt tak i situasjonen og revidert markedsstrategien i disse to landene. Amerikanerne holdt seg som ventet hjemme i 2013 vi hadde en nedgang på -4%. Danmark har hatt en stor nedgang på hele -11% og Sverige på -2%. OBS: kun hotellgjestedøgn!
 • Ser vi regionalt – så er våre prognoser at det kun er Fjord-Norge regionen som har en økning i 2013. Østlandet har nullvekst totalt sett, men vi gjør oppmerksom på at dette er kun hotellgjestedøgn og at det er store lokale variasjoner
 • Også i 2013 har gjennomført en landsdekkendeturistundersøkelse. Undersøkelsen er i tråd med internasjonale anbefalinger, betyr at datainnsamling ved grenseovergangene erstattes av datainnsamling ved kommersielleovernattingssteder, som bl.a. er tilfellet i Danmark. Turistundersøkelsen baserer seg på intervju med norske og utenlandske turister i perioden mai 2013 til og med august 2013. Det er gennomført 4889 intervjuer. Intervjuene er gjennomført av SSB. Jeg skal gi derenoensmakebiter fra undersøkelsen.
 • La oss først se litt på reisemønstrene for våre utenlandske gjester. Har de vært i Norge før? Hvor reiser de? Vi kan slå fast at det er markante nasjonaleforskjeller i turisternes reisemønstre. Ser vi på våre naboland, så er det en høy grad av turister som har vært her tidligere. Det er derfor en utfordring for oss å tiltrekkenye gjesterfra Danmark og Sverige. Turister som kommer fra land utenforSkandinavia, kommer derimot i langt høyere grad for første gang til Norge. Dette gjørseggjeldene for rundt 4 av 10 turister fra Nederland og Tyskland som er blant de viktigstenærmarkedene for Norge.Ser man på utenlandske turister reisemønster i Norge, så er de utenlandske turister mobile.
 • Men hva gjorde turistene i Norge?En stor del av turistene skal slappe av i ferien. 7 av 10 av de norske gjorde nettopp dette, mens 6 av 10 utenlandske gjorde dette. De utenlandske var i høyere grad på sightseeing, oppleve fjord og fjell, samt besøke historiske bygninger.Mer enn halvparten av de turistene forventer at slappe av og oppleve naturen på deres ferie i Norge. Generelt planleggerutenlandske turister flere aktiviteter, mens nordmenn i høyere grad ønsker at slappe av. Sightseeing er populær blant turisterne utenfor Skandinavien, som f.eks. tyskere og nederlendere
 • Det totale forbruket blant våre gjester sommeren 2013 var på nesten 25 milliarder kroner. De største postene var på overnatting (7,1 MRD) og øvrig forbruk (9,9 MRD) som innbefatter dagligvarer, fornøyelser og lokal transport. Det ble brikt 4,4 mrd på transport og hele 2,9 mrd på pakkereiser. Det siste kommer jeg tilbake til.
 • Størsteparten av forbruket skjer på Østlandet, når det gjelder både forretnings- og ferie- og fritidsgjestene. Fjord-Norge er den landsdelen som har størst andel av ferie- og fritidsgjestenes forbruk. Ser man forskjellen på by og distrikt så var 13,6 mrd i distriktene og 10,7 mrd i byene
 • Javel, da vet vi utviklingen i gjestedøgnene, vi vet om de har vært her før, vi vet hva de gjør, men er våre turister fornøyde med opplevelsen av Norge?Turistene er overordnetsettmegettilfredsemedferien i Norge. Det er selvfølgeligogsåher store nasjonaleforskjellerogsvarene er kultureltbetingetNordmenn er godttilfredsemedovernattningsstedetAmerikanerneskillerseg ut ogmesttilfredse av alle.Deutenlandskegjestene er mesttilfredsemedattraksjoner, somogså er avgjørende forderes totaletilfredshetmedferien. Driveranalysen viser også, at den lave tilfredshedmedprisenift. kvalitetikkeharsåstor betydning for turistenes samlede tilfredshed med ferien. Det som er mest vigtig hvis vi ser på tvers av markeder er særlig Aktivitetsmuligheter og Attraksjoner og serverdigheter.
 • Analysen peker ikke på entydige områder vi må skjerpeoss på, men det må være mulig å øke turistenestilfredshed med spisesteder og restauranter og spesielt for de norske gjestene bedre skilting og informasjon.Videremå vi by påendabedreopplevelser – dette gjelderbådenorskeogutenlandsketurister. Den dimensjonensomharlavesttilfretshetsgradhosbådenorskeoginternasjonalegjester er pris vs kvalitet 
 • For 22. gang har vi gjennomført Turistbarometeret hvor vi spør et ekspertpanel om forventningene til vintersesongen. Ekspertpanelet er sammensatt av representanter fra reiselivsnæringen i inn- og utland. Disse representerer turoperatører, innkomming operatører, overnattingsbedrifter, transportører, cruise, aktivitets- og attraksjonsbedrifter, lokale turistkontor, regionale destinasjonsselskap, samt Innovasjon Norges markedssjefer i de respektive markeder. Hensikten med Turistbarometeret er å gi en oversikt over forventet trafikkutvikling fordelt på land og bransjer. 154 deltok i undersøkelsen.Ved inngangen til vintersesongen er det kun 27 prosent av dem som deltok i undersøkelsen som tror at årets vintersesong blir bedre enn fjorårets, mens 53 prosent tror på et uendret resultat. Selv om det er lenge siden det har vært så få som venter en økning ved inngangen til en vintersesong, må vi huske at fjorårets vintersesong ble bra.
 • Svarene viser at de norske respondentene mer optimistiske i forkant av vinteren enn de utenlandske. Det er 86 prosent av de norske som venter det samme volumet eller en bedring fra i fjor, mens den samme andelen er 75 prosent blant de utenlandske. Her er det derimot en større andel som tror at årets sesong blir dårligere enn i fjor.
 • Ikke særlig optimisme fra Danmark og Sverige hvor ingen av respondentene tror på en økning i vinter. Dette er de to viktigste vintermarkedene med til sammen en andel 43 prosent av alle utenlandske overnattinger i fjor vinter. Det er derimot viktig å være klar over at Derimot positivt at 44 prosent av de britiske respondentene har tro på en oppgang. Storbritannia var det tredje største vintermarkedet i fjor med en andel på 10 prosent av utenlandske kommersielle overnattinger.
 • Vi har tidligere lagt frem prognosene for vintersesongen gjennom Innovasjon Norges turistbarometer. Blant respondentene i Innovasjon Norges undersøkelse tror 35 prosent av respondentene at årets vintersesong blir bedre enn i fjor, mens 24 prosent tror den blir dårligere. Vi må tilbake til 2010 for å finne lavere forventninger før en vintersesong. Vi har de siste dagene gjort en stemningsrapport i deler av næringen og tilbakemeldingene er positive så langt i sesongen.
 • Norge har opplevd en enorm vekst i antall nordlysturister de siste årene. I fjor vinter opplevde vi en fantastisk nordlysaktivitet, også denne sesongen blir det spådd gode forhold. På mange måter har Norge vunnet krigen om nordlyset, der har vi virkelig klart å ta en tydelig posisjon.Det er spådd rekordår for nordlys i 2013, og forskerne tror at toppen kommer denne høsten. Samtidig er det stor sannsynlighet for at både 2014 og 2015 blir gode nordlysår. Fra sen høst til tidlig vår er sjansen for å se nordlys størst, men det er ingen garanti for å oppleve fenomenet. Noen uker opptrer lysshowet flere ganger på en kveld, mens det i andre uker kan være for dårlig sikt til å se det skikkelig eller ikke nordlys i det hele tatt.Ni av ti nordmenn ønsker å oppleve nordlyset, men bare halvparten av landets søringer har sett nordlyset tydelig, viser en fersk undersøkelse gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Innovasjon Norge. Likevel har man blitt flinkere til å vurdere værforholdene, og dermed ser mange nordlysjegere nordlys i over 80 prosent av tilfellene. Innovasjon Norge ønsket å gjøre dette tilgjengelig for alle som vil oppleve nordlys, og lanserte denne uken sin nye gratis nordlysapp; NorwayLights.
 • Etter mange år med sterkere og sterkere krone, har lykken imidlertid snudd for norsk turistnæring. Det siste året har kronen svekket seg 14,5 prosent mot euroen, 13 prosent mot britiske pund og litt over 10 prosent mot både svenske kroner og dollar.
 • Men det er en ting vi er meget tydelige på: vårt arbeid innen reiseliv skal være basert på de 10 prinsippene om bærekraftig reiseliv. Jeg får ofte spørsmål om: er et noe marked for det derre bærekraftige reiselivet. Mitt svar er: jeg har ikke noe tro på at en satsing på bærekraftig reiseliv vil føre at vi får en ekstra gjest, men jeg er ganske klar på hvis ikke forvalter vår gudegitte natur på en bærekraftig måte vil vi miste mange gjester.Vi harnettoppgjennomført en undersøkelseblantutenlandsketuroperatørersomselgerNorge, ogtilbakemeldingenerklar. 62% avoperatørenesådetsom et konkurransefortrinn at detfinnes et merke for bærekraftigereisemål. 57% såbærekraftsom en hygienefaktorsamtidigsomhele 27% etterspurtebærekraftigeopplevelserellerdestinasjoner I Norge.Bærekrafterspesieltviktig for Norgefordimyeavreiseliveternaturbasert! HuskMerkeordningen
 • I 2014 vil vi satse mer i Asia, dvs. Kina, Japan, Sør-Korea og India. Det australske turistrådet har i en rapport anslått en vekst fra Kina på 200 prosent de kommende 10 årene og mye tyder på at vi kan oppnå samme veksten både fra Kina og fra øvrige Asiatiske land.  Asia ellers med turister fra land som Indonesia, India, Thailand, Taiwan og Hong Kong vokser svært mye, det samme ser vi fra Sør-Korea og Kina. Mens Japan nok i årene som kommer vil flate ut. Dersom vi legger australienernes rapport til grunn for beregningene og regner med samme vekst fra Asia ellers som fra Kina, samt en utflating fra Japan vil vi i 2023 ha ca 1,75 millioner gjestedøgn fra Asia. Det er samme antall gjestedøgn som vi har fra fastlands-Europa (Euro-landene) på hotell i dag. Nå skal vi samtidig si at vi har en prosentvis betydelig større andel fra Europa som bor på andre overnattingsformer og ikke minst vi regner selvfølgelig også med en økning fra Europa i årene som kommer, men hvor stor denne blir er vanskelig å si. I 2014 åpner vi også opp det Brasilanske markedet etter at flere norske reiselivsbedrifter melder om gode resultater etter å ha kjørt et bedriftsnettverk der. Vi har stor tro på disse markedene – over tid.
 • Et eksempel på dette er satsingen på Nordlysturisme i Japan. Finnair har nylig opprettet en ny direkterute mellom Tromsø og Helsinki. Fra Helsinki har Finnair over 90 ukentlige avganger til Asia. Til det tettest befolkede området på kloden. Klarer man å fylle flyene fra Asia og videre til Tromsø, så vil det åpne helt nye muligheter for reiselivet både Tromsøområdet og i Nord-Norge.Figurer er svært populær i Japan , blant alle aldre, og er mye brukt til å markedsføre og selge ting , herunder reisemål . Finland har hatt omfattende suksess i Japan utnytte Mummi trollene. De første japanerne som kom var to figurer kalt «Kubbe» og «Roly-Poly Munch», da Finnair har innledet sin nye direkterute mellom Helsinki og Tromsø.
 • Selv om bare om lag 20 prosent av gjestene fra Tyskland og Nederland kjøpte en pakkereise sommeren 2013 skal man ikke undervurdere pakkenes betydning for å rekruttere nye gjester fra disse landene. En betydelig høyere andel av de som er i Norge for første gang har kjøpt en pakkereise, henholdsvis 60 prosent fra Tyskland og 40 prosent i Nederland. Pakkene er en døråpner for nye turister og disse turistene bruker også mer penger på reisen enn de som kommer igjen år etter år. De som er her på pakkereise bruker også mer penger enn de som reiser individuelt.Et av de grepene vi gjør i disse markedene er å styrke arbeidet mot turoperatørene samtidig som vi kjører store felles forbrukerkampanjer på bla. TV. Vi må utvikle pakker tilpasset nye, yngre målgrupper med andre behov enn 50+. Dette gjør vi med workshops, visningsturer, salgsbesøk og reisebyrå/turoperasjonsopplæringOG (neste slide)
 • Et konkret eksempel på samarbeidet er at Disneys turoperatør, Adventures by Disney, allerede har laget og selger i dag i det amerikanske markedet en 8 dagers tur i fotsporene etter hvor produsentene til Frozen fant inspirasjon til filmen. Vår kjennskap tilsier at flere operatører fra andre markeder vil følge etter – og så kommer selvfølge de individuelle gjestene.
 • 2013: Vintersesongen ble meget god, sommeren ble tøff. Liten nedgang i både norske og utenlandske gjestedøgn.2014: Norge vil igjen oppleve en liten vekst. Kronen har svekket seg slik at det blir billigere for utlendinger å komme til Norge, samt dyrere for nordmenn å reise ut av landet.
 • Presseseminar: Hvordan var reiselivsåret 2013 og hvordan blir 2014?

  1. 1. Reiselivsåret 2013 og 2014 Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin Presseseminar 07.01.2014
  2. 2. Hvordan ble reiselivsåret 2013?
  3. 3. Verdensturismen øker International tourist arrivals grew by 5% in the first nine months of the year, to reach a record 845 million worldwide, an estimated 41 million more than in the same period of 2012. Growth was driven by Europe and Asia and the Pacific, both seeing tourist numbers increase by 6%. Kilde: UNWTO
  4. 4. Prognose hotellgjestedøgn: Norge hadde nedgang i 2013 5,0 mill. -1% 14,7 mill -1% NB: kun hotellgjestedøgn Kilde: SSB. Prognose: Innovasjon Norge 19,8 mill -1%
  5. 5. Reiselivsåret 2013 Vekst Stabilitet NB: kun hotellgjestedøgn Kilde: SSB. Prognose: Innovasjon Norge Nedgang
  6. 6. Kun Fjord Norge hadde oppgang i hotellgjestedøgn Nord-Norge Totalt: -2% Norsk: +1% Utland: -9% Trøndelag Totalt: -1% Norsk: 0% Utland: -5% Fjord-Norge Totalt: +1% Norge: +1% Utland: 0% Østlandet Totalt: 0% Norsk: -2% Utland: +3% Sørlandet Totalt: -6% Norsk: -3% Utland: -22% Kilde: SSB. Prognose: Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no/markedsdata NB: kun hotellgjestedøgn
  7. 7. Cruisevekst i 2013 • Antall cruiseanløp: 2.187 (+6%) • Antall dagsbesøk: 2.982.594 (+18%) Kilde: Cruise Norway Foto: Staale Wattoe
  8. 8. Nordmenn: Tall til og med 3. kvartal 2013 viser • Nordmenn har hatt flere ferie- og fritidsreiser i Norge så langt i 2013 sammenliknet med samme periode i 2012 • 60 prosent av nordmenns feriereiser er i Norge • … 44 prosent av overnattingene er i Norge • …. og kun 27 prosent av forbruket brukes i Norge Kilde: Reiseundersøkelsen, 3. kvartal 2013. SSB Foto: CH/ www.visitnorway.com 8
  9. 9. Turistundersøkelsen sommeren 2013 4.889 intervjuer Mai-august 2013 Kommersielle overnattingssteder Foto: Terje Rakke/Nordic Life, Nancy Bundt, CH - Visitnorway.com
  10. 10. Reisemønster: Halvparten av turistene som kommer utenfor Nord-Europa er i Norge for første gang Skandinavene har besøkt oss mange ganger før Mindre enn halvparten av europeerne har besøkt oss tidligere Asiater og amerikanere er førstegangsbesøkende Foto: Istockphoto, Terje Borud, Visitnorway.com
  11. 11. Hva gjorde turistene? Nordmenn slappet av Utlendinger opplevde naturen Utlendinger dro på sightseeing Foto: CH, Terje Borud, Visitnorway.com
  12. 12. Hvor mye penger brukte de? Sommeren 2013: NOK 25 mrd
  13. 13. Østlandet hadde størst forbruk totalt, Fjord Norge størst andel innen ferie- og fritid
  14. 14. Men fornøyde var de… Nordmenn tilfredse med overnattingsstedet Utlendinger tilfredse med attraksjonene Foto: CH, Bjørn Eirik Østbakken - Visitnorway.com
  15. 15. Hva må vi skjerpe? 1 2 Spisesteder og restauranter 3 Skilting og informasjon Foto: C H, Niels Jørgensen / www.visitnorway.com Pris vs kvalitet
  16. 16. Forventninger til reiselivsåret 2014
  17. 17. Turistbarometeret: Hvordan blir vintersesongen? Spørsmål: What are your expectations for the traffic to Norway this coming winter season compared to last winter season? 17
  18. 18. Turistbarometeret: Nordmenn mer optimistiske Spørsmål: What are your expectations for the traffic to Norway this coming winter season compared to last winter season? Forventninger norske respondenter N=45 Forventninger utenlandske respondenter N=84 2% 20 % 5% 0% 64 % 24% 46% 13 % 0% 21 % 4% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Much better Better Equal Worse Much worse 18
  19. 19. Turistbarometeret: Nærmarkedene minst positive Spørsmål: What are your expectations for the traffic to Norway this coming winter season compared to last winter season? Markedene er sortert ovenfra etter antall kommersielle gjestedøgn vintersesongen 2013. Polen er ikke med på grunn av for få svar. 19
  20. 20. Variert forsesong – vi venter på snø «Det er ikke tvil om at vi har hatt en tyngre forsesong i år enn i fjor. Det har vært varmt, og det har tatt tid å få utnytta snøkanonene. Men sesongen er lang, og det kan skje ting som gjør at noe av det som er tapt i forsesongen kan bli tatt igjen» Andreas Rødven «Trafikken overveldet alle. Dagligvarebutikkene var tomme for varer.» Bjørn B. Jakobsen «Jula har vore eit eventyr. Etter å ha slite i fleire år, har fleire av dei store hotella i jule- og nyttårshelga i år hatt stor tilstrøyming og høg aktivitet. Regn og mildvêr har fått folk til å trekkja til fjells. I sum er det ein framgang på 10- 15 prosent» Pål Medhus
  21. 21. Norge har «tatt» Nordlyset Foto: Gaute Bruvik - visitnorway.com
  22. 22. Hvordan blir reiselivsåret 2014?
  23. 23. Fire viktige utviklingstrekk i 2014 1. Kronekurs 2. Digitalt 3. Tilrettelagt og pakket 4. Bærekraftig Illustrasjon: http://mashable.com/2012/06/22/data-created-every-minute/
  24. 24. Kilde: Norges Bank Dec-13 Oct-13 Aug-13 Jun-13 Apr-13 Feb-13 Dec-12 Oct-12 Aug-12 Jun-12 Apr-12 Feb-12 Dec-11 Oct-11 Aug-11 Jun-11 Apr-11 Feb-11 Dec-10 Oct-10 Aug-10 Jun-10 Apr-10 Feb-10 Svekket krone vs Euro 9 8.5 8 7.5 7 6.5 6
  25. 25. Turoperatørene forventer at Norge jobber etter bærekraftige prinsipper Konkurransefortrinn med merke for bærekraftige reisemål Bærekraft som en hygienefaktor Etterspurt bærekraftige opplevelse eller destinasjoner i Norge Kilde: Bærekraftundersøkelse 2013 (N=68) 62 % 57 % 27 %
  26. 26. Vekst i 2014? For 2014 growth is expected to continue 5-6% Norge 1-2% Kilder: UNWTO, SSB. Prognose: Innovasjon Norge Kilder: UNWTO, Innovasjon Norge
  27. 27. Hvordan møter norsk reiselivsnæring 2014?
  28. 28. Vi satser mer i Asia – og i Brasil 300000 250000 200000 150000 Sør-Korea Kina 100000 Japan Asia ellers 50000 0 Kilde: SSB Prognose: Innovasjon Norge
  29. 29. “Kubbe” and “Roly-Poly Munch” selger Norge i Japan
  30. 30. Tyskland og Nederland: Vi må jobbe for hvert enkelt salg Posisjon Motivasjon Tillit og trygghet for salg Forbedre distribusjon 30
  31. 31. 100% Turoperatørenes rolle er ikke svekket 90% • Workshops 80% 70% • Norwegian Travel Workshop 60% 50% 40% 30% • Visningsturer 20% 10% 0% • Salgsbesøk Andel av forbruket for feriereisende med pakkereise Andel av ferieturister med pakkereise • Reisebyrå/turoperasjon opplæring
  32. 32. Vi gjør Norge mer tilgjengelig 22 mill. besøkende 14 markedstilpassede versjoner 50 mill. sidevisninger
  33. 33. #visitnorway 217.300 bilder Foto: Instagram
  34. 34. Adventures by Disney
  35. 35. Cruiseturistene er her! Hvor er det lokale kassaapparatet? 2,741 mill. dagsbesøkende i 2014 (-4% mot 2013) 2098 anløp i 2014 (-8 % mot 2011) • 50 % av besøkende på forhåndsbestilte utflukter • Høyere andel på små steder enn i byene • I 2013 gikk 1 million cruisepassasjerer i land i Norge uten konkrete planer • Her må destinasjonene kjenne sin besøkelsestid!
  36. 36. Hvordan skal Innovasjon Norge bidra innen cruise? • Årlig nasjonal cruisestatistikk – Fra tro til viten! • Fokus på økt verdiskapning: 50 % potensialet • Eget kompetanseprogram - Kurs • Rådgivning • Stimulering til snuhavnprosjekt/Overnatt prosjekt
  37. 37. Oppsummering
  38. 38. Oppsummering 2013: Vintersesongen ble meget god, sommeren ble tøff 2014: Svak økning, begynnelsen på en bedre utvikling Vi må: 1. Øke satsingen i Asia – og i Brasil 2. Ta tilbake sommeren i Tyskland og Nederland 3. Gjøre Norge mer tilgjengelig, pakket og synlig 4. Fylle Norge med innhold – utover naturen 5. Utnytte cruisegjestene bedre
  39. 39. Takk for tålmodigheten! Per-Arne Tuftin  +47 22 00 25 00 per-arne.tuftin@innovasjonnorge.no @perarnetuftin 8 www.innovasjonnorge.no/reiseliv 8 www.visitnorway.com 8 www.tuftin.no youtube.com/visitnorway

  ×