Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Arena nord 2011 arne trengereid

631 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Arena nord 2011 arne trengereid

 1. 2. Arne Trengereid <ul><li>Arena Nord </li></ul>20. september 2011 Tromsø
 2. 3. Hovedoppgave <ul><li>Markedsføring av Nord-Norge som reisemål </li></ul><ul><li>Vi skal skape reiselyst! </li></ul>11/16/10 Side 3
 3. 4. Sammenhengen mellom profil- og produktmarkedsføring Side Profilmarkedsføring (prioriterte opplevelsesområder /spydspisser) Profilmarkedsføring (prioriterte opplevelsesområder /spydspisser) Produktmarkedsføring (Kjøpsutløsende produkter) Produktmarkedsføring (Kjøpsutløsende produkter og støtteprodukter) A ” Attention” I ” Interest” D ” Desire” A ” Action” Blir oppmerksom på Nord-Norge som et spennende og attraktivt reisemål: ”Dit kunne jeg tenke meg å dra!” Fatter interesse for Nord-Norge som reisemål. Søker mer informasjon. Søker ytterligere bekreftelse på attraktiviteten. ”Spennende! Dette må jeg undersøke nærmere! Hvor kan jeg reise, mon tro?” Begynner å planlegger reise til Nord-Norge. Undersøker konkrete tilbud og muligheter. ”Her er det jo så flott, og utrolig mye å oppleve! Jeg får mer og mer lyst til å besøke Nord-Norge!” Bestiller reisen til Norge, med overnatting, transport og opplevelser. ”Nå har jeg undersøkt ulike alternativer, og er klar for å legge inn bestillingen. Dette blir morsomt!”
 4. 5. Profilmarkedsføring <ul><li>Ambisiøse mål for nordnorsk reiseliv krever at fellesskapet tar ansvar for profilmarkedsføring , samtidig som bedriftene øker sin innsats innen produktmarkedsføring. </li></ul><ul><li>Det er kombinasjonen av profilmarkedsføring og produktmarkedsføring som bidrar til å bringe flere turister til Nord-Norge </li></ul>
 5. 6. Gledelig utvikling i reiselivet i Nord-Norge
 6. 7. <ul><ul><li>Nord-Norge Norge </li></ul></ul><ul><ul><li>Ferie & Fritid + 10 % + 7 % </li></ul></ul><ul><ul><li>Utlendinger + 10 % + 2 % </li></ul></ul><ul><ul><li>Totale gjestedøgn + 11 % + 5 % </li></ul></ul><ul><ul><li>Nord-Norge øker betydelig og tar markedsandeler </li></ul></ul>Status 2011 januar-juli
 7. 8. På terskelen til noe spennende <ul><li>Jeg er takknemlig for alles innsats og ydmyk som leder for NNR . </li></ul><ul><li>Vi skal samspille i den videre utvikling med Destinasjonsselskaper, NHO Reiseliv, Reiselivsbedrifter, Innovasjon Norge og våre eiere </li></ul><ul><li>NNR skal være en seriøs og aktiv partner i profilering og markedsføring av reiselivet nasjonalt og internasjonalt </li></ul><ul><li>NNR skal også være en partner i utformingen av nye slagkraftige reiselivsstrategier sammen med bransjen </li></ul>
 8. 9. NordNorsk Reiselivs Markedsråd <ul><li>Dette er det viktigste rådgivende organ for NordNorsk Reiseliv i markedsstrategisk sammenheng </li></ul><ul><li>Kommer med innspill til strategisk markedsplan for Nord-Norge (valg av markeder og hovedsatsinger) </li></ul><ul><li>Bygger gode nettverk for strategisk </li></ul><ul><li>markedstenkning </li></ul><ul><li>Innspill og utvelgelse av spissprodukter/områder for profilering av Nord-Norge </li></ul><ul><li>Bygger markedskompetanse </li></ul>
 9. 10. Svensk suksess til/fra Tromsø
 10. 11. <ul><li>2008 begynte SAS å fly direkte mellom Tromsø og Stockholm i juli og august. </li></ul><ul><li>Sommerruten viser seg å være en suksess med 85 – 90 % belegg. </li></ul><ul><li>Også til neste år </li></ul><ul><li>Sas kommer også til å følge interessen i tiden fremover og vurdere hvor vidt vi skal utvide tilbudet med å fly utover juli og august. </li></ul><ul><li>Hvorfor ? Kommer gjestene av seg selv? </li></ul><ul><li>Selv hos ”søta bror” er opplevelsene i Nord-Norge lite kjent. </li></ul>
 11. 12. Økt vilje til satsing regionalt gir resultater Investeringer Sverige 2010 (sommer) 2011 (sommer og vinter) NNR 300.000 605.000 Troms Reiseliv 300.000 Nordland Reiseliv / FK 400.000 300.000 Svalbard Reiseliv 50.000 36.400 SAS 100.000 AVINOR 100.000 100.000 Destinasjon Lofoten 71.400 Helgeland Reiseliv 35.000 Vesterålen Reiseliv 35.000 Visit Bodø 50.000 Visit Tromsø Region 37.000 Destinasjon Narvik 60.000 NNR/INO/NND 2.000.000 TOTALT 1.250.000 3.329.800
 12. 13. Gjennomførte aktiviteter i Sverige 2011
 13. 14. Utvikling av gjestedøgn i Nord-Norge jan-jul 2011
 14. 15. Økt vilje til satsing nasjonalt gir resultater Langsiktig Asia prosjekt: Partnere: Innovasjon Norge sentralt Avinor NordNorsk Reiseliv AS Fjord Norge Oslo Lufthavn Investeringer: Totalt 9.000.000 i 2011 fordelt på Japan, Kina, Sørkorea, Asia forøvrig Resultat: Direkte charterfly Airbus A340 til norske og nordnorske flyplasser (Tromsø, Evenes, Lakselv – flere kommer)
 15. 16. Reiselivet i Nord-Norge <ul><li>Vi kommuniserer bedre enn noen gang: </li></ul><ul><li>Felles nordnorske kampanjer i inn og utland </li></ul><ul><li>Nye Internettbaserte bransjesider </li></ul><ul><li>Hyppige nyhetsbrev </li></ul><ul><li>Felles Nord-Norsk Reiseguide </li></ul><ul><li>Strategiske markedsplaner </li></ul><ul><li>Årsrapporter </li></ul>
 16. 17. Reiselivet i Nord-Norge <ul><li>Vi samarbeider bedre enn noen gang: </li></ul><ul><li>Markedsråd for Nord-Norge i regi av NNR </li></ul><ul><li>Arenaprosjekter </li></ul><ul><li>Reiselivskonferanser i de tre fylkene </li></ul><ul><li>Gode relasjoner og dialog med eiere, politikere og offentlige myndigheter </li></ul><ul><li>Reiselivet er nå partner med forsknings og utviklingsmiljøene </li></ul><ul><li>Produktklynger skapes </li></ul>
 17. 18. Reiselivet i Nord-Norge <ul><li>Produktene lettere tilgjengelig enn noen gang: </li></ul><ul><li>Felles Nord-Norsk Reiseguide i 350.000 eksemplarer på </li></ul><ul><li>9 språk også i elektronisk format </li></ul><ul><li>Nye Internettsider for Nord-Norge ( www.nordnorge.com ) 3 språk </li></ul><ul><li>Book Norway (NNR medeier) </li></ul><ul><li>VisitNorway </li></ul><ul><li>Apps – last ned info til mobiltelefon </li></ul><ul><li>Mobile kartløsninger med Geotagging </li></ul><ul><li>Foto og filmarkiv på nett </li></ul><ul><li>Egne kampanjesider på www.nordnorge.com </li></ul>
 18. 19. Reiselivet i Nord-Norge <ul><li>Produktene bedre enn noen gang: </li></ul><ul><li>Aktørene er blitt flinkere til å lytte til kundene og sette seg inn i deres forventinger </li></ul><ul><li>Vi har blitt flinkere på vertskap </li></ul><ul><li>Kvaliteten og kvalitetsforståelse er på vi oppover </li></ul><ul><li>Nye kvalitetssikringssystemer er på vei </li></ul><ul><li>Variasjonen i spennende aktivitetstilbud øker </li></ul><ul><li>Interesse for reiselivsinvesteringer øker </li></ul><ul><li>Nye spennende kombinasjoner Kultur/mat og opplevelsespakker </li></ul>
 19. 20. Reiselivet i Nord-Norge <ul><li>Når vi kritisk volum tar vi av </li></ul><ul><li>Økt vintertrafikk (NNR vil satse sterkere) </li></ul><ul><li>Flyfondet må opp å stå (charterflyene vil komme i hopetall) </li></ul><ul><li>Nordlysproduktene forsterkes og utvikles ytterligere </li></ul><ul><li>Intern transport i NN må bli bedre og billigere </li></ul><ul><li>Flere rundturprodukter må se dagens lys </li></ul><ul><li>Eget såkornfond for reiselivet bør etableres for å tiltrekkes seg privat kapital </li></ul>
 20. 21. <ul><li>FREMTID I NORD </li></ul><ul><li>Olje / Gass / Energi Tekn/råvare Høy avkasting </li></ul><ul><li>Fisk Havbruk / trålere God avkastning </li></ul><ul><li>Bergverk Tekn/råvare God avkastning </li></ul><ul><li>Reiseliv Mennesker/natur Lav avkastning p.t </li></ul><ul><ul><li>Samfunnsbyggende </li></ul></ul><ul><ul><li>Medvirker til god infrastruktur </li></ul></ul><ul><ul><li>Understøtter de andre næringene </li></ul></ul><ul><ul><li>70% kvinner </li></ul></ul><ul><ul><li>Distriktsvennlig/ bosetting </li></ul></ul><ul><ul><li>Kulturskapende / lyst til å bo </li></ul></ul><ul><ul><li>Kulturlandskapet </li></ul></ul><ul><ul><li>Folk til Folk </li></ul></ul>
 21. 22. <ul><li>Gjennom styrket samarbeid/samhandling og økt innsats står vi foran et historisk taktskifte i utviklingen av reiselivet i Nord. </li></ul><ul><li>Vi er på terskelen til noe spennende sammen! </li></ul><ul><li>Markedene begynner å oppdage oss  </li></ul>

×