Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tuotekehitys on sosiaalinen prosessi

Tuotetiedon tekninen hallinta ja konstruktionistinen näkemys tuotekehityksestä yhdessä

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Tuotekehitys on sosiaalinen prosessi

 1. 1. Ilkka Kettunen Tuotekehitys on sosiaalinen prosessi www.aatepaja.fi
 2. 2. Tuotekehityksen tiedon ja prosessin hallinta Tekninen ja järjestelmäkeskeinen näkökulma • Ongelmana tiedonsiirto • Tavoitteena tiedon jakaminen asiantuntijoiden kesken • Tehokkuus ja prosessin hallinta • Lähtötiedot syötetään viritettyyn prosessiin • positivistinen Sosiaalinen näkökulma, mielekkyyden muotoilu • Ongelmana ymmärtäminen • Tavoitteena yhteisen mielekkyyden luominen (sensemaking) osapuolten kesken • Sisältöä (tuotetta) ja prosessia ei voi erottaa • Konstruktionistinen, osallistava
 3. 3. Päivän kysymys: Miten tiedonhallinta voi tukea osapuolten yhteisen tulkinnan / mielekkyyden syntymistä? Miten sosiaalinen näkökulma voi parantaa tiedon hallintaa tuotekehityksessä?
 4. 4. Sensemaking Merkityksellistäminen, Mielekkyyden luominen, Tolkun tekeminen, Ymmärtäminen
 5. 5. Tolkun tekeminen: 1) perustuu identiteetin rakentamiseen 2) katsoo menneeseen 3) toimii ympäristöä tuottavasti 4) kohdistuu havaintoihin, jotka tukevat menneisyyden kokemuksia 5) vakuuttavuus tärkeämpi kuin paikkansa pitävyys 6) on sosiaalista 7) on jatkuvaa (Weick 1995)
 6. 6. Design sensemaking practices (industrial designer’s perspective)
 7. 7. Mielekkyyden muotoilu a) Identiteetti luo tuotteen – muotoile identiteettiä b) Aloitetaan sillä mitä meillä on (vs. kausaalinen) c) Tekemisen kautta – pieniä kokeiluja, vetoja d) Innovatiivisuutta käytäntöihin (tiedostaminen) e) Jokainen tk-tilanne ja –prosessi omanlaisensa f) Luodaan positiivinen illuusio – itsepetos jopa? g) Kaikki muotoilee yhdessä – johtajista käyttäjiin h) Sisällön annetaan muovautua koko ajan
 8. 8. Prosessin alkupään merkitys kasvaa (Sanders & Stappers 2008)
 9. 9. 3 tapaa lähestyä: • Uutta luovat menetelmät toolkits • Laadullinen tutkimus probes • Muotoilun prototyypit prototyping (Sanders & Stappers 2014)
 10. 10. (Sanders & Stappers 2014)
 11. 11. (Sanders & Stappers 2014)
 12. 12. Tiedon hallinta + tiedon yhteinen tulkinta tuotekehityksessä? • Laadullinen tutkimus siitä, mikä motivoi käyttäjää, ja miksi. • Luova yhteinen kehittäminen muotoilun menetelmillä (tekemällä) • Visuaalisten, fyysisten ja toiminnallisten prototyyppien tekeminen

×