Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NøKkeltall 2009

1,086 views

Published on

Published in: Travel, Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

NøKkeltall 2009

 1. 1. Nøkkeltall 2009
 2. 2. Ikke nok å være vakker Norge har vakker natur, sier vi. Men vi er ikke flinke nok til å fortelle turistene hva de kan gjøre når de først legger ferien hit. Når vi nå er godt i gang med 2010 kan vi se tilbake Foto: Audun Pettersen på en 12-18 måneders periode som står frem som en av de mest utfordrende perioder for reiselivsnæringen internasjonalt. Arbeidsledighet og lavere inntjening hos bedrifter har preget perioden, i tillegg til frykt for hvordan svineinfluensaen ville spre om seg. Usikkerheten førte til at selv de som ikke ble direkte rammet av finanskrisen ble sittende på gjerdet og vente på gode tilbud, og reiselivsnæringen meldte om sene bestillinger. Mange opplevde en nedgang i antall besøkende og jeg vet at mange reiselivsbedrifter har slitt økonomisk. Når dette er sagt, viser tall for 2009 at Norge som ferie- og fritidsnasjon kom bedre ut av året enn man på forhånd kunne ha fryktet. Antall ferie- og fritidsankomster fra utlandet økte, samtidig Norge er kjent for sin vakre natur, men våre som flere nordmenn valgte å feriere i eget land. undersøkelser viser at kunnskapen om hva man Så mye som 67 prosent av alle ferie- og fritidsreiser kan se og gjøre i Norge på ferie er svært lav hos nordmenn gjennomførte i 2009 ble foretatt i eget mange potensielle utenlandske og norske turister. land. Nedgangen fra utlandet i 2009 finner vi i den Gjennom vår markedskommunikasjon må vi i større yrkesrelaterte trafikken. grad fylle naturen med relevant innhold tilpasset ulike målgrupper. Vi må fortsette vårt arbeid for å Selv om internasjonale prognoser viser at forstå hvilke ønsker og behov den reisende har, og optimismen er tilbake, er det mye som tyder på gjennom en slik forståelse fortelle potensielle at forbrukeratferden er endret som et resultat av reisende hvorfor de skal legge ferien sin til Norge. krisen. Det er en annen mentalitet som råder, og ”value for money” vil være viktigere fremover enn Med ønske om et godt reiselivsår. før krisen. Skal Norge greie å hevde seg i en tilspisset internasjonal konkurransesituasjon må reiselivsnæringen fokusere enda mer på hva turistene kan se og gjøre på en Norgesferie. Opplevelsene må leveres med kvalitet, kompetanse og profesjonalitet Per-Arne Tuftin i alle ledd. Direktør Reiseliv, Innovasjon Norge Mer informasjon? Se www.innovasjonnorge.no/reiseliv for oppdatert statistikk, markedsdata og informasjon om våre tjenester til reiselivsnæringene. Her kan du også registrere deg slik at du mottar vårt e-nyhetsbrev «Reiselivsnytt». 2 www.innovasjonnorge.no/reiseliv
 3. 3. Innhold 1. Nøkkeltall s. 4 2. Internasjonal turisme s. 5 3. Ferie- og fritidsreisende i Norge s. 10 4. Hva skiller landsdelene? s. 16 Sørlandet s. 18 Østlandet s. 22 Fjord Norge s. 26 Trøndelag s. 30 Nord-Norge s. 34 5. Nordmenn på ferie s. 38 6. Definisjoner s. 42 7. Kort om Innovasjon Norge s. 43 Foto: C.H./Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no/reiseliv 3
 4. 4. 1. Nøkkeltall Prosent- UTENLANDSKE TURISTER 2004 2005 2006 2007 2008 2009 endring 2008/2009 Ferie- og fritidsankomster1) 2 781 000 2 913 000 3 101 000 3 296 000 3 213 000 3 375 000 5% Ferie- og fritidsgjestedøgn 21 000 000 21 761 000 22 757 000 24 194 000 23 112 000 23 943 000 4% Gjennomsnittlig antall 7,6 dager 7,5 dager 7,3 dager 7,3 dager 7,2 dager 7,1 dager -1 % feriedager Norges andel av alle utenlandske 25,90 % 24,70 % 25,10 % 25,20 % 24,50 % 23,40 % -4,5 % hotellgjestedøgn i Norden2) NORSKE TURISTER Alle ferie- og fritidsreiser 16 410 000 16 600 000 17 310 000 15 770 000 16 800 000 16 830 000 0% Ferie- og fritidsreiser i Norge 11 590 000 11 810 000 11 940 000 10 000 000 10 900 000 11 310 000 4% Ferie- og fritidsreiser i utlandet 4 820 000 4 790 000 5 370 000 5 780 000 5 900 000 5 510 000 -7 % Alle ferie- og fritidsgjestedøgn 76 070 000 78 370 000 84 040 000 81 510 000 87 740 000 84 530 000 -4 % Ferie- og fritidsgjestedøgn i 41 520 000 43 720 000 43 790 000 39 050 000 42 610 000 42 860 000 1% Norge Ferie- og fritidsgjestedøgn i 34 550 000 34 660 000 40 250 000 42 470 000 45 130 000 41 660 000 -8 % utlandet Andel av alle norske ferie- og fritidsreiser som blir foretatt i 71 % 71 % 69 % 63 % 65 % 67 % 3% Norge TURISTKONSUM Tall i millioner kr.3) Samlet turistkonsum i Norge 82 858 89 538 96 492 103 251 108 388 4) 105 5664) -3 % (løpende priser) Utlendingenes turistkonsum 24 846 27 012 28 351 30 776 32 0794) 30 5144) -5 % i Norge (løpende priser) Norske husholdningers turistkonsum i Norge 41 329 44 179 48 458 51 182 53 7614) 53 2894) -1 % (løpende priser) Reiselivsnæringens andel av 3,3 % 3,2 % 3,3 % 3,4 % 3,1 % 3,3 % 66 % BNP 1) Ankomster med minimum én overnatting 2) Tallene inkluderer ikke tall for Island 3) Samlet turistkonsum i Norge omfatter norske husholdningers turistkonsum i Norge, utlendingers turistkonsum i Norge og norske næringers utgifter til forretningsreiser i Norge. Tallene viser fortløpende priser. Dette betyr at de enkelte tallene på grunn av avrundinger ikke alltid summerer seg opp til delsummene. 4) Foreløpige tall for 2008 og 2009 Kilde: Gjesteundersøkelsen 2009 (revidert utgave), TØI. Nordisk hotellstatistikk, MEK-Finske Turistråd Reisevaneundersøkelsen, 4. kvartal 2009, SSB Satelittregnskapet for turisme, SSB 4 www.innovasjonnorge.no/reiseliv
 5. 5. 2. Internasjonal turisme Perioden fra 2003 til midten av 2008 var preget av en I et historisk perspektiv har de siste 12-18 måneder vært generell god vekst i internasjonal turisme. I første halvdel en av de mest utfordrende periodene for reiselivsnæringen av 2008 økte internasjonale turistankomster med fem internasjonalt. Det har rådet usikkerhet blant både ferie- prosent sammenlignet med samme periode i 2007. Så og forretningsreisende. Perioden har vært preget av var finanskrisen et faktum, og årets siste seks måneder arbeidsledighet, lavere inntjening hos bedrifter, mindre hadde en nedgang på én prosent. tilgang til kreditt og frykt for hvordan svineinfluensaen ville spre seg. Det er spesielt nedgangen i den I 2009 var det 880 millioner turistankomster, noe som er yrkesrelaterte trafikken som har vært driveren, ifølge en nedgang på fire prosent fra 2008. Etter 14 måneder World Tourism Organization (UNWTO). Denne trenden med nedgang, viser tall for siste kvartal 2009 en vekst finner vi igjen i Norge. Antall forretningsankomster gikk på to prosent, og det ser ut til at bunnen er nådd. Ferske ned med 14 prosent, mens antall ferie- og prognoser fra World Tourism Organization (UNWTO) fritidsankomster økte med fem prosent i 2009. tyder på at optimismen er tilbake. Det er forventet en vekst i alle regioner i 2010, med en gjennomsnittlig vekst i verden på mellom tre og fire prosent. Utvikling i internasjonale turistankomster og turistankomster til Norge* 2003 USA invaderer Irak. SARS epidemien i Asia. 506 mennesker døde i løpet av mai. Epidemien sterkt tilbake innen juli. 12 % 2004 11. mars. Togbombene i Madrid. 11 % 191 mennesker døde. 10 % 10 % 2001 2005 11. september. Juli. Selvmordsbomber i Londons Al Qaidas terrorangrep i USA. undergrunn. 56 mennesker døde. Over 3000 mennesker døde. 8% 8% Økonomiske nedgangstider følger i kjølvannet. 6% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5% Prosentendring fra året før 4% 4% 3–4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 0% 0% Fra midten av 2008 -1 % Finanskrise i verden. -2 % -1,5 % -2 % 1997 Finanskrise i Asia. -3 % -4 % -4 % April 2009 Svineinfluensaen -6 % (H1N1- viruset) År 96 / 97 97 / 98 98 / 99 99 / 00 00 / 01 01 / 02 02 / 03 03 / 04 04 / 05 05 / 06 06 / 07 07 / 08 08 / 09 Prognose 2010 Internasjonale turistankomster (Gjennomsnittet for verden) Utenlandske turistankomster til Norge *Tallene inneholder både ferie-, fritids- og forretningsankomster med minimum én overnatting. Kilde: UNWTO og Gjesteundersøkelsen 2009 (revidert utgave), TØI www.innovasjonnorge.no/reiseliv 5
 6. 6. Foto: C.H./Innovasjon Norge I 1995 representerte Europa og Amerika til Stillehavsområdet som har fått en større andel av sammen en andel på 78 prosent av internasjonale den internasjonale turiststrømmen. Samtidig har turistankomster*. Andelen var i 2009 redusert til Midtøsten og områder i Afrika hatt en jevn vekst av 68 prosent. Det er særlig destinasjoner i Asia og besøkende. 52 % Europa 54 % 58 % 21 % Asia og Stillehavslandene 21 % 15 % 16 % Amerika 16 % 20 % 5% Afrika 5% 4% 6% Midtøsten 5% 3% 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 1995 2007 2009 *Tallene inneholder både ferie-, fritids- og forretningsankomster med minimum én overnatting. Foreløpige tall for 2009. Kilde: UNTWTO, World Tourism Barometer, January 2010 6 www.innovasjonnorge.no/reiseliv
 7. 7. Utvikling i antall turistankomster til Norge og Norges markedsandel av internasjonale turistankomster Antall utenlandske turistankomster* til Norge var den gjennomsnittlige nedgangen i verden var fire 4,35 millioner i 2009. Dette er uendret fra 2008. prosent. Dette betyr at Norge tok markedsandeler, Til sammenligning gikk den gjennomsnittlige både i verden og innad i Europa i 2009. innreisen til Europa ned med seks prosent, mens Turistankomster til Norge Markedsandel 5 000 000 1,0 % 0,95 % 0,90 % 0,89 % 0,86 % 0,88 % 0,85 % 0,80 % 0,78 % 4 000 000 0,76 % 0,8 % 3 000 000 0,6 % 0,49 % 0,47 % 0,47 % 0,47 % 0,48 % 0,48 % 0,47 % 2 000 000 0,45 % 0,44 % 0,4 % 1 000 000 0,2 % 0,0 % 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Ankomster Markedsandel i Europa Markedsandel i verden *Tallene inneholder både ferie-, fritids- og forretningsankomster med minimum én overnatting. Kilde: UNWTO, World Tourism Barometer, January 2010 og Gjesteundersøkelsen 2009 (revidert utgave), TØI Foto: Terje Borud/Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no/reiseliv 7
 8. 8. Prosentvis endring i antall turistankomster* fordelt på regioner i verden 10 % 11 % 5% 6% 6% 6% 5% 3% 3%–4% 5% 27 % 2% 23 % 1% 0% 18 % Verden -1,5 % Norge 15 % 5% 5% -4 % 4%4% 11 % 1%–3% 8% 8% 2003-2004 2004-2005 2005-2006 1% 2006-2007 2007-2008 8% 2008-2009** Prognose 2010 8% 11 % 5%–9% 0% 5%-7% Europa 4% 6% 1% 2% 5% -6 % Midtøsten 3% 2%–4% -2 % 10 % Asia og 10 % 9% 9% 9% Stillehavslandene Amerika -6% -3 % -9 % 5% 6% 6% 5% 4–7% -5 % 4 %5 % 3%–4% 2% Verden Afrika -1,5 % -4 % 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009** Prognose 2010 * Tallene inneholder både ferie-, fritids- og forretningsankomster med minimum én overnatting. ** Foreløpige tall for 2009 Regionenes markedsandeler av globale turistankomster 2005-2009 Asia og År Verden Europa Norge Amerika Midtøsten Afrika Stillehavslandene 2005 100 % 54,90 % 0,47 % 19,30 % 16,50 % 4,80 % 4,50 % 2006 100 % 54,40 % 0,48 % 19,80 % 16,20 % 4,80 % 4,80 % 2007 100 % 53,50 % 0,48 % 20,60 % 15,80 % 5,20 % 4,90 % 2008 100 % 52,87 % 0,47 % 20,38 % 15,97 % 5,73 % 5,08 % 2009 100 % 52,20 % 0,49 % 20,50 % 15,90 % 6.00 % 5,50 % Kilde: UNWTO og Gjesteundersøkelsen 2009 (revidert utgave), TØI. 8 www.innovasjonnorge.no/reiseliv
 9. 9. Prosentvis endring i antall turistankomster* fordelt på regioner i Europa 11 % 5% 5% 4% 4% 6% 1% 5% 3% 0% 5% Europa 1% 0% Norge -6 % 8% 8% 8% 2002-2003 2003-2004 20 3% 10 % 2% Nord-Europa 6% -2 % 2% 4% 5% 2% 3% 4% 3% 5% 7% 2% 6% 5% 5% 4% 4% -8 % Sentral- og Øst- Vest-Europa Europa 1% 2% -1% -1 % 0 1% 0% Europa -4 % Sør-Europa -8 % -6 % -5 % 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009** * Tallene inneholder både ferie-, fritids- og forretningsankomster med minimum én overnatting. ** Foreløpige tall for 2009 Regionenes markedsandeler av europeiske turistankomster 2005-2009 Sentral- og År Europa Nord-Europa Norge Vest-Europa Sør-Europa Øst-Europa 2005 100 % 11,70 % 0,86 % 31,80 % 20,80 % 35,80 % 2006 100 % 12,30 % 0,88 % 32,50 % 19,20 % 36,00 % 2007 100 % 11,89 % 0,90 % 31,74 % 19,84 % 36,52 % 2008 100 % 11,63 % 0,89 % 31,34 % 20,35 % 36,68 % 2009 100 % 11,44 % 0,95 % 31,73 % 19,92 % 36,91 % Kilde: UNWTO og Gjesteundersøkelsen 2009 (revidert utgave), TØI www.innovasjonnorge.no/reiseliv 9
 10. 10. 3. Ferie- og fritidsreisende i Norge Det største markedet for reiselivsnorge er topper statistikken med en markedsandel på hjemmemarkedet, og nordmenn representerte 21 prosent av alle utenlandske gjestedøgn. Antall 64 prosent av alle ferie- og fritidsgjestedøgn i 2009. utenlandske ferie- og fritidsgjestedøgn økte Ser vi på utenlandstrafikken målt i antall døgn med fire prosent, mens antall norske ferie- og ferie- og fritidsreisende er her, er det tyskere som fritidsgjestedøgn økte med én prosent i 2009. Viktige Ferie- og Prosentend- Ferie- og Prosentend- Gjennom- Prosentend- Norges andel markeder for fritids- ring i ferie- fritidsgjeste- ring i ferie- snittlig ring i gjen- av ferie- og Norge som ankomster og fritids- døgn 2009 og fritids- oppholdstid nomsnittlig fritidsut- turistnasjon 2009 1) ankomster gjestedøgn 2009 oppholdstid reiser pr. 2008-2009 2008-2009 2008-2009 marked Utlandet i alt 3 375 000 5% 23 943 000 4% 7,1 dager -1,4 % 0,49 % 2) Sverige 955 000 17 % 3 925 000 19 % 4,1 dager 2,5 % 9,9 % Tyskland 527 000 6% 4 999 000 2% 9,5 dager -4,3 % 1,0 % Danmark 433 000 -1 % 2 745 000 -3 % 6,3 dager -1,6 % 8,4 % Storbritannia 194 000 -5 % 1 281 000 -12 % 6,6 dager -7,4 % 0,4 % Polen 155 000 -5 % 1 481 000 -8 % 9,6 dager -3,7 % 3,0 % Nederland 154 000 2% 1 493 000 -10 % 9,7 dager -10,9 % 1,0 % Frankrike 105 000 6% 898 000 5% 8,6 dager -1,0 % 0,5 % USA 92 000 7% 1 084 000 8% 11,8 dager 0,0 % 0,2 % Spania 56 000 -8 % 476 000 -6 % 8,5 dager 2,9 % 0,6 % Russland 53 000 10 % 334 000 5% 6,3 dager -4,6 % 0,2 % Italia 47 000 12 % 382 000 11 % 8,1 dager -0,5 % 0,3 % Japan 18 000 9% 93 000 18 % 5,2 dager 4,6 % 0,13 % Norge 11 310 000 3) 4% 42 860 000 1% 3,8 dager -2,8 % 67 % 4) 1) Ankomster med minimum én overnatting. 2) Norges markedsandel av turistankomster i verden. 3) Nordmenn på ferie- og fritidsreiser i Norge med minimum én overnatting. 4) Andel av norske ferie- og fritidsreiser foretatt i Norge. Kilde: Gjesteundersøkelsen 2009 (revidert utgave), TØI. Reiseundersøkelsen, 4. kvartal 2009, SSB. Euromonitor International. Foto: C.H./Innovasjon Norge 10 www.innovasjonnorge.no/reiseliv
 11. 11. Sammensetningen av utenlandske ferie- og fritidsgjestedøgn i 2009 Spania 2 % Tyskland 21 % Italia 2 % Russland 1 % USA 5 % Japan 0,4 % Polen 6 % Frankrike 4 % Nederland 6 % Øvrige land 20 % Storbritannia 5 % Danmark 11 % Sverige 16 % Kilde: Gjesteundersøkelsen 2009 (revidert utgave), TØI. Sammensetningen av feire- og fritidsgjestedøgn mellom Sammensetningen av ferie- og fritidsgjestedøgn mellom europeere, europeere, nordmenn og ferierende fra andre land i 2009 nordmenn og ferierende fra andre land i 2009 I parentes vises markedsandelen i 2008 Norge 64 % (64 %) Øvrige land 5 % (4 %) Europa 31 % (32 %) Kilde: Gjesteundersøkelsen 2009 (revidert utgave), TØI. Reiseundersøkelsen, 4. kvartal 2009, SSB www.innovasjonnorge.no/reiseliv 11
 12. 12. Den utenlandske ferie- og fritidstrafikken vs. forretningstrafikken Ferie- og fritidstrafikken har vært motoren i økning enn ferie- og fritidsankomster. utviklingen i norsk turisme fra 2001 og frem til 83 prosent av alle utenlandske gjestedøgn var i dag. Det eneste unntaket er 2008, da antall ferie- og fritidsgjestedøgn i 2009. Dette er en forretningsankomster hadde en større prosentvis økning på to prosentpoeng fra 2008. 200 150 Indeks: 2001=100 100 50 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Ferie- og fritidsgjestedøgn Ferie- og fritidsankomster Forretningsgjestedøgn Forretningsankomster Kilde: Gjesteundersøkelsen, TØI Fordeling mellom ferie- og fritidsgjestdøgn og forretningsgjestedøgn I parentes vises markedsandelen i 2008 Forretningsgjestedøgn 17 % (19 %) Ferie- og fritidsgjestedøgn 83 % (81 %) Kilde: Gjesteundersøkelsen 2008 og (revidert utgave) 2009, TØI 12 www.innovasjonnorge.no/reiseliv
 13. 13. Hvordan ferie- og fritidsreisende overnatter Med en andel på 29 prosent, var overnatting hos lignende. Overnattingsformer som økte blant slekt og venner den vanligste overnattingsformen utenlandske ferie- og fritidsgjester i 2009, var blant utenlandske ferie- og fritidsgjester i Norge i overnatting hos slekt og venner (5 %), leie hytte 2009. Deretter kommer det å overnatte på hytte (6 %), bo på egen eller lånt hytte ( 8 %), pensjonat (egen, lånt eller leid), mens 21 prosent av (10 %) og fri camping (4 %). ferieovernattingene var på hotell, pensjonat og Antall gjestedøgn 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hotell, pensjonat o.l Fri camping Leid hytte Campingplass Slekt / venner Annet (campinghytte, telt, bobil, Egen eller lånt hytte campingvogn) Kilde: Gjesteundersøkelsen, TØI www.innovasjonnorge.no/reiseliv 13
 14. 14. Bruk av GPS under ferien Flere av de utenlandske ferie- og fritidsgjestene som GPS til Norge, og mange brukte denne under besøkte Norge i sommersesongen hadde med egen oppholdet for å få mer informasjon. SPøRSMål: “Har du hatt med en GPS på din Norgesferie, og har du brukt denne for å få informasjon om ditt reisemål?” 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% Tyskland Nederland Danmark Russland Polen Italia Sverige Frankrike Spania USA Storbrittania Har med egen GPS Har brukt egen GPS Kilde: Gjesteundersøkelsen 2009, TØI Foto: Terje Borud/Innovasjon Norge 14 www.innovasjonnorge.no/reiseliv
 15. 15. Foto: C.H./Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no/reiseliv 15
 16. 16. 4. Hva skiller landsdelene? Turistene som besøkte Norge i 2009 var de aller mest tilfredse, mens vinterturistene i Fjord gjennomgående svært tilfreds med ferien, både i Norge og Trøndelag var de minst tilfredse. sommer- og vintersesongen. Landsgjennomsnittet viser at en andel på 58 prosent svarte at de var Det å oppleve norsk natur, utforske nye steder og svært tilfreds med ferien, mens 38 prosent svarte slappe av var de viktigste motivene for å besøke at de var ganske tilfreds. Resultatene per landsdel Norge i sommersesongen. Motivene for å besøke avdekker imidlertid større forskjeller. Norge i vintersesongen varierer noe mer mellom Sommerturistene i Nord-Norge og Trøndelag var de ulike landsdelene. Foto: C.H./Innovasjon Norge 16 www.innovasjonnorge.no/reiseliv
 17. 17. Troms Finnmark Nordland Nord-Trøndelag Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Sogn og Fjordane Oppland Hedmark Hordaland Buskerud Oslo Akershus Rogaland Telemark Østfold Vestfold Aust-Agder Vest-Agder Utenlandske turister fordelt prosentvis etter den landsdelen der de tilbrakte mest tid sommersesongen 2009 I parentes vises andelen i 2008 Østlandet 34 % (33 %) Nord-Norge 18 % (13 %) Fjord Norge 27 % (30 %) Trøndelag 7 % (10 %) Sørlandet 14 % Kilde: Gjesteundersøkelsen 2009, TØI (14 %) www.innovasjonnorge.no/reiseliv 17
 18. 18. Sørlandet Rekreasjon og avslapning i naturen! Til Sørlandet reiste flertallet av utenlandske turister for å oppleve norsk natur og slappe av. De mest populære aktivitetene for disse turistene var å besøke byer og naturattraksjoner. Disse skiller seg fra turister i andre landsdeler ved at de i større grad var ute på havet i fritidsbåt og fisket. Samtidig var de i mindre grad opptatt av å spise lokal mat, og av unike opplevelser under Norgesbesøket. Turistene som besøkte landsdelen vinterstid, valgte å gjøre det på grunn av den gode atmosfæren og det vakre vinterlandskapet. Samtidig var et godt pristilbud og god tilgjengelighet viktige motiver for Aust-Agder valg av destinasjon. Vest-Agder Foto: Matti Bernitz/Innovasjon Norge 18 www.innovasjonnorge.no/reiseliv
 19. 19. Sammensetning av utenlandske turister på Sørlandet sommersesongen 2009 Turistene er fordelt etter den landsdelen der de til tilbrakte mest tid. I parentes vises markedsandelen i 2008 Tyskland 27 % (36 %) Italia 1 % (1 %) Spania 1 % (1 %) Polen 6 % Frankrike 3 % (3 %) (3 %) Russland 2 % (0 %) Nederland 9 % USA 4 % (11 %) (4 %) Japan 0 % (0 %) Storbritannia 8 % (8 %) Sverige 19 % (12 %) Danmark 21 % (21 %) Kina er tatt ut av totalen, siden andel er nærmest null i alle landsdeler. Kilde: Gjesteundersøkelsen 2008 og 2009, TØI. Aktiviteter foretatt mens de ferierte på Sørlandet sommersesongen 2009 SPøRSMål: ”Hvor viktig har de følgende aktiviteter vært for deg på denne reisen i Norge?” Grafen viser fordelingen mellom svarene ”Ekstremt viktig”, ”Svært viktig” og ”Ganske viktig”. Besøkt naturattraksjoner Besøkt byer Spist lokal mat Vært på havet i fritidsbåt Besøkt museum/kunstutstillinger Lengre fotturer (over 4 timer) Sportsfiske i saltvann Sportsfiske i ferskvann Familieparker Sykkeltur 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Ekstremt viktig Svært viktig Ganske viktig Kilde: Gjesteundersøkelsen 2009, TØI www.innovasjonnorge.no/reiseliv 19
 20. 20. Motiv for å legge sommerferien til Sørlandet SPøRSMål: ”Hvor viktig har følgende faktorer vært for valg av reisemål på denne reisen?” Grafen viser andelen som svarte ”Ekstremt viktig”, ”Svært viktig” og ”Ganske viktig”. Oppleve norsk natur Slappe av Oppleve nye steder Være i aktivitet og røre meg Bli kjent med norsk kultur og historie Oppleve noe unikt og eksotisk Samvær med barna Merkedag/jubileumsreise 0% 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ekstremt viktig Svært viktig Ganske viktig Tilfredshet med sommerferien Sørlandet 0% 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svært god Ganske god Verken eller Ganske dårlig Svært dårlig Kilde: Gjesteundersøkelsen 2009, TØI 20 www.innovasjonnorge.no/reiseliv
 21. 21. Motiv for å legge vinterferien til Sørlandet SPøRSMål: ”Hvor viktig har følgende faktorer vært for valg av reisemål på denne reisen?” Grafen viser andelen som svarte ”Svært viktig” og ”Ganske viktig”. Vakkert landskap Enkelt å reise dit God atmosfære Et godt pristilbud på reisemålet Snøsikkerhet Vennlig lokalbefolkning Barnevennlig God pakkeløsning for reisemålet Unike opplevelser Nyte mat og drikke Utvalg av skibakker Utvalg av langrennsløyper Byopplevelser Oppleve kunst og kultur 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Svært viktig Ganske viktig Tilfredshet med vinterferien Sørlandet 0% 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svært god Ganske god Verken eller Ganske dårlig Svært dårlig Kilde: Gjesteundersøkelsen 2009, TØI www.innovasjonnorge.no/reiseliv 21
 22. 22. østlandet Byferie og gøy på ski! Det å besøke byer var naturlig nok en viktig aktivitet blant turistene som besøkte Østlandsområdet i sommersesongen. Samtidig ble det å besøke naturattraksjoner vurdert som en viktig aktivitet i ferien. Ser man Norge under ett, var det færrest turister i Østlandsområdet som oppga det å slappe av som et viktig motiv for ferien. Tid og samvær med Oppland egne barn vektlegges derimot som et viktigere motiv Hedmark blant besøkende i denne landsdelen. Buskerud Blant vinterturistene var utvalget av langrennsløyper, Oslo Akershus skibakker og mye snø blant de viktigste motivene for å Telemark legge ferien hit. Samtidig som Østlandet oppleves som Østfold barnevennlig. Det var Østlandet, sammen med Vestfold Nord-Norge, som hadde den høyeste andelen av tilfredse vinterturister. Foto: Nancy Bundt/Innovasjon Norge 22 www.innovasjonnorge.no/reiseliv
 23. 23. Sammensetning av utenlandske turister på østlandet sommersesongen 2009 Turistene er fordelt etter den landsdelen der de til tilbrakte mest tid. I parentes vises markedsandelen i 2008 Tyskland 10 % Italia 3 % Frankrike 5 % (13 %) (2 %) Spania 3 % (2 %) (2 %) Nederland 9 % Polen 8 % (9 %) (8 %) Russland 2 % Storbritannia 9 % (1 %) (10 %) USA 6 % (6 %) Japan 0 % (2 %) Danmark 11 % (12 %) Sverige 35 % (32 %) Kina er tatt ut av totalen, siden andel er nærmest null i alle landsdeler. Kilde: Gjesteundersøkelsen 2008 og 2009, TØI. Aktiviteter foretatt mens de ferierte på østlandet sommersesongen 2009 SPøRSMål: ”Hvor viktig har de følgende aktiviteter vært for deg på denne reisen i Norge?” Grafen viser fordelingen mellom svarene ”Ekstremt viktig”, ”Svært viktig” og ”Ganske viktig”. Besøkt byer Besøkt naturattraksjoner Spist lokal mat Besøkt museum/kunstutstillinger Lengre fotturer (over 4 timer) Vært på havet i fritidsbåt Familieparker Sykkeltur Sportsfiske i ferskvann Sportsfiske i saltvann 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Ekstremt viktig Svært viktig Ganske viktig Kilde: Gjesteundersøkelsen 2009, TØI www.innovasjonnorge.no/reiseliv 23
 24. 24. Motiv for å legge sommerferien til østlandet SPøRSMål: ”Hvor viktig har følgende faktorer vært for valg av reisemål på denne reisen?” Grafen viser andelen som svarte ”Ekstremt viktig”, ”Svært viktig” og ”Ganske viktig”. Slappe av Oppleve norsk natur Oppleve nye steder Være i aktivitet og røre meg Bli kjent med norsk kultur og historie Oppleve noe unikt og eksotisk Samvær med barna Merkedag/jubileumsreise 0% 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ekstremt viktig Svært viktig Ganske viktig Tilfredshet med sommerferien Østlandet 0% 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svært god Ganske god Verken eller Ganske dårlig Svært dårlig Kilde: Gjesteundersøkelsen 2009, TØI 24 www.innovasjonnorge.no/reiseliv
 25. 25. Motiv for å legge vinterferien til østlandet SPøRSMål: ”Hvor viktig har følgende faktorer vært for valg av reisemål på denne reisen?” Grafen viser andelen som svarte ”Svært viktig” og ”Ganske viktig”. God atmosfære Snøsikkerhet Vakkert landskap Enkelt å reise dit Vennlig lokalbefolkning Et godt pristilbud på reisemålet Utvalg av skibakker Nyte mat og drikke God pakkeløsning for reisemålet Barnevennlig Unike opplevelser Utvalg av langrennsløyper Oppleve kunst og kultur Byopplevelser 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Svært viktig Ganske viktig Tilfredshet med vinterferien Østlandet 0% 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svært god Ganske god Verken eller Ganske dårlig Svært dårlig Kilde: Gjesteundersøkelsen 2009, TØI www.innovasjonnorge.no/reiseliv 25
 26. 26. Fjord Norge Oppleve norsk natur og naturattraksjoner! De utenlandske sommerturistene som tilbrakte mest Møre og Romsdal tid i Fjord Norge, valgte å reise hit for å oppleve norsk natur og nye steder, både byer og naturattraksjoner. Turistene i denne regionen var også de mest ivrige til Sogn og Fjordane å gå lengre vandreturer i sommersesongen. Vakkert landskap, god atmosfære og unike opplevelser var blant vinterturistenes hovedmotiv Hordaland for å legge ferien til landsdelen. Rogaland Foto: C.H./Innovasjon Norge 26 www.innovasjonnorge.no/reiseliv
 27. 27. Sammensetning av utenlandske turister i Fjord Norge sommersesongen 2009 Turistene er fordelt etter den landsdelen der de til tilbrakte mest tid. I parentes vises markedsandelen i 2008 Japan 2 % Sverige 8 % (6 %) Danmark 8 % USA 4 % (2 %) (8 %) (5 %) Russland 2 % Storbritannia 5 % (1 %) (7 %) Polen 3 % (5 %) Spania 6 % Nederland 10 % (6 %) (12 %) Italia 4 % (3 %) Frankrike 7 % (7 %) Tyskland 40 % (40 %) Kina er tatt ut av totalen, siden andel er nærmest null i alle landsdeler. Kilde: Gjesteundersøkelsen 2008 og 2009, TØI. Aktiviteter foretatt mens de ferierte i Fjord Norge sommersesongen 2009 SPøRSMål: ”Hvor viktig har de følgende aktiviteter vært for deg på denne reisen i Norge?” Grafen viser fordelingen mellom svarene ”Ekstremt viktig”, ”Svært viktig” og ”Ganske viktig”. Besøkt naturattraksjoner Besøkt byer Spist lokal mat Besøkt museum/kunstutstillinger Lengre fotturer (over 4 timer) Vært på havet i fritidsbåt Sportsfiske i saltvann Sportsfiske i ferskvann Sykkeltur Familieparker 0% 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ekstremt viktig Svært viktig Ganske viktig Kilde: Gjesteundersøkelsen 2009, TØI www.innovasjonnorge.no/reiseliv 27
 28. 28. Motiv for å legge sommerferien til Fjord Norge SPøRSMål: ”Hvor viktig har følgende faktorer vært for valg av reisemål på denne reisen?” Grafen viser andelen som svarte ”Ekstremt viktig”, ”Svært viktig” og ”Ganske viktig”. Oppleve norsk natur Oppleve nye steder Slappe av Bli kjent med norsk kultur og historie Være i aktivitet og røre meg Oppleve noe unikt og eksotisk Samvær med barna Merkedag/jubileumsreise 0% 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ekstremt viktig Svært viktig Ganske viktig Tilfredshet med sommerferien Fjord Norge 0% 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svært god Ganske god Verken eller Ganske dårlig Svært dårlig Kilde: Gjesteundersøkelsen 2009, TØI 28 www.innovasjonnorge.no/reiseliv
 29. 29. Motiv for å legge vinterferien til Fjord Norge SPøRSMål: ”Hvor viktig har følgende faktorer vært for valg av reisemål på denne reisen?” Grafen viser andelen som svarte ”Svært viktig” og ”Ganske viktig”. Vakkert landskap God atmosfære Vennlig lokalbefolkning Unike opplevelser Enkelt å reise dit Et godt pristilbud på reisemålet Snøsikkerhet God pakkeløsning for reisemålet Nyte mat og drikke Oppleve kunst og kultur Barnevennlig Byopplevelser Utvalg av langrennsløyper Utvalg av skibakker 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Svært viktig Ganske viktig Tilfredshet med vinterferien Fjord Norge 0% 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svært god Ganske god Verken eller Ganske dårlig Svært dårlig Kilde: Gjesteundersøkelsen 2009, TØI www.innovasjonnorge.no/reiseliv 29
 30. 30. Trøndelag Norsk natur og historie og fiskeglede! Det å bli kjent med norsk kultur og historie var viktigere Nord-Trøndelag for de utenlandske turistene som besøkte Trøndelag enn for den gjennomsnittlige norgesturisten. I tillegg både fisket og syklet de mer sammenlignet med Sør-Trøndelag turistene i de andre landsdelene. Det vakre landskapet og utvalget av både langrennsløyper og skibakker var viktige motiver for å legge vinterferien til Trøndelag. Foto: Terje Rakke/Nordic life/Innovasjon Norge 30 www.innovasjonnorge.no/reiseliv
 31. 31. Sammensetning av utenlandske turister i Trøndelag sommersesongen 2009 Turistene er fordelt etter den landsdelen der de til tilbrakte mest tid. I parentes vises markedsandelen i 2008 Tyskland 29 % (25 %) Frankrike 9 % (4 %) Nederland 11 % Italia 3 % (7 %) (1 %) Spania 0 % (1 %) Polen 2 % Storbritannia 2 % (4 %) (3 %) Russland 3 % (1 %) Danmark 9 % USA 3 % (9 %) (2 %) Japan 0,5 % (1 %) Sverige 30 % (43 %) Kina er tatt ut av totalen, siden andel er nærmest null i alle landsdeler. Kilde: Gjesteundersøkelsen 2008 og 2009, TØI. Aktiviteter foretatt mens de ferierte i Trøndelag sommersesongen 2009 SPøRSMål: ”Hvor viktig har de følgende aktiviteter vært for deg på denne reisen i Norge?” Grafen viser fordelingen mellom svarene ”Ekstremt viktig”, ”Svært viktig” og ”Ganske viktig”. Besøkt naturattraksjoner Besøkt byer Spist lokal mat Besøkt museum/kunstutstillinger Sportsfiske i saltvann Lengre fotturer (over 4 timer) Sportsfiske i ferskvann Vært på havet i fritidsbåt Sykkeltur Familieparker 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Ekstremt viktig Svært viktig Ganske viktig Kilde: Gjesteundersøkelsen 2009, TØI www.innovasjonnorge.no/reiseliv 31
 32. 32. Motiv for å legge sommerferien til Trøndelag SPøRSMål: ”Hvor viktig har følgende faktorer vært for valg av reisemål på denne reisen?” Grafen viser andelen som svarte ”Ekstremt viktig”, ”Svært viktig” og ”Ganske viktig”. Oppleve norsk natur Slappe av Oppleve nye steder Bli kjent med norsk kultur og historie Være i aktivitet og røre meg Oppleve noe unikt og eksotisk Samvær med barna Merkedag/jubileumsreise 0% 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ekstremt viktig Svært viktig Ganske viktig Tilfredshet med sommerferien Trøndelag 0% 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svært god Ganske god Verken eller Ganske dårlig Svært dårlig Kilde: Gjesteundersøkelsen 2009, TØI 32 www.innovasjonnorge.no/reiseliv
 33. 33. Motiv for å legge vinterferien til Trøndelag SPøRSMål: ”Hvor viktig har følgende faktorer vært for valg av reisemål på denne reisen?” Grafen viser andelen som svarte ”Svært viktig” og ”Ganske viktig”. Snøsikkerhet Vakkert landskap God atmosfære Vennlig lokalbefolkning Et godt pristilbud på reisemålet Unike opplevelser Nyte mat og drikke Utvalg av skibakker Enkelt å reise dit Utvalg av langrennsløyper Oppleve kunst og kultur Barnevennlig Byopplevelser God pakkeløsning for reisemålet 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Svært viktig Ganske viktig Tilfredshet med vinterferien Trøndelag 0% 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svært god Ganske god Verken eller Ganske dårlig Svært dårlig Kilde: Gjesteundersøkelsen 2009, TØI www.innovasjonnorge.no/reiseliv 33
 34. 34. Nord-Norge Eksotisk og spennende natur og kultur! Turistene som besøkte Nord-Norge både i sommer- og vintersesongen var mer opptatt av å oppleve norsk Finnmark natur og vakkert landskap enn andre norgesturister. Troms Vakkert landskap, god atmosfære og unike opplevelser var i fokus da Nord-Norge ble valgt. Sommerturistene var opptatt av å besøke naturattraksjoner, gå turer, fiske og være på havet i fritidsbåt. Besøkende i denne Nordland landsdelen skiller seg fra resten av norgesturistene ved at de i større grad var opptatt av å spise lokal mat. Vinterturistene var ikke opptatt av langrennsløyper eller skibakker, men av å oppleve kunst og kultur. Foto: Andrea Giubelli/Innovasjon Norge 34 www.innovasjonnorge.no/reiseliv
 35. 35. Sammensetning av utenlandske turister i Nord-Norge sommersesongen 2009 Turistene er fordelt etter den landsdelen der de til tilbrakte mest tid. I parentes vises markedsandelen i 2008 Tyskland 15 % Italia 3 % Spania 0 % (15 %) (4 %) (3 %) Polen 1 % (0 %) Frankrike 5 % Russland 14 % (11 %) (5 %) Nederland 6 % (11 %) USA 1 % (4 %) Storbritannia 4 % (10 %) Japan 0% (0 %) Danmark 5 % (10 %) Sverige 46 % (27 %) Kina er tatt ut av totalen, siden andel er nærmest null i alle landsdeler. Kilde: Gjesteundersøkelsen 2008 og 2009, TØI. Aktiviteter foretatt mens de ferierte i Nord-Norge sommersesongen 2009 SPøRSMål: ”Hvor viktig har de følgende aktiviteter vært for deg på denne reisen i Norge?” Grafen viser fordelingen mellom svarene ”Ekstremt viktig”, ”Svært viktig” og ”Ganske viktig”. Besøkt naturattraksjoner Besøkt byer Spist lokal mat Besøkt museum/kunstutstillinger Lengre fotturer (over 4 timer) Sportsfiske i saltvann Vært på havet i fritidsbåt Sportsfiske i ferskvann Sykkeltur Familieparker 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Ekstremt viktig Svært viktig Ganske viktig Kilde: Gjesteundersøkelsen 2009, TØI www.innovasjonnorge.no/reiseliv 35
 36. 36. Motiv for å legge sommerferien til Nord-Norge SPøRSMål: ”Hvor viktig har følgende faktorer vært for valg av reisemål på denne reisen?” Grafen viser andelen som svarte ”Ekstremt viktig”, ”Svært viktig” og ”Ganske viktig”. Oppleve norsk natur Oppleve nye steder Slappe av Oppleve noe unikt og eksotisk Bli kjent med norsk kultur og historie Være i aktivitet og røre meg Samvær med barna Merkedag/jubileumsreise 0% 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ekstremt viktig Svært viktig Ganske viktig Tilfredshet med sommerferien Nord-Norge 0% 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svært god Ganske god Verken eller Ganske dårlig Svært dårlig Kilde: Gjesteundersøkelsen 2009, TØI 36 www.innovasjonnorge.no/reiseliv
 37. 37. Motiv for å legge vinterferien til Nord-Norge SPøRSMål: ”Hvor viktig har følgende faktorer vært for valg av reisemål på denne reisen?” Grafen viser andelen som svarte ”Svært viktig” og ”Ganske viktig”. Unike opplevelser Vakkert landskap God atmosfære Vennlig lokalbefolkning Et godt pristilbud på reisemålet Enkelt å reise dit Nyte mat og drikke Snøsikkerhet God pakkeløsning for reisemålet Oppleve kunst og kultur Byopplevelser Barnevennlig Utvalg av langrennsløyper Utvalg av skibakker 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Svært viktig Ganske viktig Tilfredshet med vinterferien Nord-Norge 0% 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svært god Ganske god Verken eller Ganske dårlig Svært dårlig Kilde: Gjesteundersøkelsen 2009, TØI www.innovasjonnorge.no/reiseliv 37
 38. 38. 5. Nordmenn på ferie I 2009 var nordmenn på 16,8 millioner ferie- og at 67 prosent av alle ferie- og fritidsreiser nordmenn fritidsreiser i inn- og utland. Antall reiser er uendret gjennomførte i 2009, ble foretatt i eget land. fra 2008, men fordelingen mellom inn- og utland er Likevel er det verdt å merke seg at kun 33 prosent forandret. Antall ferie- og fritidsreiser til utlandet av det totale ferie- og fritidsforbruket ble brukt i gikk ned med 7 prosent, mens antall ferie- og Norge. 67 prosent ble brukt på ferie- og fritidsreiser fritidsreiser i Norge økte med 4 prosent. Dette betyr i utlandet. Antall feriereiser Andel ferie- og fritidsreiser foretatt i Norge 16 000 000 100 % 77 % 80 % 12 000 000 71 % 71 % 69 % 67 % 65 % 63 % 60 % 9 000 000 40 % 6 000 000 3 000 000 20 % 0 0 % 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Ferie- og fritidsreiser i Norge Andel ferie- og fritidsreiser foretatt i Norge Ferie- og fritidsreiser i utlandet Kilde: SSB, reiseundersøkelsen, 4. kvartal 2009 Foto: Terje Borud/Innovasjon Norge 38 www.innovasjonnorge.no/reiseliv
 39. 39. Ferie- og fritidsovernattinger Antall overnattinger på ferie- og fritidsreiser i Norge Norge, varte en gjennomsnittlig norgesferie i fire økte med én prosent, mens antall overnattinger på dager, mens en gjennomsnittlig utenlandsferie utenlandsferier hadde en nedgang på åtte prosent varte i åtte dager. i 2009. Selv med en økning i antall overnattinger i Antall ferie- og fritidsovernattinger Antall ferie- og fritidsovernattinger 100 000 000 80 000 000 45 130 000 42 470 000 40 250 000 41 660 000 34 660 000 60 000 000 34 550 000 24 000 000 21 560 000 40 000 000 43 720 000 43 780 000 42 860 000 20 000 000 42 610 000 41 520 000 39 050 000 35 900 000 37 650 000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Overnattinger i Norge Overnattinger i utlandet Kilde: SSB, reiseundersøkelsen, 4. kvartal 2009 www.innovasjonnorge.no/reiseliv 39
 40. 40. Ferie- og fritidsforbruk I perioden 2002-2009 har nordmenns ferieforbruk I 2009 gikk nordmenns totale ferie- og økt fra 51 milliarder kr til 71 milliarder kr. fritidsforbruk ned med fem prosent. Nedgangen i Økningen, som er på 39 prosent, har for det meste forbruket på utenlandsferier har sammenheng med gått til feriereiser utenlands. Innenlandsforbruket at nordmenn reiste på færre utenlandsferier. Det har økt med 13 prosent, noe som kan tilskrives at forbruket på innenlandsferier gikk ned med én den generelle prisstigningen i perioden, mens prosent, mens antall ferieturer i Norge økte med fire forbruket på feriereiser utenlands har økt med hele prosent, kan tyde på at flere valgte en rimeligere 56 prosent. Norgesferie i 2009 for å spare penger. Totalt Forbruk på Forbruk på år ferieforbruk innenlandsferier utenlandsferier 2002 51,27 20,74 30,53 2003 50,51 21,76 28,75 2004 60,63 21,9 38,73 2005 69,28 25,15 44,12 2006 75,55 26,05 49,50 2007 68,63 21,22 47,41 2008 75,18 23,68 51,51 2009 71,27 23,52 47,75 Prosentendring -5 % -1 % -7 % 2008/2009 Tallene er i milliarder kr. Kilde: SSB, reiseundersøkelsen, 4. kvartal 2009 Foto: Nancy Bundt/Innovasjon Norge 40 www.innovasjonnorge.no/reiseliv
 41. 41. Forbruk fordelt mellom ferie- og fritidsreiser i Norge og utlandet 100 % 80 % 60 % 57 % 64 % 64 % 60 % 66 % 67 % 69 % 69 % 40 % 20 % 43 % 40 % 36 % 36 % 34 % 33 % 31 % 31 % 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Forbruk feriereiser utenlands Forbruk feriereiser innenlands Kilde: SSB, reiseundersøkelsen, 4. kvartal 2009 Foto: C.H./Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no/reiseliv 41
 42. 42. Forsidefoto: C.H./Innovasjon Norge ISSN 1890-7806 Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum, 0104 Oslo Telefon 22 00 25 00. Faks 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no Vi gir lokale ideer globale muligheter
 43. 43. 6. Definisjoner Ankomst: En ferie- eller forretningsreise med eller SSB: Statistisk sentralbyrå. uten overnatting. Turistankomst: En turistankomst inneholder tall Feriereise: En reise der hovedformålet oppgis å for både ferie-, fritids- og forretningsankomster. være: • besøk hos slekt og venner Turist/turisme: Aktiviteter til personer som reiser • ferie- og fritidsreise, inkludert skiferie og oppholder seg på steder som ligger utenfor • shopping vedkommendes ordinære oppholdssted, uavhengig av formål, for mindre enn et år. Personer som er Gjestedøgn: Antall overnattinger på reise. ansatt i det landet de besøker faller utenfor denne definisjonen. Gjesteundersøkelsen: En undersøkelse foretatt av TØI på oppdrag fra Innovasjon Norge. TøI: Transportøkonomisk institutt. Kort feriereise: 1 – 3 gjestedøgn. Vintersesongen: Perioden fra og med januar til og med april måned. lang feriereise: 4 gjestedøgn eller flere. UNWTO: World Tourism Organization. Sommersesongen: Perioden fra og med mai til og med september måned. Utlending: Person som er bosatt utenfor Norge. Foto: Terje Borud/Innovasjon Norge 42 www.innovasjonnorge.no/reiseliv
 44. 44. 7. Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har på fornyelse og innovasjon, både for bedrifter lokal og internasjonal kompetanse, slik at din idé og enkeltprodukter. Jobben vår er blant annet kan bli en forretningssuksess. Med kontorer i alle å utvikle distriktene og styrke og profilere norsk fylker, og i tretti land over hele verden, er det lett næringsliv i Norge og utlandet. Vi skal også få å komme i kontakt med oss. Vi skal bidra til at flere nordmenn til å reise mer i Norge og trekke norsk næringsliv utvikler seg, spesielt med tanke utenlandske turister hit. Vi gir lokale ideer globale muligheter Foto: C.H./Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no/reiseliv 43

×